www.torun.pl

Toruń

Budżet partycypacyjny 2019 - wstępna weryfikacja

Tabela zawiera zestawienie 154 projektów złożonych do Budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019, wraz z informacją o wyniku wstępnej weryfikacji wszystkich projektów.

Domyślnie projekty są uszeregowane według nazw puli, do których zostały złożone (rodzaj zadania - osiedla). Można szeregować tabelę według numeru oraz według rodzaju zadania, a także według kolumny "Wstępna weryfikacja".

Statusy projektów zawarte w kolumnie "Wstępna weryfikacja" to wstępna propozycja Zespołu, który w kwietniu i w maju analizował wszystkie zgłoszone wnioski pod względem formalnym, zgodności z prawem, zgodności z miejskimi planami i programami działania. W kolumnie Uzasadnienie / Uwagi zawarte są dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Poszczególne wnioski mają statusy:

 • Na listę do głosowania
 • Już realizowane lub zaplanowane
 • Wycofane przez wnioskodawcę
 • Odrzucone

Wykaz został opublikowany 21 maja 2018 r. Do 28 maja 2018 r. można zgłaszać odwołania od propozycji Zespołu Weryfikującego. Ostateczna lista projektów przeznaczonych do głosowania zostanie ogłoszona 5 czerwca br.


Odwołania, uwagi lub opinie do wstępnej listy można zgłaszać:

 • pisemnie, na adres:
  Urząd Miasta Torunia
  Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 56 611 86 73.


  

  

