www.torun.pl

Dotacje do remontów zabytków

Kultura
Data publikacji: 28 kwietnia 2008
Autor: admin_vobacom

Zostały rozdzielone miejskie dotacje na 2008 r. do prac konserwatorskich i restauratorskich w toruńskich obiektach zabytkowych, które nie należą do Gminy. 29 kwietnia o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim prezydent Torunia podpisze umowy z 18 beneficjentami.

Z dotacją miejską kontynuowany będzie remont elewacji katedry śś. Janów

W Toruniu o dotację z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli i zarządców zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowym elementom substancji zabytkowej. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

W wymaganym terminie do 28 lutego 2008 r. do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wpłynęło 31 wniosków o udzielenie dotacji. W wyniku weryfikacji dokonanej przez  miejskie służby konserwatorskie i komisję powołana przez prezydenta Torunia Rady Miasta wyłoniono 18 zadań rekomendowanych Radzie Miasta Torunia, które dotyczą zabytków ważnych dla miasta, wymagających pilnych prac i istotnie wpływających na wizerunek miasta. Łączna suma środków w bieżącym roku przeznaczonych na dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy wynosi 1.800.000,00 zł, co stanowi 52% budżetu w rozdziale: 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dotację miejską na prace konserwatorskie otrzymają w 2008 roku:

