www.torun.pl

Toruń

Budżet partycypacyjny 2019 - wstępna weryfikacja

Tabela zawiera zestawienie 154 projektów złożonych do Budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019, wraz z informacją o wyniku wstępnej weryfikacji wszystkich projektów.

Domyślnie projekty są uszeregowane według nazw puli, do których zostały złożone (rodzaj zadania - osiedla). Można szeregować tabelę według numeru oraz według rodzaju zadania, a także według kolumny "Wstępna weryfikacja".

Statusy projektów zawarte w kolumnie "Wstępna weryfikacja" to wstępna propozycja Zespołu, który w kwietniu i w maju analizował wszystkie zgłoszone wnioski pod względem formalnym, zgodności z prawem, zgodności z miejskimi planami i programami działania. W kolumnie Uzasadnienie / Uwagi zawarte są dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Poszczególne wnioski mają statusy:

 • Na listę do głosowania
 • Już realizowane lub zaplanowane
 • Wycofane przez wnioskodawcę
 • Odrzucone

Wykaz został opublikowany 21 maja 2018 r. Do 28 maja 2018 r. można zgłaszać odwołania od propozycji Zespołu Weryfikującego. Ostateczna lista projektów przeznaczonych do głosowania zostanie ogłoszona 5 czerwca br.


Odwołania, uwagi lub opinie do wstępnej listy można zgłaszać:

 • pisemnie, na adres:
  Urząd Miasta Torunia
  Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 56 611 86 73.


  

  

