Chronimy park na Wrzosach | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Chronimy park na Wrzosach

Eko, Miasto
Data publikacji: 24 maja 2022
Autor: Natalia Przytarska
Na zdjęciu widok na las i przestrzeń zabudowaną z lotu ptaka

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Urząd Miasta Torunia proponuje kompromis i wpisuje w miejski plan zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego pomiędzy Szosą Chełmińską, ul. Storczykową i ul. Ugory pełną ochronę obszarów leśnych. Założenia planu przedstawiono podczas konferencji prasowej z udziałem prezydenta Torunia Michała Zaleskiego 24 maja 2022 r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu realizowany jest na podstawie uchwały Rady Miasta ze stycznia 2021 r. Poprzedzony był szerokimi analizami społeczno-gospodarczymi, przestrzennymi oraz przyrodniczymi i stanowi w części zmianę obowiązującego na tym terenie planu z roku 1998 - kliknij tutaj, aby przejść do strony. 

W ramach procedury planistycznej miasto przeprowadziło liczne konsultacje społeczne, w tym odpowiedziało na pisma i maile mieszkańców, bezpośrednio rozmawiało z nimi w siedzibie Pracowni, czy brało udział w wizycie lokalnej w terenie. W opiniowanie planu zaangażowani byli głównie przedstawiciele Rady Okręgu Wrzosy, Stowarzyszenia Zielone Wrzosy, Rady Rodziców oraz Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego.

- Uwzględniliśmy postulaty torunianek i torunian, którzy chcieli chronić tereny zielone w tym miejscu i gwarantujemy, że plan zagospodarowania, który zostanie przyjęty przez Radę Miasta Torunia stworzy warunki do ochrony parku leśnego przed zabudową i zagospodarowaniem! Dodatkowo dzięki sugestiom mieszkańców i społeczników powiększamy strefę ochrony konserwatorskiej Fortu VI wraz z występującymi w terenie elementami fortecznymi. To kompromis wobec pierwotnej wersji planu wynikający z ważnej dla mnie zasady, ze warto rozmawiać i wsłuchiwać się w głos miastamówi prezydent Torunia Michał Zaleski.


Główne założenia

Zgodnie z projektem, teren miejskich gruntów zostanie uporządkowany, przy pełnej ochronie znajdujących się tam obszarów leśnych. Oznacza to, że na powierzchni 9,4 ha ustalony zostanie ogólnodostępny publiczny park leśny (na mapie poniżej kolorem zielonym).  Przewiduje się także zachowanie przejścia pieszego na skraju lasu, określanego zwyczajowo przez mieszkańców jako „ścieżka pod reglami” wraz wartościowymi okazami drzew. Dodatkowo, dzięki sugestiom mieszkańców i społeczników, powiększona zostanie strefa ochrony konserwatorskiej Fortu VI wraz z występującymi w terenie elementami fortecznymi.

- Mieszkańcom zależało na tym, aby chronić las –  uważam, że cel ten został osiągnięty prawie w 100%. Podczas spotkań wnioskowali o to, żeby nie uwzględniać możliwości zabudowy na terenie leśnym, żeby ochronić jego naturalny krajobraz. Te postulaty zostały przyjęte i wprowadzone do planu poprzez m.in.: nakaz zachowania naturalnego krajobrazu, w tym ochrony zieleni leśnej, nakaz kształtowania strefy ochrony konserwatorskiej elementów pierścienia fortecznego, komponowanie elementów przyrodniczych z elementami historycznymiwymienia dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anna Stasiak.

Mapa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzosy 2022Kliknij w mapę, aby powiększyć

W obecnie obowiązującym planie tereny zaznaczone na mapie kolorem różowym przeznaczone są  głównie na usługi publiczne z zakresu sportu i rekreacji. Miasto w nowym projekcie proponuje poszerzenie funkcji tego 2,2-hektarowego obszaru o usługi  z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej.

