Kładą maty, montują szyny, budują drogę | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Kładą maty, montują szyny, budują drogę

Inwestycje, Miasto, MZK
Data publikacji: 05 kwietnia 2022
Autor: Sylwia Derengowska
Na zdjęciu pracownicy wylewają masę na podłoże

Prace na budowie nowej linii tramwajowej idą pełna parą. Obecnie są realizowane w pięciu punktach Torunia. Najbardziej zaawansowane są roboty wzdłuż ul. Watzenrodego, pomiędzy ul. Hubego a Strobanda, gdzie trwa już montaż szyn. Dużo dzieje się także na pozostałych odcinkach.

- Duże osiedle powstające w północnej części miasta, które zamieszkuje coraz więcej osób, wymaga jak najlepszego skomunikowania z centrum Torunia. Na razie jeżdżą tu autobusy, ale budowa nowej linii tramwajowej jest już bardzo zaawansowana. Ta linia będzie miała łączną długość prawie sześciu kilometrów, od ul. Strobanda, poprzez Watzenrodego, dalej śladem ul. Legionów, ul. Długą i Szosą Chełmińską aż do placu NOT. Będzie to linia dwutorowa, a torowiska będą w dużej części zielonemówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Prace o tak szerokim zakresie powodują pewne utrudnienia w ruchu drogowym, ale to przejściowe, a po wybudowaniu nowej linii tramwajowej powstaną nie tylko nowe torowiska, ale i nowe ulice, skrzyżowania, chodniki i drogi rowerowe, które stworzą przyjazny, kompleksowy system ruchu w naszym mieście. Możemy realizować to zadanie dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej. Cały projekt, składający się z ośmiu zadań, wśród których jest budowa nowej linii tramwajowej, ale też m.in. zakup taboru tramwajowego i autobusowego oraz modernizacja czterech odcinków torowisk, ma wartość ponad 400 mln zł i pozyskał dofinansowanie w wysokości 213 mln zł. Budowa nowej linii wraz z infrastrukturą towarzyszącą to koszt ok. 190 mln zł.


- Budowa nowej linii tramwajowej rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku równolegle w pięciu punktach miasta. Na pierwszy ogień poszła często długo trwająca i jednocześnie mało widoczna przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego. Obecnie te działania są już niemal zakończone i roboty koncentrują się na budowie przyszłego torowiska oraz układu drogowegowyjaśnia prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki.I tak wzdłuż ul. Watzenrodego, na odcinku pomiędzy ul. Hubego a ul. Strobanda, prace są najbardziej zaawansowane. Zakończono tam korytowanie i profilowanie terenu pod przyszłe torowisko, wylewanie szalunków do montowania słupów trakcyjnych, ułożono warstwy stabilizacji oraz podbudowę z kruszywa łamanego. Wyłożono matę wibroizolacyjną i wylano warstwę dolną płyty torowej na obu torach na całej długości tego odcinka. Obecnie trwa układanie i mocowanie szyn.

Roboty w północnej części Torunia

Na odcinku pomiędzy ul. Grasera a ul. Strobanda zakończono korytowanie i profilowanie terenu pod przyszłe torowisko oraz prace przy odwodnieniu i układaniu kabli trakcyjnych. Ułożono warstwy stabilizacji oraz podbudowę z kruszywa łamanego, wylano dolną płytę. Teraz trwa tam malowanie i układanie szyn.

Od ul. Hubego w kierunku ul. Freitaga prace rozpoczęto miesiąc przed planowanym terminem. Trwa tu korytowanie i profilowanie terenu pod przyszłe torowisko oraz układanie kabli trakcyjnych.

Na ul. Polnej zakończono korytowanie i profilowanie terenu pod przyszłe torowisko. Położono też warstwy stabilizacji oraz podbudowy z kruszywa łamanego od ul. Inżynierskiej do Traktorowej. Zakończono również wylewanie szalunków pod zamontowanie słupów trakcyjnych, a także montaż przykanalików i odwodnienia torowiska.

Obecnie kontynuowane są prace przy układaniu kanalizacji kablowej i kabli trakcyjnych, a niebawem rozpocznie się wylewanie dolnej płyty torowej.

