www.torun.pl

„Moje Podwórko” – można składać wnioski

Miasto
Data publikacji: 08 stycznia 2020
Autor: Magdalena Winiarska

Rusza nabór wniosków w ramach Programu „Moje Podwórko”. Wsparcie finansowe można otrzymać m.in. na nowe place zabaw, ławki, zieleń, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz remont nawierzchni.

W Programie mogą wziąć udział zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i właściciele terenu przy nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji, który obejmuje Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto i Podgórz. Podgórz to kolejny teren został objęty Programem „Moje Podwórko”. W 2020 r. Gmina Miasta Toruń ma do podziału 150 tys. zł.  

Program „Moje Podwórko”, realizowany jest w naszym mieście od 2015 r. To okazja do poprawy funkcjonalności oraz podniesienia estetyki otoczenia toruńskich kamienic – ich podwórek i dziedzińców. Mimo pilnej potrzeby przeprowadzenia takich prac, właściciele terenów często nie są w stanie samodzielnie sfinansować robót. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, Gmina Miasta Toruń rok rocznie realizuje Program „Moje Podwórko”, wspomagając wspólnoty i właścicieli dotacjami.

Ile można otrzymać?
Dofinansowanie nakładów dla jednego wnioskodawcy może zostać przyznane w łącznej kwocie brutto, nie wyższej niż 30 tys. zł. W przypadku, gdy kilka wspólnot mieszkaniowych lub właścicieli (co najmniej 3) podejmuje się wspólnej realizacji przedsięwzięcia na terenach przyległych do ich budynków, kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 50 tys. zł brutto.

W zależności od rodzaju prac, zróżnicowano poziom dofinansowania:

 • Dla prac dotyczących: urządzenia miejsc rekreacji i zabaw dla dzieci, nasadzenia nowej i uporządkowania istniejącej zieleni, tworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji, tj. układy małej architektury wraz z urządzeniami rekreacyjnymi (np. ławki, stoły, stojaki na rowery) przewidziano 50% dofinansowania ich wartości.
 • Dla prac dotyczących: likwidacji barier architektonicznych w dostępie do terenu przyległego do nieruchomości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz uporządkowania infrastruktury podziemnej i wymiany nawierzchni, przewidziano 70% dofinansowania ich wartości.

Zmiany w Programie
Od 2020 r. zmienia się obszar, którym objęty będzie Program. Dotychczas, wnioski mogli składać właściciele i wspólnoty z terenu Zespołu Staromiejskiego i części Bydgoskiego Przedmieścia wpisanej do rejestru zabytków. Modyfikacje polegają na włączeniu do Programu Podgórza oraz na poszerzeniu granic dwóch dotychczas wspieranych obszarów.

Dodano nowy typ projektu, polegający na dostosowaniu terenu przyległego do nieruchomości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W 2020 roku Programem objęte będą tereny przyległe do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach:

 • Bydgoskiego Przedmieścia - ograniczonego projektowaną przeprawą mostową-zachodnią, ul. Szosa Okrężna, ul. Gagarina, ul. Balonową, wschodnią granicą lasku Rudelka, ul. Bema, ul. Kraszewskiego, ul. al. św. Jana Pawła II, rzeką Wisłą.
 • Podgórza - wyznaczonego od strony wschodniej i południowej granicą administracyjną miasta, od strony zachodniej planowaną trasą staromostową (od mostu drogowego do trasy S-10), od strony północnej osią rzeki Wisły.
 • Starego Miasta - wyznaczonego ul. al. św. Jana Pawła II, ul. Czerwoną Drogą, ul. Odrodzenia, ul. Przy Kaszowniku, Placem Biskupa Jana Chrapka, ul. Przy Kaszowniku, torami kolejowymi, rzeką Wisłą.

Szczegółowy wykaz wszystkich ulic objętych zasięgiem Programu

Programem będą mogły być objęte tereny przyległe tylko do tych budynków, które zostały oddane do użytkowania przed rokiem 1989.

Od roku 2020 Program „Moje Podwórko” przejmuje Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia, którego siedziba znajduje się przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 w Toruniu.
 