- W ramach kompromisu przeznaczamy ¾ obszaru na publiczny park leśny, a pozostałą ¼ chcemy wykorzystać na inwestycje związane z usługami publicznymi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Mogą być to np. domy dziecka, domy dla seniorów czy osób z niepełnosprawnościamitłumaczy Anna Stasiak, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. - Warto tu jednak podkreślić, że nie będzie to typowe budownictwo mieszkaniowe – mają być to obiekty usługowe z pełną infrastrukturą, w których dopuszcza się elementy zamieszkania zbiorowego.

Co ważne, maksymalna wysokość nowych obiektów to 2 kondygnacje, 8 metrów. Zagospodarowanie działki musi także uwzględniać zachowanie 50% powierzchni biologicznie czynnej. W planie ustalono nakaz ochrony wartościowych drzew wraz ze strefami ochronnymi.

Kolejne zmiany w planie przewiduje się pomiędzy Fortem VI a Szosą Chełmińską, gdzie istnieją obiekty handlowe oraz skład opału, tartak i zakład mechaniki pojazdowej. Otwarte składowiska węgla i drewna otaczają główny wjazd do obiektu Fortu VI. Zakładana jest tu wymiana funkcji składowo–magazynowych na funkcje usług miejskich (handel, gastronomia, biura, oświata, kultura, zdrowie) o wysokim standardzie architektury.


Terminy

Obecnie projekt jest wyłożony do publicznego wglądu. Mieszkańcy mogą się z nim zapoznać i rozwiać wątpliwości co do rozwiązań w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej do 14 czerwca 2022 r. Uwagi do planu można składać do 28 czerwca 2022 r.

Terminy - procedura planistyczna - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzosy 2022

Kliknij w obraz, aby powiększyć


 

Konferencja prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, 24 maja 2022 r.


DO POBRANIA:

Fot. Sławomir Kowalski

Kategoria: 

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  W związku z przechodzącą przez Polskę falą upałów, 28 czerwca 2022 r., w centrum Torunia zostały uruchomione kurtyny wodne. Urządzenia pomogą mieszkańcom miasta przetrwać wysokie temperatury.
 • Na zdjęciu: wizyta ambasador Imdiii w TZMO
  Biznes, Miasto
  Jej Ekscelencja Ambasador Indii w Polsce i na Litwie Nagma Mallick odwiedziła 25 czerwca 2022 r. Toruńskie zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu.
 • Na zdjęciu publiczność siedzi na fotelach podczas Tofifest 2021
  Kultura, Miasto
  Niezwykłe spotkanie z niezwykłym kinem, które stawia pytania i pozostawia widzowi poszukiwanie drogi szukania odpowiedzi – od 28 czerwca do 3 lipca w Toruniu odbędzie się 20. MFF TOFIFEST Kujawy i Pomorze. Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu będzie dzieło Francisa Forda Coppoli – Ojciec Chrzestny.
 • Na zdjęciu autobus elektryczny ładuje się ładowarką pantografową
  Miasto, MZK
  Od 1 lipca 2022 r. wprowadzonych zostanie kilka zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Wiele z nich wynika z wniosków mieszkańców oraz dostosowania rozkładów jazdy do obsługi przez autobusy elektryczne. M.in. powstanie nowa linia autobusowa, na niektórych liniach wprowadzone zostaną korekty i zmieni się numeracja linii miejsko-podmiejskich.
 • Na zdjęciu chórzystki podczas występu festiwalowego w Dworze Artusa
  Kultura, Miasto
  W dniu 27 czerwca 2022 r. w Dworze Artusa odbył się koncert festiwalowy IX edycji Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Mikołaja Kopernika Per Musicam ad Astra.
 • Na zdjęciu osoba trzyma myszkę komputerową
  Miasto
  Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza ponowne postępowanie na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu. Oferty składać można do 14 lipca 2022 r. do godz. 10.00.