Koryto na rondzie już gotowe | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Koryto na rondzie już gotowe

MZK
Data publikacji: 24 stycznia 2023
Autor: Sylwia Derengowska

Montują szyny i rozjazdy torowe, budują jezdnie, chodniki, drogi rowerowe i sieć trakcyjną, usuwają kolizje, układają sieć wodociągową i kruszywo – na budowie nowej linii tramwajowej mimo kapryśnej aury sporo się dzieje. 

Na odcinku od pl. NOT do przejazdu kolejowego na ul. Legionów (wraz z tym przejazdem) zaawansowanie prac wynosi 71%. Na południowej i centralnej części pl. NOT ukończono zasadnicze prace torowo-drogowe, a w ubiegłym tygodniu na północnej części skrzyżowania rozpoczęto montaż rozjazdu torowego w kierunku Szosy Chełmińskiej.

Co istotne, jak już informowaliśmy, 28 stycznia br. zaplanowano ponowne uruchomienie węzła przesiadkowego w al. Solidarności. Szczegóły wkrótce w aktualnościach.

Na Szosie Chełmińskiej od pl. NOT do ul. Grudziądzkiej wykonano stabilizację i podbudowę pod przyszłe torowisko i rozpoczęto betonowanie dolnej płyty torowej. Położono już także podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na wschodniej jezdni Szosy Chełmińskiej i kończy się tam układanie chodnika. Na odcinku od dawnego Uniwersamu do dużego parkingu na wysokości targowiska miejskiego trwa montaż szyn i przygotowywania do układania górnej płyty torowej. Ponadto kontynuowana jest tam budowa wodociągu po wschodniej stronie ulicy.

Również od 28 stycznia planuje się zmiany w organizacji ruchu drogowego w tym rejonie polegające na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Grudziądzkiej. Oznacza to, że możliwy będzie tylko wyjazd z ul. Grudziądzkiej w Szosę Chełmińską,

Od ul. Dekerta do Podgórnej wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego i trwają wykończeniowe prace brukarskie związane z budową chodnika oraz zjazdów. W rejonie skrzyżowania Szosy Chełmińskiej i ul. Dekerta rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej.

W rejonie skrzyżowania z Szosy Chełmińskiej z Trasą Prezydenta Raczkiewicza trwa betonowanie górnej płyty torowej na peronach. Dalej, do ul. Żwirki i Wigury, montowane są szyny, a od Żwirki i Wigury do Długiej w korycie przyszłego torowiska układane jest kruszywo. Na ul. Długiej od Szosy Chełmińskiej do ronda Czadcy ułożono warstwę ścieralną na jezdni, a teraz montowana jest sieć trakcyjna.

W rejonie ronda Czadcy trwa frezowanie nawierzchni bitumicznej wschodniej jezdni ul. Legionów, rozbiórki podbudowy i przebudowa sieci wodociągowej.  Wzdłuż ul. Legionów, od ronda do ul. Inżynierskiej, gotowe jest koryto torowiska, jego podbudowa i stabilizacja, a niedługo ruszy betonowanie dolnej płyty torowej. 

Na odcinku od przejazdu kolejowego na ul. Legionów do skrzyżowania ul. Watzenrodego ze Strobanda zaawansowanie robót wynosi już 83 %. Tu torowisko betonowe jest niemal gotowe. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, gotowe są perony, ustawiono słupy trakcyjne, przygotowano podłoże pod zielone torowisko, w kilku miejscach wysiano łąki kwietne, na jezdniach wylano masę bitumiczną, ułożono część chodników i drogi rowerowej.

Na Legionów od przejazdu kolejowego, na Polnej, rondzie bpa Szelążka i ul. Watzenrodego do Hubego trwa montaż uchwytów pod wysięgniki sieci trakcyjnej, a od wjazdu do pasażu handlowego Polna Park do ul. Freytaga - budowa i odtwarzanie chodników i ścieżek rowerowych. Wzdłuż ul. Watzenrodeho od Freytaga do Hubego prowadzone są prace przy wykonywaniu podlewu pionowego na torowisku, a od Hubego do Strobanda - przy wklejaniu wkładek przyszynowych na odcinku zielonego torowiska.