Numer projektu Rodzaj zadaniasortuj rosnąco Tytuł projektu Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
W0413 Wrzosy(W) Bezpieczna Zbożowa Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Pozytywna opinia komisji BRD dla rejonu skrzyżowania Zbożowa - Makowa - Brzoskwiniowa. Progi wyspowe.
W0417 Wrzosy(W) Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne rodzinne poranki teatralne. Na listę do głosowania Wykonawca będzie wybrany w konkursie.
W0416 Wrzosy(W) Lepsze Wrzosy Wycofane przez wnioskodawcę
W0430 Wrzosy(W) Skwer Polna Łąka. Teren rekreacyjno-sportowy z Miejską Przystanią Rowerową. Na listę do głosowania Ze względu na protesty mieszkańców zgłoszone w ramach procedury odwołwczej projekt został przeniesiony na listę projektów odrzuconych. Prezydent Torunia podjął decyzję o przeprowadzeniu lokalnych konsultacji społecznych w sprawie sposobu zagospodarowania tego obszaru. Powstała w ten sposób koncepcja będzie mogła być zrealizowana w ramach innego dziąłania niż Budżet Obywatelski na rok 2020.
W0432 Wrzosy(W) Dębowy Zakątek. Miejsce aktywnego odpoczynku dla dzieci i dorosłych. Odrzucone Projekt niezgodny z zapisami miejscowego planu zaospodarowania przestrzennego dla wskazanego terenu. Zakres merytoryczny wniosku został włączony do projektu CH0465.
W0429 Wrzosy(W) Nasadzenie berberysu zimozielonego między jezdniami na Szosie Chełmińskiej od Polnej.
W0412 Wrzosy(W) Ruch dla wszystkich - siłownia zewnętrzna na terenie przy szkole muzycznej Odrzucone Projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności.
W0419 Wrzosy(W) III festyn parafialny na Jarze Na listę do głosowania
W0424 Wrzosy(W) Boisko na Wrzosach - szansą na rozwój sportowy i integrację. Odrzucone Brak możliwości realizacji projektu na wskazanych terenach. Działka nr 1 znajduje się w zbyt małej odległości od linii kolejowej oraz zabudowy jednorodzinnej. Dla działki nr 2 występuje niezgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W0425 Wrzosy(W) Czyste i zadbane Wrzosy. Na listę do głosowania Zakres: Montaż koszy na śmieci (8 sztuk) oraz podajników na woreczki do zbierania psich odchodów.
W0415 Wrzosy(W) Monitoring parku pomiędzy ul. Chmielną a Słoneczną - osiedle Wrzosy Już realizowane lub zaplanowane Kamera monitoringu zostanie zamontowana w ramach projektu zaplanowanego do realizacji na rok 2018.
W0414 Wrzosy(W) Czyste osiedle Wrzosy Na listę do głosowania Dostosowanie zakresu do już realizowanych lub zaplanowanych działań w tym zakresie.
W0426 Wrzosy(W) Zagraj w grę - zbieraj po psie. Na listę do głosowania Zakres: Zakup urządzenia - rekuperatora oraz rocznego zapasu woreczków na psie odchody, karmy i gadżetów dla korzystających z urządzenia. Nastąpiła ponowna weryfikacja kosztów realizacji.
W0421 Wrzosy(W) Budowa skateparku na Wrzosach Odrzucone Zbyt mała odległość obiektu uciążliwego od zabudowań mieszkalnych. Protesty mieszkańców.
W0427 Wrzosy(W) Porządek na osiedlu Jar - kreatywne rozwiązania. Na listę do głosowania Zakres: Zorganizowanie warsztatów kreatywnych - procesu prowadzącego do wskazania najlepszego rozwiązania problemu, w oparciu o metodę Design Thinking. Problem do rozwiązania zostanie określony w przypadku wyboru projektu. Nastąpiła ponowna weryfikacja kosztów realizacji.
W0411 Wrzosy(W) Zdrowy mikroklimat na Barbarce - budowa tężni solankowej Na listę do głosowania
W0431 Wrzosy(W) Spotkajmy się na Jarze! Na listę do głosowania Zakres: Cykl imprez integracyjnych: IV Festyn rodzinny na Jarze; II osiedlowy turniej piłki nożnej; koncert z okazji dnia seniora. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł, dla każdej z imprez cyklu.
W0428 Wrzosy(W) Zagospodarowanie zieleni z elementami rekreacyjnymi Osady Leśnej Barbarka. Na listę do głosowania Zakres: Ustawienie trasy rekreacyjno-edukacyjnej z 12 elementami do ćwiczeń. Naszdzenia drzew i krzewów, zielone kurtyny, pnącza, rośliny miododdajne i leśne owoce. Tabliczki informacyjne, domki dla owadów, poidełka. Klomby roślinności leśnej.
W0410 Wrzosy(W) Utwardzenie gruntowej ulicy Miedza na Wrzosach w Toruniu Na listę do głosowania
W0420 Wrzosy(W) Wielopokoleniowa Strefa Aktywnego Wypoczynku Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Bez boiska do unihokeja.
W0418 Wrzosy(W) Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej w Toruniu - kontynuacja Już realizowane lub zaplanowane Zakres objęty projektem jest zaplanowany do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018.
W0437 Wrzosy Skatepark dla dzieciaków z Wrzosów I, II i osiedla Jar
W0438 Wrzosy Razem dla Wrzosów
W0439 Wrzosy Wielopokoleniowa strefa aktywnego relaksu - kontynuacja
W0440 Wrzosy Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Owsianej
