www.torun.pl

Ponad 25 mln dla ngo

Miasto
Data publikacji: 09 lipca 2020
Autor: Małgorzata Litwin

Ponad 25 milionów złotych wynosi wartość umów podpisanych w tym roku przez miasto Toruń z organizacjami pozarządowymi.

Za pieniądze z miejskich dotacji realizowanych jest obecnie prawie 400  projektów, prowadzonych przez ponad 300 toruńskich organizacji pozarządowych. I to nie koniec. Kontynuujemy zlecanie organizacjom pozarządowym wykonanie kolejnych zadań publicznych.

W czerwcu odwieszone zostały czynności dotyczące dwóch konkursów ogłoszonych w dniu 29 listopada 2019 r. przy łącznej puli dotacyjnej wynoszącej 776.700 zł:

1) na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie rozwoju sportu w II półroczu 2020 r., tj. od 01.07. do 31.12.2020 r. Rodzaj zadania: organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych)” – konkurs nr 17.2./2020, pula dotacyjna: 400.000 zł;

2) na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej” – konkurs nr 5/2020 (II tura), pula dotacyjna: 376.700 zł.

Na organizację i udział zawodników w imprezach sportowych wpłynęło 28 ofert, natomiast na działania wspierające rozwój kultury – 29 ofert.

Od dnia ogłoszenia pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 modyfikujemy sposób wdrażania i realizacji działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy Miasta Toruń, by nadal świadczyć pomoc torunianom, utrzymać zatrudnienie w NGO, a jednocześnie nie mieć problemów z rozliczeniem udzielonej wcześniej dotacji (w ramach regulaminu konkursowego).

Wprowadzane są zmiany w umowach dotacyjnych, elastyczne i dostosowane do konkretnych działań podejście do modyfikacji w zakresie sposobu realizacji zadań, zmian harmonogramu i kosztorysu wynikających ze szczególnej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym. Tam, gdzie jest to możliwe, wdrażamy zdalne formy realizacji zadań publicznych. Aktualnie,  na prośbę realizatorów zadań, uzgodniono modyfikacje dla 116 zadań publicznych (realizowanych przez 114 organizacji pozarządowych). Kolejne są w trakcie przygotowania.

Organizacje pozarządowe to m.in. oferta aktywności dla seniorów

Dodatkowe wsparcie antykryzysowe dla NGO. Warto wiedzieć!

Przepisy wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazwaną „Tarczą 4.0”, wprowadziły m.in. nową formę wsparcia dla organizacji pozarządowych, tj. mikropożyczki dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej (do tej pory mikropożyczki były dostępne tylko dla organizacji pozarządowych będących mikroprzedsiębiorcami).

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy przeznaczona jest:

 • dla organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
 • na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in.: na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu).   

Pożyczka do kwoty 5.000 zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku (0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski - będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień wypłaty pożyczki):
udzielana będzie jednorazowo,

 • spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
 • z możliwością umorzenia -pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł. Wysokość pożyczki zależy od ubiegłorocznych przychodów, nie będzie się mogła o nią ubiegać organizacja założona dopiero w tym roku.

Wnioski składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia, nabór rozpoczął się 25 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Przejdź do serwisu Powiatowego Urzędu Pracy

Najczęściej czytane aktualności

 • Maciej Tacher
  Kultura, Miasto
  Laureatów w kategoriach nadzieja, wykonawca, dj i płyta roku w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy poznamy 8 sierpnia 2020 r. o godz. 19.00 podczas koncertu w sali na Jordankach. Na scenie pojawią się znani i lubiani lokalni wykonawcy.
 • Na zdjęciu: tramwaj czekający na przystanku
  MZK
  W sobotę 8 sierpnia 2020 r., w związku z zawodami żużlowymi, uruchomiony zostanie dodatkowy kurs tramwaju linii nr 5.
 • Na zdjęciu: maszyny i ludzie pracujący na poboczu w rejonie Al. św. Jana Pawła II
  MZK
  W związku ze zmianą organizacji ruchu drogowego w rejonie al. św. Jana Pawła II oraz pl. Niepodległości od soboty 8 sierpnia 2020 r. godz. 8:00 przeniesiony zostanie przystanek autobusowy „Plac Rapackiego”.
 • Na zdjęciu: uczestnicy wyścigu z pucharami
  Sport
  1 i 2 sierpnia 2020 r. odbyła się pierwsza edycja międzynarodowego wyścigu „Śladami Królewny Anny Wazówny o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego”.
 • Na zdjęciu: mężczyzna na boisku do siatkówki plażowej odbijający piłkę
  Sport
  W piątek 7 sierpnia 2020 roku odbędzie się otwarty amatorski turniej siatkówki plażowej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, trwają zapisy duetów siatkarskich, które chcą wystąpić na boiskach na plaży przy ul. Broniewskiego 90.
 • Przytulona para na tarasie widokowym nad Wisłą
  Kultura, Miasto, Sport
  Trzy spektakle w ramach Festiwalu Teatrów Ulicznych, plebiscyt Toruńskie Gwiazdy 2020, piknik sztuki w Kaszczorku, wieczorne rejsy toruńskich flisaków - tak zapowiada się najbliższy weekend w Toruniu.
 • Po decyzji rządu dotyczącej powrotu uczniów do szkół od 1 września 2020 r. miasto intensywnie przygotowuje się do organizacji pracy placówek oświatowych w nowych warunkach.
 • Na terenie Torunia i powiatu toruńskiego potwierdzono 237 przypadków zarażenia koronawirusem. Kwarantanną objęto 374 osoby, a 172 powróciło do zdrowia. Od początku trwania pandemii odnotowano 20 zgonów.
 • Informujemy, że w czwartek 6 sierpnia 2020 r. w godzinach popołudniowych na terenie budowy w rejonie placu Rapackiego i pl. Niepodległości nastąpiła awaria sygnalizacji świetlnej. Trwa jej usuwanie.
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt, w ramach którego możliwe jest przeprowadzenia testów na koronawirusa wśród pracowników publicznych podmiotów leczniczych z naszego województwa.
 • Świetlny pokaz motocross, szpaler fontann i projekcja na gigantycznych głowach, astronomiczny mapping na balonie czy kilkudziesięciometrowa instalacja z ekranów LED – te i wiele innych instalacji z zakresu sztuki światła czekają na zmotoryzowanych widzów „Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie.”.
 • Toruńskie Centrum Świaczeń Rodzinie wypłaciło już ponad 1,6 mln zł w ramach świadczenia "Dobry start".
 • Przypominamy, że dzisiaj (6.08) od godz. 21.00 do jutra (7.08) do godz. 5.00 na remontowanym moście Piłsudskiego w Toruniu obowiązywał będzie ruch wahadłowy.
 • O planach Żużlowej Reprezentacji Polski na kolejne miesiące 2020 r. była mowa 5 sierpnia 2020 r. na toruńskiej Motoarenie.