Budżet obywatelski 2024 - wstępna lista projektów do głosowania | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Toruń

Budżet obywatelski 2024 - wstępna lista projektów do głosowania

18 sierpnia 2023 r. Zespół Weryfikujący projekty złożone do Budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2024 opublikował wstępną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

Na liście znajduje się 125 propozycji.

Żeby zapoznać się z wykazem należy przejrzeć zestawienie dostępne poniżej. Projekty są podzielone na poszczególne pule lokalne oraz pulę ogólnomiejską.


UWAGA!

 1. Do 25 sierpnia 2023 r. włącznie mieszkańcy mogą składać do Prezydenta Miasta Torunia odwołania od propozycji zawartych na liście.

 2. Odwołania można składać:
  - pisemnie, na adres: Prezydent Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  - elektronicznie: przez skrytkę UMT na ePUAP: /UMTorun/skrytka
  - elektronicznie na adres: bo@um.torun.pl

 3. Rozpatrywanie odwołań i publikacja ostatecznych list nastąpi w terminie do 08 września 2023 r.

 4. Głosowanie zaplanowano w okresie: 23 września - 02 października 2023.

 

Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
B0562 Bydgoskie Plac zabaw na Gagarina. Ul. Gagarina między blokami 170-200 a 202-208, na działkach 19/15 lub 20/6. 180 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż urządzeń zabawowych, piaszczysta nawierzchna, montaż ogrodzenia.

B0563 Bydgoskie Kolorowa ulica i zielony tunel zakochanych atrakcją Bydgoskiego Przedmieścia. Zielony tunel - Błonia, okolice zejścia z mostka przez Martówkę. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie zadaszenia w formie pergoli z utwardzeniem nawierzchni mineralnej; lokalizacja zostanie ustalona na etapie realizacji; zmiana zakresu: bez nasadzeń drzew przy ul. Popiełuszki, która została zagospodarowana zielenią w ramach już zakończonych projektów.

B0564 Bydgoskie Artystyczny Senior. Klub Kameleon MSM w Toruniu ul. Tuwima 9. 35 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja warsztatów graficznych, plastycznych, integracyjnych dla seniorów.

B0566 Bydgoskie Rondo Hoffmana - restart na i wokół ronda. Plac Hoffmana - pasy zieleni przyulicznej oraz wyspa centralna ronda. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie  nasadzeń zieleni we wskazanej lokalizacji.

B0567 Bydgoskie Kolorowa rabata bylinowa w alei głównej w Parku (w pobliżu stawu). Okrągła rabata w alei głównej parku w pobliżu stawu (bliżej ul. Przybyszewskiego). 60 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia zieleni, zakres rzeczowy projektu może być skorygowany po uzgodnieniach  z  Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

B0568 Bydgoskie Renowacja ławki Schillera - czas najwyższy! Ławka Schillera w parku na Bydgoskim Przedmieściu. 50 000 zł Na listę do głosowania

zakes: wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej ławki w Parku miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.

B0569 Bydgoskie Nowe życie dla boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13. Ul. Krasińskiego 45/47 przy Szkole Podstawowej NR 13 Działki w obrębie 8 o numerach 357, 362, 370, 371, 372, 373. 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: renowacja ławek, montaż siatki sportowej, malowanie nawierzchni utwardzonej, montaż urządzeń zabawowych, lampy solarne, organizacja sześciu turniejów sportowych.

B0570 Bydgoskie Wytchnienie pośród zieleni na Bydgoskim i Bielanach. 100 nowych drzew. Okręg nr 13 - Bydgoskie. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń drzew - liczba drzew będzie dostosowana do możliwości terenowych oraz dostępnej puli środków.

B0571 Bydgoskie Nowy chodnik pomiędzy ulicami Jaroczyńskiego i Żeromskiego. Gminna działka nr 19/14 w obr. 6, pomiędzy zatoczkami parkingowymi zamykającymi ul. Jaroczyńskiego i Żeromskiego. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa chodnika we wskazanej lokalizacji.

CH0537 Chełmińskie Boisko przy Lotnisku. Toruń, Brzezina, stare boisko do koszykówki przy ul. Nałkowskiej jednostka ewidencyjne 046301_1 (TORUŃ); obręb 34 nr 18/90 i 127/2. 270 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana nawierzchni boiska sportowego, montaż ławek i lamp solarnych, montaż siłowni.

CH0538 Chełmińskie Plac zabaw dla młodzieży. Toruń, Brzezina, plac trawiasty obok starego boiska do koszykówki przy ul. Nałkowskiej jednostka ewidencyjne 046301_1 (TORUŃ); obręb 34 nr 18/90 i 127/2. 230 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż urządzeń zabawowych.

CH0539 Chełmińskie Modernizacja placu zabaw przy ulicy Hugona Kołłątaja 6-18. Ul. H. Kołłątaja 6-18 (plac zabaw znajduje się między blokami). 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż nowych urządzeń zabawowych, demontaż istniejących urządzeń i starej piaskownicy, montaż elementów małej architektury, wymiana piasku.

CH0544 Chełmińskie Zróbmy remont na 10-lecie placu zabaw. Teren placu zabaw i mini siłownia dla okolicznych bloków - Hurynowicz 2-20, Sz. Chełmińska 161-163 oraz Sz. Chełmińska 155-155c DZ54/14. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: renowacja urządzeń zabawowych, naprawa ogrodzenia, renowacja bramek do piłki i piłkochwytów, wymiana nawierzchni, naprawa elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci), bez regeneracji gruntu i dosiewu trawy.

