Mała retencja – ruszył nabór wniosków | www.torun.pl

Mała retencja – ruszył nabór wniosków

Eko, Miasto
Data publikacji: 19 sierpnia 2021
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu: trwa konferencja prasowa, widać prezydenta Michała Zaleskiego i dziennikarzy, na pierwszym planie monitor z danymi dotyczącymi dotacji na małą retencję

Od 18 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Trwa druga edycja programu dotyczącego małej retencji, w którym do rozdania jest łącznie 600 tys. zł. W ramach dwóch zakończonych już naborów rozdysponowane zostały środki w wysokości 402.500 zł. W dniu 18 sierpnia 2021 r. ogłoszony został trzeci nabór, w ramach którego do wykorzystania jest jeszcze kwota pozostała w wysokości 197.500 zł.

Wnioski można składać do 30 września 2021 r. Należy pamiętać, że wnioski o udzielnie dotacji trzeba złożyć przed rozpoczęciem inwestycji.

>>> przejdź do szczegółów trzeciego naboru wniosków

- Dzięki temu programowi mogą być finansowane miejsca zbierania wód opadowych i roztopowych w formie zbiorników naziemnych, podziemnych oraz systemów nawadniania zieleni – wyjaśniał prezydent Michał Zaleski podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w dniu 19 sierpnia 2021 r. Prezydent przypomniał, że wysokość dotacji wynosi 80% poniesionych kosztów związanych z instalacją zbiornika/zbiorników naziemnych lub podziemnych, wykonanie systemu bioretencji lub nawodnienia terenów zieleni. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne jak również przedsiębiorcy (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą) posiadający tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, położonych w granicach administracyjnych Torunia.

W trakcie dwóch naborów, jakie odbyły się w 2021 r., złożono już 62 wnioski (4 wnioski złożyły osoby prawne, 58 wniosków - osoby fizyczne) na łączną kwotę 537.025,81 zł. Pozytywnie rozpatrzono 58 wniosków, 3 osoby zrezygnowały z dotacji. W rezultacie umowy dotacyjne podpisano z 55 beneficjentami na kwotę dofinansowania 402.500 zł. W ramach tych umów beneficjenci zobowiązali się do wykonania:

 • 27 zbiorników podziemnych na wody opadowe i roztopowe o pojemności jednostkowej od 1,5m³ do 10 m³ pozwalających na zgromadzenie 120,5 m³ wód opadowych,
 • 60 zbiorników naziemnych na wody opadowe i roztopowe o pojemności jednostkowej od 0,2m³ do 0,65 m³ pozwalających na zgromadzenie 18,96 m³ wód opadowych
 • 29 systemów nawadniania terenów zieleni o łącznej powierzchni ok. 12.452 m² wykorzystujących zgromadzone wody opadowe w zbiornikach naziemnych lub podziemnych.

Przypomnijmy, że pierwsza pilotażowa edycja programu, która odbyła się w roku 2020 cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Wówczas do rozdysponowania były środki w wysokości 400 tys. zł. Złożono wówczas 54 wnioski, ale ostatecznie udzielono dotacji w wysokości 315.079,23 zł – środki te trafiły do 44 wnioskodawców. W ramach podpisanych umów wykonano 35 zbiorników podziemnych, 41 zbiorników naziemnych oraz 17 systemów nawadniania terenów zieleni, wykorzystujących zgromadzone wody opadowe w zbiornikach naziemnych lub podziemnych.

Konferencja prasowa była także okazją do przypomnienia o innym ważnym programie miejskim skupiającym się na ochronie środowiska – dotacjach do likwidacji źródeł niskiej emisji. – Likwidujemy zarówno piece kaflowe, jak i kotły centralnego ogrzewania. W roku 2020 Gmina Miasta Toruń przeznaczyła na ten cel 2,3 mln zł. W minionym roku złożono 315 wniosków, a na modernizację systemu ogrzewania otrzymało 281 podmiotów w łącznej wysokości blisko 2,2 zł. W efekcie zlikwidowano 429 palenisk: 243 pieców kaflowych oraz 186 kotłów c.o. – poinformował prezydent Michał Zaleski.

W roku 2021 na ten cel w budżecie przeznaczono 2,5 mln zł. Do tej pory złożono 258 wniosków i już zakończono inwestycje wsparte udzieleniem 95 dotacji na kwotę 649 870,23 zł. Dzięki temu zlikwidowano 132 źródła tzw. niskiej emisji (75 pieców kaflowych oraz 57 kotłów c.o.). W przygotowaniu jest kolejnych 47 umów na kwotę 320.000 zł.

