Nowi reprezentanci NGO do Rady | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Nowi reprezentanci NGO do Rady

Miasto
Data publikacji: 24 listopada 2022
Autor: Marcin Pryka
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2021-2023 wraz z dyrektorem Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia Pawłem Piotrowiczem.

Przedstawiciele toruńskich organizacji pozarządowych (NGO) spotkali się 24 listopada 2022 r. w Dworze Artusa na corocznym forum organizowanym w naszym mieście. Najważniejszym punktem wydarzenia był wybór reprezentantów środowiska pozarządowego do nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na kadencję 2023-2025.

Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się po dwuletniej przerwie wywołanej pandemią koronawirusa. Po raz siedemnasty przedstawiciele organizacji mogli się spotkać i porozmawiać o aktualnych problemach, a przy okazji skorzystać z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia oraz Toruńskim Centrum Usług Społecznych – nową jednostką powołaną w celu integrowania i koordynowania usług społecznych w naszym mieście.

Prezydent Torunia Michał Zaleski podczas forum mówił o trudnych warunkach, w jakich przez ostatnie dwa lata musiały działać organizacje pozarządowe. Warunki te wywołane były głównie pandemią. Wspomniał też o podejmowanych w tym czasie wspólnych działaniach, skutkach wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego i galopującej inflacji. - Zachowaliśmy sie w tamtej sytuacji, wywołanej pandemią jak ludzie rozsądni i odpowiedzialni. Pozostaję z przekonaniem, że podobnie będzie również w sytuacji kryzysu ekonomicznego - podkreślił prezydent.

Włodarz miasta zaznaczył, że forum ma być wymianą doświadczeń i wiedzy tak, aby organizacje pozarządowe mogły poprzez działania o charakterze społecznym służyć mieszkankom i mieszkańcom Torunia. - Staramy się pewne zwyczaje kultywować, dlatego też będziemy dbali o to, aby idee organizacji, które państwo reprezentujecie nie wygasły. Aby tam gdzie jest potrzebna pomoc charytatywna, miała ona miejsce. Tam gdzie jest działalność sportowa, artystyczna czy kulturalna również. Aby spokojnie, pamiętając o celach, przesłaniach, które towarzyszą państwa organizacjom, organizować te cele - dodał prezydent Michał Zaleski.

W wygłoszonym przemówieniu mówił o szczególnej roli Rady Działalności Pożytku Publicznego, która jest ważnym ciałem opiniotwórczo-doradczym i wpływa na kształt podejmowanych działań. Podkreślił, że w tym roku około 300 organizacji zrealizowało przy wsparciu miasta aż 470 projektów. Miasto Toruń, pomimo kłopotów budżetu związanych z kryzysem na całym świecie, z roku na rok zabezpiecza coraz więcej środków finansowych na wspieranie organizacji pozarządowych. W przyszłym roku na ten cel zapisano 36,2 mln zł (w ramach Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.).

Prezydent Michał Zaleski prosił, aby szukać rozsądnych rozwiązań na kolejny trudny rok, aby myśleć częściej o prostych, mniej kosztownych projektach tak, by środki można było rozdysponować na większą liczbę organizacji. Na koniec podziękował tym, którzy tworzyli Radę Działalności Pożytku Publicznego w minionej kadencji za zaangażowanie i aktywność. W szczególności przewodniczącej Aleksandrze Łukomskiej-Smulskiej oraz Małgorzacie Skibickiej, która przez minionych 12 lat była pełnomocniczką prezydenta Torunia ds. współpracy z NGO, a obecnie została dyrektorką Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

- Przekazuję raz jeszcze słowa uznania i akceptacji dla dokonań całej Rady. Życzę państwu dobrych, spokojnych obrad. Szukajmy dobrych pomysłów i dobrych rozwiązań w tych trudnych czasach dla naszych rodzin, organizacji pozarządowych i dla miasta. Z wytrwałością i optymizmem myślę, że pokonamy kolejny trudny rok. Wierzę w państwa optymizm i w państwa umiejętności - powiedział prezydent Michał Zaleski.