Numer projektu Rodzaj zadaniasortuj malejąco Tytuł projektu Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
K0099 Kaszczorek Cykl imprez – Kaszczorek 2021
K0073 Kaszczorek(K) Przystanek Fizyka. Odrzucone Pomysł nie może być zrealizowany na terenie bez dozoru. Koszt bieżącego utrzymania niewspółmierny do wartości zadania.
K0069 Kaszczorek(K) Samochodowe Kino Letnie w Kaszczorku Odrzucone W pierwszej ze wskazanych lokalizacji będzie prowadzona budowa parkingu Park & Ride. W drugiej, zgodnie z opnią MPU, kino stanowiłoby uciążliwość akustyczną dla okolicznych mieszkańców.
K0074 Kaszczorek(K) Festiwal Drwęcy 2020 Etno. Na listę do głosowania Zakres: W ramach festiwalu odbędą się m.in. darmowe spływy kajakowe dla 60 osób, występy folkowego zespołu muzycznego, karaoke, konkursy z nagrodami dla dzieci, "Spływ na byle czym" z nagrodami, warsztaty. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 3 500 zł. Realizacja planowana poprzez jednostę miejską.
K0070 Kaszczorek(K) Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem Na listę do głosowania Projekt zostanie przeniesiony do puli ogólnomiejskiej.
K0077 Kaszczorek(K) Tor do żużla na rowerach w Kaszczorku. Na listę do głosowania Zakres: Budowa toru do speedrowera wraz z wyprofilowaniem łuków i ukształtowaniem przestrzeni wokół toru. Lokalizacja: ul. Skierki, działka 253/37, obręb 61.
K0079 Kaszczorek(K) Półkolonie dla dzieci w Kaszczorku. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Organizacja bezpłatnych półkolonii dla dzieci od 7 do 15 roku życia. Organizator - SP nr 27. Turnus dwa tygodnie, pięć dni w tygodniu. Otwarty nabór dzieci, na podstawie regulaminu. Szczegółowy plan zajęć opisany w projekcie może ulec modyfikacji, w zależności od możliwości finansowych.
K0080 Kaszczorek(K) Projekt hali sportowej w Kaszczorku. Odrzucone Powód formalny - wykonanie jedynie dokumentacji projektowej jest niezgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Toruniu.
K0068 Kaszczorek(K) Mobilny dom Kultury "Oryl" w Kaszczorku Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu. Ze względu na koszty adaptacji zamiast zakupu wyeksploatowanego autobusu zostanie zakupiony kontener.
K0081 Kaszczorek(K) Koncert estradowy zespołu - gwiazdy ogólnopolskiej - na scenie w Kaszczorku. Na listę do głosowania Zakres: Koncert zespołu estradowego - gwiazdy ogólnopolskiej (być może Skaldowie) na scenie plenerowej w Kaszczorku, pierwsza połowa września 2020.
K0082 Kaszczorek(K) Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gościnnej w Kaszczorku. Na listę do głosowania Zakres: Dobudowanie do placu nowych urządzeń zabawowych dla dzieci najmłodszych i średnich oraz jednego w części dla dzieci większych.
K0067 Kaszczorek(K) Festiwal Drwęcy 2019 Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Występy lokalnych instytucji kultury: miejskich lub wybranych w konkursie.
K0085 Kaszczorek(K) Teren rozrywki przy ul. Gościnnej w Kaszczorku. Odrzucone Teren przeznaczony w planach pod budowę szkoły. Brak możliwości zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej i higieniczno-sanitarnej dla imprez masowych.
K0071 Kaszczorek(K) Cykl imprez okolicznościowych w Kaszczorku Na listę do głosowania
K0084 Kaszczorek(K) Taras widokowy na skarpie Wisły w Kaszczorku. Odrzucone Teren szczególnie zagrożony powodzią. Część wskazanego terenu nie należy do Gminy Miasta Toruń.
K0072 Kaszczorek(K) Ćwiczenia z ewakuacji mieszkańców Kaszczorka na wypadek powodzi. Odrzucone Niespotykana skala ćwiczeń obejmująca całą dzielnicę - koszty projektu są trudne do oszacowania. Negatywna opinia Rady Okręgu. Ryzyko związane z brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas ćwiczeń. Nieuzasadnione utrudnianie działalności gospodarczej. Wyłączenie z dyżurów jednostek Straży Pożarnej i Policji, negatywnie wpływające na poziom bezpieczeństwa innych rejonów miasta. Niezgodne z prawem zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Nieznane konsekwencje związane ze zdarzeniami losowymi i nieszczęśliwymi wypadkami, w szczególności z udziałem osób fizycznych, które mogą się wydarzyć w czasie ćwiczeń.
O0696 Ogólnomiejskie 100 budek lęgowych dla ptaków
O0695 Ogólnomiejskie Budujmy ronda - odkorkujmy miasto
O0694 Ogólnomiejskie Odbudowa populacji owadów zapylających
O0693 Ogólnomiejskie Remont kwarantanny, modernizacja boksów i powiększenie magazynu na karmę w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
O0692 Ogólnomiejskie fRAJDa- rodzinny wyścig pojazdów tradycyjnych i elektrycznych
O0691 Ogólnomiejskie Zakup woliery dla zwierząt wraz z wyposażeniem dla Patrolu Eko
O0690 Ogólnomiejskie Sport Cię Poruszy
O0689 Ogólnomiejskie Odtworzenie historycznego pawilonu Urzędu Telegrafu z Kulą czasu, jako elementów Portu (nabrzeża) Toruń
O0688 Ogólnomiejskie Pompuj i hulaj ile wlezie! Utworzenie pierwszego Pumptracku w lewobrzeżnej części Torunia.
O0687 Ogólnomiejskie Sterylizacja 300 toruńskich kotów wolno żyjących