W0435 Wrzosy Nasadzenia róż na pasie rozdzielającym jezdnie Szosy Chełmińskiej - od ul. Polnej do ul. Kwiatowej
W0434 Wrzosy Miejmy łatwy dostęp do terenów zielonych
W0433 Wrzosy Razem nazwijmy park na osiedlu Jar!
ST0091 Stawki(ST) Grill i ognisko na Stawkach! Wycofane przez wnioskodawcę
ST0090 Stawki(ST) Huśtawka dla dwojga i zjazd linowy - doposażenie placu zabaw przy ul. Nenufarów Na listę do głosowania
ST0112 Stawki(ST) Architektoniczne zagospodarowanie terenu w okolicy szkoły i kościoła na Stawkach. Odrzucone Teren objęty projektem jest wydzierżawiony.
ST0089 Stawki(ST) Renowacja figurki Serca Pana Jezusa przy ul. Łódzkiej Na listę do głosowania
ST0087 Stawki(ST) Siłownia w plenerze Odrzucone Wydatek nieracjonalny. W sąsiedztwie znajdują się już siłownie plenerowe (ul. 63. Pułku Piechoty, ul. Woyczyńskiego). Przewiduje się montaż kolejnych w ramach zagospodarowania Parku Tysiąclecia.
ST0109 Stawki(ST) Nowoczesny plac zabaw - rozbudowa infrastruktury przy ul. Nenufarów. Na listę do głosowania Zakres: Zjazd linowy typu tyrolka, kompleks trampolin umieszczonych w ziemi, konstrukcja typu małpi gaj, ławki ze stolikami, stół do ping-ponga.
ST0086 Stawki(ST) Czyściej wokół nas - Stawki Na listę do głosowania
ST0084 Stawki(ST) Budowa drogi dla Stawek Odrzucone Koszt realizacji przekracza dostępną pulę środków.
ST0100 Stawki(ST) Parking na Szuwarów. Odrzucone W bezpośredniej bliskości znajdują się niewykorzystane miejsca parkingowe. Dodatkowo, budowa wymagałaby zniszczenia terenu zieleni, co zostało oprotestowane przez mieszkańców. Wydatek nieracjonalny.
ST0113 Stawki(ST) Play-Park. Na listę do głosowania Zakres: Przestrzeń do zabawy, plac zabaw: zjeżdżalnia, karuzela, huśtawka, sprężynowce, drabinki. Bezpieczna nawierzchnia z płyt amortyzaujących i antypoślizgowych.
ST0085 Stawki(ST) Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Czapli i Tataraków Na listę do głosowania Zmiana zakresu ze względu na koszty. Bez boiska.
ST0088 Stawki(ST) Zagospodarowanie skweru jako miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla wg opracowanego projektu skweru rekreacyjno-sportowego. Wycofane przez wnioskodawcę
ST0108 Stawki(ST) Renowacja osiedlowego placu zabaw przy SMBDJ "Zakole". Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Renowacja jednego placu zabaw (ul. Okólna 142/142 a,b,c): wymiana huśtawki na podwójną i bezpieczną, karuzela bezpieczna tarczowa, zjeżdżalnia ze wspinaczką, wygrodzenie piaskownicy z drewnianym daszkiem, zmiana ceglanego murku na drewniany. Pozostałe lokalizacje zbyt blisko dróg.
ST0102 Stawki(ST) Ciąg komunikacyjny od Idzikowskiego do Przedszkola Miejskiego na Złotej. Odrzucone Skomunikowanie tej części osiedla będzie możliwe dopiero po zrealizowaniu projektu rewitalizacji Parku Tysiąclecia, której zakres został już ustalony m.in. ze służbami konserwatorskimi i ne podlega zmianom. Będzie wykonany trakt łączący ul. Idzikowskiego, w pobliżu skrzyżowania z ul. 63. Pułku Piechoty z ul. Złotą i ul. Woyczyńskiego.
ST0119 Stawki Budowa Skateparku i Pumptracku przy ul. Czapli obok boiska piłkarskiego
ST0118 Stawki Bezpieczne Stawki
SM0403 Staromiejskie(SM) Kwiaty w Toruniu - stragan na Rynku Nowomiejskim Odrzucone Projekt sprzeczny z przepisami lokalnymi.
SM0422 Staromiejskie(SM) Tężnia solankowa. Odrzucone Brak możliwości zachowania wymaganej odległości 10 m od dróg.
SM0409 Staromiejskie(SM) Wpiernicz na Kopernika Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Ograniczenie liczby lokalizacji dla wydarzenia, zmiana nazwy.
SM0415 Staromiejskie(SM) Dość stania pod policją w korku! Minirondo na skrzyżowaniu pl. ToMiTo, PCK i Grudziądzkiej. Odrzucone Projekt nie może być realizowany w 2020 r. z uwagi na planowane roboty na drogach w bezpośredniej bliskości skrzyżowania. Projekt będzie możliwy do realizacji w późniejszych latach, po zakończeniu modernizacji  ul. Szosa Chełmińska i placu NOT-u.
SM0414 Staromiejskie(SM) Rekreacja i relaks w SP 24 - dokończenie zadania z 2019 r. Na listę do głosowania Zakres: Uzupełnienie siłowni o trzy urządzenia, 2 lampy LED, stół do gry w piłkarzyki, do gry w szachy oraz w warcaby, stół do ping-ponga, wymiana chodnika, huśtawka bocianie gniazdo (bezpieczna nawierzchnia), trawa z rolki, przedłużony rozbieg bieżni do skoku w dal, przykrycie studzienek.
SM0417 Staromiejskie(SM) Zasługujemy na piękną zieleń pod oknami! Rewaloryzacja skwerku pod blokiem PCK 21-25. Na listę do głosowania Zakres: Uzupełnienie żywopłotu tak, aby okalał cały trwanik, wymiana ziemi, utwardzenie łąki, przesunięcie ławki, wymiana krzewu na rabatę bylinową przy ławeczkach, wymiana stojaka na rower o kształcie U i przesunięcie go, usunięcie suchej brzozy, nasadzenie nowych krzewów i drzew, pielęgnacja i leczenie istniejącego drzewostanu, ustawienie estetycznego termokompostownika, kranik z wodą, budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów.