CH0545 Chełmińskie Naprawa nawierzchni fragmentu drogi osiedlowej przy ul. Koniuchy i Kozackiej. Droga osiedlowa pomiędzy ulicami - Kozacka Koniuchy na odcinku ul. Kozacka 54-56 DZ. NR 466/5. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: naprawa nawierzchni fragmentu drogi osiedlowej przy ul. Kozackiej i Koniuchy.

CH0546 Chełmińskie Plac Zabaw dla Dzieci na "Mini Park - Cypel". W lasku miejskim nazywanym "Cypel", pomiędzy: przedszkolem "Calineczka", ul. Osiedlowa, boiskiem osiedlowym i nową ścieżką leśną za którą stoi zewnętrzna siłownia. 180 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż urządzeń zabawowych (zakres projektu będzie wymagał uzgodnień i może zostać ograniczony w związku z koniecznością ochrony drzewostanu).

CH0548 Chełmińskie Super ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 w Toruniu. Ogrodowa 3/5, 87-100. 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: ułożenie nowego chodnika z kostki ekologicznej, zagospodarowanie terenu zieleni, cięcia pielęgnacyjne żywopłotów.

CH0549 Chełmińskie Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w wybranych lokalizacjach Osiedla Chrobrego i Dekerta. Ul. Grudziądzka 59-61A, 55-57B, ul. B. Głowackiego 4-16A, PKC 24-28A, Młodzieżowa 19-25, ul. B. Głowackiego 2, ul. Dekerta 19-19B. 230 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: demontaż istniejących betonowych słupów wraz z oprawami, montaż nowych lamp z oprawami typu LED.

CH0550 Chełmińskie Siódme Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Park przy Toruńskich Wodociągach, ul. Św. Józefa 37-49. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zorganizowanie Święta Chełmińskiego Przedmieścia (warsztaty, gry, zabawy dla dzieci), zakres rzeczowy projektu zostanie ograniczony do dostępnej puli środków.

CH0551 Chełmińskie Nowe, kolorowe i miododajne zagospodarowanie zielenią ronda KOR (Podgórna, Kołątaja). Rondo u zbiegu Podgórnej , Kołątaja i Czerlińskiego z przyległymi pasami zieleni. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń zieleni  na rondzie.

CH0552 Chełmińskie Rewaloryzacja alei lipowej przy PCK - poprawa warunków siedliskowych i usunięcie jemioły. Ul. PCK od Podgórnej do Grudziądzkiej. 130 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia zieleni, uzupełnienie alei lipowej, usunięcie jemioły, zabiegi pielęgnacyjne.

CH0553 Chełmińskie Rondo Matyjków (Polna i Marzycińskiego) Zagospodarowane Zielenią. Skrzyżowanie ul. Polna i ul. Marzycińskiego. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń we wskazanej lokalizacji.

CH0554 Chełmińskie Rewitalizacja boiska do koszykówki przy ul. Rusa w Toruniu. Realizacja projektu dotyczy terenu przy ul. Rusa 7a w Toruniu. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana nawierzchni boiska na syntetyczną, zabiegi pielęgnacyjne drzew, malowanie elementów metalowych piłkochwytów i wysięgników, montaż elementów małej architektury (koszy, ławek). Ograniczenie pola gry boiska ze względu na konieczność zachowania odległosci od budynków.

CH0556 Chełmińskie Sanitarne cięcie drzew. Obręb 10 działki: 748, 776, 777/2, 733, 735/3. 20 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew.

CH0558 Chełmińskie Bezpieczny plac zabaw Przy Kaszowniku. Plac mieści się w kwadracie, między blokami Przy Kaszowniku 9-15 oraz ulicą Jagiellońską 21-23 w Toruniu. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana urzadzeń zabawowych, montaż elementów małej architektury, wymiana piasku, montaż zadaszenia piaskownicy.

CH0559 Chełmińskie Zazielenić ulice Kaszownika . Okolice oraz obszar wzdłuż bloku przy Kaszowniku 9-15, Toruń. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów we wskazanej lokalizacji.

CZ0104 Czerniewice XXIV Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice". Ul. Włocławska 256, 87-100 - plac przy kościele. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zorganizowanie festynu pn. "Tu są moje Czerniewice" (atrakcje dla dzieci, gry, warsztaty, konkursy).

CZ0105 Czerniewice Wykonanie zieleni na terenie rekreacyjno-sportowym. U zbiegu ul. Zdrojowa/Włocławska w Toruniu-Czerniewicach, nr działki 512, obręb 76, teren rekreacyjno-sportowy. 170 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wymiana gruntu, montaż systemu nawadniającego; zakres rzeczowy projektu zostanie dostosowany do dostępnej puli środków.

CZ0106 Czerniewice Energooszczędny system sterowania oświetleniem. U zbiegu ul. Zdrojowa/Włocławska w Toruniu-Czerniewicach, nr działki 512, obręb 76, teren rekreacyjno-sportowy. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup i montaż systemu sterowania i zarządzania istniejącym oświetleniem.

CZ0107 Czerniewice Na moim osiedlu bawiąc się uczę. Szkoła Podstawowa nr 34 Toruń, ul. Włocławska 237 87-100 Toruń. 20 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja zajęć z zakresu umiejętności społecznych dla dzieci.

CZ0108 Czerniewice Szkoła pod żaglami - SP 34 w Toruniu. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Tony'ego Halika, ul. Włocławska 237/239. 70 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż ławostołów, żagla zacieniającego.