Na ul. Długiej, na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna, przebudowano większość sieci podziemnych. Po stronie południowej trwa korytowanie i wykonywanie stabilizacji pod jezdnię, powstają chodniki i parking. Po stronie północnej układane są chodniki i droga rowerowa, a przy skrzyżowaniu z Szosą Chełmińską zabudowywane są kable trakcyjne. W najbliższym czasie wykonawca planuje ustawienie szalunków i wykonanie dolnej płyty podtorowej.

Na kolejnym odcinku ul. Długiej, od Mohna do Ronda Czadcy, wykonano większość fundamentów pod słupy trakcyjne po stronie południowej, ułożono kable trakcyjne, przebudowano wodociąg, a w najbliższym czasie planowane jest wykonanie przyłączy. W trakcie realizacji jest budowa linii kablowej zasilającej słupy oświetleniowe. Prace prowadzone na tym fragmencie dotąd nie powodowały utrudnień w ruchu drogowym. Roboty wymagające wprowadzenia zmian w organizacji ruchu planuje się rozpocząć 19 kwietnia br. O szczegółach Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu będzie informował na bieżąco.

Na al. 700-lecia Torunia przebudowano większość kolizji sieci podziemnych oraz wybudowano kanalizację deszczową. Zakończono korytowanie i stabilizację podłoża, a także ułożono podbudowę na jezdniach pomiędzy ul. Bema a Dekerta oraz na łączniku pomiędzy al. 700-lecia Torunia a ul. Dekerta. Na ukończeniu są prace związane z układaniem krawężników oraz nawierzchni wyspy dzielącej z kostki kamiennej. W ubiegłym tygodniu rozpoczęto układanie podbudowy z mas bitumicznych. Ponadto kontynuowana jest budowa kanału deszczowego w ciągu al. 700-lecia Torunia, w kierunku pl. Niepodległości.

W ciągu kilkunastu najbliższych dni planuje się dopuszczenie nowego odcinka al. 700-lecia Torunia do ruchu, dzięki czemu będzie można zminimalizować utrudnienia na dalszym etapie prac.

Na południowym fragmencie Szosy Chełmińskiej, na odcinku od ul. Dekerta do Bema, zakończono korytowanie, wykonywanie stabilizacji, drenażu oraz podbudowy pod przyszłe torowisko. Trwa montaż szalunków pod dolną płytę torową, a dziś rozpoczęło się wylewanie betonu.

Roboty przy Szosie Chełmińskiej

Na wysokości targowiska miejskiego trwa budowa wodociągów i kontynuowana jest rozbiórka fragmentu budynku zlokalizowanego w północno-wschodniej części targowiska. Na dalszych odcinkach Szosy Chełmińskiej (w kierunku północnym) powstają fundamenty pod słupy trakcyjne.


Warto przypomnieć, że budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia jest realizowana w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem tego przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń. Realizacją zadań zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 400 403 080, 64 zł

Kwota dofinansowania: 213 328 032,32 zł (66,17%)

Cały projekt o łącznej wartości ponad 400 mln zł składa się z ośmiu zadań, dzięki którym usprawniany jest transport publiczny w mieście. Część zadań zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji.

Najważniejsze zadanie to budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia, gdzie znajduje się nowo budowane, dynamicznie rozwijające się osiedle mieszkaniowe. Nowa linia przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do ul. Strobanda.

Gdy nowa linia zostanie zbudowana, długość używanych torów tramwajowych Toruniu zwiększy się o ponad 20 procent – obecnie w eksploatacji jest ok. 53,6 km toru pojedynczego, a przybędzie ok. 11,5 tys. metrów toru pojedynczego.

Umowy na budowę nowej linii tramwajowej podpisano 30 sierpnia 2021 r.

Koszt: 189,97 mln zł brutto

Wykonawca: konsorcjum firm Balzola Polska i Intop Warszawa


Pozostałe zadania projektu

Modernizacje torowisk

Poza budową nowej linii tramwajowej projekt obejmuje także modernizację odcinków torowisk wraz z siecią trakcyjną wzdłuż ulicy Bydgoskiej (prace w toku, zakończenie w sierpniu 2022 r.), Szosy Lubickiej (zakończone), ul. Broniewskiego (zakończone), ul. Kraszewskiego (zakończone), Warneńczyka i Gogi (zakończyła się kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wkrótce nastąpi podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie zaplanowano w przeciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy (kwiecień 2023 r.).