SM0418 Staromiejskie(SM) Wyjście ewakuacyjne ratujące życie dzieci. Na listę do głosowania Zakres: Urządzenie wyjścia ewakuacyjnego z obiektu, schody wewnętrzne, oznaczenia ewakuacyjne.
SM0402 Staromiejskie(SM) W zdrowym ciele zdrowy duch - rekreacja i relaks na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Na listę do głosowania
SM0413 Staromiejskie(SM) Fantastyczna Inicjatywa Kulturalna - Fantastyczny Dom Kultury w sercu toruńskiej Starówki Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu. Realizacja w jednej z placówek miejskich na terenie starówki (OPP Dom Muz, CK Dwór Artusa, MDK).
SM0399 Staromiejskie(SM) Czyste powietrze dla przedszkolaków Odrzucone Zadanie statutowe jednostki GMT.
SM0408 Staromiejskie(SM) Senioriada 2019 Na listę do głosowania
SM0412 Staromiejskie(SM) Teren Zespołu Szkół Technicznych miejscem sportu i rekreacji dla mieszkańców Torunia Na listę do głosowania
SM0421 Staromiejskie(SM) Dość marnowania energii torunian!!! Odrzucone Zmiana zakresu zadania: Zorganizowanie spotkania przeprowadzonego metodą Design Thinking, podczas którego mieszkańcy będą pracować nad koncepcją instalacji umożliwiających odzyskiwanie energii z miejskich placów zabaw. Zadanie będzie miało charakter edukacyjno-kreatywny, służący zarówno wzrostowi świadomości w zakresie ekologii, potrzeb i możliwości energetycznych w szczególności ze źródeł odnawialnych, jak i stanowiący próbę znalezienia pomysłów na poziomie idei oraz koncepcji technicznych służących wykorzystaniu energii mechanicznej wyzwalanej podczas korzystania z różnego rodzaju urządzeń na placach zabaw. Zakres związany z tworzeniem prototypów, testowaniem i wdrożeniem zostaje wyłączony z projektu. Projektowanie i budowa urządzeń nie należy do zadań własnych gminy.
SM0144 Staromiejskie(SM) Przebudowa istniejącej konstrukcji boksu na odpady komunalne na pojemniki podziemne dla mieszkańców osiedla "Stary Kaszownik" zlokalizowanego przy ul. Czarnieckiego w Toruniu dla zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Rynek Wełniany 1-11; Grudziądzka 32-38; Czarnieckiego 1-9; 2-2b Odrzucone Zadanie należy do obowiązków zarządcy nieruchomości.
SM0406 Staromiejskie(SM) Remont Wędki po zalaniu Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Remont ze środków GMT, wyposażenie ze środków BP.
SM0419 Staromiejskie(SM) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy budynkach: ul. Grudziądzka 59-61A, 55-57B, ul. B.Głowackiego 4-16A, 34-48, PCK 24-28A.
SM0411 Staromiejskie(SM) Zielona oaza Na listę do głosowania
SM0410 Staromiejskie(SM) Drzewa dla Legionów Na listę do głosowania
SM0427 Staromiejskie Z ekologią za Pan Brat na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu
SM0426 Staromiejskie Skatepark przy Bulwarach
SM0425 Staromiejskie Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy budynkach; ul. Grudziądzka 51 B, 55, 55-57 B, 57 C, 59-61 A, ul. Głowackiego
SM0424 Staromiejskie Zieleń wzdłuż ul. Legionów. Jeszcze będzie pięknie!
SM0423 Staromiejskie Zielony skwerek przy ul. Głowackiego 5. Azyl dla wolnożyjących kotów i piękna zieleń dla ludzi.
SK0334 Skarpa(SK) Boiska na Skarpie. Odrzucone Projekt nie może być zrealizowany ze względu na zbyt małą odległość boiska od drogi.
SK0328 Skarpa(SK) Zielone torowiska na Skarpie. Już realizowane lub zaplanowane W planach miasta na lata 2021-2027 torowisko przewidziane do całkowitej modernizacji. Zostanie zaprojektowane jako zielone, bez ul. Ślaskiego, która ma nowe torowisko i przebudowa tego fragmentu byłaby wydatkiem nieracjonalnym.
SK0313 Skarpa(SK) Schody do cmentarza w Kaszczorku przy ulicy Ligi Polskiej w pobliżu wiaduktu Odrzucone Projektodawca wskazał pulę osiedlową Skarpa, zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania. Jednak projekt jest zlokalizowany na terenie Kaszczorka. Zachodzi więc niezgodność miejsca zamieszkania wnioskodawcy (Skarpa) z lokalizacją projektu (Kaszczorek). Projekt odrzucony ze względów formalnych.
SK0314 Skarpa(SK) Sportowe popołudnie - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych ze Skarpy. Na listę do głosowania
SK0330 Skarpa(SK) Bezpieczna Skarpa. Na listę do głosowania Zakres: Montaż 11 lamp typu LED we wskazanych lokalizacjach. Podłączenie do systemu zasilania SM Na Skarpie.
SK0317 Skarpa(SK) Treningowy plac zabaw wyposażony w urządzenia do treningu: - street workout, - stół do tenisa stołowego, - stół do gry w piłkarzyki. Na listę do głosowania
SK0316 Skarpa(SK) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w: futsal oraz piłkę ręczna. Na listę do głosowania Boisko będzie niepełnowymiarowe (15 x 25 m).
SK0332 Skarpa(SK) Plac zabaw. Na listę do głosowania Zakres: Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, obreży placu, montaż urządzeń - zestaw zabawowy, bujaki 2 szt., huśtawka wagowa 2 szt., huśtawka wahadłowa, karuzela, ławka 1+2 szt. Tablica z regulaminem, kosze na śmieci 3 szt., nowe oświetlenie LED 4 szt., ogrodzenie panelowe. Zakres zostanie dostosowany do dostępnej puli środków, tj. 215 000 zł.
SK0312 Skarpa(SK) Rewitalizacja wybiegu dla psów przy Pasażu Handlowym "Maciej" Na listę do głosowania
SK0336 Skarpa(SK) Sport - to zdrowie. Na listę do głosowania Zakres: Rewitalizacja boiska - przystosowanie do gry w futsal, piłkę ręczną, koszykówkę (2 kosze). Nawierzchnia poliuretanowa, obrzeże z kostki, 2 bramki, 4 lampy LED, nowe ogrodzenie, piłkochwyty, 20 siedzisk stadionowych, kosze na śmieci, tablica z regulaminem. Zakres zostanie dostosowany do dostępnej puli środków, tj. 217 000 zł.
SK0315 Skarpa(SK) Kreatywne podwórko dla dzieci ze Skarpy Na listę do głosowania
SK0342 Skarpa Plac zabaw
SK0341 Skarpa Skarpolina - mini park linowy
SK0339 Skarpa Budowa kompleksu rekreacyjnego na Skarpie przy ul. Olimpijskiej 2-6
SK0338 Skarpa Bezpieczna Skarpa
SK0337 Skarpa Rewitalizacja traktu spacerowego
SK0343 Skarpa Ścieżka rowerowa
RU0062 Rudak(RU) Pojemniki przeznaczone na składowanie psich odchodów: 7 sztuk. Na listę do głosowania Zakres: Postawienie 7 pojemników na odpady (do których można też wrzucać psie odchody) oraz podajników na woreczki, we wskazanych lokalizacjach.
RU0046 Rudak(RU) Festyn Odpustowo-Dożynkowy "Raz na ludowo" Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Wykonawcy i instruktorzy zostaną wybrani w konkursie.
RU0063 Rudak(RU) Stojaki na rowery przy budynku Gerwazego / Podgórska. Na listę do głosowania Zakres: Zainstalowanie 15 stojaków na rowery, kształt odwróconej litery U, we wskazanych lokalizacjach.
RU0064 Rudak(RU) Inwentaryzacja i waloryzacja cennych drzew na terenie Rudaka. Na listę do głosowania Zakres: Inwentaryzacja drzew na terenach gminnych okręgu, wykonanie georeferencji drzew, wskazanie najcenniejszych okazów, udostępnienie informacji w aplikacji mojedrzewo.torun.pl.
RU0058 Rudak(RU) Winda dla niepełnosprawnych w Domu Kultury przy ul. Okólnej 169. Już realizowane lub zaplanowane Zadanie przewidywane do wprowadzenia do planów miasta w ramach budżetu na rok 2020.
RU0056 Rudak(RU) 75. rocznica przekazania świątyni ewangelickiej na potrzeby kultu katolickiego. Wycofane przez wnioskodawcę Projekt został wycofany przez wnioskodawcę.
RU0050 Rudak(RU) Zamieniamy parking "błotny" na parking z kostki brukowej - by żyło się wygodniej. Na listę do głosowania Zmiana lokalizacji. W ciągu ul. Podgórskiej, po stronie północnej oraz chodnik do ul. Grzybowej.
RU0059 Rudak(RU) Renowacja figurki Matki Bożej przy ul. Rudackiej. Na listę do głosowania Zakres: Renowacja figurki, oczyszczenie pozostałości starych farb, uzupełnienie ubytków, likwidacja pęknięć, odmalowanie, wzmocnienie terenu wewnątrz ogrodzenia, odrestaurowanie obudowy figurki.
RU0055 Rudak(RU) Stacja Toruńskiego Roweru Miejskiego przy SP 17 w Toruniu. Odrzucone Stacje roweru miejskiego są wyznaczane w innej procedurze, na podstawie szczegółowej analizy potoków ruchu, rozkładu punktów generujących ruch, kontekstu już istniejących lokalizacji. Wprowadzenie losowości w wyznaczaniu lokalizacji zaburzyłoby logikę funkcjonowania sieci stacji stacji rowerowych w mieście.
RU0060 Rudak(RU) Stacje naprawcze rowerowe. Na listę do głosowania Zakres: Montaż stacji naprawczych rowerowych w wybranych lokalizacjach okręgu Rudak - 4 punkty.
RU0061 Rudak(RU) Zielone ekrany. Wycofane przez wnioskodawcę Projekt został wycofany przez wnioskodawcę.
RU0049 Rudak(RU) Skwery wśród nas Na listę do głosowania
RU0051 Rudak(RU) Wybudowanie podziemnego śmietnika przy bud. Gerwazego 16 Odrzucone Zadanie należy do obowiązków zarządcy nieruchomości.
RU0048 Rudak(RU) Dziecięcy zakątek Na listę do głosowania
RU0066 Rudak(RU) Psi park. Na listę do głosowania Zakres: Budowa wybiegu dla psów, ogrodzony i wyposażony w sprzęt do ćwiczeń. Realizacja zgodnie zgodnie ze standardami obowiązującymi w Gminie Miasta Toruń.
RU0047 Rudak(RU) 30 minut dłużej na wolnym powietrzu Na listę do głosowania
RU0065 Rudak(RU) Walentynkowe budki lęgowe na Rudaku za odpady z plastiku. Na listę do głosowania Zakres: Zakup 150 budek lęgowych dla ptaków (50 dla jerzyków, 50 dla drobnych ptaków, 50 dla szpaków) i przekazywanie ich w zamian za dostarczone butelki PET.
RU0045 Rudak(RU) Wymiana starego (z 1974 r.) śmietnika na podziemny, który spełni oczekiwania czystości, schludności, poprawności ekologicznej. Odrzucone Zadanie należy do obowiązków zarządcy nieruchomości.
