Budżet obywatelski 2023 - wstępna lista projektów do głosowania | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Toruń

Budżet obywatelski 2023 - wstępna lista projektów do głosowania

26 sierpnia 2022 r. zespół weryfikujący projekty złożone do Budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2023 opublikował wstępną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

Na liście znajduje się 131 propozycji.

Żeby zapoznać się z wykazem należy przejrzeć zestawienie dostępne poniżej. Projekty są podzielone na poszczególne pule lokalne i ogólnomiejską.


UWAGA!

 1. Do 02 września 2022 r. mieszkańcy mogą składać do Prezydenta Miasta Torunia odwołania od propozycji zawartych na liście.

 2. Odwołania można składać pisemnie:
  - na adres: Prezydent Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  - lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres: bo@um.torun.pl

 3. Rozpatrywanie odwołań i publikacja ostatecznych list nastąpi w terminie do 16 września 2022 r.

 4. Głosowanie zaplanowano w okresie: 24 września - 03 października 2021.

 

Rodzaj zadania: Bydgoskie
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
B0549 Bydgoskie Zielone skrzyżowania na Bydgoskim. Plac Frelichowskiego, Skrzyżowanie ul. Szosa Okrężna / Broniewskiego - Plac Skalskiego. 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia zieleni we wskazanych lokalizacjach.

B0550 Bydgoskie Bydgoskie - osiedle kwitnącej wiśni i jabłoni. Teren pomiędzy ulicami Fałata, Łukasiewicza, Reja, gdzie znajdują się tereny zielone. trawniki, a w pobliżu boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw. 65 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia drzew ozdobnych, trejaż, bez altan.

B0552 Bydgoskie Lepsze światło. Ul. Bydgoska. 80 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana 40 sztuk opraw na ledowe o barwie ciepłej, tylko na ul. Bydgoskiej.

B0554 Bydgoskie Leśne podwórko - przestrzeń integracyjna przy Młodym Lesie. Ul. Krasińskiego 72, działka 180, obręb 8. 250 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zagospodarowanie terenu, wykonanie nasadzeń zieleni, zdjęcie nawierzchni betonowej, elementy małej architektury, miejce na ogród społeczny.

B0555 Bydgoskie Usiądź wygodnie - więcej ławek na Bydgoskim i Bielanach. Dziaka nr 134/12, obręb 8 - skwerek na rogu Kraszewskiego i Matejki, działka nr 134/12, obręb 8 - skwerek między pawilonami a Polskim Cukrem; działka nr 36, obręb 9 - gminny teren przy rogu ulic Bema i Matejki obok drzewa po północnej stronie; działka nr 211/1, obręb 2 - skwerek między parkingiem przy lodowisku a wjazdem na parking przy hali ; działka nr 177/39, obręb 5 - skwer przy Broniewskiego między Broniewskiego 78/86 i Broniewskiego 88; działka nr 209/2, obręb 5 - skwer przy Reja 17 od strony Broniewskiego; działka nr 69/2, obręb 5 - skwerek koło Przedszkola nr 9 od strony ul. Łukasiewicza, działka nr 109/1, obręb 5 - skwer od strony ulicy Łukasiewicza przy bloku Fałata 54/58; działka nr 19/18, obręb 6 - gminny skwer od strony ulicy Sienkiewicza przy "Polkornie"; działka nr 207/2, obręb 6 - Rudelka naprzeciwko ronda; działka nr 173, obręb 8 - skwerek przy Mickiewicza 34 obok zakładu fryzjerskiego "Kant"; działka nr 111, obręb 13 - skwerek naprze. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż ławek (pod ławkami nawierzchnia gruntowa), nasadzenia zieleni.

B0556 Bydgoskie Renowacja zabytkowych ławek na osiedlu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pracowników Umysłowych. Obręb 13, działki nr 110/18, 110/17, 112/10 i 150/1 będące własnością GMT. Sąsiednie budynki znajdujące się w obrębie osiedla mają numery Matejki 16/18 i Matejki 20/22, Mickiewicza 19/21 i Mickiewicza 23, Krasińskiego 18/20 i Krasińskiego 22/24. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: renowacja ławek zlokalizowanych we wskazanych w projekcie miejscach.

B0558 Bydgoskie Remont placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego 53-55, 57-59. Gałczyńskiego 53-55, 57-59. 150 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych.

B0559 Bydgoskie Zielony zakątek na Moniuszki - strefa relaksu. Koniec ul. Moniuszki. 60 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia zieleni, montaż ławek.

B0560 Bydgoskie Nadmorski piasek oraz bezpieczna przestrzeń zabawy i relaksu dla dzieci. Ul. Tuwima 14, działka 152/2 (stara piaskownica). 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż nowej piaskownicy, wymiana piasku, montaż ławek i koszy na śmieci.

Rodzaj zadania: Chełmińskie
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
CH0519 Chełmińskie Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Hugona Kołłątaja 6. Ul. Kołłątaja 6-18 (plac zabaw znajduje się między blokami). 170 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych, montaż ławek.

CH0520 Chełmińskie Jestem gospodarzem terenu - widzę i działam. Teren placu zabaw i mini siłowni dla okolicznych bloków: ul. Hurynowicz 2 - 20, Szosa Chełmińska 161 - 163 oraz Szosa Chełmińska 155 - 155c dz. 54/14. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zmiana zakresu: uporządkowanie zieleni, nasadzenia, przegląd urządzeń.

CH0523 Chełmińskie Drzewa i krzewy przy placu Chrapka (północna strona). Pas zieleni wzdłuż ul. Przy Kaszowniku do Placu Biskupa Chrapka (Czarneckiego 2 do wylotu Jagiellońskiej). 60 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia drzew i  krzewów wzdłuż ulicy Przy Kaszowniku na odcinku od ul. Rynek Wełniany do ul. Jagiellońskiej w przestrzeni między budynkami i chodnikiem.

CH0524 Chełmińskie Uprzyjemniamy podróż PKS. Obsadzamy najdziwniejsze rondo w mieście - Plac ToMiTo. Rondo i pasy rozdziału przy Placu ToMiTo. 120 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń zieleni we wskazanej lokalizacji.

CH0527 Chełmińskie Remont placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu. Ul. Ogrodowa 3/5 SP nr 24. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont placu zabaw, wymiana nawierzchni, wymiana urządzeń zabawowych, zakres projektu  zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków.

