Granty PPGR - nabór uzupełniający! | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Granty PPGR - nabór uzupełniający!

Miasto
Data publikacji: 04 października 2022
Autor: Filip Tomasik

Gmina Miasta Toruń ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zakup sprzętu komputerowego wspomagającego proces edukacji dla dzieci z rodzin popegeerowskich. 

Nabór uzupełniający prowadzoiny jest w związku z wystąpieniem oszczędności w projekcie grantowym pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

WARUNKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO: 

 1. 1.     Ze wsparcia  mogą skorzystać tylko Uczniowie spełniający następujące warunki:

1)     dziecko powinno zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2)     członek rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny) był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

3)     dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020, 2021 i 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 1. 2.     Liczba miejsc w naborze jest ograniczona.
  Pula środków finansowych w ramach naboru uzupełniającego pozwoli na zakup przez Gminę Miasta Toruń ok. 20 sztuk sprzętu komputerowego w cenie ok. 2 500 zł brutto. O miejscu na liście wnioskodawców oraz przyznaniu sprzętu komputerowego w ramach ww. projektu grantowego  będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 2. 3.     W naborze uzupełniającym nie mogą wziąć udziału uczniowie już zakwalifikowani
  do otrzymania sprzętu komputerowego w ramach pierwszego naboru projektu grantowego PPGR w Toruniu!
 3. 4.     Dzieci / uczniowie, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów „Zdalna Szkoła" / „Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt komputerowy w ramach niniejszego projektu grantowego („Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”).
 4. Osoby uprawnione i zainteresowane udziałem w Programie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 

1)     w przypadku uczniów niepełnoletnich:

a)     formularz zgłoszeniowy (wniosek) (wymóg obowiązkowy);

b)     oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wymóg obowiązkowy)

c)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) (wymóg obowiązkowy)

 

2)     w przypadku pełnoletniego ucznia szkoły średniej:

a)     formularz zgłoszeniowy (wniosek) (wymóg obowiązkowy);

b)     oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (wymóg obowiązkowy);

c)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) (wymóg obowiązkowy)

 

oraz wszyscy wnioskodawcy składają dodatkowo (wymóg obowiązkowy) – jako załączniki do wniosku - dokumenty potwierdzające:

 

1)     fakt pokrewieństwa w linii prostej z pracownikiem byłego PPGR (weryfikacja na podstawie odpisu aktu stanu cywilnego np.: odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu itp.);

UWAGA! W celu wydania przez Urząd Stanu Cywilnego w Toruniu wyżej wskazanych dokumentów należy kontaktować się pod numer telefonu: 56 611 83 95. Na wnioskach o wydanie ww. dokumentów składanych korespondencyjnie lub do skrzynek podawczych należy umieścić dopisek - Granty PPGR;

2)     fakt wykonywania pracy w PGR (weryfikacja na podstawie: zaświadczenia o zatrudnieniu w PPGR; świadectwa pracy z PPGR; legitymacji służbowej; odcinków list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR; dyplomów; dokumentów pochodzących z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR; z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; itp.);

3)     potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020-2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy (weryfikacja na podstawie: zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko; potwierdzenie zestawienia uczniów otrzymane ze szkoły informujące o nieotrzymaniu tego rodzaju wsparcia; potwierdzenie ze strony ARiMR; itp.).

UWAGA! Brak, któregoś z powyższych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych! Nie ma możliwości uzupełnienia wniosków.

6. Gmina Miasta Toruń jest zobowiązana do weryfikacji uprawnienia do ubiegania się o wsparcie w ramach projektu.

7. Za złożenie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna.

8. W imieniu uczniów niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny dziecka.
W przypadku uczniów pełnoletnich oświadczenie składają sami uczniowie.

 

 9. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Granty PPGR”:

1)     osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia (PIUM) – Centrum,
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (parter)

lub

2)     za pośrednictwem Poczty (decyduje data wpływu do Urzędu)

w terminie do dnia 14 października 2022 r. do godz. 17.00.

10. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i otrzymaniem sprzętu. Powyższe będzie uzależnione od wyniku weryfikacji złożonych dokumentów i kolejności przyjętych kompletnych wniosków.

11. W przypadku pytań, nr tel. do kontaktu: 56 611 85 55.

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Rozpoczęła się 15. edycja festiwalu Sztuki Natury. W toruńskich galeriach i centrach kultury można podziwiać wystawy sztuk wizualnych inspirowanych przyrodą.
 • Kultura, Miasto
  Silnie związane z Toruniem flisackie tradycje zostały wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO!
 • Na zdjęciu: charakterystyczny biały namiot, którym stanowi zadaszenie nad boiskiem na osiedlu Przy Skarpie
  Miasto, Sport
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji odbudował i ponownie postawił powłokę nad pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej przy ul. Przy Skarpie. Charakterystyczny biały balon, a mówiąc fachowo, powłoka pneumatyczna, jest z powrotem na swoim miejscu.
 • Miasto
  Niezwykły, świątecznie iluminowany i rozbrzmiewający kolędami tramwaj zgodnie z tradycją rozpocznie w Mikołajki, 6 grudnia 2022 r. kursowanie po ulicach Torunia. Podczas jego pierwszego przejazdu nie zabraknie niespodzianek.
 • Zdjęcie przedstawia dzieci w czapkach św. Mikłaja biegnące ulicą Szeroką
  Miasto, Sport
  W niedzielę, 4 grudnia 2022 r. wystartuje jubileuszowy XX FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW. Dzień wcześniej, 3 grudnia 2022 r., na Rynku Staromiejskim w godz. 11:00 – 12:30, odbędą się imprezy dla dzieci, w tym BIEG MIKOŁAJKA.
 • Bieg Św. Mikołajów w Toruniu odbędzie się 4 grudnia.
  Miasto
  W najbliższą niedzielę 4 grudnia 2022 r. w godzinach od 11.30 do 14.30 ulicami Torunia pobiegną Święci Mikołajowie.
 • Prace przy budowie nowej linii tramwajowej idą w dobrym tempie. Na odcinku od pl. NOT do przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów zaawansowanie robót wynosi 64 procent, a dalej – od przejazdu wzdłuż ul. Polnej, Ugorów i Watzenrodego – 80 procent.
 • Zawodnicy klubu sportowego Laguna 24 Toruń walczyli o medale w finale Klubowego Pucharu Polski i jednocześnie Zimowych Mistrzostwach Polski w pływaniu w płetwach. Zdobyli 32 medale indywidualne i 4 medale w sztafetach.
 • Pod Pomnikiem Artylerii Polskiej oraz na terenie poligonu Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu przez dwa dni odbywały się uroczystości z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.
 • Apel o wsparcie obywateli Ukrainy i pomoc w zgromadzeniu dla nich rzeczy niezbędnych do przetrwania zimy w walczącym kraju wystosował prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • W Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro przy ul. Konopnickiej 13 odbyło się bezpłatne szkolenie dot. tworzenia wartościowych treści w sieci. Warsztaty były częścią programu Firmy Jutra prowadzonego przez Google, PFR i OChK.
 • Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał prestiżowe, najwyższe wyróżnienie - Status Diamentowy od Inicjatywy Angels oraz Europejskiej Organizacji Udarowej za leczenie udarów mózgu w III kwartale 2022 roku.
 • W związku z obchodami święta Radia Maryja w sobotę 3 grudnia 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, które obejmą ulicę Żwirki i Wigury, Drogę Starotoruńską oraz ulicę Bema.
 • 1 grudnia 2022 r. minęła 28. rocznica śmierci Honorowej Obywatelki Torunia Wandy Szuman, nestorki toruńskiej pedagogiki, twórczyni miejscowego oddziału PCK i pionierki rehabilitacji osób niepełnosprawnych.