Prezydent Torunia do związkówców w DPS | www.torun.pl

Prezydent Torunia do związkówców w DPS

Koronawirus, Miasto
Data publikacji: 29 października 2020
Nowe skrzydło rozbudowanego w 2018 r. DPS przy Szosie Chełmińskiej, fot. Adam Zakrzewski

Poniżej publikujemy treść listu Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, skierowanego do przedstawicieli związków zawodowych w Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w związku z pandemią SARS-Cov-2.


Pan Michał Lewandowski
Przewodniczący Zarządu Krajowego OPZZ "Konfederacja Pracy"

Panie Lidia Ciechomska, Edyta Cisek
Zarząd Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Opieki nr 14-019 OPZZ "Konfederacja Pracy"

Z uwagą zapoznałem się z treścią Państwa pisma z dnia 16 października 2020 r., dotyczącego sytuacji w Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu (DPS), związanej z epidemią SARS-CoV-2. Nie ulega wątpliwości, że funkcjonowanie tej placówki w warunkach pandemii koronawirusa jest bardzo trudne, podobnie jak w przypadku wielu innych instytucji sprawujących opiekę długoterminową. Pomimo restrykcyjnej polityki w zakresie kontaktów mieszkańców z osobami spoza DPS oraz cyklicznych badań przesiewowych personelu, nie udało się uniknąć zakażenia koronawirusem wśród mieszkańców i pracowników placówki. Sytuacja ta zwiększa obciążenie psychiczne i fizyczne personelu, co prowadzić może do zmęczenia oraz rodzić zrozumiałą frustrację.

Zapewniam jednak, że władze miasta Torunia podejmują wszelkie możliwe działania w celu zminimalizowania skutków szerzącej się epidemii, a sytuacja w DPS stanowi dla nas wszystkich ogromne wyzwanie. Nie mogę zgodzić się z podniesionymi przez Państwa w/w piśmie niezweryfikowanymi wcześniej zarzutami dotyczącymi:

- zaopatrzenia w środki ochrony osobistej. Na podstawie prowadzonej od początku wystąpienia epidemii analizy stanu magazynowego i zużycia środków ochrony osobistej w DPS, należy jednoznacznie stwierdzić, że nie było sytuacji braku w/w środków niezbędnych do codziennego wykonywania czynności opiekuńczych przez pracowników. Zgromadzone zapasy środków ochrony osobistej zabezpieczają potrzeby placówki w pełnym asortymencie na okres co najmniej dwóch tygodni – z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w DPS i są na bieżąco uzupełniane. Zostało to także przez Państwa zauważone w wypowiedzi p. Lidii Ciechomskiej na łamach Gazety Wyborczej w artykule z dnia 23 października br.

- braku procedur bezpośrednio związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Z informacji przekazanych przez dyrektora placówki wynika, iż stosowne procedury zostały opracowane i wdrożone. Podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku stanu epidemii ewakuacja nie stanowi zdarzenia nagłego, jak np. w przypadku pożaru i odbywa się zawsze pod nadzorem uprawnionych służb.

Wyjaśniam, że zatrudnienie w zespole terapeutyczno-opiekuńczym wynosi 96,75 etatu, a zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 734) minimalny wskaźnik zatrudnienia powinien wynosić 79,5 etatu (o 17,25 etatu więcej niż wynika z w/w przepisów). Jednostka łącznie zatrudnia pracowników na 116,5 etatach. Dodatkowo, w związku z zakażeniami koronawirusem wśród pracowników oraz podopiecznych, do pracy w tej placówce skierowano 3 osoby z Dziennego Domu Pomocy Społecznej, którego działalność tymczasowo zawieszono.

Pracownicy DPS zostali objęci dodatkowym wsparciem finansowym w ramach pozyskanych środków unijnych. Od czerwca do sierpnia 2020 r. 119 pracowników otrzymywało dodatek w wysokości 834 zł brutto miesięcznie. Natomiast obecnie w okresie wrzesień-listopad 2020 r. 110 pracowników uzyskuje dodatki do wynagrodzeń w wysokości 1210 zł brutto miesięcznie.

