www.torun.pl

Pozarządówki z dotacjami

Biznes, Kultura, Miasto, Sport
Data publikacji: 19 marca 2019
Autor: Maria Wesoła

Umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi podpisane - 364 organizacje będą realizować projekty i działania w 2019 roku lub w ramach projektów wieloletnich na łączną kwotę prawie 35 mln zł.

Na terenie Torunia działa ponad tysiąc organizacji pozarządowych. Gmina Miasta Toruń przekazuje organizacjom wsparcie finansowe m.in. w postaci dotacji - zarówno w ramach otwartych konkursów ofert (rocznych i wieloletnich), jak i w trybie pozakonkursowym (uproszczonym). 

Gmina Miasta Toruń ogłosił już 41 konkursów otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2019 r. oraz w latach 2019-2021, do dziś rozstrzygnięto 35 konkursów, w pozostałych procedury trwają. Dla rozstrzygniętych konkursów zostanie podpisanych łącznie 401  umów z 364 organizacjami na łączną kwotę dotacji z budżetu miasta w wys. ponad 34,7 mln zł - to o 30 więcej umów niż w marcu 2018 r. i o 8,4 mln zł więcej niż w marcu 2018 roku.

19 marca 2019 r. w Dworze Artusa odbyło się podpisanie 25 umów dotacyjnych z 24 organizacjami pozarządowymi, na realizację zadań publicznych gminy. Umowy w imieniu Gminy Miasta Toruń podpisał prezydent Torunia Michał Zaleski.

Podczas uroczystości umowy zawarły następujące organizacje dla następujących zadań:

WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ:

1) Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Kujawsko – Pomorski

 • tytuł projektu: Rozpowszechnianie fotografii i Małej Galerii Fotografii
 • kwota dotacji: 25.000 zł

2) Stowarzyszenie Toruńska Grupa Inicjatywna „Nowe Społeczeństwo”

 • tytuł projektu: Afryka Reggae Festiwal 2019
 • kwota dotacji: 20.000 zł

3) Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński

 • tytuł projektu: Dzieło Roku, Annale ZPAP – Toruń 2018/2019
 • kwota dotacji: 20.000 zł

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – PROWADZENIE W LATACH 2019-2021 ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

4) Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej

 • tytuł projektu: Program profilaktyczno-socjoterapeutyczny realizowany
  dla 60 dzieci i młodzieży w Ognisku Wychowawczym przy CP CDT,
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego  7/9, w okresie od 1.01. 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 • kwota dotacji: 282.600 zł

WSPIERANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH (PUNKTY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – CZĘŚĆ I)

5) Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Toruń - Czerniewice

 • tytuł projektu: Prowadzenie Osiedlowego Ośrodka Integracji Dzieci, Młodzieży, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w Czerniewicach
 • kwota dotacji: 80.000 zł

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ PROMOCJI ZDROWIA

6) Stowarzyszenie „Agrafka”, Fundacja „Agrafka” /oferta wspólna/

 • tytuł projektu: „Cyfrowe fotowakacje – warsztaty komputerowo – fotograficzne – edycja 2”
 • kwota dotacji: 5.000 zł

PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY ORAZ DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JAK I DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

7) Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

 • tytuł projektu: Konferencja Firma Przyszłości
 • kwota dotacji: 40.000 zł

8) Fundacja Polska Przedsiębiorcza, Business Link Toruń Toruński Inkubator Technologiczny

 • tytuł projektu: Inwestujemy w najlepsze toruńskie startupy i firmy - konkurs na biznes
 • kwota dotacji: 18.000 zł

WZMOCNIENIE KOMPETENCJI PRZEDSTAWICIELI, W TYM WOLONTARIUSZY TORUŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

9) Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”

 • tytuł projektu: PRO NGO – wiedza na START
 • kwota dotacji: 21.000 zł

DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA RZECZ INTEGRACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW OBSZARU TORUŃSKIEGO CENTRUM MIASTA

10)  nazwa organizacji: Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Toruń

 • tytuł projektu: Wigilia dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim w Toruniu
 • kwota dotacji: 20.000 zł

11)  nazwa organizacji: Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Toruń

 • tytuł projektu: Pchli targ na Rynku Nowomiejskim w Toruniu
 • kwota dotacji: 12.000 zł

12)  nazwa organizacji: Fundacja CircArt

 • tytuł projektu: Otwarta Przestrzeń Cyrkowa CIRCUS FIESTA
 • kwota dotacji: 11.890 zł

WSPIERANIA EDUKACJI I WYCHOWANIA

13) Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego

 • tytuł projektu: „Obozy harcerskie 2019”
 • kwota dotacji: 20.400 zł

14)  Fundacja Rozwoju Nauki i Edukacji „Pomerania”

 • tytuł projektu: „Język i kultura chińska dla młodzieży z Torunia – edycja 2019”
 • kwota dotacji: 25.000 zł

15)  Stowarzyszenie nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza

 • tytuł projektu: „Odkrywamy piękno naszej ojczyzny”
 • kwota dotacji: 17.800 zł

 OBCHODY 100-LECIA POWROTU TORUNIA DO WOLNEJ POLSKI

16) Fundacja Archipelag Inicjatyw

 • tytuł projektu: Duch Błękitnej Armii
 • kwota dotacji: 30.000 zł

PROMOCJA MARKI TORUŃ W KRAJU I ZA GRANICĄ

17) Instytut Wspierania Nowych Technologii

 • tytuł projektu: Promocja marki Toruń w kraju i za granicą
 • kwota dotacji: 45.000 zł