GB0124 Grębocin-Bielawy Zielona strefa relaksu. Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Krynicka 8 87-100 Toruń Numer działki: 293/36 i 292/3 w Toruniu. 70 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż elementów małej achitektury (ławki, donice z zielenią).

GB0125 Grębocin-Bielawy Plac zabaw na Bielawach. Połączone działki o nr. 212/23 i 214/20. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), bez oświetlenia.

GB0127 Grębocin-Bielawy Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie! - więcej drzew na osiedlu Bielawy. Park i teren miejski między ulicami Koszalińska / Szczecińska / Krynicka. 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, montaż elementów małej architektury w jednej lokalizacji (bez budynku po PCK, bez ul. Krynickiej 50-52-58).

JM0838 Jakubskie-Mokre Nowe bramki na "Misiaczku". Plac zabaw Misiaczek, ul. Lubicka. 5 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana siatek w bramkach.

JM0843 Jakubskie-Mokre Pancerny przystanek na Targowej. Przystanek tramwajowy "Targowa". 20 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: usunięcie tablicy informacyjnej, montaż szyby na wiacie przystankowej.

JM0844 Jakubskie-Mokre Angielski na Jakubskim. Jakubskie - Mokre. 70 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja zajęć z języka angielskiego dla dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych form dydaktycznych.

JM0847 Jakubskie-Mokre Nowa bieżnia lekkoatletyczna przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska. Boisko sportowe przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Batorego 43/49 87-100 Toruń Działka nr 295/2 obręb 0004. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres:  budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej, demontaż istniejącego chodnika; zakres rzeczowy projektu będzie ograniczony do dostępnej puli środków.

JM0849 Jakubskie-Mokre Zagospodarowanie roślinami odpornymi na suszę placu Daszyńskiego. Plac Daszyńskiego - wyspy centralne i sąsiadujące pasy zieleni przy jezdniach, również przed ZDZ. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń krzewów i pnączy; zakres projektu będzie dostosowany do limitu dostępnych środków.

JM0850 Jakubskie-Mokre Stworzenie alei drzew wzdłuż ul. Prądzyńskiego wraz z rozszczelnieniem nawierzchni utwardzonych. Ul. Prądzyńskiego od nr 3 do bram jednostki wojskowej. 135 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń drzew wdłuż ulicy Prądzyńskiego.

JM0851 Jakubskie-Mokre Miejska Pasieka Pokazowa- kontynuacja projektu. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: prowadzenie małej pasieki pokazowej, opieka pszczelarza, badanie jakości miodu, warsztaty edukacyjne.

K0123 Kaszczorek Osiem super imprez kulturalnych w Kaszczorku 2024 r. Punkt postojowy dla kajakarzy "Wygoda" przy Muzeum Etnograficznym i Drwęcy. Jeśli ze względów postojowych nie będzie możliwe, sala w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Ciuruś w Kaszczorku ul. Wieżowa 1/5 Toruń lub innym miejscu w Kaszczorku. 56 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja ośmiu imprez o charakterze lokalnym, podkreślających walory etniczne Kaszczorka, ograniczenie zakresu zadania: bez posiłków finansowanych ze środków publicznych, wybór miejsca realizacji na terenie Kaszczorka - do decyzji realizatora projektu.

K0124 Kaszczorek Konkurs fotograficzny "Mój Kaszczorek". Kaszczorek, ul. Szczęśliwa lub inna jeśli okaże się to konieczne w czasie przygotowania realizacji projektu. 8 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja konkursu fotograficznego pokazującego walory przyrodnicze Kaszczorka.

K0125 Kaszczorek Czystsze chodniki, jezdnie i ulice. Na razie śmieci nie zliczę. Przy chodnikach ulic osiedla Kaszczorek. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż pojemników na odpady we wskazanej lokalizacji.

K0127 Kaszczorek Remont i rewitalizacja obiektów na przystani kajakowej "Wygoda" w Kaszczorku. Punkt Postojowy dla Kajakarzy "Wygoda" Kaszczorek ul. Turystyczna 130. 90 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont wiaty, naprawa schodów, montaż siatki do gry w siatkówkę, wymiana tablicy, naprawa balustrady wieży widokowej.

K0129 Kaszczorek Mini Park w Kaszczorku. Zbieg ulic Złotej Rybki i Roślinnej. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: uporządkowanie zieleni, prace pielegnacyjne, wykonanie nasadzeń, montaż elementów małej architektury, zakres projektu zostanie dostosowany do dostępnej puli środków.

K0130 Kaszczorek Masz zielone? Mam! Grasz w zielone? Gram! - kontynuacja aranżacji terenu SP27. SP nr 27 im. E. Zawackiej, ul. Turystyczna 19. 290 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie miniogrodu dendrologicznego, ścieżki dydaktycznej, montaż urządzeń zabawowych i gier podwórkowych.

K0131 Kaszczorek Bezpieczna droga dla dzieci do szkoły im. Gen. Zawackiej w Kaszczorku. Przejście dla pieszych na ul. Turystycznej przed zakrętem nieopodal nr 13 i 23. 10 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie pasów akustycznych przed przejściem dla pieszych.

K0132 Kaszczorek Kaszczorkowa majówka - na sportowo, festynowo. Teren przy Stajni Kaszczorek, Wieżowa 1/5. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zorganizowanie festynu dla mieszkańców Kaszczorka (gry, zabawy, atrakcje dla dzieci).

O0906 Ogólnomiejskie Zlot autobusów zabytkowych wraz z okazjonalną, darmową linią turystyczną. Jeden z obszernych parkingów miejskich lub przy centrum handlowym, otwarta przestrzeń przy Przystani Toruń. 40 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja zlotu zabytkowych autobusów w Toruniu.