RU0057 Rudak(RU) Siłownia zewnętrzna dla dorosłych przy ul. Podgórskiej 14E. Odrzucone Realizacja projektu wiązałaby się z koniecznością wycinki drzew. W odległości niespełna 1000 m znajdują się 3 inne siłownie plenerowe - wydatek nieracjonalny.
RU0054 Rudak(RU) Stanowiska parkingowe wzdłuż osiedla Sosnowy Las. Odrzucone Zmiana zakresu zadania: Budowa 7 miejsc parkingowych, z uwzględnieniem konieczności ochrony zieleni.
RU0074 Rudak Fantastyczny Dom Kultury
RU0073 Rudak Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Strzałowej
RU0072 Rudak Rondo Strzałowa/Okólna
RU0070 Rudak Poprawa bezpieczeństwa ludzi i zwierząt na ul. Stara Droga i Podgórska
RU0069 Rudak Zmiana śmietników na naszym osiedlu na tzw. kapsuły oraz zainstalowanie szlabanów dla samochodów
RU0067 Rudak "Zielono mi" 2021
R0117 Rubinkowo(R) Rozbudowa i modernizacja parkingu przy ul. Filomatów Pomorskich etap III. Na listę do głosowania Zakres: Rozbudowa i modernizacja parkingu z kostki brukowej. Liczba miesc uzależniona od limitu dostępnych środków.
R0111 Rubinkowo(R) Wymarzone place zabaw - doposażenie istniejących placów zabaw Na listę do głosowania
R0108 Rubinkowo(R) Rozbudowa i modernizacja parkingu samochodowego przy ul. Filomatów Pomorskich, etap II - 56 miejsc postojowych (przy garażach) Na listę do głosowania Zmiana zakresu ze względu na koszty. Powstanie ok. 25 miejsc.
R0112 Rubinkowo(R) Podwórkowy Dom Kultury Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Wystąpią lokalne instytucje kultury i animatorzy pozyskani w drodze konkursu.
R0120 Rubinkowo(R) Rekreacja i sport przy Skłodowskiej. Odrzucone Wskazane w projekcie działki są przeznaczone pod realizację trasy wschodniej i urządzenia infrastruktury drogowej.
R0100 Rubinkowo(R) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, długość ścieżki 200 m, szerokość 2 m. Na listę do głosowania Pod warunkiem uzyskania zgody działkowców.
R0121 Rubinkowo(R) Bezpieczne przejście dla pieszych - montaż sygnalizacji świetlnej. Odrzucone Negatywna opinia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ze względu na bliską odległość dwóch skrzyżowań.
R0126 Rubinkowo(R) Ze sportem na Ty - rewitalizacja boiska międzybudynkowego. Na listę do głosowania Zakres: Modernizacja boiska, wykonanie podbudowy i nawierzchni syntetycznej, wyrysowanie pól do gry, nowe ogrodzenie, 2 kosze do gry w koszykówkę, 2 ławki, 2 kosze na śmieci.
R0122 Rubinkowo(R) Remont części parkingu - Dziewulskiego 21. Odrzucone Parking, którego dotyczy projekt, znajduje się na działce bezpośrednio sąsiadującej z terenem będącym przedmiotem sporu pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową, częścią jej członków i najemcą. Budżet obywatelski nie jest narzędziem do rozwiązywania tego typu sytuacji konfliktowych.
R0099 Rubinkowo(R) Wyginam ciało śmiało - siłownia zewnętrzna Odrzucone Wydatek  nieracjonalny. Siłownia plenerowa znajduje sie w bliskim sąsiedztwie.
R0110 Rubinkowo(R) Aktywny maluch - bezpieczny i interaktywny plac zabaw dostosowany dla potrzeb rozwojowych dzieci poniżej 4 roku życia Na listę do głosowania
R0119 Rubinkowo(R) Oświetlenie dla torów rowerowych pumptrack na Rubinkowie. Na listę do głosowania Zakres: Oświetlenie istniejącego kompleksu torów typu pumptruck: 6-8 latarń energooszczędnych typu solarnego.
R0101 Rubinkowo(R) Rewitalizacja boiska pomiędzy blokami Łyskowskiego 9,11,13 Na listę do głosowania
R0123 Rubinkowo(R) Tyrolski szlak - 2 zjazdy linowe pełne radości. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Ustawienie 2 tyrolek w dwóch lokalizacjach (Donimirskiego 7 oraz Łyskowskiego 28) - podest z desek, lina ocynkowana, wózek ze stali nierdzewnej z autamtycznym hamulcem, gumowe siedzisko z wkładem metalowym. Trzecia lokalizacja - ul. Buszczyńskich 13 - niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
R0124 Rubinkowo(R) Gry planszowe - ćwiczymy umysł. Na listę do głosowania Zakres: Ustawienie 9 stołów do gier planszowych w różnych lokalizacjach na terenie osiedla, wskazanych we wniosku.
R0131 Rubinkowo Parking marzeń – remont parkingu – Dziewulskiego 24-28
R0130 Rubinkowo Słoneczna promenada – remont promenady przy ul. Piskorskiej 7
R0129 Rubinkowo Graj i baw się - stoły do gier typu piłkarzyki
R0128 Rubinkowo Impreza pod tytułem "Życie codzienne naszych dziadków"
R0127 Rubinkowo Rozbudowa i modernizacja parkingu przy. ul. Filomatów Pomorskich - kontynuacja
P0145 Podgórz(P) Zielony azyl dla mieszkańców Podgórza i ich pupili. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Urządzenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek oraz miejsca wyprowadzania psów (o ile pozwolą na to wymagane odległości od urzędzeń zabawowych). Budynek w ramach innego działania miasta.
P0115 Podgórz(P) Leśny odpoczynek Na listę do głosowania