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

18)  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawstwo Oddział Miejski im. Mariana Sydowa

 • tytuł projektu: Organizacja imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci
  i młodzieży, a także mieszkańców Torunia ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie krajoznawstwa, ochrony przyrody oraz opieki
  nad zabytkami
 • kwota dotacji: 40.000 zł

DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB W WIEKU 65+

19)  Klub Karate Tradycyjnego „KUMADE"

 • tytuł projektu: Senior w sporcie – równowaga w usprawnianiu ciała, umysłu
  i ducha
 • kwota dotacji: 15.000 zł

 20)  Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

 • tytuł projektu: Terapia Ruchowa dla Osób Trzeciego Wieku i z Nadwagą
 • kwota dotacji: 22.000 zł

21) Fundacja Archipelag Inicjatyw

 • tytuł projektu: Portal dla seniorów MYwToruniu.pl
 • kwota dotacji: 20.000 zł

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI

22) Stowarzyszenie „RUN to RUN”

 • tytuł projektu: „Toruńskie Sztafety Wolności 2019”
 • kwota dotacji: 40.000 zł

ROZWÓJ SPORTU

23)  TWARDE PIERNIKI S.A.

 • tytuł projektu: Rozwój dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w Klubie Twarde Pierniki S.A.
 • kwota dotacji: 114.620 zł

24) Klub Sportowy Start – Wisła Toruń

 • tytuł projektu: Organizacja XXV edycji Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet Bella Cup
 • kwota dotacji: 25.000 zł

WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI ORAZ MIEJSCAMI TRWAŁEGO UPAMIĘTNIENIA

25) Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

 • tytuł projektu: Spacery tematyczne "Walka o niepodległość w cieniu Toruńskich kamienic. Spacery śladami działań niepodległościowych na toruńskim starym i nowym mieście w latach 1918-1945 oraz ich miejsc pamięci ” w ramach upowszechniania wiedzy na temat miejsc pamięci.
 • kwota dotacji: 7.300 zł

Fot. Wojtek Szabelski

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto, Sport
  W ten weekend toruńskie ulice rozjaśnią się mocą kilkuset światełek podczas Bella Skyway Festival. To jednak nie koniec atrakcji! Czekają na nas również spotkania z historią – piknik w Forcie I, spacer tematyczny pośród kamienic gotyckich, potyczki rycerskie rodzin czy cykl „Wieczory z przeszłością na Zamku Krzyżackim”.
 • Miasto
  26 uzdolnionych uczniów i uczennic uczęszczających do klas programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych lub podstawowych zostało wyróżnionych Nagrodami Prezydenta Miasta Torunia. 22 sierpnia 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury nagrody wręczył i pogratulował wychowankom prezydent Michał Zaleski.
 • Kultura, Miasto
  W dniach 20-25 sierpnia 2019 r. odbędzie się 11. edycja Bella Skyway Festival. W tym roku motywem przewodnim Bella Skyway Festival jest „Różnorodność miejsca”.
 • Miasto
  W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkołach toruńskich rozpocznie łącznie 29 290 uczniów oraz przedszkolaków. Szkoły i predszkola są gotowe na rozpoczęcie nowego roku, które nastąpi 2 września.
 • Miasto
  Prezydenci miast województwa kujawsko-pomorskiego spotkali się na konwencie w związku z planowanym ograniczeniem dochodów samorządów.
 • Kultura, Miasto, MZK
  20 sierpnia 2019 roku rusza tegoroczny Bella Skyway Festival. Organizatorzy przygotowali szereg udogodnień dla kierowców i pasażerów MZK na czas wydarzenia.
 • W najbliższych dniach Toruń opanują setki tysięcy turystów. Ruszyła jedenasta edycja Bella Skyway Festival, która potrwa do niedzieli!
 • Od 1 września 2019 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu toruńskiej komunikacji miejskiej. Jednym z głównych powodów jest potrzeba zwiększenia oferty przewozowej dla uczniów, których podwójne roczniki rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych.
 • Trwa drugi etap przebudowy ulicy Płaskiej. Inwestycja obejmuje odcinek 980 metrów i potrwa do maja 2020 roku. Jej realizacja jest finansowana ze środków gminy.
 • Ogród Zoobotaniczny zaprasza w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. na festyn rodzinny na zakończenie wakacji.
 • Trwa procedura wyłaniania realizatora programu szczepień przeciw HPV skierowanego do dziewcząt z rocznika 2006. Realizacja programu jest planowana od października 2019 r. do czerwca 2020 r.
 • Toruń dołączył do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, która startuje 1 września 2019 roku.
 • Pod koniec sierpnia Toruń czekają wielkie siatkarskie emocje - Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej. Kibice mogą już za darmo odbierać bilety.
 • Dworce Miasto i Wschodni zostaną zmodernizowane, a pomiędzy nimi powstanie drugi tor, który zwiększy przepustowość linii - podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektu BiT City II.