O ile pogoda pozwoli i nie będzie mrozów, na przełomie stycznia i lutego na Ugorach planowane są prace przy usuwaniu kolizji kanalizacji tłocznej sanitarnej i wodociągowej. Po ich zakończeniu (potrwają ok. trzy tygodnie) będzie możliwe wprowadzenie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Polna/Ugory.

Ponadto do wykonania pozostało jeszcze zawieszenie sieci trakcyjnej na słupach, prace przy zielonym torowisku i dodatkowe nasadzenia zieleni w obrębie skrzyżowań, montaż wiat przystankowych (w tym dwóch zielonych przystanków), tablic SIP i koszy na śmieci oraz podłączenie i uruchomienie sygnalizacji świetlnej. 

Prace toczą się także na II etapie budowy nowej linii tramwajowej - od ronda Strobanda do ul. Heweliusza, gdzie powstanie pętla. Tam zbudowano drogę technologiczną (na potrzeby budowy), a obecnie powstaje wykop pod torowisko i prowadzone są roboty ziemne związane z układaniem stabilizacji podłoża i kanalizacji pod kable elektryczne.

Fot. MZK w Toruniu Sp. z o.o.

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Uczestnicy uroczystości pod tablicą placu 4 czerwca 1989 r.
  Miasto
  Skwer przy alei Solidarności w Toruniu nosi nazwę placu 4 czerwca 1989 r. Uroczystość zgromadziła 4 czerwca 2023 r. tłumy torunian.
 • Miasto, Sport
  Blisko 500 niepełnosprawnych zawodników z całego regionu kujawsko-pomorskiego przyjechało do Torunia na XII Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych na Stadionie Miejskim przy ul.Bema.
 • Dziewczynka obracająca tęczowym kołem z nazwami elemntów środowiska naturalnego
  Eko, Miasto
  Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska miasto i jego partnerzy zaprosili mieszkańców 4 czerwca 2023 r. na ekopiknik w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Grafika informująca o sprzedaży terenów na lewobrzeżu
  Biznes, Miasto
  Mocna oferta terenów dla biznesu w lewobrzeżnej części Torunia. W rejonie ul. Andersa i Poznańskiej miasto ma dla inwestorów blisko ponad 6 ha pod usługi, produkcję i magazyny. W pobliżu autostrady A1 i węzła drogi ekspresowej S10 znajdują się działki dla dużych inwestorów i małych i średnich przedsiębiorstw. Przetargi odbędą się w połowie lipca...
 • Błażej Musiałczyk grający na organach barokowych katedry, fot. S.Kowalski
  Kultura, Miasto
  W toruńskiej katedrze śś. Janów rozpoczęły się 3 czerwca 2023 r. Świętojańskie Koncerty Organowe im. Mariana Dorawy.
 • Miasto
  2 czerwca 2023 r. poznaliśmy laureatów etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku.
 • 25-lecie istnienia świętował 2 czerwca 2023 r. zespół taneczny MIX działający w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich.
 • Mocna oferta terenów dla biznesu w lewobrzeżnej części Torunia. W rejonie ul. Andersa i Poznańskiej miasto ma dla inwestorów blisko ponad 6 ha pod usługi, produkcję i magazyny. W pobliżu autostrady A1 i węzła drogi ekspresowej S10 znajdują się działki dla dużych inwestorów i małych i średnich przedsiębiorstw. Przetargi odbędą się w połowie lipca...
 • Powstanie „Plan zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia”, który poprzedzą konsultacje społeczne angażujące zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów.
 • W poniedziałek 5 czerwca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • W poniedziałek 5 czerwca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • Stowarzyszenie Ognisko Sportu Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu we współpracy z lokalnymi fundacjami po raz dwunasty organizuje na Stadionie Miejskim olimpiadę sportową skierowaną do osób niepełnosprawnych.
 • Toruński TBS Sp. z o.o. od 1-30 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 prowadzi nabór wniosków dla kandydatów na mieszkania przy ul. Poznańskiej 296B na Osiedlu Glinki. Do rozdysponowania będzie 75 mieszkań o powierzchni użytkowej od 30 m2 do 57 m2.
 • Uczniowie z całej Polski przyjechali do Torunia, by 2 czerwca 2023 r. wziąć udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku.