Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki. Kompleksowy program aktywizacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki. Kompleksowy program aktywizacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji

Tytuł projektu:
Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki. Kompleksowy program aktywizacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11 „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”
Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach LSR”

Projekt dofinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”.

Realizator:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 57 592 zł
Kwota dofinansowania: 48 632 zł
Wkład własny: 8 960 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
10.05.2021 r.

Termin realizacji:
23.08.2021 r. - 22.02.2022 r.

Opis projektu:
Celem projektu było uzyskanie trwałych efektów w wyniku działań w zakresie poprawy sytuacji społeczno- zawodowej 16 uczniów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarach objętych  Gminnym Programem Rewitalizacji Torunia. Uczestnicy uzyskali wsparcie ich procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem i zwiększenie poczucia własnej wartości, dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań oraz zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu, rozwój talentów i zainteresowań. Projekt wpisuje się w cel ogólny 1 Lokalnej Strategii Rozwoju, a także cele szczegółowe mu przypisane.

W ramach projektu zrealizowano następujące wsparcie grupy docelowej:
1) zajęcia wspierające grupowe z pedagogiem/psychologiem/doradcą zawodowym zarówno dla grupy docelowej, jak i dla ich otoczenia;
2) zajęcia wspierające indywidualne z pedagogiem/psychologiem/doradcą zawodowym dla grupy docelowej;
3) zajęcia hobbistyczne, integracyjno-sportowe i integracyjno-kulturalne sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych, przede wszystkim w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencji cyfrowych oraz osobistych i społecznych;
4) zajęcia wyrównawcze przedmiotowe oferujące pomoc w przezwyciężeniu trudności szkolnych;
5) wyjścia integracyjno-kulturalne - wizyty w miejscach kultury i sztuki;
6) opiekę Klubu Uczniowskiego.

Dodatkowo projekt miał na celu szeroką promocję wolontariatu - udział uczniów liceum w planowanych zajęciach oraz coaching rówieśniczy grupy docelowej w wybranych sferach programu rówieśniczego. Istotnymi elementami projektu były także wspólnie zorganizowane imprezy środowiskowe pod postacią spotkań i działań aktywizacyjno-integracyjnych dla dzieci i dorosłych, dzięki którym wzorzec aktywnego mieszkańca jest promowany wśród uczniów szkoły oraz mieszkańców Starówki.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
IV Liceum Ogólnokształcące

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Do tej pory w 27 edycjach konkursu w Toruniu wyłoniono 145 laureatek i laureatów, a 8 spośród nich zostało laureatkami i laureatami na szczeblu ogólnopolskim. - To nasza toruńska duma i promocja. Wszystkim, którzy byli w grupie Ośmiu Wspaniałych serdecznie gratuluję i dziękuję za reprezentowanie naszego miasta – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • Mapa pokrycia Torunia planami miejscowymi.
  Miasto
  Do 31 maja 2024 r. można składać wnioski do planu ogólnego Torunia – dokumentu z zakresu zagospodarowania przestrzennego, który zastąpi obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • Grafika przedstawia obrys sprzedanej działki przy ul. Grudziądzkiej
  Biznes, Miasto
  Powiększy się wolumen powierzchni usługowo-biurowej w Toruniu. Taką inwestycję zapowiada zwycięzca przetargu na sprzedaż miejskiej działki przy ul. Grudziądzkiej 194 firma Lem-Bud. Deweloper wpłaci do kasy Torunia 8,7 mln zł.
 • Korekta rozkładu jazdy linii 111
  MZK
  Od środy, 17 kwietnia 2024 r., zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii nr 111.
 • Na zdjęciu: para seniorów idzie leśną drogą, pomagają sobie kijkami
  Miasto
  Stowarzyszenie LGD „Dla Miasta Torunia” rozpoczyna realizację projektu pn. „Klub zdrowego seniora!” w ramach zadania publicznego związanego z działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Na zdjęciu: duży pies - owczarek niemiecki leży na trawie
  Eko, Miasto
  Mieszkańcy Torunia będą mieli możliwość bezpłatnie założyć chip swoim pupilom – rusza akcja finansowana przez Gminę Miasta Toruń.
 • Od środy, 17 kwietnia 2024 r., zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii nr 111.
 • Stowarzyszenie LGD „Dla Miasta Torunia” rozpoczyna realizację projektu pn. „Klub zdrowego seniora!” w ramach zadania publicznego związanego z działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • - We wtorek 16 kwietnia 2024 r. od godz. 14:21 do godz. 18:00 na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego nadal punktowo prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć opady deszczu do około 10 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwy drobny grad. - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • 20 kwietnia torunianie będą mogli wziąć udział w akcji „Wiosenne porządki z MPO".
 • Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia Zbigniewa Fiderewicza na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. podjęcia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 1.
 • Od 11 do 14 kwietnia 2024 r. w Redzie odbywały się XXVI Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej, w których udział wzięła reprezentacja Urzędu Miasta Torunia.
 • Podczas przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego, w jego zachodniej części, odkryty został mur oporowy wiślanej skarpy. Obiekt został zbadany, a następnie zasypany. Teraz jego położenie zostało uwzględnione w nawierzchni jezdni, która nad nim przebiega.
 • Sandra Van Der Zanden, zawodniczka klubu MKSW Pomorzanin Toruń, została brązową medalistką Mistrzostw Europy Juniorek w boksie w kategorii +81 kg. Zawody odbyły się w dniach 02-15 kwietnia chorwackim Porecu.