www.torun.pl

Mieszkania dla seniorów [film]

Inwestycje, Miasto
Data publikacji: 22 stycznia 2020
Autor: Magdalena Winiarska

Na tzw. osiedlu Jar gotowe są dwa budynki z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych i niepełnosprawnych.

- Pomoc dla osób starszych w tym szczególnie niepełnosprawnych jest bardzo ważnym instrumentem działania samorządu lokalnego. W Toruniu podejmujemy działania wielokierunkowe. Jednym z pomysłów nowych i jeszcze niezbyt często spotykanych  w Polsce jest tworzenie mieszkań, w których mieszkać będą osoby dotknięte osłabieniem wynikającym z wieku bądź niepełnosprawnościwyjaśnił prezydent Michał Zaleski podczas wizyty w nowych budynkach w dniu 22 stycznia 2020 r. Inwestycja ta realizowana jest w ramach nowego programu Gminy Miasta Toruń pn. „Mieszkanie dla osób starszych i niepełnosprawnych”.

Z myślą o tych osobach Gmina Miasta Toruń we współpracy z Toruńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybudowała przy ul. Watzenrodego 15 oraz 15A w Toruniu dwa dwupiętrowe budynki wielorodzinne o łącznej powierzchni użytkowej 1 907,37 m2. Łącznie znajduje się w nich 48 lokali mieszkalnych o powierzchni od 33,04 m2 do 48,08 m2. Są to mieszkania dwupokojowe z osobną kuchnią bądź z aneksem.

Budowa mieszkań została sfinansowana środkami pochodzącymi od Gminy Miasta Toruń (3,1 mln zł), z Funduszu Dopłat (3,1 mln zł) i ze środków Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (ok. 690 tys. zł). Oprócz tego blisko 4,2 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Łącznie koszt budowy obiektu przez TTBS wynosi blisko 12 mln zł.

Na parterze budynku przy ul. Watzenrodego 15 zlokalizowane będą m.in. Klub Seniora, Dom Dziennego Pobytu. Na wyposażenie tych pomieszczeń MOPR otrzymał właśnie z funduszy unijnych - blisko 2,5 mln zł w ramach Projektu „Aktywny senior” współfinansowanego ze środków RPO na lata 2014-2020. Prowadzenie obu działalności skierowanych do mieszkańców nowych budynków przez pierwsze dwa lata to koszt 2,7 mln zł, z czego prawie 1,65 mln zł to również środki unijne, pozostałą część kwoty zapewni Gmina Miasta Toruń.

Zajęcia w Klubie Seniora oraz w Domu Dziennego Pobytu przeznaczone będą dla 30 osób, także niemieszkających w tych blokach. – W Klubie Seniora będą prowadzone zajęcia świetlicowe, kulturalne, informacyjne i o charakterze terapeutycznym. Z kolei w Domu Dziennego Pobytu odbywać się będą zajęcia terapeutyczne, z zakresu podstawowej rehabilitacji ruchowej, a także zajęcia pozwalające osobom starszym i niesprawnym spędzanie wspólnego i urozmaiconego czasu. Wyposażenie obu pomieszczeń będzie podyktowane ich funkcją. Znajdą się tam stoły, krzesła, fotele, kanapy, półki, a także podstawowe zaplecze kuchennepowiedział Jarosław Bochenek, dyrektor MOPR.

Ważnym elementem będzie prowadzona we wszystkich mieszkaniach teleopieka. W jakiej formie będzie się ona odbywać, zostanie rozstrzygnięte po zakończeniu naboru lokatorów. Teleopieka bowiem będzie dostosowana do potrzeb osób, które tu zamieszkają.

Oferta wynajmu tych mieszkań skierowana jest do osób, które obecnie są najemcami mieszkań komunalnych należących do GMT, lub są potencjalnymi najemcami tych mieszkań, tj. znajdują się na listach mieszkaniowych. Są to:

 • osoby niesamodzielne (np. z uwagi na niepełnosprawność lub chorobę, które ograniczają samodzielność);
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia przez pomoc społeczną;
 • mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie Gminy Toruń.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, czyli dochód dla osoby samotnej – 1 051,50 zł, dochód dla gospodarstwa domowego wieloosobowego 792,00 zł na osobę.

Przyjmowanie wniosków zaczyna się 24 stycznia 2020 roku i potrwa do 14 lutego 2020 r.

