Pomagamy obywatelom Ukrainy | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Pomagamy obywatelom Ukrainy

Miasto, Toruń dla Ukrainy
Data publikacji: 28 lutego 2022
Autor: Angelika Jaworska-Osiak
Na zdj: dziewczyna trzyma flagę Ukrainy,a w tle znajduję się pomnik Mikołaja Kopernika

Przyjęłaś/przyjąłeś do siebie obywateli Ukrainy? Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi ich pobytu.

Brakuje artykułów pierwszej potrzeby dla przyjętych osób – gdzie się zgłosić?

W takiej sytuacji można skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z prośbą o przekazanie odzieży, środków higieny i czystości, żywności czy innych niezbędnych rzeczy, umożliwiających zakwaterowanie takim osobom.

Mieszkańcy, którzy przyjęli obywateli Ukrainy do swoich domów i mieszkań bądź udostępnili osobny lokal, powinny zgłosić ten fakt jednostce policji, podając imię i nazwisko tych osób wraz z datą urodzenia.

Obywatele Ukrainy, którzy nie trafili do punktu recepcyjnego, a otrzymali pomoc i zakwaterowanie od mieszkańców, powini się zgłosić do punktu recepcyjnego - w Toruniu taki punkt znajduje się w hotelu Kopernik przy ul. Wola Zamkowa 16.

Kto będzie mógł się ubiegać o status uchodźcy?

Status uchodźcy przysługuje osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską od dnia 24 lutego 2022 r., uciekając przed agresją rosyjską. Ukraińcy, którzy przybyli do Polski przed tym dniem, nie będą mogli ubiegać się o status uchodźcy. Status uchodźcy nie będzie utrudniał podjęcia pracy ani wyjazdu z powrotem na Ukrainę.

Jak będzie wyglądała edukacja dzieci i młodzieży ukraińskiej?

Obecnie sprawdzane są zasoby dotyczące przyjęcia dzieci z Ukrainy do żłobków i przedszkoli na terenie Torunia. Dotyczy to także placówek niepublicznych.
Zaś dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) będą przyjmowane do publicznych szkół oraz obejmowane opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą:

 • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, gdzie proces nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów − nauka trwa rok z możliwością przedłużenia do dwóch lat. Zajęcia będą realizowane w grupach do 15 uczniów w wymiarze minimum od 20 do 26 godzin tygodniowo (w zależności od roku nauki i typu szkoły);
 • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze minimum 2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony;
 • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela – osoba zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych;
 • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Decyzje o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Co z obywatelami ukraińskimi, którzy już wcześniej przebywali w Polsce ?

Obywatele Ukrainy, którzy przebywali na terenie Polski na podstawie wiz Schengen (do 90 dni), w przypadku zbliżającego się upływu jej ważności, powinni udać się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy lub delegatury w Toruniu (ul. Moniuszki 15-21) bądź we Włocławku (ul. Brzeska 8), aby móc przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce.

Fot. Sławomir Kowalski

Kategoria: 

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  W związku z przechodzącą przez Polskę falą upałów, 28 czerwca 2022 r., w centrum Torunia zostały uruchomione kurtyny wodne. Urządzenia pomogą mieszkańcom miasta przetrwać wysokie temperatury.
 • Na zdjęciu: wizyta ambasador Imdiii w TZMO
  Biznes, Miasto
  Jej Ekscelencja Ambasador Indii w Polsce i na Litwie Nagma Mallick odwiedziła 25 czerwca 2022 r. Toruńskie zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu.
 • Na zdjęciu publiczność siedzi na fotelach podczas Tofifest 2021
  Kultura, Miasto
  Niezwykłe spotkanie z niezwykłym kinem, które stawia pytania i pozostawia widzowi poszukiwanie drogi szukania odpowiedzi – od 28 czerwca do 3 lipca w Toruniu odbędzie się 20. MFF TOFIFEST Kujawy i Pomorze. Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu będzie dzieło Francisa Forda Coppoli – Ojciec Chrzestny.
 • Na zdjęciu autobus elektryczny ładuje się ładowarką pantografową
  Miasto, MZK
  Od 1 lipca 2022 r. wprowadzonych zostanie kilka zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Wiele z nich wynika z wniosków mieszkańców oraz dostosowania rozkładów jazdy do obsługi przez autobusy elektryczne. M.in. powstanie nowa linia autobusowa, na niektórych liniach wprowadzone zostaną korekty i zmieni się numeracja linii miejsko-podmiejskich.
 • Na zdjęciu chórzystki podczas występu festiwalowego w Dworze Artusa
  Kultura, Miasto
  W dniu 27 czerwca 2022 r. w Dworze Artusa odbył się koncert festiwalowy IX edycji Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Mikołaja Kopernika Per Musicam ad Astra.
 • Na zdjęciu osoba trzyma myszkę komputerową
  Miasto
  Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza ponowne postępowanie na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu. Oferty składać można do 14 lipca 2022 r. do godz. 10.00.