www.torun.pl

Pomagamy osobom z niepełnosprawnością

Miasto
Data publikacji: 30 maja 2019
Autor: Maria Wesoła

Od 1 czerwca 2019 r. w Toruniu działa Karta Osoby z Niepełnosprawnością. To kolejna po świadczeniu 100 zł miesięcznie w programie "Pomagamy" propozycja Gminy Miasta Toruń dla mieszkańców z niepełnosprawnością.

Z szacunków wynika, że w Toruniu żyje około 23-24 tys. osób z niepełnosprawnością.  To duża grupa osób, do której kierowane są systematyczne działania Gminy Miasta Toruń, w celu poprawy codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, dostępu do świadczeń publicznych oraz oferty usługowo-handlowej na terenie miasta.

Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością to działanie realizowane na podstawie Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 -2020, przyjętego uchwałą Nr 83/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019r. oraz Zarządzenie PMT 91/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością oraz określenia jej wzoru.

Od 1 czerwca 2019 r. można wnioskować o wydanie Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością. Odbiorcy, którzy będą mogli ubiegać się o wydanie TKOzN to:

        ◦ osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do 16 roku życia i ich opiekunowie,
        ◦ osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku od 16 do 18 roku życia i ich opiekunowie,
        ◦ osoby powyżej 18 roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
        ◦ osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunowie.

Wnioski o wydanie karty w formie papierowej będą dostępne w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej ( ul. Fałata 39 ). Formularz wniosku do wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej www.torun.pl.

Informacja o  partrnerach, którzy oferują zniżki w ramach karty, będzie zamieszczona i aktualizowana na stronie Urzędu Miasta Torunia, a przedsiębiorca jako potwierdzenie współpracy otrzyma plakietkę, aby umieścić ją w widocznym miejscu udzielania ulg i zniżek.

- Uruchamiamy działanie, które będzie zbliżone do funkcjonowania Toruńskiej Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny. Od 1 czerwca Karta obejmie również osoby z niepełnosprawnościami. Możemy zaproponować rozwiązanie, które podkreśli ich pełnoprawność w dostępie do produktów i usług, oferowanych przez partnerów. Karta będzie dokumentem udostępnionym na wniosek i na jej podstawie będzie można korzystać z ulg i rabatów na zakupy i usługi. Lista partnerów systematycznie rośnie, mamy nadzieję, że będzie ich się przyłączać coraz więcej. Wnioski o wydanie karty mogą być składane zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej - mówił prezydent Torunia Michał Zaleski podczas briefingu prasowego 30 maja 2019 roku.

 Wciąż poszukujemy partnerów, którzy chcieliby zaoferować zniżki na swoje usługi w ramach karty. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT przy ul. Fałata 39, nr tel. 56 611 8454.

- Wsparcie Gminy Miasta Toruń to bardzo ważne i potrzebne działania, które pomogą wielu osobom niepełnosprawnym. Świadczenie 100 zł miesięcznie to jedyne taki dodatek miejski dla każdego dziecka z niepełnosprawnością, a Karta Osoby z Niepełnosprawnością pozwala korzystać ze zniżek na przykład z tak ważnych dla nas usług fizjoterapeutycznych, ale także z ofert muzeów, restauracji czy kawiarni - zaznaczył działacz społeczny na rzecz osób niepełnosprawnych Jakub Wiśniewski.

Lista Partnerów Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością (stan na 29.05.2019 r.)


1 maja 2019 r. ruszył natomiast nabór wniosków na świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Toruń, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, do ukończenia 18 roku życia.
Prawo do świadczenia jest uzależnione od zamieszkiwania dziecka i wnioskodawcy na terenie Gminy Miasta Toruń. Program obejmuje również dzieci legitymujące się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Przyznanie świadczeń w ramach programu nie jest uzależnione od spełnienia jakiegokolwiek kryterium dochodowego. Na podstawie danych Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu ze stycznia 2019 r. odnośnie liczby orzeczeń wydanych osobom do 18. roku życia, szacujemy, że  programem może zostać objętych ok. 1 400 dzieci.

O świadczenie może ubiegać się faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Świadczenie w ramach programu „POMAGAMY – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń nalata 2019 – 2023” przysługuje w okresie jego obowiązywania (maj 2019 r. – grudzień 2023 r.).

Strona programu "POMAGAMY".

Według stanu na dzień 11 czerwca 2019 r. złożono 468 wniosków. Wypłaty świadczeń dla wniosków złożonych w maju i czerwcu 2019 roku będą realizowane z wyrównaniem od maja 2019 roku, świadczenie dla wniosków składanych od 1 lipca będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Realizacją programu zajmuje się Zespół ds. świadczeń dla dzieci Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Fot. Wojtek Szabelski

Najczęściej czytane aktualności

 • Inwestycje, Miasto
  27 lutego 2020 r. Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Winnica. Dzięki niej powstaną dwa budynki mieszkalne wielorodzinne.
 • Kultura, Miasto, Sport
  Taki weekend jak ten przypada raz na cztery lata, dlatego warto skorzystać z oferty kulturalnej w Toruniu! Przed nami: Jazz Od Nowa Festival, finisaż Artuum Mobile, Kasia Kowalska w Jordankach oraz Mata w NRD.
 • Miasto
  27 lutego 2020 roku po ponad 26 latach dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Krystyna Zaleska przeszła na emeryturę. Ostatniego dnia pracy zorganizowano spotkanie pożegnalne i przekazanie władzy następczyni wieloletniej dyrektor SSM. Od jutra zarządzać lecznicą będzie Justyna Wileńska.
 • Miasto
  W związku z nowymi informacjami dotyczącymi zarażenia koronawirusem w Europie i wzmożoną zachorowalnością na grypę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu przypomina o zasadach profilaktyki zachorowań.
 • Miasto, Sport
  Już jutro 28 lutego 2020 roku zostaną ogłoszone wyniki Plebiscytu na „Sportowca Torunia 2019 Roku” podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Hotelu Filmar o godz. 19:00.
 • MZK
  Od marca 2020 r. zmienione zostaną rozkłady jazdy linii autobusów miejskich 10, 20, 24, 26, 34 i 40.
 • Gmina przeznaczy dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach - tak zadecydowała na sesji 27 lutego 2020 r. Rada Miasta Torunia.
 • Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Torunia na lata 2020-2050. Uchwałę w tej sprawie radni toruńscy przyjęli 27 lutego 2020 roku podczas 16. sesji Rady Miasta.
 • W sobotę 29 lutego 2020 roku Akademia Futsalu FC KJ Toruń zaprasza na „Dzień Otwarty”. Zajęcia rozpoczną się o godz. 10:00 w hali UCS UMK przy ul. Św. Józefa.
 • Od 17 lutego do 26 marca prezydent Torunia Michał Zaleski spotka się z mieszkańcami toruńskich osiedli. Prezydent zaprasza do rozmowy wszystkich torunian zainteresowanych sprawami miasta.
 • 27 lutego 2020 roku radni przyjęli miejski program polityki zdrowotnej „Qźnia zdrowia kids”. Poprzez jego realizację miasto chce walczyć z otyłością o nadwagą u dzieci i młodzieży.
 • 29 lutego 2020 roku o godz. 10:00 po raz kolejny można będzie zwiedzić Fort VII z przewodnikiem – Marcinem Orłowskim. Ruszyły zapisy na to wydarzenie.
 • 16. sesja Rady Miasta Torunia odbędzie się w czwartek 27 lutego 2020 r. od godz. 10:00 w sali nr 33 Urzędu Miasta Torunia (II piętro).
 • Zapraszamy na miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", które odbędą się 1 marca 2020 roku o godz. 12:00 pod pomnikiem przy Alei Solidarności.