Uwzględniając postulaty dyrektora podjąłem decyzję o przeznaczeniu, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe Gminy Miasta Toruń, środków finansowych umożliwiających w miesiącu październiku wypłatę dodatków dla osób zatrudnionych przy bezpośredniej opiece nad zakażonymi mieszkańcami w wysokości 1783 zł brutto, za pełen etat przepracowany w w/w warunkach (rozliczenie uwzględniać będzie czas faktycznie przepracowany w tych warunkach z zastosowaniem stawki godzinowej wynikającej z w/w kwoty). Natomiast kwota bazowa w listopadzie wyniesie 1970 zł brutto.

Rozumiem i doceniam rolę związków zawodowych zabiegających o poprawę warunków pracy i płacy pracowników. Obowiązki organizacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywają oczywiście na pracodawcy, ale w trudnym czasie zagrożenia epidemicznego konieczne jest podejmowanie wspólnych działań w tym zakresie przez kierownictwo i personel. Liczę na to, że także organizacje związkowe reprezentujące pracowników DPS będą konsekwentnie wspierać starania kierownictwa DPS w tym zakresie.

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski
/-/

Na zdjęciu: Nowe skrzydło rozbudowanego w 2018 r. DPS przy Szosie Chełmińskiej, fot. Adam Zakrzewski

Najczęściej czytane aktualności

 • Tabliczki informacyjne na budynku Powiatowego Urzędu Pracy
  Miasto
  Od 1 stycznia 2021 roku odbywa się rekrutacja uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu”, którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: alejka w zrewitalizowanym Parku Glazja
  Eko
  W poniedziałek 25 stycznia 2021 roku o godz. 19:45 na antenie TVP Bydgoszcz zaplanowano emisję filmu edukacyjnego pt. „Czyste Energia – czyste środowisko”.
 • Grafika informująca o programie Rodzina 500 Plus
  Miasto
  Od 1 lutego 2021 r. można składać wnioski o wypłatę świadczenia 500+ przez kolejny rok, w okresie od czerwca 2021 do maja 2022 r.
 • Na zdjęciu: Kafka Jaworska
  Koronawirus
  Dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest jest kolejną osobą, która wyjaśnia, dlaczego zaszczepi się przeciwko COVID-19, kiedy tylko będzie taka możliwość.
 • Na zdjęciu: grafika z danymi epidemicznymi
  Koronawirus
  W ciągu ostatniej doby w Toruniu przybyło 25 osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. 48 osób wróciło do zdrowia.
 • Na zdjęciu samochody stoją przed skrzyżowaniem, pada deszcz
  Drogi, Miasto
  Wieczorem w niedzielę 24 stycznia i rano w poniedziałek 25 stycznia w Toruniu może wystąpić oblodzenie – przestrzega kierowców i pieszych Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prognozuje się zamarzanie nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz miejscami mokrego śniegu. Oblodzenie wystąpić ma dzisiaj (24.01.2021...
 • W niedzielę 24 stycznia 2021 roku w Toruniu potwierdzono 39 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 • Więcej grup zawodowych, które mogą skorzystać z pobytu w hotelu, dookreślenie, kto może zaszczepić się w I etapie, zmiany w zakazie zgromadzeń – 23 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dot. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią.
 • Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o możliwym oblodzeniu nawierzchni dróg i chodników w najbliższych godzinach.
 • Podczas 26. sesji Rady Miasta Torunia prezydent Michał Zaleski przekazał radnym szereg informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemicznej i funkcjonowania miasta.
 • W sobotę 23 stycznia 2021 roku w Toruniu potwierdzono 95 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Jeden mieszkaniec miasta zmarł przez COVID-19.
 • W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia planuje realizację wielu usług i instrumentów rynku pracy. Zainteresowanych zachęcamy do sprawdzania oferty urzędu.
 • Osiem zestawów przedmiotów na aukcje przekazał toruńskiemu sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydent Torunia Michał Zaleski. Dodatkowo dwa zestawy trafiły również od miasta na orkiestrowe aukcje UMK.
 • Miasto od wielu lat wspiera prowadzony przez Stowarzyszenie „Mateusz” Ośrodek Readaptacyjny w Toruniu. Informacji o udzielonej pomocy zabrakło jednak w medialnych wypowiedziach prezesa Waldemara Dąbrowskiego.