www.torun.pl

Powołanie Rady w nowym trybie

Miasto
Data publikacji: 12 września 2019
Autor: Magdalena Winiarska

Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia określa uchwała przyjęta przez Radę Miasta Torunia podczas 10. sesji w dniu 12 września 2019 r. Uchwała wskazuje także terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków rady.

Obecna IV kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kończy się 31 grudnia 2019 roku. Rada działa w Toruniu nieprzerwanie od 2011 roku; trzy pierwsze kadencje trwały dwa lata każda, a obecna kadencja – 3 lata.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Torunia w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada m.in. opiniuje projekty strategii rozwoju Gminy Miasta Toruń, współtworzy corocznie programy współpracy GMT z NGO, corocznie współorganizuje Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych, opiniuje wnioski o przyznanie lokalu dla toruńskich NGO, podejmuje stanowiska w sprawach funkcjonowania toruńskich NGO.

Radę tworzy 18 osób. W jej skład wchodzi:

- 19 przedstawicieli sektora pozarządowego, wybieranych przez środowisko pozarządowe podczas  Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych;

- 2 przedstawicieli Rady Miasta Torunia;

- 7 przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia (pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia).

Uchwała zakłada:

- utrzymanie dotychczasowej liczebności Rady i proporcji jej składu;

- utrzymanie sposobu wyboru przedstawicieli środowiska NGO podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz wprowadzenie precyzyjnych reguł i minimalnych terminów związanych z ogłoszeniem, zgłaszaniem kandydatów, głosowaniem i obliczaniem wyników;

- wprowadzenie zapisów dotyczących działania Rady w niepełnym składzie (zawsze obowiązuje reguła minimum 50 procent członków sektora NGO);

- wprowadzenie reguł związanych ze sposobem zwoływania posiedzeń, wyborem osób funkcyjnych w RDPP (zachowano regułę, że przewodniczącym jest zawsze reprezentant środowiska NGO), ustalaniem porządku obrad, sposobem podejmowania decyzji, dokumentowania prac itp.

Fot. Adam Zakrzewski

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Pięcioro absolwentów UMK odebrało klucze do mieszkań, przyznanych im w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta”. Wręczył je, wraz z umowami najmu, prezydent Michał Zaleski w dniu 22 listopada 2019 r.
 • Kultura, Miasto
  Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna, a my startujemy z weekendem w Toruniu! Przed nami spotkania: muzyczne - 30. Blues Meeting, dramatyczne - Teatrów Jednego Aktora oraz projektantów i ilustratorów - GrafConf 2019.
 • Kultura, Miasto
  Bez wątpienia zakończony niedawno EnergaCamerimage Festival 2019 w Toruniu okazał się kulturalnym i promocyjnym sukcesem. Przez kilka dni za sprawą festiwalu, który po 20 latach nieobecności powrócił do naszego miasta, o Toruniu usłyszał cały świat.
 • Miasto
  W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 11 toruńskich par zostało odznaczonych Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odbyła się 22 listopada 2019 r. w zabytkowej Sali Mieszczańskiej.
 • Miasto
  22 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja “Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”. Była ona okazją do wspomnień, podsumowań działalności regionalnych oddziałów oraz refleksji na temat międzynarodowego prawa humanitarnego. Konferencję zainaugurował prof. Zacharzewski, który opowiedział o...
 • Kultura, Miasto
  Koncerty muzyczne, projekcje filmowe, wydarzenia poetyckie oraz artystyczne. 11-15 grudnia 2019 r. po raz szósty w Toruniu organizowane są Dni Grzegorza Ciechowskiego.
 • Trwają nasadzenia krzewów w pasach drogowych. W dniu 22 listopada 2019 r. prace objęły ul. Owsianą. Na powierzchni 1073 m kw. zasadzono tam krzewy gat. tawuła japońska.
 • Na Rynku Staromiejskim trwa montowanie dekoracji świątecznych. Jak co roku zespół staromiejski w okresie bożonarodzeniowym rozbłyśnie piękną iluminacją.
 • Poprawa bezpieczeństwa to główny cel prac drogowych, realizowanych obecnie na placu Pokoju Toruńskiego. Chodzi o ograniczenie prędkości samochodów i zmniejszenie liczby miejsc grożących kolizją.
 • Toruń jest gospodarzem Mistrzostw Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym, które odbędą się 30 listopada 2019 r.
 • Podczas 12. sesji Rady Miasta przyjęto dwa programy z zakresu zdrowia i polityki społecznej. Dotyczą one rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • Pracownicy socjalni obchodzą swoje święto. Z tej okazji 20 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Ratuszu Staromiejskim.
 • Gala finałowa konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2019” odbyła się 20 listopada 2019 r. w toruńskim hotelu Bulwar.
 • Sesje referatowe, warsztaty historyczne dla młodzieży i pokaz filmu „Szpęgawsk 1939” to główne punkty konferencji naukowej "Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939 roku", która odbywa się w piątek 22 listopada 2019 r. w Dworze Artusa.