O0686 Ogólnomiejskie Pomagamy wiewiórkom z Wodociągów! Sadzimy leszczyny tureckie
O0685 Ogólnomiejskie Łąki kwietne.
O0684 Ogólnomiejskie Remont nawierzchni dwóch odcinków ul. Wybickiego w Toruniu
O0683 Ogólnomiejskie Śnieżny Toruń - naśnieżone górki
O0682 Ogólnomiejskie Na Batorego nowe boisko sportowe
O0681 Ogólnomiejskie „Przygoda” wraca do Torunia!
O0668 Ogólnomiejskie LuxFest vol. 5 – edycja specjalna Mikołajkowa
O0667 Ogólnomiejskie Kamienica Inicjatyw - wyposażenie przestrzeni dla mieszkańców
O0664 Ogólnomiejskie Szczyt dostępności w bibliotece na Szczytnej 13! Osiągnijmy to!
O0663 Ogólnomiejskie Rewitalizacja terenu parku Na Skarpie - Rubinkowo też chcę mieć swoja Martówkę. Kontynuacja.
O0661 Ogólnomiejskie Bezpieczny Przedszkolak - rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 17
O0658 Ogólnomiejskie Skwer filmowy wokół rzeźb Kargula i Pawlaka. Nasadzenia tematyczne związane z klasyką kina, rewitalizacja skweru, odbetonowanie przestrzeni.
O0657 Ogólnomiejskie Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Glinki w Toruniu
O0656 Ogólnomiejskie PETstop Toruń
O0703 Ogólnomiejskie Tor samochodowych modeli RC
O0651 Ogólnomiejskie Sprzęt sportowy dla każdej publicznej szkoły podstawowej.
O0701 Ogólnomiejskie Wiślana Ścieżka Pieszo-Rowerowa od mostu kolejowego do młyna Trzeposz
O0649 Ogólnomiejskie Doposażenie placu zabaw w Linarium i piaskownicę
O0700 Ogólnomiejskie Toruń pięknieje, gdy na bieżąco opróżniane są wszystkie śmietniki
O0646 Ogólnomiejskie Modernizacja placu zabaw przy ul. Sienkiewicza 12 przy Domu Dziecka "Młody Las"
O0699 Ogólnomiejskie Mniejszy dług – bogatszy Toruń
O0645 Ogólnomiejskie Dobrodzielnia w Toruniu
O0698 Ogólnomiejskie Edukacja liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 2.0
O0644 Ogólnomiejskie Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Poznańskiej
O0697 Ogólnomiejskie Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia
O0634 Ogólnomiejskie(O) Parking i zielony park. Odrzucone Brak wskazania konkretnych zadań do realizacji, a co za tym idzie brak możliwości określenia kosztów. Projekt niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na tym terenie zieleń parkową. Brak możliwości lokalizowania urządzeń produkujących energię elektryczną. Brak możliwości zagospodarowaia tak wielkiego terenu w ciągu jednego roku.
O0511 Ogólnomiejskie(O) Zorganizowanie Konferencji Zdrowia "Jak żyć i co jeść, by nie chorować" Na listę do głosowania
O0522 Ogólnomiejskie(O) Slip do wodowania dla służb ratowniczych, łodzi i żaglówek Odrzucone Wydatek nieracjonalny. W Toruniu funkcjonuje już slip do wodowania, a jego wykorzystanie nie wskazuje na dodatkowe porzeby w tym zakresie.
O0591 Ogólnomiejskie(O) Tenis dla dzieci. Odrzucone Projekt jest działaniem statutowym klubu sportowego wskazanego w treści wniosku, który otrzymuje na ten cel dotację z budżetu miasta Torunia.
O0530 Ogólnomiejskie(O) Miejsca parkingowe Odrzucone W ramach przygotowania budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego miasto opracuje plan lokalizacji miejsc parkingowych w rejonie tej inwestycji.
O0595 Ogólnomiejskie(O) Remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Na listę do głosowania Zakres: Remont 36 kojców wewnętrznych w budynku głównym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz kociarni, naprawa posadzek, części metalowych, wymiana popękanego dachu lekkiego i okien dachowych, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, naprawa tynków i malowanie.
O0607 Ogólnomiejskie(O) Łąki kwietne oraz rośliny miododajne w Toruniu. Na listę do głosowania Zakres: Urządzenie w dziesięciu lokalizacjach łąk kwietnych, w tym obsianie ich roślinami miododajnymi, odpowiednie przygotowanie podłoża, tablice informacyjno-edukacyjne i roczna pielęgnacja roślin, w tym podlewanie.
O0635 Ogólnomiejskie(O) Wydłużenie prawoskrętu z Szosy Lubickiej na Przy Skarpie. Odrzucone Realizacja projektu wymagałaby dokonania wycinki drzew, co jest działaniem nieuzasadnionym. Zarządca drogi skoryguje działanie sygnalizacji świetlnej na wskazanym skrzyżowaniu.
O0495 Ogólnomiejskie(O) Bezpiecznie na lotnisko Wycofane przez wnioskodawcę
O0541 Ogólnomiejskie(O) Mniejszy dług - bogatszy Toruń Na listę do głosowania
O0529 Ogólnomiejskie(O) Krokusowe dywany Na listę do głosowania Zmiana lokalizacji na "w centrum miasta".
O0578 Ogólnomiejskie(O) Utwardzony trakt pieszo-rowerowy wzdłuż Wisły od Skarpy do Bulwarów. Odrzucone Zadanie nie może być zrealizowane w ciągu jednego roku ze względu na kwestie własności gruntów. Szacowany koszt realizacji wraz z wykupami terenów przekracza dostępną pulę środków.
O0632 Ogólnomiejskie(O) Ekrany akustyczne. Odrzucone Dane z mapy akustycznej nie wykazują przekroczeń norm hałasu we wskazanym obszarze. W związku z tym wydatek jest nieracjonalny.
O0608 Ogólnomiejskie(O) Nie chcemy zaśmieconego Torunia! Na listę do głosowania Zakres: Ustawienie 200 koszy na śmieci, w tym część na terenie lewobrzeżnego Torunia. Lokalizacje na podstawie zgłoszeń mieszkańców.
O0626 Ogólnomiejskie(O) Remont nawierzchni dwóch odcinków ulicy Wybickiego w Toruniu. Na listę do głosowania Zakres: Remont nawierzchni dwóch odcinków ulicy Wybickiego.
O0638 Ogólnomiejskie(O) Fantastyczna inicjatywa kulturalna - Fantastyczny Dom Kultury. Na listę do głosowania Zakres: Miejsce spotkań dla miłośników szeroko pojętej fantastyki. Zajęcia, warsztaty, dyskusje, gry fabularne, planszowe, bitewne, seanse filmowe, konkursy, spotkania z influencerami, itp.
O0520 Ogólnomiejskie(O) Toruń czyta - sieć punktów do wymieniania książek Na listę do głosowania Zmiana zakresu (bez Parku Glazja). Ostateczna lokalizacja miejsc może ulec zmianie.
O0510 Ogólnomiejskie(O) Toruń miastem pieszych- 130 punktów wypoczynku (ławka plus element zieleni) oraz 26 zielonych skwerków relaksu (3 fotele drewniane, kompozycja zieleni - drzewa, krzewy, donice, kosz na śmieci). Na listę do głosowania
O0509 Ogólnomiejskie(O) Nowoczesny plac zabaw na Rubinkowie Na listę do głosowania
O0501 Ogólnomiejskie(O) Park rowerowy pump truck i dirt jumping dla wszystkich rowerzystów grawitacyjnych, zarówno tych młodych jak i starszych. Odrzucone Na podstawie umowy dzierżawy gruntu zawartej z GMT, dzierżawca ma obowiązek urządzić teren z własnych środków.
O0602 Ogólnomiejskie(O) Z psem w mieście, zdrowo i rekreacyjnie w Psim Parku. Na listę do głosowania Zakres: Doprowadzenie wody, brodzik do opłukania psa, doprowadzenie prądu, budowa 2 wiat, doposażenie kącika dla dzieci (trampolina, huśtawka, piaskownica, krzewy owocowe), kosze na psie odchody. Druk materiałów informacyjnych, zakup ławek i namiotów reklamowych, stołów i ławek cateringowych, grilla, oświetlenie wiat.
O0153 Ogólnomiejskie(O) Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Glinki w Toruniu. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19x30 m, wykonanie ogrodzenia terenu z bramą i furtką oraz wyposażenie boiska w bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki wraz z siatką oraz słupy i kosze do koszykówki. Zmiana lokalizacji: działka nr 44/4, obręb 77. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie P0153).
O0610 Ogólnomiejskie(O) Podwórkowe zabieracze czasu czyli animacje zabaw na toruńskich podwórkach. Na listę do głosowania Zakres: Cykl spotkań, animacji i warsztatów tematycznych (sport, programowanie, gry planszowe, aktorstwo, majsterkowanie, recycling, rysunek i rzeźba, itp.)  organizowanych na miejskich podwórkach. Łącznie 20 spotkań na 10 podwórkach w 7 toruńskich osiedlach wskazanych w projekcie.
O0125 Ogólnomiejskie(O) Nowoczesny plac zabaw na Rubinkowie. Na listę do głosowania Zakres: Plac zabaw - wielofunkcyjna wieża z trzema zjeżdżalniami w tym zwykła, rurowa, rurowa spiralna; bocianie gniazdo, zjazd linowy tyrolka, trójramienna karuzela wisząca, huśtawka czteroosobowa, ścianka linowa do wspinaczki, podwójna huśtawka wahadłowa, podwójna huśtawka zwykła, kręciołek, stożek linowy, ławki, kosze na śmieci. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie R0125)
O0545 Ogólnomiejskie(O) Potężna Nadzieja! - budowa zewnętrznej tężni solankowej z systemem ścieżek spacerowych dla aktywnej haloterapii dostępnej dla mieszkańców Torunia. Na listę do głosowania
O0603 Ogólnomiejskie(O) Zielone ściany dla ochłody. Zakładamy kwitnące zielone ściany dla ludzi, ptaków i owadów. Odrzucone Wnioskodawca nie wskazał miejsc, w których projekt miałby być realizowany. W związku z tym nie jest możliwe wykonanie analizy stanu własności obiektów, oceny skutków finansowych związanych ze zmniejszeniem przychodów z wynajmu powierzcni.
O0508 Ogólnomiejskie(O) Olimpijski sport dla torunian - budowa hali do curlingu Odrzucone Koszt projektu przekracza dostępną pulę środków.
O0518 Ogólnomiejskie(O) Garbata ścieżka rowerowa Odrzucone Niezgodne z wymogami dotyczącymi sposobu zagospodarowania pasa drogowego.
O0504 Ogólnomiejskie(O) Siatka przeciw ptakom nad skateparkiem mieszczącym się pod wiaduktem Na listę do głosowania
O0540 Ogólnomiejskie(O) Starówka w cieniu parasoli Odrzucone Brak zgody właścicieli kamienic na udostępnienie elewacji do zamocowania lin nośnych. Brak zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków.
O0611 Ogólnomiejskie(O) Łąki kwietne w Toruniu. Wycofane przez wnioskodawcę Projekt został połączony z projektem O0607, za zgodą wnioskodawców.
O0617 Ogólnomiejskie(O) Pomoc zwierzętom dzikim - dofinansowanie działań Ekopatrolu Straży Miejskiej. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Kampania edukacyjno-informacyjna na temat sposobu postępowania w przypadku odnalezienia w mieście zwierzęcia wymagającego pomocy.
O0519 Ogólnomiejskie(O) Chodnik do lotniska Na listę do głosowania
O0637 Ogólnomiejskie(O) Imprezy kulturalne na Forcie I, ul. Winna 19 w Toruniu. Na listę do głosowania Zakres: Organizacja 4 imprez kulturalno-rekreacyjno-warsztatowych na terenie Fortu I, w okresie marzec - październik 2020.
