Opieka wytchnieniowa - nabór do programu | www.torun.pl

Opieka wytchnieniowa - nabór do programu

Miasto
Data publikacji: 09 czerwca 2021
Autor: Małgorzata Litwin

Budżet obywatelski 2022, Start

Budżet obywatelski 2022, fragment plakatu

 

Rozpoczęliśmy kolejną edycję budżetu obywatelskiego w Toruniu - na rok 2022

>>> Przejdź do informacji na ten temat

  


Starsza kobieta leżąca w łóżku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Celem głównym programu, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi. W ramach programu opiekunowie mają możliwość skorzystania z doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowanej opieki. Udział w programie jest bezpłatny.

W ramach programu można skorzystać z następującego wsparcia:

 • usługi w ramach pobytu dziennego – dla 55 osób (w tym 50 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności), w tym 20% uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w ramach pobytu dziennego;
 • usługi w ramach pobytu całodobowego – dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 20% uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;
 • specjalistyczne poradnictwo – dla 35 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnikowi będzie przysługiwał limit 10 godzin specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki.

Rekrutacja trwa od 9 do 23 czerwca 2021 r. W celu zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do programu członek rodziny lub opiekun prawny wypełnia:

a) kartę zgłoszenia do programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021
b) klauzulę informacyjną
c) dodatkowo kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM*

Dokumenty, o których mowa powyżej wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Konopnickiej 13 (parter) w Toruniu w godzinach pracy ośrodka, tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek 7:30-16:00, piątek 7:30-15:00.

Dokumenty złożyć można także za pomocą skrzynki ePUAP_MOPR_Torun z dopiskiem "Opieka wytchnieniowa".

*W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny(skali FIM), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy programu posiadający tę Kartę będą mieć pierwszeństwo.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu

Karta oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej

Klauzula RODO

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dział Strategii i Programów Społecznych, ul. Konopnickiej 13 (parter)

tel. 56 611-89-47 lub 56 611-89-50


Więcej  informacji  o  programie w oficjalnym serwisie rządowym

 

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Do grona toruńskich stulatków dołączyła 17 czerwca 2021 r. Pani Janina Buczkowska. W przeddzień urodzin jubilatkę odwiedził prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Na zdjęciu prezydent Michał Zaleski, pani Janina i jej rodzina uśmiechają się
  Miasto
  Do grona toruńskich stulatków dołączyła 17 czerwca 2021 r. Pani Janina Buczkowska. W przeddzień urodzin jubilatkę odwiedził prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Na zdjęciu ulica Broniewskiego z lotu ptaka
  Miasto, MZK
  Od poniedziałku 21 czerwca 2021 r. od około godziny 8:00 na fragmencie ulicy Broniewskiego zmieni się organizacja ruchu drogowego. Zmiana ma związek z modernizacją torowiska tramwajowego.
 • Na zdjęciu pracownicy w kamizelkach wchodzą do studni
  Miasto, MZK
  Trwają prace przy modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ul. Bydgoskiej. Obecnie roboty toczą się na odcinku od ul. Reja do Sienkiewicza.
 • Kobieta opalająca się nad Wisłą
  Miasto
  X Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka 14-20 czerwca 2021 r. to okazja do przypomnienia zasad bezpiecznego korzystania ze słońca.
 • Na zdjęciu Muzeum Twierdzy Toruń z zewnątrz
  Koronawirus, Miasto
  Szczepienie podczas sobotnich zakupów czy podczas niedzielnego spaceru? W Toruniu to możliwe! W każdy weekend czerwca.
 • Z okazji 20-lecia Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki powstał film, który dokumentuje bogatą historię imprezy i zapowiada przyszłoroczną edycję.
 • W ciągu ostatniej doby w Toruniu potwierdzono 1 przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nikt nie zmarł w wyniku COVID-19 w naszym mieście.
 • Każdy, kto organizuje jakiekolwiek wydarzenie plenerowe, w tym: zgromadzenie, akcję zbierania podpisów, happening czy nawet przemarsz w ścisłym centrum miasta, jest zobowiązany do uzyskania każdorazowo pozwolenia na ustawienie jakiejkolwiek infrastruktury (krzesło, stolik, sztaluga, daszek, namiot itp.)
 • Na toruńskich osiedlach regularnie pojawiają się watahy dzików. Zwiększająca się populacja oraz coraz częstsza obecność dzików w mieście mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, dlatego przypominamy, aby nie zachęcać dzikich zwierząt do opuszczania leśnego środowiska.
 • XVIII edycja miejskiej akcji odbędzie się już 18-20 czerwca! Na uczestników czeka ponad setka rabatowych ofert w hotelach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych.
 • Koncertowe atrakcje, spektakle, plenerowe kino letnie, konkurs muzyczny czy Piernikowa Aleja Gwiazd – tegoroczny program Święta Miasta pęka w szwach od wydarzeń. Oficjalne obchody potrwają ponad tydzień - od 20 do 27 czerwca 2021 r.
 • W środę 16 czerwca 2021 r. w Toruniu gościła ekipa programu OnetRano. Redaktor Beata Tadla rozmawiała z prezydentem Michałem Zaleskim o atrakcjach, jakie Toruń przygotował na lato dla mieszkańców i turystów.
 • 15 medali zdobytych indywidualnie i drużynowo - z takim imponującym dorobkiem wrócili karatecy KKT Kumade z Mistrzostw Polski we Wrocławiu.