O0908 Ogólnomiejskie Defibrylatory AED - Punkty Ratowania Życia. Na terenie autobusowego i tramwajowego ciągu przesiadkowego pl. Rapackiego oraz al. Solidarności w Toruniu. 15 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup i montaż jednego defibrylatora do umieszczenia w przestrzeni pl. Rapackiego (dokładna lokalizacja jest zależna od możliwości uzyskania zgody na umieszczenie urządzenia w obszarze objętym trwałościa projektu węzła przesiadkowego); w pobliżu węzła na al. Solidarności - nie - w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się już dwa urządzenia tego typu (Urząd Miasta Torunia oraz CKK Jordanki)

O0917 Ogólnomiejskie Świadomy rodzic - wokół potrzeb i wartości. Lewobrzeże, proponowana lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu. 20 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców z zakresu rozwoju społeczno-emocjonalngo dzieci i młodzieży, relacji społecznych.

O0921 Ogólnomiejskie Budowa drogi przy ul. Kormorana w Toruniu. Kormorana, odcinek od ul. Czapli do ul. Sitowia, dz. nr 906, obr. 74, m. Torunia, dz. nr 907, obr. 74, m. Torunia. 1 500 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa ul. Kormorana na odcinku od ul. Czapli do ul. Sitowia.

O0923 Ogólnomiejskie Kolacje (drugi posiłek) dla przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82-84. 850 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zapewnienie drugiego posiłku dla bezdomnych osób przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w 2024 r.

O0925 Ogólnomiejskie Zielony ogród przy Gagarina. Ul. Gagarina 34. 700 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, montaż elementów małej architektury, wykonanie ciągu pieszego.

O0939 Ogólnomiejskie Utworzenie siłowni zewnętrznej przy Hospicjum im. Jana Pawła II w Toruniu. Centrum Opieki Medycznej Hospicjum im. Jana Pawła II, ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń; numer działki: 38/1 ; 38/2 część zachodnia i 40 z obrębu 34. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa siłowni zewnętrznej (z zastosowaniem urządzeń  dla osób z niepełnosprawnością) wraz z utwardzeniem z kostki, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojak na rowery).

O0940 Ogólnomiejskie Poprawa bezpieczeństwa i remont ul. Moniuszki wzdłuż budynków 34-40; 42-46; 43-45; 47-49. Ul. Moniuszki pomiędzy budynkami 34-40; 42-46; 43-45; 47-49. 880 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: frezowanie starej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nakładki.

O0941 Ogólnomiejskie Poprawa bezpieczeństwa i remont chodników wzdłuż ul. Moniuszki przy budynkach 34-40, 42-46, 43-45, 47-49, 51-53. Ul. Moniuszki pomiędzy budynkami 34-40, 42-46, 43-45, 47-49, 51-53 - wg załącznika graficznego. 350 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zdjęcie starej nawierzchni, wykonanie nowych chodników z kostki betonowej, wykonanie obrzeży chodnikowych.

O0942 Ogólnomiejskie Aqua Fitness dla Seniorów. Toruńskie baseny: Aqua Toruń ul. Bażyńskich 9, 87-100 Toruń; Mini Aquapark ul. Hallera 79, 87-100 Toruń. 170 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja zajęć sportowych aqua fitness dla toruńskich seniorów.

O0944 Ogólnomiejskie Czytam, słucham e-booki w Toruniu. WBP-Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8 87-100 Toruń. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup kodów umożliwiających nieodpłatny dostęp do e-booków w bibliotece; zakres rzeczowy dostosowany do dostępnej puli środków; korzystanie na podstawie regulaminu.

O0945 Ogólnomiejskie Światło na lekkoatletykę. Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego w Toruniu, Generała Józefa Bema 23/29, 87-120 Toruń. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zapewnienie oświetlenia bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w okresie październik - marzec 2024, od poniedziałku do piątku, od zmierzchu do godz. 19.00.

O0946 Ogólnomiejskie Pomoc młodym zwierzętom - zakup inkubatora na wyposażenie patrolu EKO. Udzielanie pomocy zwierzętom z terenu Gmina Miasta Toruń - urządzenie zostanie zainstalowane w siedzibie Straży Miejskiej w Toruniu, ul. Grudziądzka 157. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup inkubatora dla zwierząt na potrzeby działań Patrolu Eko Straży Miejskiej.

O0947 Ogólnomiejskie Pasja nie ma wieku - Strefa Kreatywnego Seniora, SOS smartfon. WBK-KK F.16 87-100 Toruń Raszei 1 Mediateka. 15 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja zajęć kulturalnych, integracyjnych, animacyjnych dla seniorów.

O0949 Ogólnomiejskie Wymiana i montaż oświetlenia na Rubinkowie I. Rubinkowo I, m.in.: ul. Łyskowskiego, ul. Mocarskiego, ul. Rydygiera. 320 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana 28 lamp i słupów na nowe lampy typu LED.

O0951 Ogólnomiejskie Pomoc kotom bezdomnym. Teren Gminy Miasta Toruń. 35 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup karmy w puszkach dla kotów bezdomnych.

O0952 Ogólnomiejskie Ratujmy zwierzęta, ich dom i naturę!! Rewitalizacja stawu Kacze Doły, jako elementu przyszłego Parku Bielany. Staw Kacze Doły mieści się w miejskim lesie, pomiędzy osiedlem Brzezina, a Lotniskiem Aeroklubu Pomorskiego. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: bagrowanie stawu z nadzorem saperskim.

O0953 Ogólnomiejskie Cykl koncertów TOS dla dzieci w wieku 3-10 lat. Teren Zespołu Staromiejskiego. 60 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja cyklu audycji i koncertów edukacyjnych Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej dla dzieci w wieku 3-10 lat.

O0955 Ogólnomiejskie Remont nawierzchni ul. Wybickiego 21 a ul. Lelewela 13. Wybickiego 21 - Lelewela 13. 1 400 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont nawierzchni ul. Wybickiego na odcinku pomiędzy budynkami ul. Wybickiego 21 a ul. Lelewela 13.

O0956 Ogólnomiejskie Przebudowa ulicy Żelaznej wraz z wykonaniem miejsc postojowych i oświetleniem. Ul. Żelazna działka nr 578/4. 1 500 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy i nawierzchni jezdni, chodnika oraz oświetlenia, na odcinku 170 m.

O0957 Ogólnomiejskie Trzmielina na Polnej i Okrężnej. Trawniki wzdłuż chodników na ulicy Polnej od Chełmińskiej i na Szosie Okrężnej do 4 Pułku Lotniczego. 20 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń krzewów we wskazanej lokalizacji.

O0959 Ogólnomiejskie Napis wielkoformatowy, przestrzenny zawierający słowo "Toruń". W jednym z miejsc: Plac Rapackiego, Bulwary, Brama Gotyckiej Starówki (przy al. Solidarności lub ul. Wały gen. Wł. Sikorskiego), Dolina Marzeń. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie napisu wielkoformatowego promującego miasto Toruń, lokalizacja (możliwa także poza starówką) zostanie ustalona po ewentualnym wyborze projektu i uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków.

O0960 Ogólnomiejskie Koszykówka dla wszystkich! Rewitalizacja boisk na Bielanach. Boisko położone przy ul. Olszewskiego, nr działki ewidencyjnej 151/2 obręb 1. 500 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana nawierzchni boiska, montaż koszy na boisku, montaż elementów małej architektury, wykonanie chodników.

O0962 Ogólnomiejskie Nowoczesna ulica Bema z dawnym urokiem i charakterem. Szeroki pas zieleni pomiędzy jezdniami, na ul. Gen. Józefa Bema, na wysokości od numeru 12 do skrzyżowania z ulicą Kazimierza Osmańskiego. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ulicy Bema, liczba drzew uzależniona od możliwości terenowych i sieci podziemnych.

O0969 Ogólnomiejskie Sport Cię poruszy. Donimirskiego 7 - działka 10/23. 260 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana nawierzchni boiska, montaż urządzeń sportowych i elementów małej architektury.

O0970 Ogólnomiejskie Toruń chroni jerzyki - wieszamy budki dla jerzyków na szkołach i przedszkolach. Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, przedszkola publiczne i prywatne w Toruniu. 80 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup budek lęgowych dla jerzyków i przekazywanie ich w zamian za dostarczone butelki PET, szczegółowy zakres projektu, w tym ilość budek, zostanie dostosowany do limitu dostępnych środków i możliwości realizacyjnych.

O0971 Ogólnomiejskie Czysty Toruń - walczymy ze smogiem i z nielegalnymi wysypiskami. Toruń. 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie badań próbek materiałów pobranych z palenisk domowych, zakup 3 sztuk terminali PDA i 30 sztuk fotopułapek.

O0975 Ogólnomiejskie Magiczne Światła Torunia. Rynek Staromiejski, ul. Różana i Żeglarska do katedry św. Janów, dokładna lokalizacja umieszczona jest na mapie. 400 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: w ramach projektu zostaną zakupione formy świetlne, które uzyskają pozytywną opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta; liczba elementów będzie dostosowana do dostępnego limitu środków.

O0976 Ogólnomiejskie Szkolne Budżety Partycypacyjne - pilotaż. 20 szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Torunia. 400 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: realizacja pilotażu procedury budżetu obywatelskiego w 20 szkołach publicznych w Toruniu.

O0977 Ogólnomiejskie Plac zabaw. Plac zabaw za blokiem Stefana Srebrnego 2, nr dz. 91/42 obr. 58. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicy.

O0979 Ogólnomiejskie Kastracja i czipowanie zwierząt właścicielskich. Gmina Miasta Toruń. 20 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie zabiegów u zwierząt właścicielskich; liczba zabiegów będzie dostosowana do limitu środków; regulamin naboru.

O0980 Ogólnomiejskie Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Przybyszewskiego 3, 87-100 Toruń. 940 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont  głównego budynku schroniska.

O0981 Ogólnomiejskie Droga gen. Okulickiego na Stawkach. Ul. gen. Okulickiego od nr 1-15, od skrzyżowania z ulicą Bołtucia i Tokarzewskiego-Karaszewicza, obręb 72, 0072. 600 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa ulicy Okulickiego na odcinku od ul. Tokarzewskiego - Karaszewicza do ul. Okulickiego 15.

O0982 Ogólnomiejskie Tomograf akustyczny ocali drzewa. Miasto Toruń. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup tomografu akustycznego i szkolenia dla osób obsługujących urządzenie.

O0983 Ogólnomiejskie Rewaloryzacja struktur pomnika Dzieci Polskie Matce Polski w Toruniu. Ok. km od SP nr9 w Toruniu, las w kierunku Barbarki, na skraju ulicy Pawiej; dz.ew. 28/1 Nadleśnictwo Toruń, ul. Polna 34/38 w Toruniu. 60 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: renowacja pomnika we wskazanej lokalizacji, montaż tablicy informacyjnej.