O0517 Ogólnomiejskie(O) Zielony przystanek na Placu św. Katarzyny Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu. Donice z zielenią przy wiacie.
O0331 Ogólnomiejskie(O) Rewitalizacja traktu spacerowego. Na listę do głosowania Zakres: Wymiana nawierzchni na kostkę betonową, nowe miejsca parkingowe 6 szt., naprawa murku z wykonaniem siedzisk z desek, ustawienie 10 szt. ławek z oparciem, 5 szt. betonowych koszy na śmieci, ustawienie 10 szt. lamp oświetleniowych LED. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie SK0331).
O0110 Ogólnomiejskie(O) Utwardzenie i oświetlenie ulicy Antoniego Bagińskiego. Na listę do głosowania Zakres: Utwardzenie ulicy kostką polbrukową, urządzenie chodników po obu stronach ulicy niskim krawężnikiem, wykonanie podjazdów na posesje, ustawienie 4 lamp LED po jednej stronie ulicy. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie ST0110)
O0628 Ogólnomiejskie(O) Aktywnie dla zdrowia w lesie na Skarpie. Odrzucone Powód formalny: autor projektu nie dostarczył zgody właściciela nieruchomości na realizację zadania.
O0528 Ogólnomiejskie(O) Podgórska Na listę do głosowania
O0629 Ogólnomiejskie(O) Drzewa Torunia. Inwentaryzacja dendrologiczna z oceną stanu zdrowotnego drzewostanu. Wszystkie miejskie drzewa w jednej aplikacji. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew, wraz z oceną stanu zdrowotnego oraz systemu informatycznego do gromadzenia i prezentacji uzyskanych danych. Tylko drzewa na terenach publicznych. Ograniczono zakres projektu do możliwego do realizacji w jednym roku budżetowym - tylko obszar Starówki i Bydgoskiego Przedmieścia.
O0503 Ogólnomiejskie(O) Mobilna Strzelnica Kontenerowa na terenie Rubinkowa i Kaszczorka Odrzucone Koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie do kosztów inwestycyjnych.
O0516 Ogólnomiejskie(O) Remont kojców dla psów Na listę do głosowania
O0539 Ogólnomiejskie(O) Muzyczne podwórze przy Kamienicy Inicjatyw Na listę do głosowania
O0065 Ogólnomiejskie(O) Budowa ulicy Czekoladowej w Toruniu. Osiedle Bielawy-Grębocin. Na listę do głosowania Zakres: Pieszojezdnia z kostki betonowej, energooszczędne oświetlenie uliczne, wpusty uliczne. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie GB0065).
O0619 Ogólnomiejskie(O) Sygnalizacja świetlna - przejście dla pieszych Trasa Średnicowa - Małachowskiego. Na listę do głosowania Zakres: Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych i skoordynowanej z systemem świateł na sąsiednich przejściach z sygnalizacją.
O0515 Ogólnomiejskie(O) Zakup specjalistycznego pojazdu z wyposażeniem oraz sprzętu niezbędnego do ratowania zwierząt dla Eko Patrolu Straży Miejskiej w Toruniu. Odrzucone Zadanie statutowe jednostki GMT.
O0636 Ogólnomiejskie(O) Akademia Pasji - biblioteczny kurs szycia dla początkujących. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Zakup i użyczenie na potrzeby projektu 7 maszyn do szycia, wyposażenie stanowisk krawieckich oraz zorganizowanie 40-godzinnych kursów szycia dla początkujących. Publiczny nabór uczestników kursów. Minimum trzy kursy w 2020 r.
O0538 Ogólnomiejskie(O) Gra miejska: Toruńska nić Ariadny Na listę do głosowania
O0514 Ogólnomiejskie(O) Licznik długu miasta Torunia Odrzucone Wydatek nieracjonalny. Informacja o zadłużeniu Torunia jest dostępna w dokumentach publikowanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
O0544 Ogólnomiejskie(O) LuxFest vol.4 - edycja specjalna Mikołajkowa Na listę do głosowania
O0631 Ogólnomiejskie(O) Zanim znikną drzewa. Na listę do głosowania Zakres: Zaprojektowanie i budowa aplikacji internetowej, w której prezentowane będą wnioski i decyzje dotyczące wycinki drzew na terenie Torunia.
O0527 Ogólnomiejskie(O) Pumptruck Przy skarpie Odrzucone Wydatek nieracjonalny. W niedalekim sąsiedztwie (teren IX LO na Rubinkowie) powstanie w 2018 r. obiekt o takim samych charakterze.
O0587 Ogólnomiejskie(O) Sterylizacja 300 toruńskich kotów wolno żyjących. Na listę do głosowania Zakres: Coroczna akcja sterylizacji 300 wolno żyjących kotów na terenie Torunia, wraz z opieką okołooperacyjną.
O0620 Ogólnomiejskie(O) Bezpieczny Przedszkolak - rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 17. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Rozbudowa parkingu oraz przygotowanie nowej organizacji ruchu na terenie przy PM nr 17 oraz przy punktach usługowych, dodanie oświetlenia i nowych nasadzeń. Realizacja jedynie w zakresie pozwalającym na oszczędzenie drzew.
O0543 Ogólnomiejskie(O) Historia NZS UMK - przemalowanie pojazdu MZK Toruń w barwy NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów). Na listę do głosowania
O0537 Ogólnomiejskie(O) Wykonanie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wym. 16x35m dla grup dziecięcych w wieku 5-7 lat oraz dla grup bramkarskich. Na listę do głosowania