>>> pobierz prezentację

Prezydent przypomniał także o możliwości skorzystania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, prowadzonego przez WFOŚiGW. Aby ułatwić mieszkańcom skorzystanie z niego, początku lipca 2021 r. w Wydziale Środowiska i Ekologii UMT działa punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym można uzyskać pomoc w wypełnianiu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie likwidacji zmiany źródła ogrzewania. Na miejscu można złożyć wniosek o dofinansowanie oraz wniosek o płatność, a pracownicy wydziału pomogą w ich wypełnieniu.

W Programie „Czyste Powietrze” mieszkańcy Torunia złożyli w 2020 r. 217 wniosków, w 2021 (stan na 18.08.2021) – 152 wnioski.

Mieszkańcy Torunia będący właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych mogą skorzystać również z ulgi termomodernizacyjnej. Polega ona na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i wynosi do 53 tys. zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ulgę termomodernizacyjną można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Nowością w walce ze złą jakością powietrza w Polsce jest wprowadzona od 1 lipca 2021 konieczność złożenia przez każdego właściciela lub zarządcę budynku deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o wykorzystywanych źródłach ciepła lub spalania paliw w budynkach mieszkalnych (deklaracja A) i niemieszkalnych (deklaracja B). Celem zbierania tych informacji jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW np. piec węglowy, gazowy, olejowy, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itp. musi to zgłosić. Jeśli posiada się profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód deklarację można wypełnić samodzielnie elektroniczne bądź złożyć wypełnioną deklarację w wersji papierowej w Wydziale Środowiska i Ekologii UMT. W przypadku wątpliwości pracownicy Wydziału Środowiska i Ekologii pomogą w jej wypełnieniu.

Od 1 lipca do 16 sierpnia złożono 110 deklaracji A (budynki mieszkalne) i 14 deklaracji B (budynki niemieszkalne). Deklaracje te są na bieżąco wprowadzane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  

Fot. Natalia Przytarska

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu biegacze dobiegają do mety na Rynku Staromiejskim
  Miasto, Sport
  Z Berlina do Kaliningradu – tak przebiega tegoroczna trasa Lions Charity Run. Na mapie charytatywnego biegu łączącego trzy państwa znalazł się także Toruń. Uczestnicy zawitali do naszego miasta 20 września 2021 r.
 • Na zdjęciu: fragment murów z odkrytymi kanałami deszczowymi
  Miasto
  Podczas prac prowadzonych na Bulwarze Filadelfijskim odkryto fragmenty XIX-wiecznych kanałów burzowych.
 • Na zdjęciu baner z uśmiechniętą kobietą i napisem Punkt Szczepień Toruń Plaza
  Koronawirus, Miasto
  Szczepienie podczas sobotnich zakupów? W Toruniu to możliwe! W każdy weekend września.
 • zdjęcie toruńskiego stoiska
  Biznes, Miasto
  Przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu prezentują portfolio gospodarcze Torunia podczas XIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Największa impreza biznesowa Europy Centralnej odbywa się w Katowicach.
 • Pobierz regulamin strony “Mój Toruń” w serwisie Facebook.com
 • Grafika informująca o kampanii Złoty Wrzesień
  Miasto
  Miasto Toruń włącza się w kampanię „Złoty wrzesień”, która ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat nowotworów wieku dziecięcego.
 • W Toruniu w ciągu ostatniego tygodnia (13-19 września) potwierdzono 13 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nie zanotowano zgonów w wyniku tej choroby.
 • Przedsiębiorców prowadzących działalność w Toruniu lub okolicach - w imieniu organizatorów akcji - zapraszamy do przystąpienia do tegorocznej edycji „Toruń za pół ceny”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 8-10 października 2021 r.
 • W ramach VIII Kongresu Azjatyckiego odbędzie się panel energetyczny – udział w nim jest bezpłatny.
 • Po raz czwarty mieszkańcy Chełmińskiego Przedmieścia spotkali się na święcie swojego osiedla. Dzień Chełmionki obchodzony był 19 września 2021 r.
 • W niedzielę 19 września 2021 roku w SP nr 3 rozegrane zostały walki finałowe w jubileuszowym XXV Turnieju Bokserskim im. Zygmunta Krygiera.
 • Słynny Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej – Poznańskie Słowiki wystąpił 18 września 2021 r. w toruńskim Dworze Artusa.
 • Muzeum Twierdzy Toruń jest gospodarzem pikniku militarnego w weekend 18 i 19 września 2021 r.
 • W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju na Rynku Nowomiejskim odbył się coroczny piknik ekologiczny.