www.torun.pl

Ewangelicki kościół w remoncie

Kultura, Miasto
Data publikacji: 18 marca 2013
Autor: Małgorzata Litwin

Rysy na ścianach i sklepieniach, wnikająca w mury wilgoć i widoczny w porze zimowej zamróz na elewacji – z tym borykał się od lat ewangelicko-augsburski kościół św. Szczepana u zbiegu Wałów gen. Sikorskiego i ulicy Prostej w Toruniu. Teraz, dzięki funduszom unijnym, zabytek przechodzi kapitalny remont. Inwestycja jest ujęta w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015.

We wnętrzu kościoła krajobraz jak z czasów budowy światyni: zdemontowane jest niemal całe wyposażenie, skuta część tynków i rozebrane duże fragmenty podłóg. Celem prac jest powstrzymanie postępującej degradacji obiektu, wybudowanego na początku XX w. na terenie zasypanej fosy.  Ze względu na bliskość drogi oraz torów tramwajowych kościół ulega nieustannym drganiom, co powoduje pękanie sklepień, a nawet ścian. Z kolei przepływająca pod budynkiem Struga Toruńska wpływa na duże zawilgocenie obiektu. W ramach remontu wykonywana jest izolacja pozioma kościoła, która ma zapobiec kapilarnemu podciąganiu wody. Budynek zostanie też osuszony i odgrzybiony, sklepienia przewiązane, a powstałe spękania ścian i sklepień – zlikwidowane. Wykonawcą prac jest firma Solbud. Remont przejdą też 13-głosowe organy kościelne.

Kilka dni temu trwające w kościele prace remontowe oglądali
prezydent Torunia i miejski konserwator zabytków

Piękny, witrażowy herb Torunia z pocz. XX wieku

Neogotycki kościół św. Szczepana został wzniesiony w latach 1902-1904 na zasypanej fosie miejskiej. Zaprojektował go berliński architekt Richard Gans dla zboru ewangelicko-reformowanego, założonego w 1676 r. Dwunawowa budowla o wymiarach 25 x 11,5 m jest zwieńczona 49,5-metrową wieżą. W czasie II wojny światowej kościół został zdewastowany. Przekazany następnie parafii ewangelicko-augsburskiej, został odrestaurowany i ponownie poświęcony 26 sierpnia 1945 r. Z cennych elementów jego wyposażenia warto wspomnieć obraz Adoracja Baranka z początku XVII w., niedawno odrestaurowany z funduszy unijnych. Malowany na desce, na podstawie tekstu z Apokalipsy św. Jana,  ma bardzo ciekawą historię. Wcześniej znajdował się w kościele p.w. Św. Trójcy na Rynku Nowomiejskim, a na samym początku jako obraz ołtarzowy zapewne w nieistniejącym kościółku Św. Katarzyny (w XVII w). Z pocz. XX w. pochodzi interesujący zespół witraży, wykonany przez firmę Seilera z Wrocławia. Są wśród nich witraże fundowane przez członków parafii, a także przez toruński magistrat z początku minionego wieku - jeden z witraży posiada w rozecie piękny herb Torunia.

Projekt remontu pn. „Restauracja kościoła p.w. Św. Szczepana w Toruniu”, realizowany jest przy wsparciu Gminy Miasta Toruń (dotacja konserwatorska w wysokości 30 tys. zł) oraz pieniędzy unijnych na podstawie wniosku złożonego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i na obszarach wymagających odnowy, działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Kościół wraz z wyposażeniem jest wpisany do rejestru zabytków, stąd prowadzone w nim prace są  nadzorowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja jest ujęta w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015. Niedawno trwający w kościele remont oglądał - w towarzystwie proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ks. Jerzego Molina i pani konserwator Mirosławy Romaniszyn - prezydent Torunia Michał Zaleski.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Prezydent Miasta Torunia co roku przyznaje stypendia i nagrody dla zdolnych uczniów. W 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania tych świadczeń.
 • Kultura, Miasto
  Mieszkańcy Stawek spotkali się w niedzielę 19 maja 2019 r. na rodzinnym festynie parafialno-osiedlowym.
 • Miasto
  13 maja 2019 roku rusza nabór do klas I liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. Na rok szkolny 2019/2020 przygotowano w sumie ponad 5100 miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.
 • Miasto
  W sobotę 18 maja 2019 r. w Centrum Kształcenia ustawicznego w Toruniu odbył się V Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Temat tegorocznego Kongresu „Sprawdzone metody wychowania i edukacji małego dziecka”.Inicjatorem przedsięwzięcia było działające od 2002 r. w Toruniu, Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość”,...
 • Drogi
  Miejski Zarząd Dróg informuje o utrudnieniach drogowych w Toruniu na przełomie maja i czerwca 2019 r. związanych z planowanymi pracami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
 • Miasto
  Każdy pełnoletni mieszkaniec Torunia, pomimo braku zameldowania w mieście może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 • Kolejna produkcja, tym razem związana z grupą Republika i Toruniem, odnosi sukces na rynku filmowym.
 • Tradycje sportowe i atuty Torunia jako Europejskiego Miasta Sportu 2019 zostały zaprezentowane podczas pierwszej rundy Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Turniej odbył się 18 maja 2019 roku na PGE Narodowym w Warszawie.
 • Od dwudziestu lat świetlica „Antoninek” wspiera w potrzebie i organizuje czas dzieciom z toruńskich Wrzosów. W niedzielę 19 maja 2019 r. świętowała swój jubileusz.
 • Informacje dla wyborców, członków komisji oraz komitetów wyborczych.
 • Ponad 200 młodych rowerzystów rywalizowało w niedzielę 19 maja 2019 roku na Motoarenie w wyścigach rowerowych zorganizowanych w ramach obchodów 10-lecia powstania najlepszego stadionu żużlowego na świecie.
 • Elana Toruń przegrała w niedzielę 19 maja 2019 r. z Olimpią Elbląg 1:2 i straciła szanse na awans do I ligi. A były one spore, zważywszy że GKS Bełchatów zakończył swoje spotkanie remisem.
 • Budynek przy ul. Słowackiego 114 zostanie poddany przebudowie i modernizacji, by swoją siedzibę miał tam Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
 • Życie codzienne w Toruniu w latach 1914-1920, u progu odzyskania niepodległości, jest tematem prelekcji, na którą zaprasza 22 maja 2019 r. Książnica Kopernikańska przy ul. Słowackiego 8.