O0984 Ogólnomiejskie Toruński Rower Miejski na Rudaku. Rejon ul. Rudacka/Olsztyńska, nr działki dr 61. 80 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa stacji, koszty utrzymania stacji.

O0985 Ogólnomiejskie Odnowa skate parku pod wiaduktem. Ul. Chrobrego. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja skate parku, montaż dodatkowych urządzeń, naprawa i modernizacja oświetlenia.

O0986 Ogólnomiejskie Fantastyczny Dom Kultury Miejscem realizacji projektu będą pomieszczenia znajdujące się w budynku należącym do Gminy Miasta Toruń. 160 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: realizacja zajęć kulturalnych związanych z fantastyką, popkulturą i grami; realizacja w jednej z miejskich instytucji kultury (projekt przeniesiony z listy Staromiejskie, poprzednie oznaczonie: SM0469 plus SM0471).

O0987 Ogólnomiejskie Budowa chodnika przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Budowa Chodnika między torami tramwajowymi a budynkami mieszkalnymi i użytkowymi wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej Curie. 400 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa chodnika po stronie wschodniej ul. M. Curie-Skłodowskiej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Łukowej (przeniesione z puli Jakubskie-Mokre, dawne oznaczenie: JM0852).

O0988 Ogólnomiejskie Przebudowa północnego chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej (od ul. Krętej/Gniewkowskiej do sklepu Biedronka). Ul. Poznańska. 1 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: przebudowa północnego chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej (od ul. Krętej/Gniewkowskiej do sklepu Biedronka); projekt przeniesiony z puli Podgórz, poprzednie oznaczenie: P0207).

O0989 Ogólnomiejskie Budowa ul. Sitowia na odcinku od ul. Szuwarów do ul. Kormorana. ul. Sitowia. 1 500 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa ul. Sitowia na odcinku od ul. Szuwarów do ul. Kormorana (projekt przeniesiony z listy Stawki; poprzednie oznaczenie: ST0157).

O0990 Ogólnomiejskie Dziedziniec relaksu i zabawy przy Szkole Podstawowej Nr 9. Ul. Rzepakowa 7/9, numery działek: 198, 199, 200, 201, 203, 205. 430 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana nawierzchni utwardzonej, montaż gier podwórkowych i ławek (projekt przeniesiony z puli Wrzosy; poprzednie oznaczenie: W0481).

P0204 Podgórz Dziecięce marzenia. Ul. Drzymały 13A, nr działki 629/8. Teren jest własnością Gminy Miasta Toruń. Administrowany przez ZGM. 220 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż nowych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury, budowa ogrodzenia placu zabaw, wymiana piasku, nasadzenia drzew.

P0205 Podgórz Doposażenie placu zabaw. Plac zabaw przy ul. 63. Pułku Piechoty 77A-75C-73A. Teren jest własnością Gminy Miasta Toruń, administrowany przez ZGM. 160 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż linarium, wymiana piasku na istniejącym placu zabaw, naprawa ogrodzenia placu zabaw.

P0206 Podgórz Glinki razem!!! dla każdego coś dobrego!!! Ul. Poznańska 294. 60 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż urządzeń do street workoutu i gier podwórkowych, montaż elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci); z wyłaczeniem działki przeznaczonej na sprzedaż.

P0209 Podgórz Posprzątaj po swoim pupilu. Ul. Poznańska 294. 5 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż pięciu pojemników na odpady we wskazanej lokalizacji.

R0151 Rubinkowo Drabinkowo - Planeta Zabawy. Dziewulskiego 41 b teren przed Szkołą Podstawową nr 31 im Gen J. Hallera na miejscu istniejącego placu zabaw. 170 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana urządzeń zabawowych, wymiana nawierzchni bezpiecznej na piasek, montaż elementów małej architektury; zakres rzeczowy projektu będzie dostosowany do możliwości terenowych.

R0152 Rubinkowo Wielki festyn rodzinno-parafialny. Toruń, ul. Rydygiera 21. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja festynu (pokazy, konkursy, gry i zabawy dla dzieci).

R0153 Rubinkowo Rubinkowo - Bezpieczne Osiedle - Bezpieczni Mieszkańcy. Lokalizacja m.in. ul. Łyskowskiego, ul. Dziewulskiego, ul. Rakowicza, ul. Niesiołowskiego, ul. Rydygiera, ul. Działowskiego. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup i montaż kamer i urządzeń do minitoringu osiedlowego.

R0154 Rubinkowo Dziecięca radość życia - modernizacja placów zabaw. Ul. Przybyłów 2-4, ul. Dziewulskiego 25-27, ul. Piskorskiej 12. 250 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż urządzeń zabawowych, montaż elementów małej architektury, uzupełnienie piasku; zakres rzeczowy projektu będzie dostosowany do możliwości terenowych.

RU0113 Rudak Fitness na Rudaku. Osiedle Rudak, np. Dom Muz przy ul. Okólnej lub SP nr 17 przy ul. Rudackiej. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja zajeć fitness, 2 razy w tygodniu, w ciągu 2024 r.

RU0114 Rudak Doposażenie placu zabaw Podgórska 14d/Gerwazego 7 i 9 - Bawmy się wesoło! Plac zabaw pomiędzy budynkami Pogórska 14d a Gerwazego 7 i 9. 95 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana urządzeń zabawowych, nawierzchnia piaskowa; zakres rzeczowy projektu będzie dostosowany do możliwości terenowych.