Gdzie złożyć wniosek?
Wypełnione dokumenty należy złożyć w Biurze Rewitalizacji. Oceny wniosków dokona powołana do tego celu Komisja. Wymogiem niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie m.in. uzgodnienie wszystkich zamierzeń objętych wnioskiem o dofinansowanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków. We wniosku należy opisać zakres prac, które wspólnota chce wykonać, oraz termin realizacji. Komisja przyznawać będzie dodatkowe punkty za już przeprowadzone prace remontowo-modernizacyjne na podwórku oraz ich spójność z planowanymi w przyszłości działaniami.

Wniosek do pobrania

Do kiedy można składać dokumenty?
Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2020 r.

Fot. Wojtek Szabelski

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu zdobywca tytułu DJ Roku, WRB. trzyma statuetkę oraz dyplom
  Kultura, Miasto
  Po prawie miesiącu głosowania, poznaliśmy zwycięzców plebiscytu Toruńskie Gwiazdy 2020. 8 sierpnia nagrodzony został najlepszy toruński DJ, Wykonawca, Nadzieja oraz Płyta Roku.
 • Na zdjęciu kran nad suchym zlewem
  Miasto
  Na 10 sierpnia 2020 r. zostało zaplanowane czasowe wstrzymanie dostawy wody z miejskiego wodociągu do niektórych budynków przy ul. Warneńczyka oraz Bażyńskich.
 • Maciej Tacher
  Kultura, Miasto
  Laureatów w kategoriach nadzieja, wykonawca, dj i płyta roku w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy poznamy 8 sierpnia 2020 r. o godz. 19.00 podczas koncertu w sali na Jordankach. Na scenie pojawią się znani i lubiani lokalni wykonawcy.
 • Na zdjęciu: tramwaj czekający na przystanku
  MZK
  W sobotę 8 sierpnia 2020 r., w związku z zawodami żużlowymi, uruchomiony zostanie dodatkowy kurs tramwaju linii nr 5.
 • Na zdjęciu: maszyny i ludzie pracujący na poboczu w rejonie Al. św. Jana Pawła II
  MZK
  W związku ze zmianą organizacji ruchu drogowego w rejonie al. św. Jana Pawła II oraz pl. Niepodległości od soboty 8 sierpnia 2020 r. godz. 8:00 przeniesiony zostanie przystanek autobusowy „Plac Rapackiego”.
 • Na zdjęciu: uczestnicy wyścigu z pucharami
  Sport
  1 i 2 sierpnia 2020 r. odbyła się pierwsza edycja międzynarodowego wyścigu „Śladami Królewny Anny Wazówny o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego”.
 • W piątek 7 sierpnia 2020 roku odbędzie się otwarty amatorski turniej siatkówki plażowej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, trwają zapisy duetów siatkarskich, które chcą wystąpić na boiskach na plaży przy ul. Broniewskiego 90.
 • Trzy spektakle w ramach Festiwalu Teatrów Ulicznych, plebiscyt Toruńskie Gwiazdy 2020, piknik sztuki w Kaszczorku, wieczorne rejsy toruńskich flisaków - tak zapowiada się najbliższy weekend w Toruniu.
 • Po decyzji rządu dotyczącej powrotu uczniów do szkół od 1 września 2020 r. miasto intensywnie przygotowuje się do organizacji pracy placówek oświatowych w nowych warunkach.
 • Na terenie Torunia i powiatu toruńskiego potwierdzono 237 przypadków zarażenia koronawirusem. Kwarantanną objęto 374 osoby, a 172 powróciło do zdrowia. Od początku trwania pandemii odnotowano 20 zgonów.
 • Informujemy, że w czwartek 6 sierpnia 2020 r. w godzinach popołudniowych na terenie budowy w rejonie placu Rapackiego i pl. Niepodległości nastąpiła awaria sygnalizacji świetlnej. Trwa jej usuwanie.
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt, w ramach którego możliwe jest przeprowadzenia testów na koronawirusa wśród pracowników publicznych podmiotów leczniczych z naszego województwa.
 • Świetlny pokaz motocross, szpaler fontann i projekcja na gigantycznych głowach, astronomiczny mapping na balonie czy kilkudziesięciometrowa instalacja z ekranów LED – te i wiele innych instalacji z zakresu sztuki światła czekają na zmotoryzowanych widzów „Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie.”.
 • Toruńskie Centrum Świaczeń Rodzinie wypłaciło już ponad 1,6 mln zł w ramach świadczenia "Dobry start".