 • Bazylika katedralna p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła - konserwacja południowej elewacji korpusu głównego katedry oraz południowej i wschodniej elewacji wieży – III etap. Ogólny koszt: 1.820.706,05 zł; kwota dotacji - 390.000 zł.
 • Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła - kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich dachu wieży kościoła (pokrycie dachu, obróbki blacharskie i drzwiczki do facjat dachowych, konserwacja i częściowo nowe krzyże, instalacja odgromowa). Ogólny koszt: 257.092,43 zł; Kwota dotacji - 206.000 zł.
 • Kościół Wniebowzięcia NMP - konserwacja pomnika epitafijnego Anny z Leszczyńskich Potockiej. Ogólny koszt: 28.350 zł; Kwota dotacji - 23.000 zł.
 • Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP - konserwacja 5 konfesjonałów z około 1720 r. Ogólny koszt: 60.574,80 zł;  Kwota dotacji - 36.000 zł.
 • Kościół prawosławny św. Mikołaja - konserwacja i restauracja czterech ikon. Ogólny koszt: 13.000 zł; Kwota dotacji - 11.000 zł.
 • Kościół p.w. Św. Ducha - konserwacja i rekonstrukcja elementów wystroju prospektu organowego: balustrada płd. empory chóru; rzeźba "Król Dawid z harfą"; fragmenty snycerki z prospektu organowego. Ogólny koszt: 156.100 zł; Kwota dotacji - 60.000 zł.
 • Kościół p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej - konserwacja tarcz zegarowych na wieży kościoła. Ogólny koszt: 28 077,44 zł; Kwota dotacji - 14.000 zł.
 • Budynek plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu, ul. Podgórna 76 - naprawa dachu plebanii. Ogólny koszt: 174.329,90 zł; Kwota dotacji - 70.000 zł.
 • Kamienica, ul. Żeglarska 7 - adaptacja kamienicy na Muzeum Diecezjalne, kontynuacja prac: roboty konstrukcyjne stropów z parteru i piwnic, wykonanie ociepleń i posadzek parteru i piwnic. Ogólny koszt: 424.356,26 zł; Kwota dotacji - 270.000 zł .
 • Kościół Garnizonowy p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej - konserwacja elewacji północnej kościoła. Ogólny koszt: 768.163,10 zł; Kwota dotacji - 180.000 zł.
 • Kamienica, Rynek Staromiejski 19 - konserwacja stropu II p. trakt tylny; odtworzenie schodów z I p. na poddasze; elewacja. Ogólny koszt: 161.933 zł; Kwota dotacji - 40.000 zł.
 • PAN, Centrum Astronomiczne im. Kopernika, kamienica, ul. Rabiańska 8 - remont dachu, wymiana stolarki okiennej, roboty izolacyjne, projekt kolorystyki elewacji i badania polichromii. Ogólny koszt: 314.207,95 zł; Kwota dotacji - 75.000 zł.
 • Baszta obronna XIII w, ul. Podmurna 30 - remont baszty; opracowanie projektu adaptacji na hostel; konserwacja elewacji. Ogólny koszt: 652.000 zł; Kwota dotacji - 60.000 zł.
 • Kamienica, ul. Mostowa 9 - remont balkonów, balustrad, wykonanie izolacji balkonów i wykuszy, odgrzybienie i uzupełnienie brakujących elementów. Ogólny koszt: 130.000 zł; Kwota dotacji - 40.000 zł.
 • Kamienica, ul. Szeroka 9 (róg ul. Podmurnej) - wymiana pokrycia dachowego, izolacja termiczna, wymiana okien dachowych. Ogólny koszt: 181.515,62 zł; Kwota dotacji - 54.000 zł.
 • UMK - Collegium Maius - konserwacja i restauracja malowideł ściennych w Auli im. prof. Kolankowskiego. Ogólny koszt: 290 000 zł; Kwota dotacji - 130.000 zł.
 • Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła - remont kapitalny oraz konserwacja 30 głosowych organów. Ogólny koszt: 186.500 zł; Kwota dotacji - 70.000 zł.
 • Kamienica, ul. Żeglarska 9 -  remont elewacji frontowej. Ogólny koszt: 187.590 zł; Kwota dotacji - 71.000 zł.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Na fasadzie budynku Urzędu Miasta Torunia 18 stycznia 2019 r. został odsłonięty specjalny, okolicznościowy zegar stulecia z wizerunkiem gen. Józefa Hallera.
 • Kultura, Miasto
  Uroczysty przemarsz i apel, odsłonięcie zegara stulecia oraz kwiaty pod pomnikami bohaterów toruńskiej niepodległości uczciły 18 stycznia 2019 roku 99. rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski po latach zaboru pruskiego.
 • Unieważnienie przetargu
  Miasto
  W imieniu Prezydenta Miasta Torunia, zastępca prezydenta Andrzej Rakowicz podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na prowadzenie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3.
 • W Dworze Artusa zaplanowano transmisję z pogrzebu
  Miasto
  W sobotę 19 stycznia 2019 roku w Gdańsku odbędzie się pogrzeb zmarłego w poniedziałek Pawła Adamowicza. W uroczystościach weźmie udział delegacja z Torunia, na czele z prezydentem Michałem Zaleskim. Wszystkich, którzy chcieliby wspólnie obejrzeć relację z uroczystości informujemy o transmisji w Dworze Artusa.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W związku z ogłoszoną żałobą narodową wiele wydarzeń podczas nadchodzącego weekendu w Toruniu zostało odwołanych lub przełożonych. Odbędą się tylko te, które nie naruszają powagi tych dni.
 • Specjalne zajęcia w toruńskich szkołach
  Kultura, Miasto
  We wszystkich klasach w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń zorganizowane zostaną lekcję dotyczące tzw. „mowy nienawiści” i jej wpływowi na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży.
 • Lodowiska, baseny, orliki bezpłatnie lub w cenach ulgowych, a także kibicowanie podczas meczów toruńskich drużyn - to niektóre elementy oferty sportowej dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2019.
 • W trakcie remontu mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego będziemy korzystać z przeprawy tymczasowej - jest decyzja w tej sprawie. Minister Energii podjął decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu na rzecz Gminy Miasta Toruń konstrukcji składanego mostu drogowego typu DMS-65 o długości 1722 m wraz z kompletem 74 podpór oraz elementami i sprzętem...
 • 914 osób zapewniło naszemu miastu zwycięstwo w ogólnopolskiej rywalizacji - dzięki "Wielkiej Ściskawie" do Toruniu trafi sprzęt medyczny o wartości 50 tys. zł!
 • Poniżej prezentujemy dane teleadresowe przychodni WOMP w Toruniu, w związku ze zmianami dot. Akademickiej Przychodni Lekarskiej.
 • 18 stycznia 2019 roku torunianie świętują 99. rocznicę powrotu miasta do Rzeczypospolitej. Tego dnia zaplanowano szereg wydarzeń w tym uroczystości wojskowe i odsłonięcie okolicznościowego zegara na frontonie budynku urzędu miasta.
 • Jesteś organizacja pozarządową? Włącz się w realizację społecznych projektów rewitalizacyjnych! Do 31 stycznia 2019 roku trwa nabór ofert w konkursie na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta (obszar rewitalizacji, konkurs nr 27).
 • Złożenie kwiatów na grobie dra Ottona Steinborna i pod pomnikiem Stefana Łaszewskiego zainaugurowało w piątek 18 stycznia 2019 roku obchody 99. rocznicy powrotu Torunia do Rzeczypospolitej. W programie dnia są jeszcze m.in. uroczystości pod pomnikiem gen. Hallera, na Rynku Staromiejskim i w Dworze Artusa.
 • W najbliższą sobotę, 19 stycznia 2019 roku zmianie ulegną rozkłady jazdy tramwajów linii nr 1 i 3.