Mijającą kadencję podsumowała przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Aleksandra Łukomska-Smulska. Mówiła, że od 12 lat działa w Radzie i że ostatnia kadencja była najtrudniejsza dla NGO. - Była to kadencja pełna wyzwań, ale wszyscy wybrnęliśmy z tego z sukcesem, mimo pandemii, która nas ograniczała. Organizacje fantastycznie się przestawiły, zaproponowały inne formy współpracy ze swoimi beneficjentami. Pracowaliście online, pracowaliście hybrydowo - podkreśliła przewodnicząca. Przy okazji podziękowała urzędnikom Urzędu Miasta Torunia, którzy rozumieli problemy organizacji pozarządowych i sytuację, w jakiej się znalazły.

- To była bardzo trudna próba. Ta kadencja nas umocniła, dała nam siłę, daliśmy radę i ja bardzo państwu i sobie życzę, żebyśmy nadal trzymali się razem i ciągnęli ten wózek w jednym kierunku. Przez lata Rada wypracowała taką kapitalną, serdeczną i przyjazną atmosferę współpracy z Urzędem Miasta. Obserwuję, że z roku na rok sytuacja stowarzyszeń w naszym mieście się polepsza, bo rozmawiamy, poznajemy swoje potrzeby. Robicie kawał dobrej roboty. Moim wielkim marzeniem jest, żeby te 36,2 mln zł trafiło do was - dodała Aleksandra Łukomska-Smulska.

Przewodnicząca RDPP mijającej kadencji podała, że w ubiegłym roku w Toruniu było 1294 organizacji, stowarzyszeń i fundacji. - To kapitalna liczba i ta liczba rok w rok rośnie o jakieś 30-40 organizacji, a rośnie, bo w Toruniu jest dobry klimat dla organizacji i stowarzyszeń. Jest kapitalny klimat i wykorzystajmy to w roku 2023 dla dobra organizacji, ale przede wszystkim dla dobra społeczności miasta Torunia, bo dla nich pracujemy.

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ustępującej kadencji otrzymali podziękowania i upominki. Szczególnym elementem tegorocznego spotkania był wybór reprezentantów NGO do Rady, na kolejną trzyletnią kadencję 2023-2025. Rada składa się z 18 osób. W jej skład wchodzi 9 reprezentantów toruńskiego sektora pozarządowego, pozostali to przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia. Do wyborów zgłosiło się czternastu kandydatów z ramienia organizacji pozarządowych. Uczestnicy forum, w tajnym głosowaniu, wybrali dziewięciu spośród nich.

W skład Rady Działalności Pożytku Publicznego na nową kadencję - jako przedstawiciele toruńskiego sektora NGO - weszli: Katarzyna Gucajtis - Fundacja Światło, Marta Młynarczyk - Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia, Ewa Kluszczyńska - Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki, Anna Zielińska - Fundacja Archipelag Inicjatyw, Anna Lamers - Fundacja Kosmos, Aleksandra Łukomska-Smulska - Fundacja Woman, Joanna Danicka - CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Kinga Mickiewicz - Stowarzyszenie Dobry Start i Danuta Stępkowska - Stowarzyszenie Obywatelski Toruń.

W ramach części merytorycznej XVII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych znalazły się bloki warsztatowe dotyczące funkcjonowania NGO. Dagmara Zielińska - dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Społecznych mówiła o tym, czego mieszkańcy oczekują od organizacji pozarządowych. Artur Kaniecki z Fundacji Studio M6 opowiedział o kompetencjach przyszłości NGO. Tematy związane z wolontariatem poruszyła Ewa Kluszczyńska z Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki. Była mowa także o zdiagnozowanych potrzebach lokalnej społeczności w stosunku do działających w naszym mieście pozarządówek. Wydarzeniem towarzyszącym była tradycyjna już Kawiarenka Obywatelska Seniorów (VII edycja) organizowana we współpracy z Radą Seniorów Miasta Torunia.

Partnerami merytorycznymi forum byli: Fundacja Archipelag Inicjatyw - Kamienica Inicjatyw, Fundacja Studio M6, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz Rada Seniorów Miasta Torunia.

Fot. Sławomir Kowalski

Na zdj. głównym artykułu: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia mijającej kadencji 2021-2023 wraz z dyrektorem Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia Pawłem Piotrowiczem (pierwszy z prawej).

Najczęściej czytane aktualności

 • Zdjęcie przedstawia scenę, na którzy goście otworzyli Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy
  Kultura, Miasto
  26 listopada 2022 r. rozpoczął się Toruński Jarmark Bożonarodzeniowych. W tym roku na odwiedzających czeka ponad 50 wystawców i moc atrakcji.
 • Dziecko
  Miasto
  Fundacja Daj Szansę organizuje w Toruniu konferencję pn.: „Jak pomagać dziecku z zaburzonymi więziami i traumą wczesnodziecięcą?"
 • Inwestycje, Miasto
  Przy ulicy Strzałowej w Toruniu powstanie nowy kompleks szkolny. 25 listopada 2022 została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji – firmą Strabag.
 • Eko, Miasto
  Zima 2022 roku zawitała do Torunia w ostatnich dniach listopada. Pierwsze śniegi szybko topnieją, więc utrwaliliśmy je na zdjęciach.
 • Dyrektor wręczył wyróżnienia zasłużonym pracownikom szkoły.
  Miasto
  W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 25 listopada 2022 r. obchodzono 30. rocznicę utworzenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu.
 • Dwoje ludzi na przystanku MZK w zimowej szacie_autobus na Okólną
  Miasto, MZK
  Przypominamy, że listopad 2022 r. jest ostatnim miesiącem bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uprawnionych uchodźców z Ukrainy.
 • Pełną ofertę inwestycyjną miasta oraz zaproszenie do współpracy przekazali wczoraj, 24 listopada 2022 roku, na ręce ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej Sun Linjianga przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu. Dyplomata z Państwa Środka na swoją pierwszą wizytę po objęciu stanowiska ambasadora ChRL w Polsce wybrał Toruń.
 • Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza do udziału w wykładzie online: Szuflada Mickiewicza, czyli o lirykach lozańskich (i nie tylko), który odbędzie się 5 grudnia 2022 r o godz. 16:00. Wygłosi go dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK. W ramach wykładu zajrzymy do Mickiewiczowskiej szuflady. Znajdziemy...
 • Beneficjenci projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” odebrali laptopy, które mają stanowić wsparcie w nauce i rozmowy toruńskich uczniów.
 • We współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną Miasto Toruń zorganizowało podróż studyjną Study Tour dla przedstawicieli biur podróż z Korei Południowej. Goście zwiedzają nasze miasto m.in. śladem Mikołaja Kopernika i pierników.
 • Mimo, że aura stała się prawdziwie jesienno-zimowa, prace na budowie nowej linii tramwajowej idą w dobrym tempie. Na placu NOT trwa montaż sieci trakcyjnej i środkowej części skrzyżowania torów.
 • Dwa nowoczesne biurowce powstaną w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą 9. Trwają prace ziemne związane z budową budynków biurowych firmy Pikseo. Generalnym wykonawcą jest toruńska firma TOM-BUD. Na terenie, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta Torunia (ul. Grudziądzka), realizowane będą dwa nowoczesne budynki biurowe. Będzie w nich...
 • Sztuka Natury - te dwa słowa to hasło wywoławcze dla osób w sposób szczególny wrażliwych na zmienność, delikatność i piękno natury. W pierwszy weekend grudnia, spotkają się oni w toruńskich galeriach i centrach kultury, gdzie już po raz piętnasty zagości „Sztuka Natury” Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą, Toruń 2022....
 • Po raz siedemnasty toruńskie organizacje pozarządowe spotykają się na miejskim forum NGO. W tym roku będą wybierać swoich przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.