O0612 Ogólnomiejskie(O) Wspinaczka dla każdego - ścianka wspinaczkowa. Odrzucone Wskazane lokalizacje zostały negatywnie zaopiniowane pod względem konserwatorskim (tereny objęte ochroną konserwatorską) oraz planistycznych.
O0574 Ogólnomiejskie(O) LuxFest vol. 4 - edycja specjalna Mikołajkowa. Na listę do głosowania Zakres: Organizacja festiwalu muzycznego oraz towarzyszącej imprezie strefy warsztatów, pokazów, zajęć i spotkań twórczych oraz gier dla dzieci i młodzieży.
O0111 Ogólnomiejskie(O) Boisko wielofunkcyjne z torem rolkarskim na terenie rekreacyjno-sportowym w rejonie ul.ul. Czapli/Tataraków. Na listę do głosowania Zakres: Boisko wielofunkcyjne z torem rolkarskim oraz infrastrukturą towarzyszącą: ogrodzenie, mała architektura, ławki, kosze na smieci, stoły do gier planszowych, stojaki na rowery, oświetlenie. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie ST0111).
O0633 Ogólnomiejskie(O) Doprowadzenie oświetlenia ulicznego do ROD "Przy Grobli". Na listę do głosowania Zakres: Doprowadzenie oświetlenia ulicznego do wjazdu na teren ROD "Przy Grobli".
O0407 Ogólnomiejskie(O) Namioty Wyklętych Na listę do głosowania
O0579 Ogólnomiejskie(O) Labirynt z krzaków. Na listę do głosowania Zakres: Utworzenie roślinnego labiryntu z wysokich krzewów, o wymiarach min. 10x10 m. Zmiana lokalizacji - błonia nadwiślańskie.
O0613 Ogólnomiejskie(O) Budowa kamiennego krzyża celtyckiego. Na listę do głosowania Zakres: Budowa repliki kamiennego krzyża celtyckiego.
O0068 Ogólnomiejskie(O) Małgorzatki chce dołączyć do pięknych ulic Torunia. Na listę do głosowania Zakres: Pieszojezdnia z kostki betonowej szarej, chodniki koloru grafitowego, oświetlenie energooszczędne, dwa progi zwalniające, wpusty deszczowe, zieleń, wzmocnienie nawierzchni ulic geotkaniną. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie GB0068).
O0536 Ogólnomiejskie(O) Ławki dla matki i dziecka Na listę do głosowania
O0622 Ogólnomiejskie(O) Mobilny medyczny pojazd edukacyjno-patrolowy Straży Miejskiej w Toruniu. Odrzucone Zadanie statutowe jednostki miejskiej. Ewentualny zakup może być realizowany w ramach innych środków budżetowych, o ile będą takie możliwości.
O0630 Ogólnomiejskie(O) Tratwa Flisacka na Rondzie Wiślanym w Kaszczorku. Odrzucone Zmiana zakresu zadania: Urządzenie aranżacji roślinnej nawiązującej charakterem do nazwy ronda i wiślanych tradycji Torunia.
O0533 Ogólnomiejskie(O) Małe Śniadanie Na Trawie - zrób to sam! Na listę do głosowania Zmiana zakresu - 13 wydarzeń, jedno na każdym osiedlu, w okresie: maj - wrzesień 2019.
O0535 Ogólnomiejskie(O) Warsztaty i animacje dla dzieci na podwórkach Na listę do głosowania Zmiana zakresu: 13 animacji, po jednej w okręgu, od maja do września 2019.
O0526 Ogólnomiejskie(O) Podnoszenie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców Torunia Na listę do głosowania
O0513 Ogólnomiejskie(O) Osiedlowy dekalog ekologiczny Na listę do głosowania
O0532 Ogólnomiejskie(O) Otwarte Dane Torunia Odrzucone Koszty utrzymania projektu w kolejnych latach niewspółmiernie wysokie w stosunku do kosztów jego wdrożenia (par. 13 pkt.2) regulaminu). Informacje są publikowane w BIP.
O0615 Ogólnomiejskie(O) Tężnia solankowa dla każdego. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Budowa jednej tężni solankowej na terenie przy ul. Wojska Polskiego. Ławki, stoliki, nasadzenia krzewów płożących, utwardzenie terenu, ogrodzenie, tablica informacyjna. Druga lokalizacja nie jest możliwa ze względu na bliskość pasa drogowego oraz niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
O0405 Ogólnomiejskie(O) Boisko do siatkówki plażowej Na listę do głosowania
O0623 Ogólnomiejskie(O) Ścieżka rowerowa ułatwiająca dojazd do ścieżki do Kamionek (obok Cmentarza Komunalnego). Już realizowane lub zaplanowane Wzdłuż ul. Fortecznej istnieje ścieżka rowerowa. W ramach obecnie realizowanej inwestycji ścieżki rowerowe od ul. Polnej będą połączone z ul. Forteczną - co pokryje się z zakresem proponowanym we wniosku. Realizacja uzgodnień w sprawie przejścia ścieżki przez tory kolejowe jest niemożliwa w ciągu roku.
O0512 Ogólnomiejskie(O) Bezpiecznie i wygodnie na toruńskich drogach - sekundniki na skrzyżowaniach. Odrzucone Sekundniki można stosować jedynie w tzw. systemach stałoczasowych. W Toruniu stosowana jest sygnalizacja akomodacyjna.
O0604 Ogólnomiejskie(O) Dietetyczna opieka dla każdego - osiągnij z nami swój cel. Na listę do głosowania Cykl zajęć warsztatowych i wykładów poświęconych tematyce zdrowego stylu życia, sportu i właściwego odżywiania się. Publiczny nabór uczestników. Wykonawca i miejsce realizacji zostaną wybrane w drodze otwartego konkursu ofert, w procedurze stosowanej standardowo przez Gminę Miasta Toruń w tego typu projektach. Zakres zostanie dostosowany do limitu środków w wysokości 100 000 zł.
O0506 Ogólnomiejskie(O) Sterylizacja 300 toruńskich kotów wolno żyjących. Na listę do głosowania