P0127 Podgórz(P) Instalacja świateł dla usprawnienia ruchu drogowego Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Pozytywna opinia komisji BRD tylko dla ulic: Poznańska - Szubińska.
P0114 Podgórz(P) Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Gniewkowskiej oraz poprowadzenie chodnika do przystanku MZK. Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Realizacja chodnika, bez sygnalizacji świetlnej.
P0151 Podgórz(P) Budowa chodnika od bloku 75A do ulicy Andersa. Na listę do głosowania Zakres: Budowa chodnika na wskazanym odcinku.
P0136 Podgórz(P) Sygnalizacja świetlna Na listę do głosowania
P0152 Podgórz(P) Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy ul. Poznańskiej 294 w Toruniu. Na listę do głosowania Zakres: Budowa siłowni zewnętrznej na utwardzonym podłożu, postawienie orbitreka, biegacza, rowerów, twistera, prasy nożnej, wioślarza, słupa, pajacyka, steppera, 2 ławek. Tablica z regulaminem korzystania, kosz na śmieci.
P0135 Podgórz(P) Ścieżka rowerowa Na listę do głosowania Projekt będzie przeniesiony na listę ogólnomiejską.
P0141 Podgórz(P) Street Workout Szubińska. Na listę do głosowania Zakres: Budowa parku kalistenicznego, umieszczenie drążków, drabinek i poręczy do ćwiczeń, uzupełnienie sprzętu już istniejącej w tym miejscu siłowni zewnętrznej. W razie wyboru nastąpi korelacja z innymi projektami tego typu realizowanymi w tym rejonie.
P0143 Podgórz(P) Relax przy grillu. Na listę do głosowania Zakres: Ustawienie zewnętrznego grilla oraz dwóch ławek ze stołami i śmietników. W razie wyboru nastąpi korelacja z innymi projektami tego typu realizowanymi w tym rejonie.
P0144 Podgórz(P) Modernizacja boiska na Szubińskiej. Na listę do głosowania Zakres: Podwyższenie płotu za bramkami - tak zwanych "piłkochwytów". W razie wyboru nastąpi korelacja z innymi projektami tego typu realizowanymi w tym rejonie.
P0146 Podgórz(P) Łapy, łapy, cztery łapy - chodź na wybieg nie do chaty. Na listę do głosowania Zakres: Urządzenie wybiegu dla psów z ogrodzeniem, 5 płotków do przeskakiwania, 4 obręcze, 2 kładki,  2 huśtawki, 1 szyld, 2 poidełka dla psów, ogrodzenie, furtki drewniane, kosze na odpady (w tym psie odchody), ławeczki, wytyczenie ścieżek, nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, uporządkowanie istniejącej zieleni, plac zabaw dla dzieci (huśtawki, drabinki, wieża, zjeżdżalnia, karuzela), kamera monitoringu. Teren między ulicami: Inowrocławską / Andersa / Drzymały.
P0132 Podgórz(P) Miłe rozstanie - "Kiss and ride". Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Pozytywna opinia komisji BRD dla ul. Wyrzyskiej.
P0134 Podgórz(P) Zagospodarowanie terenu zielonego przy przystanku autobusowym o nazwie "Drzymały" na wysokości Drzymały 19 Na listę do głosowania
P0149 Podgórz(P) Aktywny Podgórz - siłownia łącząca pokolenia. Na listę do głosowania Zakres: Budowa siłowni plenerowej, ławeczka, kosze na śmieci, stojak na rowery, obramowanie z kostki brukowej.
P0137 Podgórz(P) Łapy, łapy, cztery łapy - chodź na wybieg nie do chaty! Odrzucone Brak lokalizacji dla obiektu. Zmiana statusu projektu będzie możliwa pod warunkiem znalezienia odpowiedniego terenu, niepowodującego uciążliwości dla mieszkańców.
P0150 Podgórz(P) Trójkąt Galona. Na listę do głosowania Zakres: Zagospodarowanie terenu, zachowanie obecnego zadrzewienia, wyrównanie gruntu, budowa parkingu, rewitalizacja obszaru zielonego, wykonanie nasadzeń drzew ozdobnych i krzewów, montaż ławek, wytyczenie ścieżek, montaż koszy na śmieci.
P0133 Podgórz(P) Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych - przejście dla pieszych Odrzucone Negatywna opinia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
P0148 Podgórz(P) Plac wielofunkcyjny "Glinki". Na listę do głosowania Zakres: Wykonanie elementów skateparku, oświetlenie, 5 ławek, zadaszenie obiektu nad ławkami, naniesienie graffiti klasycznych zabaw chodnikowych, podwyższone obrzeże umożliwiające wylanie wody na lodowisko, monitoring obiektu. W razie wyboru nastąpi korelacja z innymi projektami tego typu realizowanymi w tym rejonie.
P0116 Podgórz(P) Sportowe świry budzą się po zmroku Na listę do głosowania
P0167 Podgórz Miniboisko dla wszystkich!
P0165 Podgórz Park kieszonkowy – zielony odpoczynek pod domem
P0164 Podgórz Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy ul. Poznańskiej 294 w Toruniu
P0163 Podgórz Zielony azyl dla mieszkańców Podgórza i ich pupili - ciąg dalszy
P0158 Podgórz Zielona Brama Podgórza: stwórzmy minipark i wybieg dla piesków
P0157 Podgórz Wybieg dla psów na ul. Iwanowskiej przy boisku do koszykówki
P0156 Podgórz Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż zamykanej bramy
P0155 Podgórz Rewitalizacja terenu miejskiego tzw."Górki" przy Poznańskiej 95
P0154 Podgórz Street Workout Szubińska
P0153 Podgórz Modernizacja boiska na Szubińskiej

Strony

Najczęściej czytane aktualności

 • Kościół pw. Maksymiliana Kolbego w Toruniu
  Miasto
  40-lecie istnienia świętuje w tym roku Parafia Świętego Maksymiliana Kolbego na toruńskiej Skarpie.
 • Kultura, Miasto
  Pomnik Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych znów stoi w Toruniu. 14 sierpnia 2020 r. odbudowany monument został odsłonięty w Parku Miejskim.
 • Na zdjęciu hala magazynowa firmy Gamet
  Biznes, Miasto
  Gamet S.A. wraz z Grupą Stalmot S.A. zakończyły budowę hali magazynowej. Nowy obiekt zlokalizowany jest przy fabryce i biurowcu spółki, które znajdują się przy ul. Chrzanowskiego 33 w Toruniu.
 • Na zdjęciu autobus linii 22 z flagami Polski
  Miasto, MZK
  W sobotę 15 sierpnia 2020 r. (Wniebowzięcie NMP) inaczej funkcjonować będzie komunikacja miejska.
 • Na zdjęciu zespół Slavic Voices w retro samochodzie
  Kultura, Miasto
  15 sierpnia 2020 r. z okazji obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej zapraszamy do Zamku Krzyżackiego na plenerowy koncert Slavic Voices – retrospekcję polskiej przedwojennej piosenki filmowej. Początek imprezy planowany jest na godz. 18:00.
 • Miasto
  Informujemy, że w okresie od 1 lipca do 13 sierpnia 2020 r. do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie wpłynęło już ponad 10 300 wniosków o świadczenie ,,Dobry start’’. Ponad 7 700 wniosków jest już rozpatrzonych. Szacuje się, że do końca listopada mieszkańcy Torunia złożą jeszcze ok. 4 500 wniosków.
 • "Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa" – to tytuł wystawy plenerowej, którą można oglądać na Rynku Staromiejskim w Toruniu od 14 do 21 sierpnia 2020 r.
 • W dniach 15-16 sierpnia 2020 r. odbędzie się 55. edycja Długodystansowych Regat na Wiśle. Z uwagi na aktualny stan wód oraz sytuację epidemiologiczną, tegoroczna trasa regat została skrócona. Start do regat odbędzie się z Plaży miejskiej w Ciechocinku a meta znajdować się będzie na wysokości Przystani Toruń.
 • W najdalej wysuniętej na północ polskiej jednostce badawczej powstanie film o wyprawie polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 14 sierpnia 2020 r. na dziedzińcu Muzeum Toruńskiego Piernika pożegnaliśmy naukowców oraz filmowców biorących udział w projekcie.
 • W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odsłonięta została tablica „Pamięci tych, którym winniśmy dług wdzięczności za wolność naszą i Europy”.
 • „Baloniarze garnizonu toruńskiego w służbie Niepodległej” – taki tytuł nosi wystawa otwarta 13 sierpnia 2020 r. w Książnicy Kopernikańskiej. To pierwszy akcent uroczystości związanych z odsłonięciem repliki Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych.
 • Za wykonanie prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich w kościele św. Szczepana w Toruniu proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej oraz wykonawcy uhonorowani zostali Medalem „Hereditas Saeculorum” w konkursie Dziedzictwo Wieków. Wyróżnienie wręczone zostanie 18 września 2020 r. w pałacu w Lubostroniu.
 • 16 sierpnia 2020 roku odbędzie się tegoroczna edycja imprezy biegowej RUN TORUŃ - Zwiedzaj ze Zdrowiem! Z uwagi na epidemię koronawirusa impreza będzie miała nieco inny przebieg niż dotychczasowe edycje.
 • Uroczystości patriotyczne, pikniki, koncerty, zwiedzanie, odsłonięcie pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych i inne wydarzenia związane z obchodami Święta Wojska Polskiego oraz 100-leciem powrotu Torunia do wolnej Polski, a także 4. Festiwal Wisły i udostępnienie wystawy plakatu muzealnego – w ten weekend w naszym mieście nie ma szans na...