www.torun.pl

Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku

Miasto
Data publikacji: 22 marca 2018
Autor: Magdalena Winiarska

W Toruniu wzniesiony zostanie pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku – taka jest jednogłośna decyzja radnych miasta.

Podczas 49. sesji Rady Miasta Torunia w dniu 22 marca 2018 roku podjęta została uchwała o wzniesieniu pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. W sesji wziął udział marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, który przedstawił rys historyczny wydarzeń z 1939 roku, które pomnik ma upamiętnić. – Zwróciłem się do prezydenta RP Andrzeja Dudy, bo objął tę inicjatywę honorowym patronatem. Dzięki temu ta historia może stać się znana w całym kraju, nie tylko na terenie dawnego województwa pomorskiego. Jesteśmy to winni ofiarom tej strasznej zbrodni powiedział marszałek Piotr Całbecki.

Na przełomie września i października 1939 roku rozstrzelanych zostało około 30 000 mieszkańców przedwojennego województwa pomorskiego, którego stolica mieściła się wówczas w Toruniu. Dokonali tego członkowie organizacji Selbstschutz Westpreussen, która skupiała miejscowych Niemców, działających pod nadzorem SS. Takie tragiczne zdarzenia miały miejsce w niemal 360 miejscowościach tego województwa. Historycy wciąż nie mają pewności, ile było ofiar na terenie dawnego województwa pomorskiego, sprawcy bowiem niszczyli wszelką dokumentację i zacierali ślady zbrodni poprzez wydobycie i spalenie latem 1944 roku ciał ofiar. Większość ze sprawców uniknęła pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

Jak przypomniał prezydent Michał Zaleski, w listopadzie 2016 roku sejmik województwa kujawsko-pomorskiego i sejmik województwa pomorskiego zgodnie uchwaliły, że powinien powstać pomnik upamiętniający ofiary zbrodni pomorskiej 1939 roku. Jako jego lokalizację wskazano Toruń. Spośród wytypowanych miejsc, gdzie pomnik mógłby stanąć, wybrano zieleniec położony przy ulicach Uniwersyteckiej i gen. J.H. Dąbrowskiego. - Zdecydowałem się przedłożyć Państwu ten projekt z dwóch przyczyn. Pierwsza związana jest z tragiczną historią masowych mordów na terenie województwa pomorskiego, którego stolicą Toruń był do 1939 roku. A to stolicy przynależny jest symbol pamięci o tych, którzy zostali pomordowani na tych terenach. Druga to przyczyna topograficzno-geograficzna, dotycząca tej lokalizacji. W wyniku przeprowadzonej kwerendy uznaliśmy, że sąsiedztwo zespołu staromiejskiego oraz pomników pamięci  jest właściwepowiedział prezydent Michał Zaleski.

Inicjatorem idei pomnika jest Roman Knitter, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pomorza. Projekt pomnika jest już gotowy, jego autorem jest Zbigniew Mikielewicz. Jest to prosta bryła, która przywołuje zburzony dom, w który zatopiony jest ołów – symbol amunicji, którą zabito mieszkańców naszego regionu. Na tym elemencie ołowianym zostaną wyryte nazwy wszystkich miejscowości, których doszło do tych tragicznych zdarzeń. Pomnik osadzony będzie w otoczeniu zieleni, co przywołuje także miejsca rozstrzeliwań; zwykle były to lasy. Te miejsca symbolizować będą zatopione w trawę białe kamienie. - Będę Pana Prezydenta prosił o zawarcie porozumienia, by dysponentem tego terenu był samorząd województwa. Jest to miejsce ważne dla całego województwa, miejsce symboliczne, łączące historię ze współczesnością – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

- Chcielibyśmy, aby poświęcenie i odsłonięcie pomnika nastąpiło na początku października. To termin także symboliczny,  bo w takim czasie dochodziło do rozstrzeliwań. Połączone to będzie z wyjątkową sesją, która odbędzie się w budynku Urzędu Marszałkowskiego – będzie to wspólna sesja sejmików województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego – zapowiedział marszałek Piotr Całbecki.

