II tura konkursów na projekty sportowe | www.torun.pl

II tura konkursów na projekty sportowe

Miasto, Sport
Data publikacji: 06 maja 2021
Autor: Paweł Piotrowicz

Budżet obywatelski 2022, Start

Budżet obywatelski 2022, fragment plakatu

 

Rozpoczęliśmy kolejną edycję budżetu obywatelskiego w Toruniu - na rok 2022

>>> Przejdź do informacji na ten temat

  


Grupa biegaczy średniodystansowych dobiega do mety.

6 maja 2021 r. Prezydent Torunia ogłosił kolejną turę konkursów ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku. Wartość środków w tym rozdaniu łącznie wynosi 4.455.500 zł.

W ramach drugiej puli konkursowej ogłoszono trzy nabory ofert:

 • konkurs nr 5.2/2021 na rozwój sportu na najwyższym poziomie w kat. senior;
 • konkurs nr 6.2/2021 na organizację w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia;
 • konkurs nr 9.2/2021 na rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

W konkursach mogą brać udział kluby sportowe, w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa handlowego, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, powołane do prowadzenia działalności sportowej, których siedziba mieści się na terenie Gminy Miasta Toruń, zrzeszające zawodników uprawnionych przez polskie związki sportowe i wojewódzkie związki sportowe lub inne podmioty do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

Ponadto kluby składające oferty muszą prowadzić formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej jeden rok przed datą złożenia oferty oraz zrzeszać co najmniej 10 zawodników w każdej sekcji sportowej - posiadających licencje wydane przez uprawnione do tego polskie związki sportowe i wojewódzkie związki sportowe lub inne uprawnione podmioty, na podstawie których zawodnicy uzyskali prawo do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

Oferencji muszą przygotować i złożyć swoje oferty na realizację zadań elektronicznie w Generatorze Ofert witkac.pl i następnie dostarczyć poświadczenia złożenia oferty w postaci wydruku z Generatora Ofert witkac.pl w wersji papierowej (lub przesłanie skanu pocztą mailową) do Wydziału Sportu i Rekreacji.


Konkurs nr 5.2/2021 na rozwój sportu na najwyższym poziomie w kat. senior

Cele realizacji zadania:

 1. szkolenie sportowe toruńskich zespołów, drużyn i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym na najwyższym poziomie w kategorii senior,
 2. organizacja i udział toruńskich zespołów, drużyn i zawodników w rozgrywkach na najwyższych szczeblach rozgrywkowych w kat. senior oraz pozostałych wydarzeniach sportowych najwyższej rangi,
 3. wzrost poziomu wyników sportowych przez kluby sportowe,
 4. promocja miasta Torunia poprzez sport podczas rozgrywanych spotkań i imprez sportowych oraz na arenach międzynarodowych jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu.

Łącznie na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kat. senior w II konkursie miasto planuje przeznaczyć 2.462.500 zł.

Termin składania ofert w niniejszym konkursie w wersji elektronicznej i złożenia do Wydziału Sportu i Rekreacji poświadczenia w wersji papierowej upływa z dniem 21 czerwca 2021 r.


Konkurs nr 6.2/2021 na organizację w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia

Cele realizacji zadania:

 1. wsparcie organizacji w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia,
 2. osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 3. promocja sportu i aktywnego stylu życia.

Łącznie na wykonanie zadań z zakresu organizacji w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia w II konkursie miasto planuje przeznaczyć 200.000 zł.

Termin składania ofert w niniejszym konkursie w wersji elektronicznej i złożenia do Wydziału Sportu i Rekreacji poświadczenia w wersji papierowej upływa z dniem 28 maja 2021 r.


Konkurs nr 9.2/2021 na rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo

Cele realizacji zadania:

 1. organizacja programów szkoleniowych, w tym: stałych i systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w rocznikach: młodzik (w przypadku piłki nożnej – trampkarz), junior młodszy, junior, młodzieżowiec (do daty ukończenia 23 roku życia) oraz w młodszych kategoriach wiekowych: skrzat, orlik, żak - posiadających aktualne uprawnienia do udziału we współzawodnictwie sportowym;
 2. zapewnienie uzdolnionym zawodnikom optymalnych warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego;
 3. wytypowanie zawodników o wysokim potencjale sportowym do szkolenia w kadrach narodowych polskich związków sportowych oraz ich przygotowanie do reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych, w szczególności w sportach olimpijskich;
 4. osiągnięcie wysokich wyników sportowych w drodze rywalizacji na wszelkich poziomach krajowych i międzynarodowych;
 5. współdziałanie pomiędzy sportem młodzieżowym, a sportem seniorskim (zaplecze dla sportu seniorskiego na najwyższym poziomie);
 6. zwiększenie liczby uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży uczestniczących w sposób zorganizowany w stałym systemie szkolenia i współzawodnictwa sportowego;
 7. wzmocnienie rangi Torunia jako ważnego ośrodka sportu w kraju.

