www.torun.pl

Pamięci ofiar straceń na Barbarce

Miasto
Data publikacji: 21 października 2019
Autor: Magdalena Winiarska

W niedzielę 27 października 2019 r. obchodzić będziemy 80. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce. Uroczystości upamiętniające tę tragedię odbędą się w Miejscu Pamięci Narodowej na Barbarce.

Tego dnia o godz. 13:00 w Miejscu Pamięci Narodowej odprawiona zostanie msza św. w intencji ofiar straceń z 1939 r. Po niej odbędzie się uroczystość patriotyczna pod pomnikiem Ku czci pomordowanych na Barbarce połączona ze złożeniem wiązanek kwiatów.

O godz. 14:30 w Szkole Leśnej na Barbarce wykład pt. „Między dołami śmierci Lasów Piaśnickich a Domem Kaźni w Rypinie. Zbrodnie w lesie Barbarka na tle Zbrodni Pomorskiej 1939 r.” wygłosi dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, prof. dr hab. Mirosław Golon.  Następnie zebrani zostaną zaproszeni na poczęstunek grochówką.

Darmowe autobusy MZK na Barbarkę odjadą z Al. Solidarności o godz. 12:15 oraz 12:25, natomiast powrotne z Miejsca Pamięci Narodowej oraz ze Szkoły Leśnej bezpośrednio po uroczystościach.

Dzień wcześniej, w sobotę 26 października 2019 r., zapraszamy na zwiedzanie Fortu VII z przewodnikiem. Początek o godz. 10:00. Chęć udziału w tym wydarzeniu należy zgłosić, wysyłając e-mail pod adres: t.kunert@um.torun.pl lub dzwoniąc: 56 61 18 671 do dnia 25.10.2019 r. - decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorami obchodów 80. rocznicy straceń w lecie Barbarka są Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Dowódca Garnizonu Toruń ppłk Roman Piotrowski, Proboszcz parafii p.w. św. Antoniego ks. Wojciech Miszewski oraz Szkoła Leśna na Barbarce.

Co roku pod koniec października w lesie barbarskim odprawiane jest uroczyste nabożeństwo w intencji mieszkańców Torunia - ofiar masowych egzekucji, przeprowadzanych w tym miejscu w 1939 r. przez hitlerowców. W pierwszej kolejności aresztowano przedstawicieli polskiej inteligencji mieszkającej w naszym mieście: lekarzy, adwokatów, nauczycieli, urzędników, księży czy działaczy społecznych. Byli wśród nich jednak także ludzie młodzi w wieku 16-20 lat. Ofiary aresztowań trafiły głównie do Fortu VII, gdzie urządzono więzienie. Pod koniec października z tego miejsca Niemcy rozpoczęli wywozić w grupach Polaków do lasów Barbarki i tam dokonywać egzekucji. Wskutek tego życie straciło blisko 600 osób. Zostali pochowani w masowych grobach wykopanych w lasach Barbarki. Przed zbliżającym się końcem wojny groby te zostały na rozkaz Niemców odkopane, a większość zwłok została spalona. Niemniej we wrześniu i październiku 1945 r. przeprowadzono badania lasów Barbarki i ekshumacje. Odkryto siedem mogił. Z jednej z nich wydobyto 87 ciał z widocznymi znakami egzekucji. Pochowano je następnie na cmentarzu przy ul. Grudziądzkiej.Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna, a my startujemy z weekendem w Toruniu! Przed nami spotkania: muzyczne - 30. Blues Meeting, dramatyczne - Teatrów Jednego Aktora oraz projektantów i ilustratorów - GrafConf 2019.
 • Miasto
  Rozpoczęła się dyskusja nad projektem budżetu Torunia na 2020 r. Na sesji Rady Miasta Torunia 21 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze czytanie dokumentu.
 • Kultura, Miasto
  Koncerty muzyczne, projekcje filmowe, wydarzenia poetyckie oraz artystyczne. 11-15 grudnia 2019 r. po raz szósty w Toruniu organizowane są Dni Grzegorza Ciechowskiego.
 • Miasto
  We wtorek 19 listopada 2019 r. pożegnaliśmy w Toruniu dr Romana Łyska. Znany toruński kardiolog zmarł 14 listopada 2019 r.
 • Miasto
  Pracownicy socjalni obchodzą swoje święto. Z tej okazji 20 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Ratuszu Staromiejskim.
 • Miasto
  Rozpoczynamy 2. etap konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej. Spotkanie konsultatyjne odbędzie się 28 listopada 2019 r.
 • 21 listopada 2019 r. Rada Miasta przyjęła Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.
 • Wzrosną opłaty za pobyt dziecka w żłobku - taką decyzję podjęli radni 21 listopada 2019 r.
 • Podczas 12. sesji radni w ramach pierwszego czytania zapoznali się z uchwałami dotyczącymi sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
 • Ponad 26,5 km dróg lokalnych zostanie zbudowanych bądź przebudowanych w latach 2010-2023. Podczas 12. sesji Rady Miasta przyjęty został „Program Budowy Dróg Lokalnych” na te lata.
 • "Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939 roku" to temat konferencji organizowanej w piątek 22 listopada 2019 r. przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej i Instytut Pamięci Narodowej Delegatura Bydgoszcz. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na piernikowy festyn "Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna…". Impreza odbędzie się w sobotę 23 listopada 2019 r. w godzinach 10.00–16.00 w Muzeum Toruńskiego Piernika przy ulicy Strumykowej 4.
 • W 2020 roku Toruń będzie świętował 100. rocznicę powrotu do wolnej Polski.
 • 28 listopada - 1 grudnia 2019 r. po raz dwunasty w Toruniu odbędzie się festiwal przyrodniczy „Sztuka Natury”.