Polska Misja Historyczna podsumowała dorobek | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Polska Misja Historyczna podsumowała dorobek

Miasto
Data publikacji: 19 września 2023
Autor: Marcin Pryka

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl

Uroczyste publiczne posiedzenie Rady Naukowej Misji, które odbyło się we wtorek 19 września 2023 roku w Toruniu, było okazją do przypomnienia o okolicznościach powstania tej naukowej placówki zagranicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz uczczenia osób zaangażowanych w jej powstanie i działalność.

W 2021 roku Polska Misja Historyczna obchodziła jubileusz 20-lecia działalności, pandemia utrudniła jednak odpowiednie uczczenie tego wydarzenia. We wtorek 19 września 2023 r. na terenie Wydziału Nauk Historycznych UMK przy ul. W. Bojarskiego 1 w Toruniu odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Polskiej Misji Historycznej.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Naukowej Misji prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, który przedstawił kilka refleksji o początkach placówki. Zaproszonych gości powitali JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala, dziekan WNH UMK prof. dr hab. Stanisław Roszak oraz dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu prof. dr hab. Thomas Baier. Historię oraz działalność Polskiej Misji Historycznej omówili prof. dr dr hab. Leszek Zygner i dr Renata Skowrońska

Następnie odbyła się laudacja dla prof. dr. hab. Helmuta Flacheneckera wygłoszona przez prof. dr. hab. Janusza Tandeckiego oraz wręczenie księgi pamiątkowej Zwischen der Geschichte von Ereignissen, Phänomenen und Prozessen. Prof. dr. hab. Helmut Flachenecker otrzymał Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, a także Medal za zasługi dla Wydziału Prawa i Administracji. W uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej wziął udział wiceprezydent Torunia Paweł Gulewski, który wręczył profesorowi Flacheneckerowi okolicznościowy upominek z wizerunkiem Mikołaja Kopernika.

W holu głównym budynku Wydziału Wydawnictwo Naukowe UMK zaprezentowało publikacje Polskiej Misji Historycznej. Jest tam także prezentowana wystawa „Różne drogi odbudowy. Doświadczenia i spostrzeżenia w odnawianiu miast Polski i Frankonii po 1945 roku”.

Polska Misja Historyczna powstała 1 sierpnia 2001 r. w Getyndze dzięki inicjatywie historyków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz historyków niemieckich związanych z Instytutem Historycznym Maxa Plancka w Getyndze. Do zadań tej stacji – realizowanych do 2008 roku w Getyndze – należało między innymi przygotowanie pobytów stypendialnych polskich historyków, odczytów w Polsce i Niemczech oraz organizowanie i współorganizowanie konferencji. Likwidacja Instytutu Historycznego Maxa Plancka zmusiła członków Rady Naukowej Misji do podjęcia poszukiwań nowej siedziby. Od września 2009 roku Polska Misja Historyczna działa przy Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, jednej z najstarszych i najlepszych niemieckich szkół wyższych.

Polska Misja Historyczna jest placówką naukową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (organizacyjnie związaną z Wydziałem Nauk Historycznych tej uczelni), której działalność prowadzona jest we współpracy z Uniwersytetem Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Celem Polskiej Misji Historycznej jest inicjowanie, wspieranie współpracy między polskimi i niemieckimi ośrodkami naukowymi oraz badaczami specjalizującymi się w szeroko rozumianych naukach historycznych, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Zakres działalności i realizowane przedsięwzięcia:

 • wspieranie rozwoju polskich badań naukowych: poprzez ułatwianie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej w Niemczech (organizowanie konkursów stypendialnych oraz opieka nad gośćmi naukowymi), realizowanie i wspieranie międzynarodowych projektów badawczych itp.;
 • popularyzacja osiągnięć naukowych: organizacja i współorganizacja konferencji, seminariów, odczytów, wykładów, wystaw;
 • publikacja wyników badań naukowych: rocznik Biuletyn Polskiej Misji Historycznej oraz inne publikacje.

Fot. Agnieszka Bielecka

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Prezydent Miasta Torunia ogłosił konkurs wniosków o przyznanie stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury. Nabór wniosków odbywa się w terminie od 1 do 31 października 2023 r.
 • W związku z zawodami Speedway Grand Prix, jak i korektami w rozkładach jazdy, pasażerów czekają zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.
 • Setne urodziny obchodziła torunianka, pani Felicja Cyrankowska. Z tej okazji życzenia złożyli jubilatce prezydent Michał Zaleski i kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego, Iwona Krzywdzińska.
 • Z początkiem października Toruń wypełni się studentami. Wielu z nich będzie jeździć na zajęcia komunikacją miejską. W takim przypadku dużą oszczędnością dla studenckiego budżetu będzie zakup biletu semestralnego, który pozwoli na oszczędne i wygodne przemieszczanie się po mieście.
 • Dajmy się unieść w przestworza! W piątkowy i sobotni wieczór patrzymy w niebo – na Stadionie Miejskim podziwiać będziemy balonowy spektakl „Exit”. Cały weekend należeć też będzie do seniorów – instytucje kultury przygotowały dla nich specjalną ofertę wydarzeń w ramach ogólnopolskiej akcji.
 • W dniach 7-15 września 2023 r., z okazji Światowego Dnia Fair Play, Polski Komitet Olimpijski zorganizował ogólnopolską akcję dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. #BiegFairPlayPKOl. W III edycji wydarzenia wzięły dwie toruńskie szkoły – Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz Szkoła...
 • Po raz dziewiąty w historii Speedway Grand Prix najważniejsze rozstrzygnięcia indywidualnych mistrzostw świata poznamy na Motoarenie Toruń im. Mariana Rosego.
 • Trwa ostatnie odliczanie przed SGP na toruńskiej Motoarenie. Kibice wybierający się na wydarzenie mogą już pobierać informatory kibica.