O0534 Ogólnomiejskie(O) Budowa hali sztuk walki Odrzucone Koszt realizacji projektu przekracza dostępną pulę środków.
O0525 Ogólnomiejskie(O) Murale upamiętniające sławne kobiety związane z Toruniem Na listę do głosowania W przypadku wyboru projektu, zostaną wskazane budynki miejskie, w uzgodnieniu z wnioskodawcą.
O0624 Ogólnomiejskie(O) Pomoc kotom wolno żyjącym. Na listę do głosowania Zakres: Zakup karmy w puszkach dla kotów wolno żyjących i przekazanie jej, za pośrednictwem wybranej w konkursie organizacji ekologicznej, zarejestrowanym "karmicielom kotów".
O0542 Ogólnomiejskie(O) Sport to zdrowie - rewitalizacja boiska sportowego Na listę do głosowania
O0616 Ogólnomiejskie(O) Dostosowanie dwóch boisk do siatkówki plażowej przy Zespole Szkół nr 10 do użytkowania całorocznego. Odrzucone Niezgodność z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego - zakaz zabudowy na terenie objętym ochroną konserwatorską.
O0524 Ogólnomiejskie(O) Przystanek Plaża Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu (bez oświetlenia i wypożyczalni leżaków).
O0531 Ogólnomiejskie(O) Łąka Gładycha Na listę do głosowania
O0560 Ogólnomiejskie(O) MotoAmbulans na ulicach Torunia. Odrzucone Zakres: Zakup motocykla z wyposażeniem medycznym, oznakowaniem świetlnym i dźwiękowym, który będzie wykorzystaywany jako pojazd ratunkowy lub do przewozu krwi.
O0599 Ogólnomiejskie(O) Rewitalizacja terenu w parku "Na Skarpie”. II etap. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Rozbudowa istniejących torów łuczniczych, uporządkowanie terenu, oddzielenie części strzeleckiej od rekreacyjnej, ustawienie ławostołów przymocowanych do podłoża, rozbudowa placu zabaw, oświetlenie i monitoring, rewitalizacja istniejącego budynku do stanu użytkowego. Zmiana lokalizacji: (19/58, 25/2 oraz 19/7), obręb 58.
O0116 Ogólnomiejskie(O) Zagospodarowanie terenu przy ul. Świerkowej w Toruniu. Na listę do głosowania Zakres: Wykonanie i montaż nawierzchni ścieżki spacerowej, postawienie urządzeń, miejsce do gier i zabaw, nasadzenie zieleni, drzew, krzewów, pnączy i bylin, oznakowanie zakazu wprowadzania psów, bramki. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie R0116).
O0523 Ogólnomiejskie(O) Czyściej wokół nas - Toruń Na listę do głosowania
O0605 Ogólnomiejskie(O) Toruńscy seniorzy obsługują smartfony. Na listę do głosowania Zakres: Szkolenia grupowe i indywidualne dla 100 osób w wieku 50+ z zakresu obsługi smartfonów i innych urządzeń z ekranami dotykowymi. Otwarty nabór uczestników, kryteria naboru będą uzgodnione z Gminą Miasta Toruń.
O0606 Ogólnomiejskie(O) Renowacja głównych, widokowych schodów w Parku na Bydgoskim Przedmieściu. Już realizowane lub zaplanowane Zadanie objęte projektem jest już zaplanowane do realizacji w ramach działań miasta.
P0167 Podgórz Miniboisko dla wszystkich!
P0165 Podgórz Park kieszonkowy – zielony odpoczynek pod domem
P0164 Podgórz Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy ul. Poznańskiej 294 w Toruniu
P0163 Podgórz Zielony azyl dla mieszkańców Podgórza i ich pupili - ciąg dalszy
P0158 Podgórz Zielona Brama Podgórza: stwórzmy minipark i wybieg dla piesków
P0157 Podgórz Wybieg dla psów na ul. Iwanowskiej przy boisku do koszykówki
P0156 Podgórz Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż zamykanej bramy
P0155 Podgórz Rewitalizacja terenu miejskiego tzw."Górki" przy Poznańskiej 95
P0154 Podgórz Street Workout Szubińska
P0153 Podgórz Modernizacja boiska na Szubińskiej
P0115 Podgórz(P) Leśny odpoczynek Na listę do głosowania
P0145 Podgórz(P) Zielony azyl dla mieszkańców Podgórza i ich pupili. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Urządzenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek oraz miejsca wyprowadzania psów (o ile pozwolą na to wymagane odległości od urzędzeń zabawowych). Budynek w ramach innego działania miasta.
P0114 Podgórz(P) Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Gniewkowskiej oraz poprowadzenie chodnika do przystanku MZK. Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Realizacja chodnika, bez sygnalizacji świetlnej.
P0127 Podgórz(P) Instalacja świateł dla usprawnienia ruchu drogowego Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Pozytywna opinia komisji BRD tylko dla ulic: Poznańska - Szubińska.
P0151 Podgórz(P) Budowa chodnika od bloku 75A do ulicy Andersa. Na listę do głosowania Zakres: Budowa chodnika na wskazanym odcinku.
P0136 Podgórz(P) Sygnalizacja świetlna Na listę do głosowania
P0152 Podgórz(P) Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy ul. Poznańskiej 294 w Toruniu. Na listę do głosowania Zakres: Budowa siłowni zewnętrznej na utwardzonym podłożu, postawienie orbitreka, biegacza, rowerów, twistera, prasy nożnej, wioślarza, słupa, pajacyka, steppera, 2 ławek. Tablica z regulaminem korzystania, kosz na śmieci.
P0135 Podgórz(P) Ścieżka rowerowa Na listę do głosowania Projekt będzie przeniesiony na listę ogólnomiejską.