Aby pozyskać środki na budowę pomnika i zagospodarowanie terenu, przeprowadzona zostanie zbiórka. Włączeni w nią zostaną m.in. harcerze - już 14 kwietnia 2018 roku podczas Kujawsko-Pomorskiego Złazu, który odbędzie się w Toruniu.Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Prezydent Michał Zaleski rozpoczął 17. cykl spotkań z mieszkańcami. Pierwsze warsztaty i dyskusja odbyły się w SP nr 14 przy ul. Hallera.
 • Wykład prof Kaku
  Kultura, Miasto
  19 lutego 2019 roku Polska Fundacja Narodowa zorganizowała w Toruniu spotkanie z prof. Michio Kaku, wybitnym fizykiem-teoretykiem. Okazją do spotkania z mieszkańcami i władzami miasta była 546. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.
 • Miasto
  Kogo dotyczy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, jakie formalności są z tym związane – poniżej zamieszczamy informator wyjaśniający całą procedurę.
 • Kultura, Miasto
  W dniu 546. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, 19 lutego 2019 roku w Muzeum Okręgowym w Toruniu jak co roku odbyła się impreza okolicznościowa Dies Natalis Copernici. W tym roku hasłem wydarzenia były słowa: „W stronę Marsa”.
 • Biznes, Miasto
  Na ponad 2 hektarach w rejonie ulic Szosa Bydgoska i Pera Jonssona wydzielono 5 działek, na których będzie można prowadzić usługi i produkcję. Na jednej z nich przyszli właściciele będą też mogli budować składy i magazyny. Grunty między Motoareną a budynkami dawnego Merinotexu pójdą pod młotek 19 marca 2019 r.
 • Świętuj Uniwersytetu
  Miasto
  19 lutego 2019 roku społeczność akademicka UMK świętowała 546. Rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Tradycyjnie uroczystości w auli uniwersytetu poprzedziło złożenie kwiatów pod pomnikiem astronoma na Rynku Staromiejskim.
 • Zgłoś zauważoną dziurę w drodze – zachęca Miejski Zarząd Dróg. W pierwszej kolejności prace prowadzone będą na drogach krajowych i wojewódzkich, później drogowcy zajmą się łataniem dziur na drogach powiatowych i gminnych.
 • Prace przy realizacji projektu adaptacji budynków przy ul. W. Łokietka na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przekroczyły półmetek. Nowe obiekty wraz z wystawami mają być otwarte jeszcze w 2019 roku.
 • Jeszcze w tym tygodniu na ulicach zespołu staromiejskiego będzie można spotkać wspólne patrole strażników miejskich, kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania oraz przedstawicieli Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Wspólnymi siłami postarają się wyeliminować nieprawidłowe i nieopłacone parkowanie wśród kierowców parkujących w Strefie. Przy okazji...
 • W najbliższy weekend w Toruniu odbędzie się doroczny Ogólnopolski Rajd Kopernikański. Uczestnicy imprezy będą mogli w sobotę i niedzielę za darmo korzystać z komunikacji miejskiej.
 • 11 lutego 2019 roku ruszy elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Na rok szkolny 2019/2020 przygotowano 4861 miejsc dla przedszkolaków i 1916 miejsc dla „pierwszaków”.
 • Rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń na rok szkolny 2019/2020 rusza już niebawem. Poznaj szczegóły postępowania rekrutacyjnego!
 • Spotkania ze specjalistami z zakresu medycyny estetycznej, farmacji, kosmetologii, dietetyki czy treningów personalnych - to cześć propozycji Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy na Dzień Kobiet. 8 marca w centrum nauki odbędzie się wieczór "JaKobieta".  Wieczór „JaKobieta” to okazja do spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin. Trenerzy z Bella...
 • Wraz z cyklem spotkań Prezydenta Torunia z mieszkańcami rozpoczynamy I etap konsultacji społecznych w sprawie budżetu miasta Torunia na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2020-2044.