Dodatek węglowy - ostatni dzień na wnioski | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Dodatek węglowy - ostatni dzień na wnioski

Miasto
Data publikacji: 29 listopada 2022
Autor: Marcin Pryka
Dodatek węglowy tylko do jutra

Tylko do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy i dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3 000 zł.

Wniosek można złożyć:

- tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Wydziału Środowiska i Ekologii przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 - w godz. od 7.30 do 17:00.do 30 listopada 2022 r.

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  - jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie (TCŚR) – do 30 listopada 2022 r.

Przypominamy także, że trwa przyjmowanie wniosków mieszkańców o wydanie zaświadczenia umożliwiającego zakup węgla po preferencyjnej cenie. Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12.

Formularz wniosku o preferencyjny zakup węgla >>> do pobrania.

Ponieważ, zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa aktywów państwowych, ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wyniesie 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia do końca kwietnia 2023 r., mieszkańcy złożą wniosek dwukrotnie. Pierwszy wniosek, na 1500 kg, można złożyć do 31 grudnia 2022 r., natomiast drugi wniosek - na kolejne 1500 kg - będzie przyjmowany od 2 stycznia 2023 r.

Uprawnione do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia umożliwiającego zakup węgla w preferencyjnej cenie są osoby, które otrzymały już dodatek węglowy, bądź osoby, którym dodatek został przyznany, ale środków na dzień dzisiejszy jeszcze nie otrzymały. Ponadto ustawodawca umożliwił złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia dla osób, które nie są uprawnione do dodatku węglowego, ale w przypadku takich osób kryterium weryfikującym jest wpisanie posiadanego źródła spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Podmiot pośredniczący - firma TOREC - kupi węgiel za nie więcej niż 1500 zł brutto za tonę i sprzeda go w cenie nie wyższej niż 2200 zł brutto za tonę, uwzględniając przy tym koszty związane z transportem. Po weryfikacji wniosku, w ciągu 14 dni miasto wyda zaświadczenie uprawniające do zakupu po preferencyjnej stawce. Z tym zaświadczeniem mieszkańcy udadzą się potem do podmiotu pośredniczącego.

Z preferencyjnego zakupu nie będzie mogło skorzystać gospodarstwo domowe, które zakupiło węgiel na sezon grzewczy 2022/2023 za cenę poniżej 2000 zł, np. poprzez sklep internetowy PGG lub innych krajowych kopalni.

Szczegołówe informacje w Wydziale Środowiska i Ekologii: tel. 56 61 18 693 lub 56 61 18 409.

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kobiety odśnieżajace chodnik przed sklepem
  Drogi, Miasto
  W związku z obfitymi opadami śniegu przypominamy, że obowiązek odśnieżania dotyczy nie tylko służb miejskich, ale także innych właścicieli i zarządców nieruchomości na terenie Torunia.
 • Mężczyzna w żółtej kurtce puka do drzwi
  Miasto
  Od soboty 4 lutego 2023 r. w Toruniu rozpocznie się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatków lokalnych na rok 2023.
 • Zdjęcie przedstawia lód na chodniku.
  Miasto
  Po intensywnych opadach śniegu przyjdzie oblodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia dla Torunia.
 • Plakat z rodziną, dzieckiem i telefonem z aplikacją mobilną ZUS
  Miasto
  Duże zainteresowanie świadczeniem 500+. Do ZUS napłynęło już prawie 670 tys. wniosków.
 • Baner 550-lecia Mikołaja Kopernika przed wejściem do sali sesyjnej Rady Miasta Torunia
  Miasto
  Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji konserwatorskich będzie jedynym punktem sesji Rady Miasta Torunia 9 lutego 2022 r.
 • Piaskarka na zaśnieżonych Wałach gen. Sikorskiego
  Drogi, Kultura
  W związku z intensywnymi opadami śniegu 3 lutego 2023 roku na toruńskie drogi ruszyły piaskarki i ciągniki.
 • Narodowy Bank Polski 9 lutego 2023 r. wprowadzi do obiegu kolekcjonerski banknot oraz srebrną monetę kolekcjonerską poświęcone Mikołajowi Kopernikowi.
 • Część wydziałów Urzędu Miasta Torunia zmieniła swoje dotychczasowe siedziby. Poniżej wykaz aktualnych lokalizacji.
 • Ostrzeżenie będzie obowiązywało od 2 lutego 2023 roku od godziny 19:00 do 3 lutego 2023 roku do godziny 09:00.
 • Od poniedziałku 6 lutego 2023 r. zostanie otwarte po przebudowie przejście dla pieszych na Szosie Chełmińskiej w rejonie Trasy Średnicowej Północnej przy ul. Wybickiego.
 • Najlepsze prace udekorują torty, które pojawią się 18 lutego 2023 roku podczas imprezy urodzinowej Mikołaja Kopernika.
 • Prawne aspekty funkcjonowania samorządów były tematem konferencji samorządowej, jaka odbyła się 1 lutego 2023 r. w Centrum Innowacyjnej Edukacji. Gościem spotkania był minister ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski.
 • Przeciwdziałanie nałogom i patologiom społecznym to cele programu "Profilaktyka Uzależnień", prowadzonego przez Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu.
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia prowadzi nabory wniosków na formy wsparcia, które realizowane są w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy.