Centrum Nowoczesności | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Centrum Nowoczesności

Tytuł projektu:
Centrum Nowoczesności

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Priorytet 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”
Działanie 7.2 „Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych”

Dane finansowe:
Całkowita wartość projektu: 20 666 188,12 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 13 433 011,28 zł (65% kosztów kwalifikowanych projektu)
Wkład Gminy Miasta Toruń: 7 233 176,84 zł

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet Gminy Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
13 maja 2010 r.  

Termin realizacji:
1 czerwca 2009 r. - 31 grudnia 2013 r.
Prace budowlane zrealizowano w okresie od stycznia 2011 r. do marca 2013 r.

Opis projektu:
Celem głównym projektu było utworzenie na terenie zdegradowanego Mokrego Przedmieścia w Toruniu bazy lokalizacyjnej dla rozwoju nowoczesnej, popularyzującej naukę działalności edukacyjnej. Cel został zrealizowany poprzez kompleksową renowację i adaptację  wchodzącego w skład tzw. Młynów Toruńskich budynku dawnych silosów zbożowych i młyna żytniego oraz udostępnienie go miejskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

W efekcie realizacji projektu na potrzeby Centrum przygotowano 7 kondygnacji o łącznej powierzchni ponad 5,1 tys. m2. Na parterze znajduje się część recepcyjna z kasami, informacją i szatniami oraz sklep z produktami tematycznie powiązanymi z działalnością instytucji. Umieszczono tam również ekspozycję zdjęć dokumentujących stan budynku sprzed rewitalizacji, w trakcie trwania prac budowlanych oraz po ich zakończeniu. W dawnej strefie młyna żytniego ulokowano pomieszczenia z przeznaczeniem na: pięć pracowni naukowych, trzy sale ekspozycyjne dla dzieci, salę szkoleniową i biura dla pracowników Centrum. W części wybudowanej w miejsce silosów zbożowych powstała powierzchnia wystawiennicza. Przedsięwzięcie objęło również zagospodarowanie okolicznego terenu. Obok budynku przygotowano parking z miejscami dla autokarów i samochodów osobowych. Wykonawcą adaptacji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy wyposażyło obiekt w interaktywne ekspozycje i na początku listopada 2013 r. otworzyło siedzibę dla zwiedzających. Misją toruńskiego centrum nauki jest pobudzanie kreatywności i inspirowanie odbiorcy do samodzielnych poszukiwań. Instytucja poprzez zabawę i eksperyment (odejście od formuły: „patrz, ale nie dotykaj” na rzecz: „dotknij, sprawdź”) umożliwia aktywne przyswajanie wiedzy o nauce, technice, przyrodzie i kulturze. Goście instytucji mogą m.in. przeprowadzać doświadczenia na wystawach, a także uczestniczyć w pokazach i widowiskach naukowych oraz w warsztatach dla wszystkich grup wiekowych.

Więcej informacji na temat instytucji na stronie www.mlynwiedzy.org.pl.

W grudniu 2013 r. za przygotowanie i realizację projektu „Centrum Nowoczesności” Gminie Miasta Toruń przyznano „Diament regionu dla najbardziej innowacyjnego podmiotu w regionie” w konkursie „Diamenty Regionu Kujawsko-Pomorskiego” organizowanym przez Wydawnictwo Express Media Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Realizatorzy:
Realizacja inwestycji:
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Koordynacja projektu:
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

 

Wizualizacja Centrum Nowoczesności autorstwa INGEROP Polska Sp. z o.o.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Typ projektu: 
Projekt kluczowy
Tematyka projektu: 
Adaptacja obszarów poprzemysłowych
Infrastruktura edukacyjna
Infrastruktura kulturalna
Rewitalizacja
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  W ramach niezwykłej majówki na Rynku Staromiejskim odbędą się plenerowe koncerty, kolejna edycja Święta Tańca, spektakle, warsztaty i uroczystości państwowe. To wszystko oraz wiele innych atrakcji czeka na mieszkańców i turystów podczas tegorocznej majówki w Toruniu, która odbędzie się od 30 kwietnia do 5 maja 2024 r., pod hasłem #zażywajkultury!...
 • Nowy Prezydent Torunia - Paweł Gulewski
  Miasto
  7 maja 2024 r. w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się Uroczysta Sesja Rady Miasta Torunia, podczas której zaprzysiężony zostanie nowy Prezydent Miasta Torunia - Paweł Gulewski. Tego dnia swoje ślubowania złożą także radni Rady Miasta Torunia na lata 2024-2029.
 • Herb Miasta Torunia
  Miasto
  Do 7 maja 2024 r. funkcję Prezydenta Miasta Torunia pełni pan Michał Zaleski – zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • Na zdjęciiuL kobieta wrzuca złożoną kartę do głosowania do urny wyborczej
  Miasto
  W drugiej turze wyborów na prezydenta miasta Torunia wymaganą większość głosów zdobył Paweł Gulewski (KKW Koalicja Obywatelska).
 • Na zdjęciu: widok z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
  Biznes, Miasto
  Firma CTP - największy w Europie giełdowy deweloper, właściciel i zarządca nieruchomości przemysłowych i logistycznych zainwestuje w Toruniu. Inwestycja powstanie we wschodniej części miasta, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Na zdjeciu: niebieskie i żółte kwiaty wśród trawy. obok jezdnia
  Eko, Miasto
  Pełnia wiosny uwidacznia się w kwiatach, które rozkwitły w wielu miejscach w mieście. Wśród nich są pasy rozdziału w toruńskich ulicach, gdzie nasadzenia wykonane zostały w ramach zadań z budżetu obywatelskiego i zadań własnych Gminy Miasta Toruń.
 • Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 30 kwietnia 2024 r. zaprasza do swoich stanowisk na Rynku Staromiejskim.
 • Kopernikański Ośrodek Integracji UMK wraz z Instytutem Psychologii zaprasza do udziału w międzypokoleniowych oraz międzykulturowych warsztatach kreatywnych, połączonych z badaniem naukowym.
 • Pracownicy Muzeum Okręgowego w Toruniu w zeszłym roku mieli przyjemność uczestniczyć w I edycji Konkursu Mocarze Sztuki fundacji Most the Most, którego ideą jest wykreowanie mody na wspieranie kultury i ochronę dzieł sztuki. Wiele osób wsparło w tym konkursie obiekt z zasobów toruńskiego Muzeum, jakim jest – kwatera ołtarza szafiastego z ok. 1500...
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację stażu, w ramach którego osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, mogą zdobyć umiejętności praktyczne do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 • Tegoroczna edycja Bella Skyway Festival w Toruniu odbędzie się, podobnie jak w roku poprzednim w formie otwartego festiwalu, zachęcającego do swobodnego spacerowania po Zespole Staromiejskim Torunia i odkrywania jego uroków.
 • Trzeci Diament do statuetki Lider Polskiego Biznesu odebrał 19 kwietnia 2024 r. w Warszawie prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez Business Centre Club.
 • W ramach niezwykłej majówki na Rynku Staromiejskim odbędą się plenerowe koncerty, kolejna edycja Święta Tańca, spektakle, warsztaty i uroczystości państwowe. To wszystko oraz wiele innych atrakcji czeka na mieszkańców i turystów podczas tegorocznej majówki w Toruniu, która odbędzie się od 30 kwietnia do 5 maja 2024 r., pod hasłem #zażywajkultury!...
 • W środę 24 kwietnia 2024 r. rusza 19. edycja Trendowni – konferencji poświęconej trendom w sieciach dostaw i produkcji. 24-25 kwietnia 2024 r. w hotelu Copernicus Toruń spotkają się przedstawiciele branży logistycznej.