www.torun.pl

Pozarządówki z dotacjami

Biznes, Kultura, Miasto, Sport
Data publikacji: 19 marca 2019
Autor: Maria Wesoła

Umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi podpisane - 364 organizacje będą realizować projekty i działania w 2019 roku lub w ramach projektów wieloletnich na łączną kwotę prawie 35 mln zł.

Na terenie Torunia działa ponad tysiąc organizacji pozarządowych. Gmina Miasta Toruń przekazuje organizacjom wsparcie finansowe m.in. w postaci dotacji - zarówno w ramach otwartych konkursów ofert (rocznych i wieloletnich), jak i w trybie pozakonkursowym (uproszczonym). 

Gmina Miasta Toruń ogłosił już 41 konkursów otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2019 r. oraz w latach 2019-2021, do dziś rozstrzygnięto 35 konkursów, w pozostałych procedury trwają. Dla rozstrzygniętych konkursów zostanie podpisanych łącznie 401  umów z 364 organizacjami na łączną kwotę dotacji z budżetu miasta w wys. ponad 34,7 mln zł - to o 30 więcej umów niż w marcu 2018 r. i o 8,4 mln zł więcej niż w marcu 2018 roku.

19 marca 2019 r. w Dworze Artusa odbyło się podpisanie 25 umów dotacyjnych z 24 organizacjami pozarządowymi, na realizację zadań publicznych gminy. Umowy w imieniu Gminy Miasta Toruń podpisał prezydent Torunia Michał Zaleski.

Podczas uroczystości umowy zawarły następujące organizacje dla następujących zadań:

WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ:

1) Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Kujawsko – Pomorski

 • tytuł projektu: Rozpowszechnianie fotografii i Małej Galerii Fotografii
 • kwota dotacji: 25.000 zł

2) Stowarzyszenie Toruńska Grupa Inicjatywna „Nowe Społeczeństwo”

 • tytuł projektu: Afryka Reggae Festiwal 2019
 • kwota dotacji: 20.000 zł

3) Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński

 • tytuł projektu: Dzieło Roku, Annale ZPAP – Toruń 2018/2019
 • kwota dotacji: 20.000 zł

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – PROWADZENIE W LATACH 2019-2021 ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

4) Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej

 • tytuł projektu: Program profilaktyczno-socjoterapeutyczny realizowany
  dla 60 dzieci i młodzieży w Ognisku Wychowawczym przy CP CDT,
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego  7/9, w okresie od 1.01. 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 • kwota dotacji: 282.600 zł

WSPIERANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH (PUNKTY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – CZĘŚĆ I)

5) Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Toruń - Czerniewice

 • tytuł projektu: Prowadzenie Osiedlowego Ośrodka Integracji Dzieci, Młodzieży, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w Czerniewicach
 • kwota dotacji: 80.000 zł

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ PROMOCJI ZDROWIA

6) Stowarzyszenie „Agrafka”, Fundacja „Agrafka” /oferta wspólna/

 • tytuł projektu: „Cyfrowe fotowakacje – warsztaty komputerowo – fotograficzne – edycja 2”
 • kwota dotacji: 5.000 zł

PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY ORAZ DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JAK I DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

7) Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

 • tytuł projektu: Konferencja Firma Przyszłości
 • kwota dotacji: 40.000 zł

8) Fundacja Polska Przedsiębiorcza, Business Link Toruń Toruński Inkubator Technologiczny

 • tytuł projektu: Inwestujemy w najlepsze toruńskie startupy i firmy - konkurs na biznes
 • kwota dotacji: 18.000 zł

WZMOCNIENIE KOMPETENCJI PRZEDSTAWICIELI, W TYM WOLONTARIUSZY TORUŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

9) Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”

 • tytuł projektu: PRO NGO – wiedza na START
 • kwota dotacji: 21.000 zł

DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA RZECZ INTEGRACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW OBSZARU TORUŃSKIEGO CENTRUM MIASTA

10)  nazwa organizacji: Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Toruń

 • tytuł projektu: Wigilia dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim w Toruniu
 • kwota dotacji: 20.000 zł

11)  nazwa organizacji: Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Toruń

 • tytuł projektu: Pchli targ na Rynku Nowomiejskim w Toruniu
 • kwota dotacji: 12.000 zł

12)  nazwa organizacji: Fundacja CircArt

 • tytuł projektu: Otwarta Przestrzeń Cyrkowa CIRCUS FIESTA
 • kwota dotacji: 11.890 zł

WSPIERANIA EDUKACJI I WYCHOWANIA

13) Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego

 • tytuł projektu: „Obozy harcerskie 2019”
 • kwota dotacji: 20.400 zł

14)  Fundacja Rozwoju Nauki i Edukacji „Pomerania”

 • tytuł projektu: „Język i kultura chińska dla młodzieży z Torunia – edycja 2019”
 • kwota dotacji: 25.000 zł

15)  Stowarzyszenie nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza

 • tytuł projektu: „Odkrywamy piękno naszej ojczyzny”
 • kwota dotacji: 17.800 zł

 OBCHODY 100-LECIA POWROTU TORUNIA DO WOLNEJ POLSKI

16) Fundacja Archipelag Inicjatyw

 • tytuł projektu: Duch Błękitnej Armii
 • kwota dotacji: 30.000 zł

PROMOCJA MARKI TORUŃ W KRAJU I ZA GRANICĄ

17) Instytut Wspierania Nowych Technologii

 • tytuł projektu: Promocja marki Toruń w kraju i za granicą
 • kwota dotacji: 45.000 zł

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

18)  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawstwo Oddział Miejski im. Mariana Sydowa

 • tytuł projektu: Organizacja imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci
  i młodzieży, a także mieszkańców Torunia ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie krajoznawstwa, ochrony przyrody oraz opieki
  nad zabytkami
 • kwota dotacji: 40.000 zł

DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB W WIEKU 65+

19)  Klub Karate Tradycyjnego „KUMADE"

 • tytuł projektu: Senior w sporcie – równowaga w usprawnianiu ciała, umysłu
  i ducha
 • kwota dotacji: 15.000 zł

 20)  Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

 • tytuł projektu: Terapia Ruchowa dla Osób Trzeciego Wieku i z Nadwagą
 • kwota dotacji: 22.000 zł

21) Fundacja Archipelag Inicjatyw

 • tytuł projektu: Portal dla seniorów MYwToruniu.pl
 • kwota dotacji: 20.000 zł

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI

22) Stowarzyszenie „RUN to RUN”

 • tytuł projektu: „Toruńskie Sztafety Wolności 2019”
 • kwota dotacji: 40.000 zł

ROZWÓJ SPORTU

23)  TWARDE PIERNIKI S.A.

 • tytuł projektu: Rozwój dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w Klubie Twarde Pierniki S.A.
 • kwota dotacji: 114.620 zł

24) Klub Sportowy Start – Wisła Toruń

 • tytuł projektu: Organizacja XXV edycji Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet Bella Cup
 • kwota dotacji: 25.000 zł

WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI ORAZ MIEJSCAMI TRWAŁEGO UPAMIĘTNIENIA

25) Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

 • tytuł projektu: Spacery tematyczne "Walka o niepodległość w cieniu Toruńskich kamienic. Spacery śladami działań niepodległościowych na toruńskim starym i nowym mieście w latach 1918-1945 oraz ich miejsc pamięci ” w ramach upowszechniania wiedzy na temat miejsc pamięci.
 • kwota dotacji: 7.300 zł

Fot. Wojtek Szabelski

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, Sport
  Trzecia edycja przejazdu rowerowego pn. „Toruń na rowery" odbędzie się 25 maja 2019 roku. To wydarzenie aktywizującego całe rodziny, grupy zorganizowane oraz pojedynczych rowerzystów. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie GoSport!
 • Miasto
  Uwaga, w środę 22 maja 2019 można się spodziewać przez kilka godzin utrudnień drogowych w rejonie Kaszownika.
 • Łódzka otwarta
  Drogi, Inwestycje, Miasto
  Jest szeroka i bezpieczna, z nową jezdnią, chodnikami, drogą rowerową  i oświetleniem oraz, co najważniejsze, nowymi wiaduktami nad linią kolejową - tak wygląda nowa Łódzka. 21 maja 2019 roku generalny wykonawca prac - firma  PBDI S.A. - zakończyła roboty. Projekt kosztował 21 390 208,58 zł, z czego 85% stanowiło dofinansowanie z Europejskiego...
 • Miasto
  13 maja 2019 roku rusza nabór do klas I liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. Na rok szkolny 2019/2020 przygotowano w sumie ponad 5100 miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.
 • Miasto
  Informacje dla wyborców, członków komisji oraz komitetów wyborczych.
 • Miasto
  Prezydent Miasta Torunia co roku przyznaje stypendia i nagrody dla zdolnych uczniów. W 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania tych świadczeń.
 • 25 maja 2019 Stowarzyszenie Ognisko Sportu Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu zapraszają na Toruńską Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych.
 • Mieszkańcy Stawek spotkali się w niedzielę 19 maja 2019 r. na rodzinnym festynie parafialno-osiedlowym.
 • Koncertem Prezydenckim w wykonaniu orkiestry Sinfonia Varsovia w CKK Jordanki zakończył się 26. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica 2019.
 • Od 26 maja do 1 czerwca 2019 r. torunianie będą mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych, jakie zostaną przeprowadzone w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
 • W związku z przebudową ul. Chrobrego, od środy 22 maja 2019 r. zmieni się trasa przejazdu autobusów linii nr 33.
 • Dziś (17 maja 2019 r.) drogowcy podpisali umowę na Toruński Rower Miejski. Firma BIKEU rozpoczyna przygotowania do uruchomienia systemu w mieście.
 • Kolejna produkcja, tym razem związana z grupą Republika i Toruniem, odnosi sukces na rynku filmowym.
 • W sobotę 18 maja 2019 r. w Centrum Kształcenia ustawicznego w Toruniu odbył się V Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Temat tegorocznego Kongresu „Sprawdzone metody wychowania i edukacji małego dziecka”.Inicjatorem przedsięwzięcia było działające od 2002 r. w Toruniu, Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość”,...