www.torun.pl

Powiatowy Urząd Pracy informuje

Biznes, Miasto
Data publikacji: 07 lipca 2020
Autor: Magdalena Winiarska

O możliwościach uzyskania jednorazowej pożyczki dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej, a także umorzenia niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców informuje Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
O udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczka będzie udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, ale nie więcej niż 10% przychodów za ubiegły rok, a jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będą prowadzić działalność gospodarczą lub statutową. Środki z pożyczki nie podlegają egzekucji.

Szczegółowe informacje - TUTAJDofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej
Wsparcie przysługuje kościelnej osobie prawnej i jej jednostce działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz z odsetkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od tych wynagrodzeń. Jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Warunkiem  uzyskania  wsparcia jest złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę kościelnej osoby prawnej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Szczegółowe informacje - TUTAJUmorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, że umorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielonej w wysokości  do 5000,00 zł nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Fot. Lech Kamiński

Najczęściej czytane aktualności

 • Maciej Tacher
  Kultura, Miasto
  Laureatów w kategoriach nadzieja, wykonawca, dj i płyta roku w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy poznamy 8 sierpnia 2020 r. o godz. 19.00 podczas koncertu w sali na Jordankach. Na scenie pojawią się znani i lubiani lokalni wykonawcy.
 • Na zdjęciu: tramwaj czekający na przystanku
  MZK
  W sobotę 8 sierpnia 2020 r., w związku z zawodami żużlowymi, uruchomiony zostanie dodatkowy kurs tramwaju linii nr 5.
 • Na zdjęciu: maszyny i ludzie pracujący na poboczu w rejonie Al. św. Jana Pawła II
  MZK
  W związku ze zmianą organizacji ruchu drogowego w rejonie al. św. Jana Pawła II oraz pl. Niepodległości od soboty 8 sierpnia 2020 r. godz. 8:00 przeniesiony zostanie przystanek autobusowy „Plac Rapackiego”.
 • Na zdjęciu: uczestnicy wyścigu z pucharami
  Sport
  1 i 2 sierpnia 2020 r. odbyła się pierwsza edycja międzynarodowego wyścigu „Śladami Królewny Anny Wazówny o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego”.
 • Na zdjęciu: mężczyzna na boisku do siatkówki plażowej odbijający piłkę
  Sport
  W piątek 7 sierpnia 2020 roku odbędzie się otwarty amatorski turniej siatkówki plażowej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, trwają zapisy duetów siatkarskich, które chcą wystąpić na boiskach na plaży przy ul. Broniewskiego 90.
 • Przytulona para na tarasie widokowym nad Wisłą
  Kultura, Miasto, Sport
  Trzy spektakle w ramach Festiwalu Teatrów Ulicznych, plebiscyt Toruńskie Gwiazdy 2020, piknik sztuki w Kaszczorku, wieczorne rejsy toruńskich flisaków - tak zapowiada się najbliższy weekend w Toruniu.
 • Po decyzji rządu dotyczącej powrotu uczniów do szkół od 1 września 2020 r. miasto intensywnie przygotowuje się do organizacji pracy placówek oświatowych w nowych warunkach.
 • Na terenie Torunia i powiatu toruńskiego potwierdzono 237 przypadków zarażenia koronawirusem. Kwarantanną objęto 374 osoby, a 172 powróciło do zdrowia. Od początku trwania pandemii odnotowano 20 zgonów.
 • Informujemy, że w czwartek 6 sierpnia 2020 r. w godzinach popołudniowych na terenie budowy w rejonie placu Rapackiego i pl. Niepodległości nastąpiła awaria sygnalizacji świetlnej. Trwa jej usuwanie.
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt, w ramach którego możliwe jest przeprowadzenia testów na koronawirusa wśród pracowników publicznych podmiotów leczniczych z naszego województwa.
 • Świetlny pokaz motocross, szpaler fontann i projekcja na gigantycznych głowach, astronomiczny mapping na balonie czy kilkudziesięciometrowa instalacja z ekranów LED – te i wiele innych instalacji z zakresu sztuki światła czekają na zmotoryzowanych widzów „Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie.”.
 • Toruńskie Centrum Świaczeń Rodzinie wypłaciło już ponad 1,6 mln zł w ramach świadczenia "Dobry start".
 • Przypominamy, że dzisiaj (6.08) od godz. 21.00 do jutra (7.08) do godz. 5.00 na remontowanym moście Piłsudskiego w Toruniu obowiązywał będzie ruch wahadłowy.
 • O planach Żużlowej Reprezentacji Polski na kolejne miesiące 2020 r. była mowa 5 sierpnia 2020 r. na toruńskiej Motoarenie.