Wnioski można pobrać w siedzibie Biura Mieszkalnictwa (Legionów 220), MOPR (Konopnickiej 13/1), ZGM (Grudziądzka 159 b), TTBS (Watzenrodego 17) oraz w PIUM-ach.

Dokumenty do pobrania także poniżej:

Zarządzenie

Formularz

Deklaracja

Klauzula

Pomocy przy wypełnianiu wniosków udzielał będzie również MOPR poprzez imiennie wyznaczoną osobę.

Formularze zgłoszeniowe z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie Biura Mieszkalnictwa.

Pierwsi seniorzy będą mogli wprowadzać się do swych mieszkań już w marcu 2020 r.

Za najem lokalu będzie obowiązywał czynsz w wysokości 7,57 zł/m2. Według szacunków, za najmniejsze z dostępnych mieszkań o pow. 33,04 m kw. Trzeba będzie miesięcznie uiszczać opłatę ok. 430 zł (w tej kwocie są także media), a za 48,08 m kw. – ok. 600 zł.

To jednak nie koniec inwestycji realizowanych z myślą o seniorach. Także przy ul. Watzenrodego TTBS już w połowie 2020 r. rozpocznie prace związane z budową kolejnych dwóch bloków, również z 48 mieszkaniami, tym razem przeznaczonych dla osób starszych spoza zasobu komunalnego. – Będzie to oferta skierowana do osób, które mogą sprzedać swój majątek i wpłacić 20% wartości budowanego mieszkaniawyjaśniła Elżbieta Kowalska, dyrektor Biura Mieszkalnictwa. Według harmonogramu, ich budowa zajmie 14 miesięcy, licząc od momentu rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy.

Fot. Lech Kamiński

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  29 lutego 2020 roku o godz. 10:00 po raz kolejny można będzie zwiedzić Fort VII z przewodnikiem – Marcinem Orłowskim. Ruszyły zapisy na to wydarzenie.
 • Kultura, Miasto, Sport
  Taki weekend jak ten przypada raz na cztery lata, dlatego warto skorzystać z oferty kulturalnej w Toruniu! Przed nami: Jazz Od Nowa Festival, finisaż Artuum Mobile, Kasia Kowalska w Jordankach oraz Mata w NRD.
 • Miasto
  Rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Nabór do klas I potrwa od 24 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00                           Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców. Wzór karty zgłoszenia dziecka obwodowego tutaj...
 • Miasto
  Projekt ChainDoc, jaki został wdrożony w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych, został wyróżniony w konkursie Innowacyjny Samorząd, zorganizowanym po raz pierwszy przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.
 • Drogi, Inwestycje, Miasto
  Rozbudowa mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego to najważniejsza inwestycja gminna realizowana w roku 2020. Na przełomie kwietnia i maja rozpoczną się prace remontowe.
 • Miasto
  Od 24 lutego 2020 roku rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę oraz do klas I szkół podstawowych.
 • 18. edycja akcji Toruń za pół ceny odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2020 r.
 • Do końca 2032 roku powinny zostać usunięte wszystkie eternitowe pokrycia dachowe. Właściciele nieruchomości mogą składać w Urzędzie Miasta Torunia wnioski o dotacje na ten cel.
 • Straż Miejska w Toruniu rozpoczyna nabór pań chętnych do udziału w XXV edycji Kursu Samoobrony dla Kobiet pod nazwą „Jestem bezpieczna”.
 • Od 24 lutego 2020 r. rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, oraz do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • Już 17 marca 2020 r. w Centrum Targowym Park odbędzie się IV Toruńskie Forum Zawodowców, w ramach którego funkcjonować będzie Strefa Biznesu.
 • Rozstrzygnięty został konkurs na rozwój sportu dzieci i młodzieży – dotacje trafią do 59 toruńskich klubów sportowych.
 • 24 lutego 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Rekrutacja potrwa do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00.
 • W kolejnym odcinku cyklu filmowego „Invest in Toruń” rozmawiamy z Jarosławem Pińkowskim ze spółki GC Skwer. Inwestorem nowoczesnego biurowca u zbiegu ulic Grudziądzkiej i Chełmińskiej jest firma Transchem z Włocławka, która w naszym mieście realizuje także inwestycję deweloperską – osiedle domów jednorodzinnych Słoneczna Polana.