CH0528 Chełmińskie Szóste Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Park przy Toruńskich Wodociągach, ul. Św. Józefa 37-49. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zorganizowanie Święta Chełmińskiego Przedmieścia (warsztaty, pokazy, konkursy, gry i zabawy dla dzieci).

CH0530 Chełmińskie Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu. Ul. Żwirki i Wigury 49. 60 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie ścieżki przyrodniczej (Światowid, stacja meteo, zegar słoneczny, poidełka dla ptaków, hotel dla owadów, tablice informacyjne).

CH0531 Chełmińskie Rewitalizacja zieleni przy ul. Żwirki i Wigury. Ul. Żwirki i Wigury, nr działek 637/1, 536/1, 537/2. 35 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia zieleni we wskazanej lokalizacji.

CH0533 Chełmińskie Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w wybranych lokalizacjach Osiedla Chrobrego i Dekerta. Ul. Grudziądzka 59-61a, 55-57b, ul. PCK 24-28a, ul. Dekerta 19-19b, ul., Młodzieżowa 19-25, ul. B. Głowackiego 4-16a, ul. Grudziądzka 57c, ul. Grudziądzka 55, ul. Głowackiego 2. 275 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: demontaż istniejącego oświetlenia parkowego i ulicznego (słupy, oprawy), uzupełnienie lamp w miejscach niedoświetlonych, montaż nowych lamp z oprawami typu LED.

Rodzaj zadania: Czerniewice
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
CZ0092 Czerniewice Monitoring obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. Solankowej w Toruniu - Czerniewicach. Okolice skrzyżowania ul. Gardzielewskiego i Solankowej w Toruniu-Czerniewicach, działka nr 165, obręb 76. 60 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa punktu kamerowego na nowym słupie w ramach monitoringu wizyjnego miasta Torunia.

CZ0093 Czerniewice Amatorski turniej tenisa stołowego. Sala przy Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej i św. J. Escrivy w Toruniu przy ul. Włocławskiej 256 lub hala sportowa Zespołu Szkół nr 34 przy ul. Włocławskiej 237 w Toruniu. 10 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja amatorskiego turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców, bez poczęstunku finansowanego ze środków publicznych.

CZ0094 Czerniewice Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej w Toruniu - Czerniewicach. Teren rekreacyjno-sportowy u zbiegu ulic: Zdrojowa/Włocławska, działka nr 512, obręb 76. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa punktu kamerowego w ramach monitoringu wizyjnego miasta Torunia.

CZ0095 Czerniewice Wymiana wiaty autobusowej przystanku "Czerniewice" na ul. Łódzkiej. Ul. Łódzka, działka nr 367, obręb 76 w rejonie skrzyżowania z ul. Zdrojową przy Drodze Krajowej (DK91). 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana wiaty na wiatę jednostronną z szybą osłonową z przodu.

CZ0096 Czerniewice Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. SP nr 34, ul. Włocławska 237/239. 8 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wynajęcie zespołu muzycznego, zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

CZ0097 Czerniewice Utwardzenie drogi gruntowej destruktem ulicy Przy Torze w Toruniu - Czerniewicach. Ul. Przy Torze, działka 331 i 376, obręb 76. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: utwardzenie ulicy destruktem asfaltowym.

CZ0098 Czerniewice Zadaszenie nad ławkami na placu zabaw przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej. U zbiegu ulic Zdrojowa/Włocławska , nr działki 512 obręb 76, plac rekreacyjno-sportowy. 40 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie zadaszenia nad ławkami (4 sztuki) we wskazanej lokalizacji.

CZ0099 Czerniewice Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice". Ul. Włocławska 256, plac przy kościele. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zoragnizowanie festynu dla mieszkańców (animacje, gry, konkursy, atrakcje dla dzieci).

Rodzaj zadania: Grębocin-Bielawy
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
GB0108 Grębocin-Bielawy O zieleni można nieskończenie... Więcej zieleni na osiedlu Bielawy. Koszalińska-Szczecińska-Krynicka. 120 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: uzupełnienie i uporządkowanie zieleni na terenie istniejącego parku oraz w rejonie istniejących obiektów rekreacyjnych, bez zakładania nowego parku kieszonkowego - parki kieszonkowe są lokalizowane i realizowane wg planu już opracowanego w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Torunia.

GB0110 Grębocin-Bielawy Budowa Toru Rolkowego (okolice ulicy Przeskok w Toruniu). Okolice ulicy Przeskok w Toruniu. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zmiana zakresu: budowa toru rolkowego, wykonanie minirampy, zakres projektu zostanie dostosowany do dostępnej puli środków.

GB0117 Grębocin-Bielawy Rewitalizacja kamiennego kręgu. Zbieg ulic Olsztyńska i Przeskok. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa dwóch kamiennych ławek, odnowienie tablicy informacyjnej, nasadzenia.

GB0118 Grębocin-Bielawy Umundurowanie dla Grupy Ratowniczej OSP Toruń-Bielawy. Stroje przechowywane będą przy ul. Suwalskiej 55, a wykorzystywane w działaniach na terenie Miasta Torunia. 40 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup umundurowania dla grupy ratowniczej OSP Toruń - Bielawy.

GB0119 Grębocin-Bielawy Festyn rodzinny połączony z Gminnym i Miejskim Dniem Strażaka. Parking miejski przy ul. Szczecińskiej. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zoragnizowanie festynu  (animacje, gry, konkursy, atrakcje dla dzieci, warsztaty edukacyjne).

Rodzaj zadania: Jakubskie-Mokre
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
JM0806 Jakubskie-Mokre Schody do Wisły na ul. Traugutta przy moście kolejowym. Ul. Traugutta, działka 201. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nowych schodów z balustradą, montaż koszy na śmieci.

JM0808 Jakubskie-Mokre Na Batorego nowe boisko sportowe. Boisko sportowe przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, Batorego 43/49, działka nr 295/2, obręb 0004. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, budowa boiska do siatkówki, bez budowy boiska do siatkówki plażowej.

JM0826 Jakubskie-Mokre Plac zabaw Zielona Łączka. Róg ul. Łąkowej i ul. Sczanieckiego na istniejącym placu zabaw, nr działki 046301_1.0004.327/17, obręb 0004. 250 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych - bez zjazdu linowego.

