www.torun.pl

Podsumowanie kampanii

Miasto
Data publikacji: 02 grudnia 2019
Autor: Magdalena Winiarska

Zakończyła się lokalna kampania profilaktyczna z cyklu „Październik – miesiąc wolny od uzależnień”. Kampania październikowa zrealizowana została w Toruniu już po raz dwudziesty drugi i skierowana była do całej społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

Podsumowanie kampanii z udziałem  zastępcy prezydenta miasta Torunia Andrzeja Rakowicza odbyło się 29  listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta Torunia. W spotkaniu udział wzięły dzieci z toruńskich szkół podstawowych, rodzice i nauczyciele.

Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja laureatów konkursu plastycznego zrealizowanego w ramach kampanii  i wręczenie im nagród. Hasło przewodnie konkursu brzmiało: „W grodzie Kopernika używek się unika”, a udział wzięli uczniowie toruńskich szkół podstawowych.

Kategoria:  klasy I-V
    
Nagroda główna:  Agata Trawińska - Szkoła Podstawowa nr 18
Wyróżnienie:
Wiese Mateusz - Szkoła Podstawowa nr 34
Rutkowska Laura - Szkoła Podstawowa nr 10
Maciejewska Bianka - Szkoła Podstawowa nr 9
Nadratowska Natalia - Szkoła Podstawowa nr 18

Kategoria:  klasy VI - VIII

Nagroda główna: Liberacka Zosia - Szkoła Podstawowa nr 9
Wyróżnienie:
Wińska Zofia - Szkoła Podstawowa nr 7
Daniszewska Zuzanna - Szkoła Podstawowa nr 9
Szlag  Amelia - Szkoła Podstawowa nr 9


W ramach kampanii zrealizowano wiele przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym:

 • 5 października -  inauguracja kampanii - Rajd Turystyczny pod hasłem „Jestem wolny, kocham siebie, nie chcę się niszczyć”, zorganizowany wspólnie z Oddziałem Miejskim PTTK  im. M. Sydowa. W wydarzeniu wzięło udział ok. 900 osób.
 • 11-12 października - zajęcia warsztatowe  nt „Trening Zastępowania Agresji” przeznaczone dla 20 osób dorosłych, zaangażowanych w proces wychowawczy dzieci i młodzieży (nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy MOPR, kuratorzy sądowi),
 • 17 października - akcja profilaktyczna dla mieszkańców Torunia, w tym punkt konsultacyjno-informacyjny na Rynku Nowomiejskim (nieodpłatne porady specjalistów i badania profilaktyczne, dystrybucja materiałów edukacyjnych; realizator: Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu (łączna liczba odbiorców - 573 osoby),
 • 25 października - XVIII Turniej Sportowy pn. „Sprawni i zdrowi” dla uczniów szkół  specjalnych (ok. 150 uczestników),
 • 24 października - szkolenie pt. „Jak rozmawiać z dziećmi o HIV/AIDS” dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w toruńskich szkołach podstawowych i przedszkolach, którzy realizować będą przedmiotowy projekt w swoich placówkach,
 • konkurs dla dzieci i młodzieży toruńskich szkół na pracę plastyczną nawiązującą do hasła przewodniego kampanii,
 • warsztaty pn. „Tytoń a zdrowie”, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Zwalczania Narkomanii o/Toruń. Udział w nich wzięło ok. 1600 uczniów klas maturalnych toruńskich szkół;
 • zajęcia edukacyjne w ramach  profilaktyki uniwersalnej dot. zachowań ryzykownych (alkohol, narkotyki, tytoń) w toruńskich szkołach ponadpodstawowych, prowadzone przez pielęgniarki realizujące „Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół”,
 • „Niebezpieczne cukierki” - program profilaktyczny zrealizowany przez Straż Miejską, którym objętych zostało 752 uczniów klas I-II jedenastu toruńskich szkół podstawowych,
 •  realizacja przez studentów UMK projektu socjalnego dot. promocji zdrowego stylu życia w  wybranych świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • w wybranych  świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych -  dla starszej młodzieży oraz rodziców przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne nt.  FAS,
 • przez cały październik trwała emisja spotów radiowych i telewizyjnego, promujących „Ciążę bez alkoholu”.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Świąteczny Konwój Radia ZET zawita ponownie do Torunia! Wiele atrakcji z tej okazji czeka nas w dniach 14-15 grudnia 2019 r.
 • Miasto, MZK
  Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji kupi pięć nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. To kolejny krok w stronę ekologicznego i nowoczesnego transportu miejskiego. 13 grudnia 2019 r. zostaje uruchomiony przetarg na to zadanie.
 • Miasto
  W poniedziałek 16 grudnia 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatek i kandydatów w ogłoszonym przez miasto plebiscycie "Współczesny torunianin 100-lecia".
 • Kultura, Miasto
  Grzegorz Ciechowski Symfonicznie, Salon Poezji, dwie projekcje filmowe oraz Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego - Tak! Tak! To już weekend w Toruniu z liderem Republiki w roli głównej!
 • Drogi, Inwestycje
  Służby drogowe przez cały czas analizują, jak usprawnić organizację ruchu w rejonie placu Rapackiego w związku z inwestycją w alei św. Jana Pawła II .
 • Kultura, Miasto
  Grzegorz Wilk, Kasia Moś, Igor Herbut, Janusz Radek i Ania Lasota wystąpili wraz z muzykami Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na wyjątkowym koncercie zorganizowanym w ramach 6. Dni Grzegorza Ciechowskiego. Największe utwory lidera Republiki publiczność usłyszała w oryginalnych aranżacjach Krzysztofa Herdzina.
 • Nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, zintegrowany węzeł przesiadkowy, pas tramwajowo-autobusowy i łącznik torowy – tak w przyszłości będzie wyglądał plac Rapackiego i jego okolice. 12 grudnia 2019 r. rusza kolejny etap prac – przebudowa alei św. Jana Pawła II.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. będzie nadal odbierać odpady komunalne z posesji zamieszkałych w latach 2020-2021. W związku z nowelizacją ustawy mieszkańcy muszą liczyć się ze wzrostem opłat za wywóz i utylizacje śmieci.
 • PGE Toruń zakończyła projekt związany z budową nowej sieci zasilającej ponad 70 tys. mieszkańców miasta.
 • 29 listopada 2019 roku na Rynku Staromiejskim rozpocznie się tegoroczny jarmark. Dla odwiedzających przygotowano masę atrakcji.
 • 8 grudnia 2019 roku w CKK Jordanki wystąpił Robbie Williams z koncertem promującym nowy dwupłytowy album artysty pt. „Christmas Present”.
 • W rejonie placu Rapackiego i alei św. Jana Pawła II trwa sadzenie 80 dużych drzew.
 • Po 32 latach ze stanowiska prezesa Cereal Partners Poland Toruń-Pacific odchodzi Wojciech Sobieszak.
 • Na parterze Urzędu Miasta Torunia można od kilku dni podziwiać bożonarodzeniową szopkę osadzoną w realiach toruńskich.