Tabor i pojazdy

Projekt obejmuje także zakup nowego taboru autobusowego i tramwajowego oraz pojazdów technicznych. 14 autobusów hybrydowych od trzech lat wozi już pasażerów toruńskiej komunikacji miejskiej, na przełomie ubiegłego i bieżącego roku zrealizowano dostawy pięciu nowoczesnych tramwajów, a sześć autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania pojawi się w Toruniu na przełomie kwietnia i maja br.

W styczniu br. dostarczono specjalistyczny wóz techniczny do czyszczenia i udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów, torowisk i zwrotnic a także do odsysania osadów, zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych (tzw. beczka). Kolejne 2 pojazdy: specjalistyczny dwudrogowy pojazd do konserwacji i naprawy sieci trakcyjnej oraz do czyszczenia rowków szyn i przestrzeni międzyszynowej zostaną dostarczone kolejno w sierpniu 2022 r. oraz kwietniu 2023 r.

Jeśli uda się pozyskać środki, miasto za pośrednictwem MZK planuje także dalszą rozbudowę nowej linii tramwajowej - na odcinku od skrzyżowania ul. Strobanda/Watzenrodego (bez tego skrzyżowania) do nowo projektowanej pętli przy ul. Heweliusza. Ten etap to dalsze ponad 1,4 tys. mtp. nowego torowiska. Ponadto w ramach programu Zielony transport publiczny planowany jest zakup czterech kolejnych autobusów elektrycznych.

Fot. Sławomir Kowalski

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Protest rolników - będą problemy z komunikacją miejską
  Miasto, MZK
  Na najbliższy czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca br.) planowane są kolejne protesty rolników. Z tego powodu należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112.
 • 25 lat Polski w NATO - koncert
  Kultura, Miasto
  Od 1 marca 2024 r. będzie można odebrać bezpłatne wejściówki na koncert muzyki filmowej, musicalowej i popularnej „25 lat Polski w NATO”.
 • Spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
  Miasto
  28 lutego 2024 r. Urząd Miasta Torunia odwiedził nowy Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Michał Sztybel. Towarzyszył mu pełnomocnik ds. samorządowych Rafał Rospenda. Spotkał się z nimi Prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Na zdjęcli: dłoń o czerwonych paznokciach trzyma kartę do głosowania i wrzuca ją do urny wyborczej, na której jest godło kraju
  Miasto
  7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe, w których wybieramy radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Mapa przestawia objazd ulicami Podgórną i Wiązową
  Drogi, Miasto
  We wtorek 5 marca 2024 r. rozpocznie się przebudowa skrzyżowania Podgórnej z ul. Wiązową. Za dwa miesiące w tym miejscu powstanie wyniesione skrzyżowanie.
 • Na zdjęciu: jezdnia, a na niej jedzie samochód
  Drogi, Miasto
  Miejski Zarząd Dróg w Toruniu poszukuje wykonawcy remontu ulicy Grudziądzkiej. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 14 marca 2024 r.
 • 7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe, w których wybieramy radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Ruszyła nowa edycja programu grantowego "Zielona Ławeczka". Akcja skierowana jest do grup sąsiedzkich z miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
 • Siedemnaście medali zdobyli sportowcy z Torunia w 33. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Zawody odbyły się 24 lutego 2024 r. w Arenie Toruń z udziałem ponad 500 zawodniczek i zawodników.
 • Na najbliższy czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca br.) planowane są kolejne protesty rolników. Z tego powodu należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112.
 • W Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych, 27 lutego 2024 r. w Dworze Artusa reprezentanci 140 organizacji odebrali umowy na realizację swoich projektów.
 • Odliczamy dni do uruchomienia roweru miejskiego. Startujemy w najbliższy piątek, 1 marca!
 • 1 marca 2024 r. o godz. 12:00 przy pomniku w al. Solidarności odbędą się uroczystości patriotyczne upamiętniające Żołnierzy Wyklętych.
 • „Bezpieczeństwo osób starszych” – konferencja pod tym tytułem odbyła się 26 lutego 2024 r. w Młodzieżowym Domu Kultury.