JM0827 Jakubskie-Mokre Budowa chodnika przy ul. Marii Curie Skłodowskiej. Między torami tramwajowymi a budynkami mieszkalnymi i użytkowymi wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej-Curie. 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa chodnika po stronie wschodniej ul. M. Curie-Skłodowskiej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Łukowej.

JM0829 Jakubskie-Mokre Deptak przy ulicy Bażyńskich. Działki nr 112 oraz 158/9 obręb 11, ul. Bażyńskich 29-33a do ul. Kościuszki 40c. 160 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana nawierzchni chodnika, zagospodarowanie zieleni, montaż progu zwalniającego.

JM0830 Jakubskie-Mokre Święto Mokrego Przedmieścia. Działki nr 135/1, 134, 330/3, 133/9, 133/8, 133/6, 133/1 obręb 4, ul. Bażyńskich. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zorganizowanie Święta Mokrego Przedmieścia (konkursy dla dzieci, zajęcia integracyjne, animacje).

JM0831 Jakubskie-Mokre Zmiana bramy wejściowej na placu zabaw Misiaczek przy Lubickiej. Plac zabaw Misiaczek Lubicka 46. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja bramy wejściowej na plac zabaw "Misiaczek".

JM0832 Jakubskie-Mokre Zamontowanie ekośmietników na placu zabaw "Misiaczek" ul. Lubicka 46. Ul. Lubicka 46, plac zabaw Misiaczek. 5 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż śmietników do selektywnej zbiórki odpadów na placu zabaw "Misiaczek".

JM0834 Jakubskie-Mokre Poprawienie ławek na placu zabaw Misiaczek. Plac zabaw Misiaczek, Lubicka 46. 7 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: renowacja ławek na placu zabaw "Misiaczek".

JM0835 Jakubskie-Mokre Zielona kładka nad trasą Prezydenta Raczkiewicza etap II. Działka 264/1, obręb 39 oraz działka nr 263/2, obręb 39, ul. Trasa Prezydenta Raczkiewicza w Toruniu, skrzyżowanie z ul. Świętopełka. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia pnączy, zagospodarowanie zieleni, bez muralu.

JM0837 Jakubskie-Mokre Miejska Pasieka Pokazowa-kontynuacja projektu. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, Stefana Batorego 43/49, 87-100 Toruń. 40 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: prowadzenie małej pasieki pokazowej, 3 ule, opieka pszczelarza, badanie jakości miodu, warsztaty edukacyjne.

Na wniosek autora projekt został przeniesiony z puli Ogólnomiejskiej do puli Jakubskie-Mokre i otrzymał numer: JM0837.

Rodzaj zadania: Kaszczorek
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
K0113 Kaszczorek Nowe wyposażenie na działce obok placu zabaw w Kaszczorku przy ul. Skierki. Działka nr 253/24; ul. Skierki w Toruniu. 150 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż oświetlenia, uzupełnienie nawierzchni, montaż grilla i banera.

K0116 Kaszczorek Wycieczki Wisłą i Drwęcą dla mieszkańców Kaszczorka w 2023 roku. Drwęca na odcinku Lubicz / Toruń - "Punkt Postojowy dla kajakarzy "Wygoda", Wisła na odcinku Silno - Toruń - Mała Nieszawka. 24 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja czterech wycieczek szlakami  wodnymi dla mieszkańców Kaszczorka, bez finansowania wyżywienia ze środków publicznych.

K0117 Kaszczorek Siedem imprez okolicznościowych w Kaszczorku 2023 r. Punkt postojowy dla kajakarzy "Wygoda" przy Muzeum Etnograficznym i Drwęcy. Jeśli ze względów pogodowych nie będzie to możliwe, sala w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Ciuruś w Kaszczorku ul. Wieżowa 1/5 lub innym miejscu w Kaszczorku tam gdzie będzie to możliwe. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja 7 imprez o charakterze lokalnym, podkreślających walory etniczne Kaszczorka, bez posiłków finansowanych ze środków publicznych, bez powielania imprez, które odbywają się w skali ogólnomiejskiej, wybór miejsca realizacji na terenie Kaszczorka - do decyzji realizatora projektu.

K0118 Kaszczorek Remont i rewitalizacja obiektów na przystani kajakowej "Wygoda" w Kaszczorku. Punkt Postojowy dla Kajakarzy "Wygoda" Kaszczorek blisko Muzeum Etnograficznego tj ul. Turystycznej 130 Toruń, za "Geoportal Torunia" obręb 61, numer 527, zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 80 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont wiaty, naprawa schodów, montaż siatki do gry w siatkówkę, wymiana tablicy, naprawa balustrady wieży widokowej.

K0119 Kaszczorek Ciechocinek w Kaszczorku - tężnia solankowa przy ul. Gościnnej. Ul. Gościnna (działka nr 253/37) pomiędzy wybiegiem dla psów a terenem do rekreacji lub na terenie do rekreacji. 275 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa tężni solankowej przy ul. Gościnnej.

K0120 Kaszczorek Grasz w zielone? Gram! "Eko szkoła" przy SP 27 - zagospodarowanie terenu. Ul. Turystyczna 19, obręb 61, działka 106. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie ekologicznej nawierzchni, nasadzenia, montaż elementów małej architektury, tablic edukacyjnych.

K0122 Kaszczorek Star Wars Festiwal Drwęcy 2023 r. Brzeg Drwęcy od granic miasta Torunia (most autostradowy) do Punktu Postojowego dla kajakarzy "Wygoda" w pobliżu Muzeum Etnograficznym Oddział w Kaszczorku, ul. Turystyczna. 42 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja Star Wars Festiwalu Drwęcy (spływ kajakowy, występ zespołu muzycznego, animacje dla dzieci), bez poczęstunku dla uczestników finansowanego ze środków publicznych.

Rodzaj zadania: Ogólnomiejskie
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
O0824 Ogólnomiejskie Leśne Dojo - przestrzeń performance łącząca kulturę, sport i integrację społeczną. Lasek przy miasteczku akademickim (okolice ulic Gagarina, Sienkiewicza, Św. Józefa). 250 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie drewnianego obiektu służącego do treningu sztuk walki, lokalizacja w lasku przy miasteczku akademickim - okolica ulic Św. Józefa, Gagarina, Sienkiewicza.

O0826 Ogólnomiejskie Pomoc kotom bezdomnym. Teren Gminy Miasta Toruń. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup karmy w puszkach dla kotów bezdomnych.

