www.torun.pl

„Moje Podwórko” – można składać wnioski

Miasto
Data publikacji: 08 stycznia 2020
Autor: Magdalena Winiarska

Rusza nabór wniosków w ramach Programu „Moje Podwórko”. Wsparcie finansowe można otrzymać m.in. na nowe place zabaw, ławki, zieleń, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz remont nawierzchni.

W Programie mogą wziąć udział zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i właściciele terenu przy nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji, który obejmuje Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto i Podgórz. Podgórz to kolejny teren został objęty Programem „Moje Podwórko”. W 2020 r. Gmina Miasta Toruń ma do podziału 150 tys. zł.  

Program „Moje Podwórko”, realizowany jest w naszym mieście od 2015 r. To okazja do poprawy funkcjonalności oraz podniesienia estetyki otoczenia toruńskich kamienic – ich podwórek i dziedzińców. Mimo pilnej potrzeby przeprowadzenia takich prac, właściciele terenów często nie są w stanie samodzielnie sfinansować robót. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, Gmina Miasta Toruń rok rocznie realizuje Program „Moje Podwórko”, wspomagając wspólnoty i właścicieli dotacjami.

Ile można otrzymać?
Dofinansowanie nakładów dla jednego wnioskodawcy może zostać przyznane w łącznej kwocie brutto, nie wyższej niż 30 tys. zł. W przypadku, gdy kilka wspólnot mieszkaniowych lub właścicieli (co najmniej 3) podejmuje się wspólnej realizacji przedsięwzięcia na terenach przyległych do ich budynków, kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 50 tys. zł brutto.

W zależności od rodzaju prac, zróżnicowano poziom dofinansowania:

 • Dla prac dotyczących: urządzenia miejsc rekreacji i zabaw dla dzieci, nasadzenia nowej i uporządkowania istniejącej zieleni, tworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji, tj. układy małej architektury wraz z urządzeniami rekreacyjnymi (np. ławki, stoły, stojaki na rowery) przewidziano 50% dofinansowania ich wartości.
 • Dla prac dotyczących: likwidacji barier architektonicznych w dostępie do terenu przyległego do nieruchomości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz uporządkowania infrastruktury podziemnej i wymiany nawierzchni, przewidziano 70% dofinansowania ich wartości.

Zmiany w Programie
Od 2020 r. zmienia się obszar, którym objęty będzie Program. Dotychczas, wnioski mogli składać właściciele i wspólnoty z terenu Zespołu Staromiejskiego i części Bydgoskiego Przedmieścia wpisanej do rejestru zabytków. Modyfikacje polegają na włączeniu do Programu Podgórza oraz na poszerzeniu granic dwóch dotychczas wspieranych obszarów.

Dodano nowy typ projektu, polegający na dostosowaniu terenu przyległego do nieruchomości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W 2020 roku Programem objęte będą tereny przyległe do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach:

 • Bydgoskiego Przedmieścia - ograniczonego projektowaną przeprawą mostową-zachodnią, ul. Szosa Okrężna, ul. Gagarina, ul. Balonową, wschodnią granicą lasku Rudelka, ul. Bema, ul. Kraszewskiego, ul. al. św. Jana Pawła II, rzeką Wisłą.
 • Podgórza - wyznaczonego od strony wschodniej i południowej granicą administracyjną miasta, od strony zachodniej planowaną trasą staromostową (od mostu drogowego do trasy S-10), od strony północnej osią rzeki Wisły.
 • Starego Miasta - wyznaczonego ul. al. św. Jana Pawła II, ul. Czerwoną Drogą, ul. Odrodzenia, ul. Przy Kaszowniku, Placem Biskupa Jana Chrapka, ul. Przy Kaszowniku, torami kolejowymi, rzeką Wisłą.

Szczegółowy wykaz wszystkich ulic objętych zasięgiem Programu

Programem będą mogły być objęte tereny przyległe tylko do tych budynków, które zostały oddane do użytkowania przed rokiem 1989.

Od roku 2020 Program „Moje Podwórko” przejmuje Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia, którego siedziba znajduje się przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 w Toruniu.
 
Gdzie złożyć wniosek?
Wypełnione dokumenty należy złożyć w Biurze Rewitalizacji. Oceny wniosków dokona powołana do tego celu Komisja. Wymogiem niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie m.in. uzgodnienie wszystkich zamierzeń objętych wnioskiem o dofinansowanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków. We wniosku należy opisać zakres prac, które wspólnota chce wykonać, oraz termin realizacji. Komisja przyznawać będzie dodatkowe punkty za już przeprowadzone prace remontowo-modernizacyjne na podwórku oraz ich spójność z planowanymi w przyszłości działaniami.

Wniosek do pobrania

Do kiedy można składać dokumenty?
Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2020 r.

Fot. Wojtek Szabelski

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto, Sport
  Od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r. przypadają ferie zimowe w województwie kujawsko-pomorskim. Na dzieci, spędzające ten czas w Toruniu, czeka wiele atrakcji sportowych, kulturalnych oraz edukacyjnych.
 • Kultura, Miasto
  Białe wakacje tuż, tuż, a my rozpoczynamy je jeszcze wcześniej - przed nami impreza “Ferie na start!”. Oprócz zabawy na lodzie w ten weekend witamy Chiński Nowy Rok w Ratuszu Staromiejskim, słuchamy Alicji Majewskiej w Jordankach oraz Freygish Orchestry w Dworze Artusa. Osobom o mocnych nerwach polecamy natomiast nocne zwiedzanie Zamku...
 • Miasto
  Ruszył nabór wniosków do udziału w programie pn. „Mieszkania na wynajem dla osób starszych i niepełnosprawnych”. Dokumenty można składać od 24 stycznia do 14 lutego 2020 r. w Biurze Mieszkalnictwa przy ul. Legionów 220.
 • Miasto
  W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 24 stycznia 2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 • Biznes, Miasto
  Budynek biurowy wraz z halą magazynową i warsztatem firmy Rollstick powstanie w Strefie Inwestycyjno-Logistycznej „Toruń-Wschód”. To inwestor, który kupił pierwszą działkę przeznaczoną dla małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie ulicy Przelot w sąsiedztwie węzła autostradowego.
 • Drogi, Miasto, MZK
  Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu uruchomił dostępną dla klientów indywidualnych, samoobsługową stację paliw. Z okazji otwarcia na klientów czekają niespodzianki - atrakcyjne ceny paliwa, upominki, a na najszybszych - karty podarunkowe na kolejne tankowanie..
 • W związku z budową kanalizacji od 27 stycznia br. zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu na ul. Szosa Chełmińska.
 • Cztery dni uroczystych wydarzeń i tysiące mieszkańców biorących w nich udział – tak najkrócej można podsumować inaugurację obchodów 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski.
 • Zwieńczeniem obchodów setnej rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski był koncert z udziałem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz takich gwiazd, jak Piotr Cugowski, Michał Szpak, Kasia Wilk. W Arenie Toruń w wyjątkowej aranżacji wybrzmiały największe polskie przeboje ostatniego stulecia.
 • Inwestycyjna ofensywa w Toruniu trwa. 900 m kw. powierzchni magazynowej i 800 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej - tak będzie wyglądała nowa siedziba firmy Gastroparts Spółka Jawna, która powstanie na toruńskim lewobrzeżu.
 • Na tzw. osiedlu Jar gotowe są dwa budynki z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do projektu edukacyjnego „Projekt z ZUS” skierowanego do uczniów szkół podstawowych.
 • Nowa aplikacja, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać problemy i usterki pojawiające się w przestrzeni miejskiej - "Dbam o miasto" ruszyła 14 stycznia 2020 r.
 • W najbliższą sobotę 25 stycznia 2020 r. w Arenie Toruń odbędzie się II Ogólnopolski Halowy Mityng Lekkoatletyczny U-14 i U-16 pamięci Ireny Szewińskiej. Organizatorem imprezy jest Miejski Klub Lekkoatletyczny.