RU0115 Rudak Przyjazne i Zielone Lewobrzeże. Wydma Rudacka - ekologiczne miejsce relaksu - etap I. Obszar pomiędzy ul .Strzałową, Podgórską, Starą Drogą i osiedlem Sosnowy Las. W obrębie działek: 132.19ZP-12, 132.19ZP-10, 132.19MN-4, 132.19KD(D)-16. 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: uporządkowanie i zabezpieczenie schronów i inwentaryzacja przyrody, zabezpieczenie wydmy, montaż elementów małej architektury; zakres rzeczowy projektu ograniczony do dostępnej puli środków.

RU0116 Rudak Rekreacja na Rudaku B - Etap I - górka saneczkowa. Ul. Rypińska 72,72-78, nr. działki 302/22 obręb 68 MPZP "Rudak B" 949/22 z dnia 20.10.2022r. Jednostka 168,18- ZP1. 125 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: przekształcenie naturalngo wzniesienia w górkę saneczkową.

SK0381 Skarpa Wesoła Skarpa - doposażenie placów zabaw przy ul. Tłoczka. Plac zabaw nr 5 – Tłoczka 3 - balkony (Nieruchomość Karolina II) oraz Plac zabaw nr 6 – Tłoczka 1 (Nieruchomość Karolina II). 120 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: doposażenie placów zabaw, zakres rzeczowy projektu będzie dostosowany do możliwości terenowych.

SK0382 Skarpa Sensoryczny plac zabaw dla dzieci małych w żłobkowym ogrodzie. Teren Żłobka Miejskiego nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 16. 230 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż urządzeń zabawowych, nasadzenia zieleni.

SK0383 Skarpa Eko Zakątek - Zielona Klasa SP 18. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera ul. Wyszyńskiego 1/5 87-100 Toruń. 180 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż ławostołów, ogrodzenia, budowa wiaty, montaż Światowida.

SK0384 Skarpa Rodzinny plac zabaw dla dzieci. Plac zabaw zlokalizowany między blokami Kusocińskiego 2, 4, 8, a Szosą Lubicką 182. 170 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż urządzeń zabawowych, elemetów małej architektury (koszy na śmieci, ławek), nasadzenia zieleni.

SK0385 Skarpa Monitoring osiedlowy. Parking Srebrnego 2-4, dz. 91/42 obr. 58. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup i montaż punktu kamerowego monitoringu wizyjnego miasta Torunia.

SK0386 Skarpa Lampy solarne. Przy bloku Srebrnego 4, dz. 91/42, obr. 58. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: dostawa i montaż dwóch lamp solarnych.

SM0463 Staromiejskie BO warto głosować na Szczytną 13! ul. Szczytna 13, 87-100 Toruń Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. 40 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup urządzeń ułatwiających korzystanie z zasobów bilbioteki osobom z niepełnosprawnościami.

SM0464 Staromiejskie Brydż dla każdego. Na terenie okręgu Staromiejskie. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja  spotkań i warsztatów brydżowych, realizacja w jednej z miejskich instytucji na terenie okręgu Staromiejskie.

SM0466 Staromiejskie Remont placu zabaw w Fosie Zamkowej wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Plac zabaw w Fosie Zamkowej przy zestawie do streetworkoutu. 256 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana urządzeń zabawowych, nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury; uzgodnienia konserwatorskie.

SM0468 Staromiejskie Metamorfoza muralu przy ul. Przedzamcze. Ul. Przedzamcze 11, przy MDK. 40 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie muralu artystycznego we wskazanej lokalizacji; konieczne uzgodnienia konserwatorskie.

SM0470 Staromiejskie Ławeczki gen. Zawackiej: zagospodarowanie zielenią i ławki w pobliżu pomnika. Teren wokół i przed pomnikiem gen. Elżbiety Zawadzkiej przy ul. Podmurnej. 70 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: poprawa zagospodarowania terenu wokół pomnika, wymiana parkletu; zakres będzie dostosowany do ograniczeń konserwatorskich oraz dostępnej puli środków.

ST0156 Stawki Budowa okólnej bieżni lekkoatletycznej wokół boisk Orlik przy ul. Hallera. Teren wokół kompleksu boisk Orlik na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu (ul. Hallera 79). Załącznik - Plan sytuacyjny projektowanej bieżni. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa bieżni lekkoatletycznej, dwutorowej.

ST0158 Stawki Osiedlowy Festyn na Zakończenie Lata. Na terenie Stawek. 10 500 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja festynu rodzinnego (gry, zabawy, konkursy dla dzieci).

ST0159 Stawki Ognisko Mikołajkowe. Stawki - teren szkoły SP 14. 7 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja ogniska dla mieszkańcow Stawek (wspólne śpiewanie kolęd, występy, atrakcje dla dzieci).

ST0160 Stawki Remont i odbetonowanie zniszczonego pomostu na Kępie Bazarowej. Pomost "świetlny" na Kępie Bazarowej - obszar utwardzony połamanymi płytkami. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej, wymiana nawierzchni na pomoście, montaż elementów małej architektury, nasadzenia zieleni; zakres rzeczowy projektu będzie dostosowany do dostępnej puli środków.

W0485 Wrzosy Festyn rodzinny – spotkajmy się razem. Działka 046301_1.0032.747/7, pomiędzy sklepem Intermarche a blokiem przy ul. Watzenrodego 5. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja festynu rodzinnego (pokazy, animacje, występy, atrakcje dla dzieci).

W0486 Wrzosy Zwiększamy bezpieczeństwo na osiedlu Jar. Ul. Grasera 5, działka 046301_1.0030.180. 80 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: projekt i montaż ośmiu słupów i lamp typu LED.

W0493 Wrzosy Polepszenie komfortu wypoczynku na łonie natury pomiędzy stawem a przedszkolem PM18. Ul. Grasera 3 oraz Grasera 5, nr działki 180 oraz 182, teren wokół Stawu Kapitana oraz placu zabaw. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: odtworzenie zniszczonych grilli, ławek, stolików, montaż domku dla owadów, budek lęgowych dla ptaków.

W0494 Wrzosy Rewitalizacja terenu nasadzenie krzewów miododajnych w pasie zieleni ul. Słowicza. Ul. Słowicza na odcinku 202 m, począwszy od ul. Chełmińskiej (wzdłuż ogrodzenia ROD STORCZYK II).- część działki geodezyjnej nr 416 (obręb 31) sąsiadująca z działkami geodezyjnymi nr 156 i 160 (obręb 31). 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń krzewów we wskazanej lokalizacji.

W0496 Wrzosy Nasadzenia dzikiej róży i krzewów miododajnych wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Pas rozdzielający ul. Szosa Chełmińska od ul. Polnej do Warzywnej. 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów we wskazanej lokalizacji.

W0497 Wrzosy Bezpłatne zajęcia artystyczne, sportowe i prozdrowotne . Pomieszczenia wynajęte, Parki Miejskie . 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: realizacja zajęć animacyjnych, sportowych, kulturalnych dla mieszkańców Wrzosów; zakres rzeczowy projektu będzie dostosowany do dostępnej puli środków.

W0498 Wrzosy Święto osiedla Jar i Święto osiedla Wrzosy. Teren Miejski na Osiedlu Jar, np. parking przy ul. Grasera, Teren Miejski na Osiedlu Wrzosy, np. teren przy ul. Zbożowa/ Ugory albo np. Barbarka. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja festynu dla mieszkańców Wrzosów (animacje, pokazy, atrakcje dla dzieci).

W0500 Wrzosy Szczęśliwa 13 - 13 imprez okolicznościowych na Osiedlu Jar i Wrzosy. Centra Aktywności Lokalnej, tereny miejskie, np. skatepark, orlik park na ul. Narcyzowej, Barbarka, Wrzosowisko, Park na Osiedlu Jar. 65 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja 10 imprez o charakterze lokalnym, bez posiłków finansowanych ze środków publicznych, bez powielania imprez, które odbywają się w skali ogólnomiejskiej.

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: walka bokserska
  Miasto, Sport
  9 i 10 grudnia 2023 r. w hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska odbędą się walki finałowe Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Na zdjęciu: otwarcie Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim
  Miasto, Sport
  Od 4 do 10 grudnia 2023 r. Toruń jest stolicą boksu – rozpoczęły się Mistrzostwa Polski seniorek i seniorów w boksie olimpijskim.
 • Na zdjęciu; rzeźba mostu im. gen. E. Zawackiej wykonana w lodzie
  Miasto
  Jedną z atrakcji 10. rocznicy powstania mostu gen. Elżbiety Zawackiej było rzeźbienie mostu w lodzie. Spektakularna rzeźba stanęła na Rynku Staromiejskim.
 • Na zdjęciu: stół z kolorowymi papierami, przy nim siedzą dzieci podczas warsztatów
  Kultura, Miasto
  Przy ul. Kościuszki, w obrębie dawnych Młynów Richtera oficjalnie otworzono Młyn Kultury, w którym swoje miejsce znalazły trzy instytucje kulturalne, kierowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Na zdjęciu: otwarty "Przewodnik astronomiczny po Polsce", widac dłonie trzymające tę otwartą książkę
  Miasto
  Premiera „Przewodnika astronomicznego po Polsce” przygotowanego na Rok Kopernika miała miejsce 9 grudnia 2023 r. w Ratuszu Staromiejskim.
 • Na zdjęciu: grupa osób, w tle most drogowy
  Drogi, Miasto
  Liczne grono torunianek i torunian wraz z prezydentem Michałem Zaleskim pozowało do wspólnej fotografii z mostem drogowym im. gen. Elzbiety Zawackiej w tle z okazji 10. rocznicy jego otwarcia.
 • Poznaliśmy laureatów 44. edycji konkursu plastycznego pn. „Moja przygoda w muzeum”. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu.
 • 10 grudnia 2023 r. na Lodowisku Mentor Sport rozegrany zostanie coroczny turniej charytatywny Świąteczna Bitwa Gwiazd.
 • Dobra informacja dla miłośników jazdy na łyżwach. 16 grudnia 2023 roku otwarte zostanie lodowisko sezonowe Przy Skarpie. Po dłuższej przerwie ponownie otwarte zostanie sezonowe lodowisko MOSiR, które znajduje się przy ul. Przy Skarpie 2. Pierwsi łyżwiarze będą mogli wejść na lód 16 grudnia 2023 roku. Lodowisko będzie czynne od poniedziałku do...
 • Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej doraźnej pomocy psychologicznej.
 • Prezydent Torunia Michał Zaleski odwiedził z opłatkiem i upominkami toruńskie kluby seniora.
 • 9 i 10 grudnia 2023 r. w hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska odbędą się walki finałowe Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Od 10 lat białe łuki mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej są nieodłącznym elementem panoramy Torunia. Rocznicę otwarcia drugiego toruńskiego mostu drogowego obchodzimy w ten weekend.
 • W najbliższą niedzielę, 10 grudnia 2023 r., w rejonie Motoareny odbędzie się impreza samochodowa „4. Toruńska Barbórka”. W związku z tym z ruchu na kilka godzin zostanie zmieniona organizacja ruchu.