O0831 Ogólnomiejskie Rewitalizacja Parku Bielawskiego (za Leroy Merlin). Między ul. Szosa Lubicka, ul. Olsztyńska obok Leroy Merlin, Bella Sp. z o.o.. 1 000 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana nawierzchni, montaż ławek, koszy na śmieci, oświetlenia, nasadzenia drzew i krzewów, uzupełnienie trawników, zakres projektu zostanie dostosowany do wymogów konserwatorskich.

O0854 Ogólnomiejskie Klub Seniora+. Na terenie Staromiejskiego. 80 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla seniorów, bez wyżywienia finansowanego ze środków publicznych.

Wskazanie w treści wniosku miejsca realizacji oraz realizatora projektu (podmiot prowadzący działalność gospodarczą i jego siedziba) jest nieuprawnione - dane te zostały zasłoniete. Wnioski do budżetu obywatelskiego muszą dotyczyć pomysłu na działanie, a nie wskazywać wykonawców tych działań - wprowadza to w błąd uczestników procesu. Wykonawcy są wybierani doiero po zakończeniu głosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

O0857 Ogólnomiejskie Integracyjny plac zabaw i park pod olchami. Ul. Poznańska 49, Podgórz, działki nr 614, 623, 624, 625, 626, obręb 70. Wymienione działki mieszczą się pomiędzy ulicami: Prüffnerów i Iwanowskiej. 150 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie alejek wodoprzepuszczalnych, montaż ławek, kosze na śmieci, stojaki na rowery, bez placu zabaw.

O0858 Ogólnomiejskie AED w szkole. Miejskie jednostki oświatowe. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup i montaż w toruńskich jednostkach oświatowych defibrylatorów AED, szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz dla uczniów, zakres rzeczowy projektu ograniczony do limitu środków.

O0859 Ogólnomiejskie Ekologia. Rewitalizacja stawu Kacze Doły, jako elementu przyszłego Parku Bielany. Staw Kacze Doły mieści się w miejskim lesie, pomiędzy osiedlem Brzezina, a Lotniskiem Aeroklubu Pomorskiego. Jest to teren miasta.. 360 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: bagrowanie stawu z nadzorem saperskim.

O0860 Ogólnomiejskie Koszykówka dla wszystkich! Rewitalizacja betonowych boisk na Bielanach. Boiska położone przy ul. Olszewskiego, nr działki ewidencyjnej 151/2 obręb 1, KW TO1T/00013795/3. 450 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont betonowych boisk do koszykówki przy ul. Olszewskiego.

O0861 Ogólnomiejskie Budowa pomnika Mariana Rose przed toruńską MotoAreną. Toruń, ul. Pera Jonssona 7 przed wejściem na trybunę główną; działka 53/4 należy do Gminy Miasta Toruń. 350 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa pomnika Mariana Rosego przed Motoareną.

UWAGA!
Ewentualna realizacja po wyborze projektu jedynie pod warunkiem przyjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta Torunia.

O0862 Ogólnomiejskie Plenerowe biblioteczki - utworzenie 13 puntów otwartej wymiany książek dla mieszkańców Torunia. 13 okręgów, po 1 biblioteczce na każdy okręg. Lokalizacja: parki miejskie i skwery, otwarte strefy sportu i rekreacji - pobytu mieszkańców w plenerze. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: urządzenie plenerowych biblioteczek - po jednej w każdym z 13 okręgów Torunia, zakres projektu zostanie ograniczony do limitu  dostępnych środków, szczegółowa lokalizacja punktów zostanie ustalona na etapie realizacji projektu.

O0863 Ogólnomiejskie Zło sztuką zwyciężaj - artystyczne ilustracje zamiast reklamy. Wyznaczone przez Gminę Miasta Toruń miejsca na wielkoformatowe plakaty w przestrzeni publicznej Torunia. Mural zgodnie z opisem wybrany po wyłonieniu zwycięskiej ilustracji. 250 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: przygotowanie przez toruńskich artystów cyklu 12 prac plastycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, ekspozycja w przestrzeni publicznej, wykonanie muralu z wykorzystaniem jednej z prac powstałych w ramach projektu.

O0864 Ogólnomiejskie Budki dla jerzków dla szkół w Toruniu za odpady PET. Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz przedszkola publiczne i prywatne w Toruniu. 70 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup budek lęgowych dla jerzyków i przekazanie ich w zamian za dostarczone butelki PET, szczegółowy zakres projektu, w tym ilość budek, zostanie dostosowany do limitu dostępnych środków i możliwości realizacyjnych.

O0865 Ogólnomiejskie Zielony przystanek - uporządkowanie zieleni, stworzenie miejsc rekreacyjnych przy Forcie IV. Ul. Chrobrego 86, Toruń, działki 109/10, 123/4. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: uporządkowanie terenu, usunięcie śmieci, ustawienie ławek i śmietników, nasadzenia zieleni.

O0867 Ogólnomiejskie Wielki festyn rodzinno-parafialny "Niech nasza droga będzie wspólna". Ul. Rydygiera 21. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja festynu rodzinnego (pokazy sprzętu Straży Pożarnej i Policji, atrakcje dla dzieci, konkursy, animacje).

O0868 Ogólnomiejskie Rozbudowa kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Ul. Przybyszewskiego 3. 500 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont ścian w części budynkow, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont łazienek.

O0869 Ogólnomiejskie Przestrzenny napis zawierający słowo "Toruń". Lokalizacja zostanie ustalona w ramach realizacji zadania. 115 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie napisu wielkoformatowego promującego miasto Toruń, lokalizacja zostanie ustalona w ramach realizacji zadania.

O0870 Ogólnomiejskie Lunatycy otaczają mnie - nowa infrastruktura na toruńskim punkcie widokowym. Ul. Majdany. 80 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż dwóch lunet widokowo-astronomicznych na tarasie widokowym przy ul. Majdany, konserwacja i wzmocnienie konstrukcji tarasu, wymiana tablicy informacyjnej, zmiana zakresu: bez aplikacji.