Łącznie na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w II konkursie miasto planuje przeznaczyć 1.793.000 zł.

Termin składania ofert w niniejszym konkursie w wersji elektronicznej i złożenia do Wydziału Sportu i Rekreacji poświadczenia w wersji papierowej upływa z dniem 1 czerwca 2021 r.


Szczegóły dotyczące konkursów, w tym pełna treść ogłoszeń, formularze wraz ze wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniach zostały opublikowane:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń.

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Przygotowujesz ofertę swojej organizacji w konkursach ogłaszanych przez miasto? Pamiętaj o konieczności uwzględnienia w opisie działań wynikających z zagrożeń dla projektu, związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Prosimy również o uważne zapoznawanie się z treścią ogłoszeń konkursowych, w tym także z kryteriami oceny ofert zawartymi w załączniku nr 2 do każdego ogłoszenia konkursowego - czyli z wzorem karty oceny oferty.


Przejdź do ogłoszeń konkursowych w BIP:

 1. konkurs nr 5.2/2021 na rozwój sportu na najwyższym poziomie w kat. Senior
 2. konkurs nr 6.2/2021 na organizację w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia
 3. konkurs nr 9.2/2021 na rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Do grona toruńskich stulatków dołączyła 17 czerwca 2021 r. Pani Janina Buczkowska. W przeddzień urodzin jubilatkę odwiedził prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Na zdjęciu prezydent Michał Zaleski, pani Janina i jej rodzina uśmiechają się
  Miasto
  Do grona toruńskich stulatków dołączyła 17 czerwca 2021 r. Pani Janina Buczkowska. W przeddzień urodzin jubilatkę odwiedził prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Na zdjęciu ulica Broniewskiego z lotu ptaka
  Miasto, MZK
  Od poniedziałku 21 czerwca 2021 r. od około godziny 8:00 na fragmencie ulicy Broniewskiego zmieni się organizacja ruchu drogowego. Zmiana ma związek z modernizacją torowiska tramwajowego.
 • Na zdjęciu pracownicy w kamizelkach wchodzą do studni
  Miasto, MZK
  Trwają prace przy modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ul. Bydgoskiej. Obecnie roboty toczą się na odcinku od ul. Reja do Sienkiewicza.
 • Kobieta opalająca się nad Wisłą
  Miasto
  X Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka 14-20 czerwca 2021 r. to okazja do przypomnienia zasad bezpiecznego korzystania ze słońca.
 • Na zdjęciu Muzeum Twierdzy Toruń z zewnątrz
  Koronawirus, Miasto
  Szczepienie podczas sobotnich zakupów czy podczas niedzielnego spaceru? W Toruniu to możliwe! W każdy weekend czerwca.
 • Z okazji 20-lecia Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki powstał film, który dokumentuje bogatą historię imprezy i zapowiada przyszłoroczną edycję.
 • W ciągu ostatniej doby w Toruniu potwierdzono 1 przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nikt nie zmarł w wyniku COVID-19 w naszym mieście.
 • Każdy, kto organizuje jakiekolwiek wydarzenie plenerowe, w tym: zgromadzenie, akcję zbierania podpisów, happening czy nawet przemarsz w ścisłym centrum miasta, jest zobowiązany do uzyskania każdorazowo pozwolenia na ustawienie jakiejkolwiek infrastruktury (krzesło, stolik, sztaluga, daszek, namiot itp.)
 • Na toruńskich osiedlach regularnie pojawiają się watahy dzików. Zwiększająca się populacja oraz coraz częstsza obecność dzików w mieście mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, dlatego przypominamy, aby nie zachęcać dzikich zwierząt do opuszczania leśnego środowiska.
 • XVIII edycja miejskiej akcji odbędzie się już 18-20 czerwca! Na uczestników czeka ponad setka rabatowych ofert w hotelach, restauracjach, sklepach i punktach usługowych.
 • Koncertowe atrakcje, spektakle, plenerowe kino letnie, konkurs muzyczny czy Piernikowa Aleja Gwiazd – tegoroczny program Święta Miasta pęka w szwach od wydarzeń. Oficjalne obchody potrwają ponad tydzień - od 20 do 27 czerwca 2021 r.
 • W środę 16 czerwca 2021 r. w Toruniu gościła ekipa programu OnetRano. Redaktor Beata Tadla rozmawiała z prezydentem Michałem Zaleskim o atrakcjach, jakie Toruń przygotował na lato dla mieszkańców i turystów.
 • 15 medali zdobytych indywidualnie i drużynowo - z takim imponującym dorobkiem wrócili karatecy KKT Kumade z Mistrzostw Polski we Wrocławiu.