Invest in BiT CITY 2 | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Invest in BiT CITY 2

Tytuł projektu:
Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego
 
Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”
Działanie 1.5 „Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP”
Poddziałanie 1.5.2 „Wsparcie procesu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw”
 
Realizator:
Lider - Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Partnerzy - Gmina Miasta Toruń, Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Grudziądz, Gmina Miasta Włocławek, Miasto Inowrocław, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”

Dane finansowe:
Lider i partnerzy:
Koszt całkowity – 23 433 537,40 zł
Kwota dofinansowania - 19 918 506,79 zł (85%)
Wkład własny - 3 515 030,61 zł       
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity - 5 060 050,40 zł
Kwota dofinansowania - 4 301 042,84 zł (85%)
Wkład własny - 759 007,56 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data podjęcia Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznającej dofinansowanie:
Uchwała nr 38/1787/17 z 29 września 2017 r.
 
Termin realizacji:
1.06.2016 r.  –  30.06.2023 r.
 
Opis projektu:
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowy marki gospodarczej województwa i poszczególnych miast partnerskich, jako atrakcyjnych miejsc do lokowania nowych inwestycji. Jednym z głównych celów jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów ofertą gospodarczą Partnerów, co może przyczynić się do pozyskania inwestorów, którzy zainwestują swój kapitał na terenie województwa, a szczególnie na terenach Partnerów projektu.

Zakres działań w ramach projektu obejmuje m.in.:

 • promocję Partnerów podczas międzynarodowych wydarzeń targowych i wystawienniczych (dotyczących przede wszystkim nieruchomości oraz sektora nowoczesnych usług) w kraju i poza jego granicami;
 • realizację kampanii promocyjno-informacyjnej promującej walory inwestycyjne Partnerów (reklama w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie branżowej, prasie ogólnopolskiej i lokalnej, mediach społecznościowych, na portalach internetowych, na bilbordach w miastach i gminach podmiejskich w Polsce);
 • wykonanie materiałów promocyjnych dla inwestorów (makiety);
 • organizację własnych wydarzeń promocyjnych Partnerów o charakterze konferencyjnym;
 • promocję gospodarczą regionu w międzynarodowych liniach lotniczych.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost konkurencyjności gospodarczej, co może przyczynić się do wzrostu inwestycji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym na terenach partnerów projektu.
 
Dane kontaktowe realizatora (Gmina Miasta Toruń):
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
ul. Marii Konopnickiej 13
87-100 Toruń
kontakt@torun.direct

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Targi
Realizator: 
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Konsekracja kościoła odbyła się w niedzielę 28 maja 2023 r. Ceremonii przewodniczył biskup Wiesław Śmigiel. W uroczystości wziął udział prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Na zdjęciu: skrzypek podczas koncertu
  Kultura, Miasto
  Koncertem inauguracyjnym w CKK Jordanki 24 maja 2023 r. rozpoczął się 30. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży.
 • Bawią się z Kopernikiem i Olimpijczykiem
  Miasto, Sport
  Za nami pierwszy z Pikników Sportowych z Kopernikiem i Olimpijczykiem. 20 maja 2023 roku zabawa odbyła się na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu. W minioną sobotę, 20.05.2023 r., w godzinach 10-14 na boisku Orlik przy SP 14 w Toruniu Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Rozwoju zorganizowało pierwszy z Pikników Sportowych z...
 • Kultura, Miasto
  Wszystko za sprawą toruńskiego Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza, które po raz kolejny - w ramach Michayland z okazji Dnia Dziecka - zabrało mniejszych i większych do zaczarowanej krainy zabawy.
 • Figurka Temidy.
  Miasto
  Do końca czerwca 2023 r. można zgłaszać kandydatów na ławników sądów rejonowych i okręgowych na kadencję 2024-2027.
 • Pracownicy sadzą kwiaty szałwi ozdobnej na klomboie przy placu Teatralnym
  Eko, Miasto
  Końcówka maja 2023 r. to czas wykonania nasadzeń kwiatów na terenie Zielonej Bramy Gotyckiej Starówki.
 • Z okazji jubileuszu 15-lecia Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu 26 maja 2023 r. otwarto wystawę jednego z najbardziej znanych rzeźbiarzy na świecie, Tony'ego Cragga, a także wystawę prac z kolekcji CSW pt. "Centrum żywe".
 • W Toruniu 26-28 maja 2023 roku gościmy nauczycieli polonijnych, którzy biorą udział w 9. Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Polskich „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”.
 • Z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i jubileuszu 5-lecia powstania jednostki WOT w piątek 26 maja 2023 r. na placu apelowym przy ul. Piastowskiej w Toruniu odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia i medale honorowe.
 • W niedzielę 28 maja 2023 roku na Motoarenie najmłodsi torunianie staną do wyścigów rowerkowych.
 • Przedstawiciele Torunia uczestniczyli 24 maja 2023 r. w krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Swoją pierwszą odsłonę naukowa debata miała w Toruniu w lutym br.
 • 4 czerwca 2023 r. w Parku Miejskim odbędzie się ekopiknik z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
 • Końcówka maja 2023 r. to czas wykonania nasadzeń kwiatów na terenie Zielonej Bramy Gotyckiej Starówki.
 • W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 20 toruńskich par odebrało 25 maja 2023 r. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.