O0871 Ogólnomiejskie Pompuj i hulaj ile wlezie! Utworzenie dużego kompleksu rekreacyjnego na lewobrzeżu. Teren pomiędzy ul. Andersa, Poznańską, trasa S-10 i Popiołowa Drogą, jedna z działek nr 1/79, 1/81, 1/80, obręb 75. 1 520 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa pumptrucku i toru rolkowego we wskazanej lokalizacji, zakres będzie dostosowany do ustaleń wynikających z przeprowadzonych w 2021 r. konsultacji społecznych, a także ograniczeń związanych z sąsiedztwem lini wysokiego napięcia.

O0875 Ogólnomiejskie Street tatoo - uliczna galeria tatuaży torunian. Teren GMT, dokładne lokalizacje zostaną ustalone po wyborze tatuaży przeznaczonych do ekspozycji. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wystawa tatuaży w przestzeni miejskiej, przygotowanie strony internetowej zawierającej wybrane w konkursie projekty tatuaży wraz z opisami.

O0877 Ogólnomiejskie Tor przeszkód typu runmageddon / ninja warrior. Ul. Hubego 15/15. 130 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż konstrukcji z przeszkodami (ruchome drążki, liny do wpinania).

O0879 Ogólnomiejskie Poprawa bezpieczeństwa i remont jezdni oraz chodników wzdłuż ulicy Moniuszki 34-40, 42-46, 43-45, 47-49, 51-53. Ul. Moniuszki pomiędzy budynkami 34-40, 42-46, 43-45, 47-49, 51-53. 700 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zdjęcie starej nawierzchni chodników, frezowanie starej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nakładki, wykonanie nowych chodników z kostki betonowej, wykonanie obrzeży chodnikowych. Projekt powstał w wyniku połączenia dwóch projektów: O0879 oraz O0887.

O0881 Ogólnomiejskie Przywróćmy dawny blask schodom w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Obręb 12, działka 127, na terenie Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. 450 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: renowacja schodów w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.

O0883 Ogólnomiejskie Przebudowa ul. Żelaznej wraz z wykonaniem chodników, miejsc parkingowych oraz oświetlenia ulicznego. Cały odcinek ul. Żelaznej , działka 578/4, obręb 3. 1 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy i nawierzchni jezdni, chodnika oraz oświetlenia, na odcinku 170 m.

O0885 Ogólnomiejskie Toruński Społecznościowy Portal Komunikacyjny - platforma dialogu. Nie dotyczy. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres (zmiana): wdrożenie nowoczesnej platformy internetowej do prowadzenia konsultacji społecznych przez Urząd Miasta Torunia.

O0887 Ogólnomiejskie Poprawa bezpieczeństwa i remont ulicy wzdłuż budynków Moniuszki 34-40, 42-46, 43-45, 47-49. Ul. Moniuszki pomiędzy budynkami 34-40, 42-46, 43-45, 47-49. 400 000 zł Na listę do głosowania

Zakres projektu został włączony do projektu nr O0879.

O0888 Ogólnomiejskie Majsterkownia - sezon II. Ul. Podgórna 14 oraz punkt Centrum aktywności Lokalnej "Willa z pasją" ul. Grunwaldzka 38. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: dalsze prowadzenie i doposażenie "Majsterkowni" w sprzęt techniczny, cykl warsztatów technicznych dla mieszkańców.

O0889 Ogólnomiejskie Plac zabaw. Park Na skarpie, przy szczycie bloku Sydowa 6. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych.

O0890 Ogólnomiejskie Tablice informacyjne o dzikich zwierzętach w mieście. Park Tysiąclecia, Park Glazja, Staw przy Kaszowniku, stawy Mokrzańskie, mostki na Baszce (Młyny, Batorego, Chrobrego, Sucharskiego, Wojska Polskiego), Park na Jarze, Rubinkowo wzdłuż strugi, Na Skarpie - teren przy lesie, Chełmińskie. 15 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż tablic informacyjnych dotyczących zagrożeń wynikających z dokarmiania dzikich zwierząt, zakres projektu, w tym ilość tablic informacyjnych, zostanie dostosowany do limitu dostępnych środków i możliwości realizacyjnych.

O0891 Ogólnomiejskie Toruńskie Pikniki Słodziaków - Integracja i wsparcie rodzin dzieci z cukrzycą. Barbarka lub inny teren miejski. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja pikniku dla mieszkańców (porady lekarskie, psychologiczne, atrakcje dla dzieci, animacje, konkursy), bez poczęstunku dla uczestników finansowanego ze środków publicznych, bez zwierząt terapeutycznych.

O0892 Ogólnomiejskie Przyjazne i Zielone Lewobrzeże. Wydma Rudacka - ekologiczne miejsce relaksu. Obszar między ulicami Strzałową, Podgórską, Starą Droga i osiedlem Sosnowy Las. 1 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: urządzenie terenu zieleni, wykonanie alejki, ścieżek dla pieszych, montaż elementów małej architektury, budowa placu zabaw.

O0893 Ogólnomiejskie Remont nawierzchni i parkingów ul. Wybickiego wzdłuż garaży przy Straży Pożarnej. Ul. Wybickiego 21d - f, od ul. Lelewela do brukowanej ul. Wybickiego działka 334/6, obręb 3. 450 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont jezdni wraz z wymianą podbudowy, remont miejsc parkingowych i chodników. Ze względu na koszt projekt został przeniesiony z puli Chełmińskie do puli ogólnomiejskiej.

O0894 Ogólnomiejskie Remont ogrodzenia i budowa chodnika na cmentarzu przy ulicy Antczaka. Cmentarz położony przy skrzyżowaniu ulic: Antczaka i Pułaskiego. Od północy graniczy z osiedlem mieszkaniowym oraz terenami wojskowymi, od wschodu z ul. Pułaskiego (po przeciwnej stronie dawny cmentarz żydowski), od południa z ul. Antczaka i parkingiem dla odwiedzających, od zachodu z garażami. Obszar wydzielony katastralnie - obręb 55, działki ewidencyjne o nr: 179/1, 179/2, 180, 181, 182, 183, 184 i 215 o łącznej powierzchni 2,9 ha. 400 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie ścieżki, remont ogrodzenia.

Ze względu na koszt projekt został przeniesiony do puli Ogólnomiejskiej i otrzymał numer: O0894.

O0895 Ogólnomiejskie Kort tenisowy ze sztuczną nawierzchnią. Ul. Szubińska 17, obok Kościoła, nr dzialki 656. 500 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa kortu tenisowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, montaż 2 ławek i ogrodzenia.

Ze względu na koszt projekt został przeniesiony do puli Ogólnomiejskiej i otrzymał numer: O0895.

