www.torun.pl

Pomagamy osobom z niepełnosprawnością

Miasto
Data publikacji: 30 maja 2019
Autor: Maria Wesoła

Od 1 czerwca 2019 r. w Toruniu działa Karta Osoby z Niepełnosprawnością. To kolejna po świadczeniu 100 zł miesięcznie w programie "Pomagamy" propozycja Gminy Miasta Toruń dla mieszkańców z niepełnosprawnością.

Z szacunków wynika, że w Toruniu żyje około 23-24 tys. osób z niepełnosprawnością.  To duża grupa osób, do której kierowane są systematyczne działania Gminy Miasta Toruń, w celu poprawy codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, dostępu do świadczeń publicznych oraz oferty usługowo-handlowej na terenie miasta.

Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością to działanie realizowane na podstawie Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 -2020, przyjętego uchwałą Nr 83/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019r. oraz Zarządzenie PMT 91/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością oraz określenia jej wzoru.

Od 1 czerwca 2019 r. można wnioskować o wydanie Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością. Odbiorcy, którzy będą mogli ubiegać się o wydanie TKOzN to:

        ◦ osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do 16 roku życia i ich opiekunowie,
        ◦ osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku od 16 do 18 roku życia i ich opiekunowie,
        ◦ osoby powyżej 18 roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
        ◦ osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunowie.

Wnioski o wydanie karty w formie papierowej będą dostępne w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej ( ul. Fałata 39 ). Formularz wniosku do wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej www.torun.pl.

Informacja o  partrnerach, którzy oferują zniżki w ramach karty, będzie zamieszczona i aktualizowana na stronie Urzędu Miasta Torunia, a przedsiębiorca jako potwierdzenie współpracy otrzyma plakietkę, aby umieścić ją w widocznym miejscu udzielania ulg i zniżek.

- Uruchamiamy działanie, które będzie zbliżone do funkcjonowania Toruńskiej Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny. Od 1 czerwca Karta obejmie również osoby z niepełnosprawnościami. Możemy zaproponować rozwiązanie, które podkreśli ich pełnoprawność w dostępie do produktów i usług, oferowanych przez partnerów. Karta będzie dokumentem udostępnionym na wniosek i na jej podstawie będzie można korzystać z ulg i rabatów na zakupy i usługi. Lista partnerów systematycznie rośnie, mamy nadzieję, że będzie ich się przyłączać coraz więcej. Wnioski o wydanie karty mogą być składane zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej - mówił prezydent Torunia Michał Zaleski podczas briefingu prasowego 30 maja 2019 roku.

 Wciąż poszukujemy partnerów, którzy chcieliby zaoferować zniżki na swoje usługi w ramach karty. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT przy ul. Fałata 39, nr tel. 56 611 8454.

- Wsparcie Gminy Miasta Toruń to bardzo ważne i potrzebne działania, które pomogą wielu osobom niepełnosprawnym. Świadczenie 100 zł miesięcznie to jedyne taki dodatek miejski dla każdego dziecka z niepełnosprawnością, a Karta Osoby z Niepełnosprawnością pozwala korzystać ze zniżek na przykład z tak ważnych dla nas usług fizjoterapeutycznych, ale także z ofert muzeów, restauracji czy kawiarni - zaznaczył działacz społeczny na rzecz osób niepełnosprawnych Jakub Wiśniewski.

Lista Partnerów Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością (stan na 29.05.2019 r.)


1 maja 2019 r. ruszył natomiast nabór wniosków na świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Toruń, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, do ukończenia 18 roku życia.
Prawo do świadczenia jest uzależnione od zamieszkiwania dziecka i wnioskodawcy na terenie Gminy Miasta Toruń. Program obejmuje również dzieci legitymujące się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Przyznanie świadczeń w ramach programu nie jest uzależnione od spełnienia jakiegokolwiek kryterium dochodowego. Na podstawie danych Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu ze stycznia 2019 r. odnośnie liczby orzeczeń wydanych osobom do 18. roku życia, szacujemy, że  programem może zostać objętych ok. 1 400 dzieci.

O świadczenie może ubiegać się faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Świadczenie w ramach programu „POMAGAMY – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń nalata 2019 – 2023” przysługuje w okresie jego obowiązywania (maj 2019 r. – grudzień 2023 r.).

Strona programu "POMAGAMY".

Według stanu na dzień 11 czerwca 2019 r. złożono 468 wniosków. Wypłaty świadczeń dla wniosków złożonych w maju i czerwcu 2019 roku będą realizowane z wyrównaniem od maja 2019 roku, świadczenie dla wniosków składanych od 1 lipca będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Realizacją programu zajmuje się Zespół ds. świadczeń dla dzieci Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Fot. Wojtek Szabelski

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  14 października 2019 roku w Dworze Artusa zorganizowano miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Święto całej społeczności szkolnej było idealną okazją do wręczenia nagród Prezydenta Miasta Torunia dla nauczycieli.
 • Miasto
  16 i 17 października 2019 r. w Toruniu zostaną przeprowadzone miejskie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Kobra-19”. Wezmą w nich udział między innymi pracownicy Urzędu Miasta, miejskie służby, policja, straż pożarna i wojsko.
 • Miasto
  W wyborach parlamentarnych 13 października 2019 roku wzięło udział 66,62 procent torunian uprawnionych do głosowania.
 • Miasto
  15 października 2019 roku podpisano umowę na budowę Klubu Ucznia, który ma funkcjonować przy I Liceum Ogólnokształcącym.
 • Inwestycje, Miasto
  Zakończyły się prace w Centrum Innowacyjnej Edukacji, które powstało w dawnych Młynach Toruńskich. Nowy budynek został już przekazany w użyczenie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
 • Miasto
  Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe znów będą rywalizować w zbiórce makulatury. Placówki, które zbiorą najwięcej surowców wtórnych otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 275 tys. zł. Nagrodzeni zostaną także uczniowie, którzy najaktywniej włączą się w zbiórkę.
 • Rozpoczęły się nowe nasadzenia w ramach projektu "Zielona Brama Gotyckiej Starówki". Nowym zagospodarowaniem objęte są skwery w rejonie Muzeum Etnograficznego i CKK Jordanki.
 • 14 października 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Kultury Dwór Artusa odbędą się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których zostaną wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Torunia najlepszym pedagogom.
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu organizuje w dniach 18-19 października 2019 r. akcję „Na torach prawa”, podczas której radcowie prawni i aplikanci radcowscy z Izby będą udzielać bezpłatnych porad prawnych.
 • Rada Miasta Torunia na sesji 10 października 2019 r. wypełniając wymogi ustawy o ustroju sądów powszechnych dokonała wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 • Do 2025 roku w Toruniu ma powstać siedziba Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Będzie to wspólna inwestycja Skarbu Państwa i Gminy Miasta Toruń.
 • 13 października 2019 roku zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podpisał umowę na remont i przebudowę budynku przy ul. Mickiewicza 57. Dawny budynek mieszkalny po zakończeniu prac będzie służyć społeczności lokalnej.
 • 1 października 2019 roku oficjalnie zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego. Przez dwa tygodnie torunianie mogą wziąć udział w kilkudziesięciu festiwalowych wydarzeniach i przyglądać się rywalizacji 22 młodych skrzypków z 13 krajów.
 • W środę 2 października 2019 r. na skrzyżowaniach ulic Kraszewskiego - Matejki, Kraszewskiego - Moniuszki nie będzie działała sygnalizacja świetlna.