Strony

Najczęściej czytane aktualności

 • Kościół pw. Maksymiliana Kolbego w Toruniu
  Miasto
  40-lecie istnienia świętuje w tym roku Parafia Świętego Maksymiliana Kolbego na toruńskiej Skarpie.
 • Kultura, Miasto
  Pomnik Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych znów stoi w Toruniu. 14 sierpnia 2020 r. odbudowany monument został odsłonięty w Parku Miejskim.
 • Na zdjęciu hala magazynowa firmy Gamet
  Biznes, Miasto
  Gamet S.A. wraz z Grupą Stalmot S.A. zakończyły budowę hali magazynowej. Nowy obiekt zlokalizowany jest przy fabryce i biurowcu spółki, które znajdują się przy ul. Chrzanowskiego 33 w Toruniu.
 • Na zdjęciu autobus linii 22 z flagami Polski
  Miasto, MZK
  W sobotę 15 sierpnia 2020 r. (Wniebowzięcie NMP) inaczej funkcjonować będzie komunikacja miejska.
 • Na zdjęciu zespół Slavic Voices w retro samochodzie
  Kultura, Miasto
  15 sierpnia 2020 r. z okazji obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej zapraszamy do Zamku Krzyżackiego na plenerowy koncert Slavic Voices – retrospekcję polskiej przedwojennej piosenki filmowej. Początek imprezy planowany jest na godz. 18:00.
 • Miasto
  Informujemy, że w okresie od 1 lipca do 13 sierpnia 2020 r. do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie wpłynęło już ponad 10 300 wniosków o świadczenie ,,Dobry start’’. Ponad 7 700 wniosków jest już rozpatrzonych. Szacuje się, że do końca listopada mieszkańcy Torunia złożą jeszcze ok. 4 500 wniosków.
 • "Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa" – to tytuł wystawy plenerowej, którą można oglądać na Rynku Staromiejskim w Toruniu od 14 do 21 sierpnia 2020 r.
 • W dniach 15-16 sierpnia 2020 r. odbędzie się 55. edycja Długodystansowych Regat na Wiśle. Z uwagi na aktualny stan wód oraz sytuację epidemiologiczną, tegoroczna trasa regat została skrócona. Start do regat odbędzie się z Plaży miejskiej w Ciechocinku a meta znajdować się będzie na wysokości Przystani Toruń.
 • W najdalej wysuniętej na północ polskiej jednostce badawczej powstanie film o wyprawie polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 14 sierpnia 2020 r. na dziedzińcu Muzeum Toruńskiego Piernika pożegnaliśmy naukowców oraz filmowców biorących udział w projekcie.
 • W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odsłonięta została tablica „Pamięci tych, którym winniśmy dług wdzięczności za wolność naszą i Europy”.
 • „Baloniarze garnizonu toruńskiego w służbie Niepodległej” – taki tytuł nosi wystawa otwarta 13 sierpnia 2020 r. w Książnicy Kopernikańskiej. To pierwszy akcent uroczystości związanych z odsłonięciem repliki Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych.
 • Za wykonanie prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich w kościele św. Szczepana w Toruniu proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej oraz wykonawcy uhonorowani zostali Medalem „Hereditas Saeculorum” w konkursie Dziedzictwo Wieków. Wyróżnienie wręczone zostanie 18 września 2020 r. w pałacu w Lubostroniu.
 • 16 sierpnia 2020 roku odbędzie się tegoroczna edycja imprezy biegowej RUN TORUŃ - Zwiedzaj ze Zdrowiem! Z uwagi na epidemię koronawirusa impreza będzie miała nieco inny przebieg niż dotychczasowe edycje.
 • Uroczystości patriotyczne, pikniki, koncerty, zwiedzanie, odsłonięcie pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych i inne wydarzenia związane z obchodami Święta Wojska Polskiego oraz 100-leciem powrotu Torunia do wolnej Polski, a także 4. Festiwal Wisły i udostępnienie wystawy plakatu muzealnego – w ten weekend w naszym mieście nie ma szans na...