O0896 Ogólnomiejskie Wymiana oświetlenia na Rubinkowie I. Promenada od Mocarskiego 2 do ul. Rydygiera 19 - 7 sztuk; Mocarskiego 2 (przed klatkami) - 4 sztuki; wzdłuż chodnika miejskiego przy parkingu licząc od Rydygiera 9 do Rydygiera 19 - 8 sztuk; pomiędzy ul. Rydygiera 15 a 17 licząc od Rydygiera 11 - 6 sztuk; plac zabaw między Rydygiera 11 a Rydygiera 15 - 2 sztuki. Wszystkie lampy znajdują się na działce nr 21/69, obręb 51.. 270 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana lamp chodnikowych na lampy typu LED. Projekt przeniesiony do puli Ogólnomiejskiej (z puli Rubinkowo) na wniosek autora.

Rodzaj zadania: Podgórz
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
P0193 Podgórz Stół do Ping-ponga. Park przy ul. Jana i Marii Prüfferów. 15 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż stołu do ping-ponga we wskazanej lokalizacji.

P0195 Podgórz Dla dorosłych i dzieci stoły do gier!!!! Teren obok siłowni zewnętrznej przy ulicy Poznańskiej 294. 40 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż stołów do gier (np. tenis stołowy, szachy).

P0197 Podgórz Mural - artystyczne malowidło na ścianie budynku. Blok przy ul. Poznańskiej 3-3A-3B w Toruniu; obręb 64, blok stoi na działce 411. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie muralu artystycznego we wskazanej lokalizacji.

P0198 Podgórz Osiedlowe pucowanie. Ul. 63 Pułku Piechoty - Andersa - Letnia/Okólna 11-11A (nr działki 1108/1, 1126/3, 820 obr. 70), będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nasadzeń, montaż ławek, bez bieżącego utrzymania (zadanie administratora terenu).

P0200 Podgórz Czyste tereny zielone i stojaki na rowery na 63. Pułku Piechoty 75-75 d i Okólnej 13-13 b. 63. Pułku Piechoty 75-75 d Okólna 13-13 b , działka 1109/1 obręb 70, 1127/2 obręb 70. 10 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż stojaków rowerowych (6 sztuk) we wskazanej lokalizacji. Bez ogrodzenia.

P0201 Podgórz Trójkąt Galona - Reaktywacja - dokończenie budowy parkingu i łąki kwietnej ul. Galona. Trójkątny obszar u zbiegu ulic: Letnia, Galona, Jabłońskiego; działki nr: 643/1, 636/3, obręb 70 (Letnia 13 i 11). 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa kilku miejsc parkingowych, nasadzenia zieleni, uporządkowanie terenu.

P0202 Podgórz Monitoring na Krętej 109-111 d. Kręta 109 - 11 d działki 897, 898, 899, 900, 901 obręb 63. 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa 18 punktów kamerowych w ramach monitoringu lokalnego.

Rodzaj zadania: Rubinkowo
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
R0140 Rubinkowo Rubinkowo na sportowo - nowe szatnie dla młodych sportowców. Ul. Dziewulskiego 41 i ul. Łyskowskiego 28. 140 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont szatni na ogólnodostępnych boiskach sportowych przy SP nr 16 i SP nr 8.

R0144 Rubinkowo Dziecięca radość życia - modernizacja placów zabaw. ul. Przybyłów 2/4, obręb 52, działka 71/31, ul. Dziewulskiego 25/27, obręb 52, działka 71/31, ul. Rydygiera 28, obręb 51, działka 7/28. 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych.

R0145 Rubinkowo Słoneczna promenada - remont promenady przy ul. Piskorskiej 7. Część promenady od początku budynku przy ul Piskorskiej 7 (od strony klatek) do chodnika miejskiego przy przejściu podziemnym przez Szosę Lubicką, obręb 52, działka 64/53. 280 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana nawierzchni, montaż 9 donic  z nasadzeniami, malowanie miejsc parkingowych.

R0147 Rubinkowo Podwórkowy Dom Kultury - II edycja. Place zabaw i podwórka na osiedlach Rubinkowo I i II, kluby "Jantar" i "Rubin" - wybór w zależności od rodzaju organizowanego wydarzenia i warunków pogodowych. 40 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: cykl 12 wydarzeń kulturalno-artystycznych dla dzieci (występy teatralne, koncerty muzyczne, warsztaty artystyczne).

Rodzaj zadania: Rudak
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
RU0097 Rudak Biesiada Rudacka - powitanie lata.. Dom Muz Rudak, ul. Okólna 169, 87-100 Toruń. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja festynu dla mieszkańców (animacje dla dzieci, konkursy, rajd rowerowy, występ zespołu muzycznego, zajęcia kreatywne), bez poczęstunku dla uczestników finansowanego ze środków publicznych.

RU0109 Rudak Park na Rudaku - etap I. Ul. Osadnicza 3, działka nr 86 i 87. 10 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: uporządkowanie terenu, montaż ławki (poprzednia nazwa: Kieszonkowy park na Rudaku - etap I.).

RU0110 Rudak Stanowiska parkingowe wzdłuż osiedla Sosnowy Las. Ul. Strzałowa 17-19, obręb 66, działki 135, 136 , 137, 138, 142, droga miejska. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa miejsc parkingowych, liczba miejsc uzależniona od możliwości terenowych, dostępnych środków oraz ograniczeń wynikających z ochrony zieleni, w szczgólności drzew.

RU0111 Rudak Budowa placu zabaw przy ul. Okólnej 169. Ul. Okólna 169, przy Domu Muz na Rudaku. 130 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż urządzeń zabawowych (trampoliny ziemne, ścianka wspinaczkowa), zmiana nazwy i lokalizacji projektu.

Rodzaj zadania: Skarpa
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
SK0359 Skarpa Relaks na Skarpolinie. Lasek za placem zabaw "Skarpolina" pomiędzy blokami Bolta 6 a Bolta 8, os. Skarpa, Toruń. 110 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż wiszących, bujanych ławek, hamaków i huśtawek oraz trampoliny ziemnej.

SK0360 Skarpa Rewitalizacja fontanny pomiędzy budynkami Witosa 1-3. Teren zielony pomiędzy budynkami Witosa 1-3, nieruchomość Regina, nr działki 02/9, obr. 59. 200 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont istniejącej fontanny.

