Odpowiedź ws. artykułu Gazety Wyborczej | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Odpowiedź ws. artykułu Gazety Wyborczej

Miasto
Data publikacji: 13 lutego 2024

W nawiązaniu do publikacji „Pisała, że chemia wypaliła mózg Ochojskiej. Odwołała ją Nowacka, a prezydent Torunia zrobi z niej dyrektor szkoły?” autorstwa Pauliny Błaszkiewicz (Wyborcza.pl, 11.02.2024) informuję, że:

Nieprawdziwe i nieuprawnione są stwierdzenia Pani Radnej Margarety Skerskiej-Roman, zawarte w wyżej wymienionym artykule, a także sugestia zawarta w samym tytule publikacji, dotyczące roli Prezydenta Miasta Torunia w procedurze wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Toruniu.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora (…) oraz trybu pracy komisji konkursowej, komisja powołana w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP nr 12 składa się z dziewięciu osób:

 • trojga przedstawicieli niezależnych, reprezentatywnych organizacji związkowych tj. NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Toruniu oraz Komisja Międzyzakładowa Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata” w Toruniu;
 • trojga przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, którzy zostali wskazani przez p.o. Kujawsko-Pomorską Kurator Oświaty p. Grażynę Dziedzic (powołaną 22 grudnia 2023 r. przez Ministrę Edukacji Barbarę Nowacką);
 • trojga przedstawicieli Gminy Miasta Toruń, w tym jednego Radnego Miasta Torunia - jako prezydent wskazuję dwie spośród tych osób, a Radę Miasta Torunia reprezentuje radny (wybrany przez ten organ spośród trojga kandydatów zgłoszonych przez radnych).

Decyzję o wyborze kandydata podejmuje komisja konkursowa, w głosowaniu tajnym, a prezydent miasta powołuje na stanowisko dyrektora szkoły osobę wybraną przez tę komisję. Aby dokonać skutecznego wyboru kandydata potrzebna jest bezwzględna większość głosów członków komisji.

Jako prezydent miasta desygnuję jedynie dwoje spośród dziewięciu członków komisji konkursowej, o czym doskonale wiedziała, informująca o rzekomym moim wpływie na decyzję wyżej wymienionej komisji Gazetę Wyborczą, Pani Radna.

Z poważaniem 

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

 

Fot. Błażej Antonowicz

Najczęściej czytane aktualności

 • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
 • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
 • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
 • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
 • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
 • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
 • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
 • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.