SK0361 Skarpa Poprawa estetyki poprzez nasadzenia zieleni przed kompleksem sportowym Przy Skarpie. Działki nr Przy Skarpie 18/10, 18/9, 79/8, 79/6, 79/7. 250 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia zieleni, zagospodarowanie terenu.

SK0362 Skarpa Ruch i zdrowie bez ograniczeń i barier. Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/5, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu, niezagospodarowana trawiasta część boiska szkolnego. 120 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż siłowni, ławek, koszy na śmieci.

SK0363 Skarpa Rewitalizacja boiska do siatkówki przy ul. Kusocińskiego 14. Pomiędzy budynkami Kusocińskiego 6,8.10,14 , nr działki 94/13, obręb 59. 250 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont boiska wraz z wyposażeniem (kosze do gry), montaż oświetlenia z czujnikiem, bez toru rolkowego, zakres projektu ograniczony do limitu dostępnych środków.

SK0365 Skarpa Trampoliny. Stefana Srebrnego 4. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż trampoliny naziemnej, odnowienie nawierzchni trawiastej.

SK0366 Skarpa Plac zabaw. Plac zabaw za blokiem Srebrnego 2. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych.

SK0367 Skarpa Ścieżka rowerowa. Srebrnego 4 (wzdłuż bloku) i odcinek przy bloku Srebrnego 4. 150 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nowej nawierzchni drogi rowerowej, oznaczenia.

Rodzaj zadania: Staromiejskie
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
SM0444 Staromiejskie Doświetlenie skrzyżowania ulic Wola Zamkowa i św. Jakuba. Skrzyżowanie ulic Świętego Jakuba i Wola Zamkowa. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: dobudowa 2 słupów stylizowanych z oprawami led na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wola Zamkowa i Św. Jakuba.

SM0448 Staromiejskie ZabawkoDzielnia - wiszące miejsce do wymiany zabawek Na terenie starówki. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: utworzenie miejsca wymiany zabawek dla dzieci na terenie Zespołu Staromiejskiego.

SM0449 Staromiejskie Kosz w Stawie. Okolice boiska do piłki nożnej w Stawie Komtura. 70 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie niepełnowymiarowego boiska do koszykówki (streetball) oraz ogrodzenia, montaż ławek.

SM0451 Staromiejskie Zagospodarowanie zielenią terenu pod murami zamku oraz ławeczki. Teren między murami zamku a murami miasta od strony Wisły (Przedzamcze 1a). 130 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: montaż ławek, zagospodarowanie zieleni.

SM0452 Staromiejskie Modernizacja placu zabaw na Fosie Zamkowej. Fosa Zamkowa. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont placu zabaw, wymiana urządzeń zabawowych.

SM0453 Staromiejskie Dzień dziecka w SP nr 1 - festyn rodzinny dla mieszkańców Starego Miasta. Ul. Wielkie Garbary 9, SP nr 1. 24 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców (konkursy i animacje dla dzieci, turniej piłkarski, gra miejska, występy artystyczne).

SM0454 Staromiejskie Kulturalnie na stronę - budowa toalety na placu Rapackiego. Plac Rapackiego, działka nr 63.. 180 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zakup i montaż toalety (elewacja granitowa), modernizacja instalacji.

SM0455 Staromiejskie Metamorfoza muralu przy ul. Przedzamcze. Ul. Przedzamcze 11, przy MDK. 40 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie nowego muralu o tematyce historycznej we wskazanej lokalizacji.

SM0456 Staromiejskie Brydż dla każdego. Na terenie toruńskiej starówki. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja około 40 sptkań i warsztatów brydżowych na terenie starówki, lokalizacja zostanie ustalona przed realizacją.

SM0457 Staromiejskie Fantastyczny Dom Kultury dla Starówki. W jednej z miejskich instytucji na terenie starówki. 80 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: realizacja zajęć kulturalnych związanych z fantastyką, popkulturą i grami, łącznie około 150 indywidualnych wydarzeń w skali roku. Lokalizacja: w jednej z miejskich instytucji na terenie starówki.

Rodzaj zadania: Stawki
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
ST0143 Stawki Zarybienie akwenu - fosa - Park 1000-lecia. Park 1000-lecia. 3 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zarybienie stawu w Parku Tysiąclecia.

ST0145 Stawki Doposażenie - zagospodarowanie zespołu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łącznej/Czapli/Tataraków. Skwer sportowo-rekreacyjny przy ul. Czapli/Tataraków/Łącznej. 40 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zagospodarowanie terenu, montaż ławeczek, nasadzenia zieleni, bez toalety i bez monitoringu (teren w okolicy ul. Czapli).

ST0146 Stawki Zagospodarowanie terenu przy schronie przy ul. Tataraków 25 w Toruniu, schron C-89. Ul. Tataraków 25, schron C-89 oraz teren przy schronie, wzdłuż schronu. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: remont ścieżki, utwardzenie terenu, pielęgnacja zieleni.

ST0148 Stawki Cykl treningów fitnesowo-tanecznych na Stawkach (dla dzieci, dorosłych i seniorów). Boisko wielofunkcyjne przy SP 14. 10 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja cyklu zajęć fitmesowo-tanecznych przy SP nr 14 (2 treningi w miesiącu, 2-godzinne,  od kwietnia do września 2023 r.).

ST0149 Stawki Poznaj swoje lewobrzeże. Okręg / osiedle Stawki. 23 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja 15 wycieczek tematycznych, uczestnicy - dzieci szkolne (od 7. roku życia), wykonanie makiety, plener fotograficzny, warsztaty dla dzieci, bez zakupu potraw finansowanych ze środków publicznych.

ST0151 Stawki Plebiscytowa - nasadzenia. Skwer przy ul. Plebiscytowej w Toruniu. 50 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: zagospodarowanie zieleni na wskazanym terenie.

ST0152 Stawki Powitanie lata na Stawkach - impreza integracyjna dla mieszkańców. Niezagospodarowana część skweru przy ul. Czapli/Tataraków. 25 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (animacje dla dzieci, zajęcia kreatywne, pokazy Straży Pożarnej, Policji, występy sceniczne, zajęcia sportowe), bez poczęstunku dla uczestników finansowanego ze środków publicznych.

ST0153 Stawki Ulica Hallera zielona i bezpieczna. Wymiana nawierzchni chodnikowej i nowe nasadzenia.. Ulica Hallera po stronie nr nieparzystych od skrzyżowania z ul. Radiową do skrzyżowania z ul. Licealną.. 260 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wymiana chodnika, wymiana wjazdów, nasadzenia zieleni.

ST0154 Stawki Stworzenie miejsca rekreacji mieszkańców - Czapli/Tataraków/Łączna, działka nr 879, obr. 74 - obszar od ul. Łącznej. Ul. Tataraków/Łączna, działka nr 879, obr. 74 - obszar od ul. Łącznej. 100 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie drewnianej wiaty oraz ławeczek, budowa alejek spacerowych, montaż stołu do ping-ponga, do gry w szachy, wykonanie nasadzeń, kwietników  (teren w okolicy ul. Łącznej).

Rodzaj zadania: Wrzosy
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
W0463 Wrzosy Festyn rodzinny – spotkajmy się razem. Działka 046301_1.0032.747/7, pomiędzy sklepem Intermarche a blokiem przy ul. Watzenrodego 5. 20 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: organizacja festynu dla mieszkańców (animacje dla dzieci, konkursy, występ zespołu muzycznego, zajęcia kreatywne, konkurencje sprawnościowe), bez poczęstunku dla uczestników finansowanego ze środków publicznych.

W0472 Wrzosy Psijazne Wrzosy - plac zabaw dla psów. Teren przy Orliku i placu zabaw dla dzieci, obszar pomiędzy ulicami Zbożową - Owsianą - Ugorami - Czeremchową. Jestem otwarta na wszelkie propozycje w obrębie Wrzosów. 60 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: budowa wybiegu dla psów, montaż ogrodzenia, elementów zabawowych dla zwierząt.

W0474 Wrzosy Wsparcie dla lokalnej przedsiębiorczości "Wybieram Lokalnie Wrzosy i Jar". Okręg nr 10, Wrzosy. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców z zakresu mediów społecznościowych,  organizacja festynu z udziałem lokalnych przedsiębiorców, pozostałe zadania są realizowane w ramach działań CWB.

Użyta w tytule lub opisie projektu nazwa Jar / Osiedle Jar jest zwyczajową nazwą obszaru, na którym zlokalizowane jest proponowane działanie. Obecnie trwa procedura nadania temu obszarowi urzędowej nazwy części miasta w brzmieniu Osiedle Niepodległości.

W0476 Wrzosy Bezpieczna edukacja nad stawem na Barbarce. Ul. Przysiecka 13. 42 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: nasadzenia roślinności przybrzeżnej, uporządkowanie terenu, organizacja stanowiska edukacyjnego.

W0477 Wrzosy Budowa przejścia (chodniki i zjazdy) od przedszkola PM18 do stawu Kapitana. Na styku działek Przedszkola Miejskiego nr 18, ul. Grasera 3 (obręb 30, działka 178), parkingu Parafii Świętego Apostoła, ul. Grasera 5 (obręb 30, działka 180) oraz terenu miejskiego przy stawie Kapitana (obręb 30, działka 182).. 30 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: wykonanie chodnika łączącego Przedszkole Miejskie nr 18 z parkingiem parafialnym  oraz chodnika od parkingu do ścieżki przy Stawie Kapitana, nawierzchnia żwirowo-gliniasta.

W0478 Wrzosy Modernizacja placu zabaw i boiska rowerowego. Ul. Rzepakowa 7/9 SP nr 9. 300 000 zł Na listę do głosowania

Zakres: modernizacja placu rowerowego oraz placu zabaw.


Nie znalazłeś swojego projektu na wstępnej liście projektów do głosowania? Sprawdź też wstępną listę projektów odrzuconych.


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kobiety odśnieżajace chodnik przed sklepem
  Drogi, Miasto
  W związku z obfitymi opadami śniegu przypominamy, że obowiązek odśnieżania dotyczy nie tylko służb miejskich, ale także innych właścicieli i zarządców nieruchomości na terenie Torunia.
 • Mężczyzna w żółtej kurtce puka do drzwi
  Miasto
  Od soboty 4 lutego 2023 r. w Toruniu rozpocznie się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatków lokalnych na rok 2023.
 • Zdjęcie przedstawia lód na chodniku.
  Miasto
  Po intensywnych opadach śniegu przyjdzie oblodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia dla Torunia.
 • Plakat z rodziną, dzieckiem i telefonem z aplikacją mobilną ZUS
  Miasto
  Duże zainteresowanie świadczeniem 500+. Do ZUS napłynęło już prawie 670 tys. wniosków.
 • Baner 550-lecia Mikołaja Kopernika przed wejściem do sali sesyjnej Rady Miasta Torunia
  Miasto
  Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji konserwatorskich będzie jedynym punktem sesji Rady Miasta Torunia 9 lutego 2022 r.
 • Piaskarka na zaśnieżonych Wałach gen. Sikorskiego
  Drogi, Kultura
  W związku z intensywnymi opadami śniegu 3 lutego 2023 roku na toruńskie drogi ruszyły piaskarki i ciągniki.
 • Narodowy Bank Polski 9 lutego 2023 r. wprowadzi do obiegu kolekcjonerski banknot oraz srebrną monetę kolekcjonerską poświęcone Mikołajowi Kopernikowi.
 • Część wydziałów Urzędu Miasta Torunia zmieniła swoje dotychczasowe siedziby. Poniżej wykaz aktualnych lokalizacji.
 • Ostrzeżenie będzie obowiązywało od 2 lutego 2023 roku od godziny 19:00 do 3 lutego 2023 roku do godziny 09:00.
 • Od poniedziałku 6 lutego 2023 r. zostanie otwarte po przebudowie przejście dla pieszych na Szosie Chełmińskiej w rejonie Trasy Średnicowej Północnej przy ul. Wybickiego.
 • Najlepsze prace udekorują torty, które pojawią się 18 lutego 2023 roku podczas imprezy urodzinowej Mikołaja Kopernika.
 • Prawne aspekty funkcjonowania samorządów były tematem konferencji samorządowej, jaka odbyła się 1 lutego 2023 r. w Centrum Innowacyjnej Edukacji. Gościem spotkania był minister ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski.
 • Przeciwdziałanie nałogom i patologiom społecznym to cele programu "Profilaktyka Uzależnień", prowadzonego przez Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu.
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia prowadzi nabory wniosków na formy wsparcia, które realizowane są w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy.