www.torun.pl

Budżet miasta na 2019 uchwalony

Inwestycje, Miasto
Data publikacji: 10 stycznia 2019
Autor: Magdalena Winiarska

Podczas 3. sesji w dniu 10 stycznia 2019 roku radni jednomyślnie uchwalili budżet miasta Torunia na rok 2019 i Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2019-2044.

- Teraz przed nami niełatwy okres zrealizowania tego budżetu. Przyjdzie nam to robić z opanowaniem, chłodnym podejściem do tych zadań, które są przed nami, ale z pełną determinacją, że trzeba je wszystkie zrealizować. A jeśli nie zrealizować, to przynajmniej doprowadzić do momentu, kiedy ich wykonanie będzie oczywiste. Jeżeli zaś coś nie będzie wychodziło, to wtedy jesteśmy zobowiązani, żeby przed państwem radnymi się wytłumaczyć i prosić o ewentualne zgodypowiedział prezydent Michał Zaleski po przyjęciu uchwały budżetowej.

Budżet miasta na rok 2019 zakłada dochody w wysokości blisko 1 190 mln zł, z czego dochody z podatków PIT i CIT to 330 mln zł, a 271 mln zł to subwencje.

Wydatki w 2019 roku są zakładane w wysokości 1 344 mln zł. Wydatki bieżące to 1 003 200 000 zł. Najwięcej, bo 368 mln zł przeznaczonych zostanie na oświatę i edukację, w drugiej kolejności zaś na 247 mln zł na opiekę społeczną i zdrowie. Wydatki majątkowe, czyli inwestycje, to 340,8 mln zł. Zakładany deficyt miasta wynosi 154 00 000 zł.

Miasto w 2019 roku nie przestaje inwestować – na ten cel przeznaczy 340,8 mln zł. – Z tej kwoty 270 mln zł to inwestycje bądź  już zaczęte, bądź te, których efekty będą dopiero w tym roku widoczne. To naprawdę duży rozmach, jak na skalę miasta wielkości Torunia – wyjaśnił prezydent Michał Zaleski. W planie inwestycyjnym na 2019 roku zapisanych jest 41 zadań, których realizacja jest lub ma być współfinansowana środkami z Unii Europejskiej.

Największą część, bo aż 34 proc. (116.590 tys. zł),  zajmą inwestycje drogowe, w tym m.in.: zakończenie przebudowy Pl. Chrapka, przebudowa ul. Włocławskiej, rozbudowa DK 91 od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą oraz dokumentacja przebudowy mostu im. J. Piłsudskiego wraz z przeprawą tymczasową i drogami dojazdowymi czy budowa parkingów, dróg wewnętrznych, sygnalizacji świetlnych, oświetlenia, dróg rowerowych.

Na budowę dróg przeznaczonych będzie w 2019 roku 116,6 mln zł. Kontynuowany będzie też Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 (30 mln zł), w ramach którego przebudowane zostaną drogi lokalne w 36 lokalizacjach oraz nastąpi przygotowanie dokumentacji projektowych. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych zaś kosztować będzie 1,1 mln zł.

Kolejne inwestycje:
- budownictwo mieszkaniowe – 26,4 mln zł
- administracja publiczna – 4,6 mln zł
- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 1,4 mln zł
- oświata i wychowanie – 17,3 mln zł
- ochrona zdrowia – 11,9 mln zł
- pomoc społeczna – 5,7 mln zł
- rodzina (w tym rozbudowa trzech żłobków i budowa żłobka miejskiego przy ul. Andersa) – 7 mln zł
- gospodarka komunalna (w tym rewitalizacja terenów zieleni) – 39,7 mln zł
- kultura (w tym kontynuacja projektu Toruńska Starówka i budowa Muzeum Twierdzy Toruń) – 50 mln zł
- kultura fizyczna (m.in. modernizacja basenu przy ul. Bażyńskich) – 37,5 mln zł

Budżet miasta Torunia na rok 2019

Fot. Michał Kunicki

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, Sport
  19 marca 2019 roku Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski i Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski wręczyli nagrody i wyróżnienia dla 241 toruńskich zawodników, trenerów i sportowych działaczy.
 • Biznes, Kultura, Miasto, Sport
  Umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi podpisane - 364 organizacje będą realizować projekty i działania w 2019 roku lub w ramach projektów wieloletnich na łączną kwotę prawie 35 mln zł.
 • Miasto, Sport
  W czwartek 21 marca 2019 r. uczniowie kilkunastu toruńskich szkół aktywnie powitają wiosnę w ramach imprezy "Sportowa wiosna”. W Arenie Toruń wspólnie z toruńskimi sportowcami będzie się bawić ponad 2000 dzieci.
 • Trwa konkurs "Zbieramy Makulaturę"
  Kultura, Miasto
  31 marca 2019 roku zakończy się tegoroczna edycja konkursu „Zbieramy makulaturę”. W rywalizacji uczestniczą publiczne i niepubliczne placówki oświatowe - przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Torunia.
 • 20 marca 2019 r. nastąpi uroczyste otwarcie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 15 ul. Paderewskiego 5/11.
 • Miasto
  W 110. rocznicę urodzin gen. prof. Elżbiety Zawackiej kombatanci, przedstawiciele miasta, Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, wojska i toruńskich szkół złożyli kwiaty na grobie Honorowej Obywatelki na cmentarzu św. Jerzego.
 • Zerwanie linii oświetleniowej napowietrznej to przyczyna awarii oświetlenia na ulicy Bydgoskiej. Latarnie nie działają na odcinku od ul. Reja do Sienkiewicza.
 • Już w sobotę 23 marca 2019 roku nastąpi uroczyste otwarcie 8. Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters Toruń 2019. W zawodach weźmie udział 4350 zawodników z 88 krajów.
 • Luba i Słodka to ulice osiedlowe położone na osiedlu Bielawy Grębocin. Obie przejdą przebudowę i do końca lipca zmienią swój wygląd.
 • Klub Sportowy Toruń informuje, że w dniu 18 marca 2019 roku ruszył proces składania wniosków o przyznanie akredytacji stałych na sezon 2019 na spotkania Get Well Toruń na Motoarenie.
 • W najbliższą sobotę, 2 marca 2019 r., nastąpią utrudnienia podczas rejestracji zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Toruniu.
 • 18 marca 2019 roku prezydent Michał Zaleski spotkał się z mieszkańcami osiedla Bielawy-Grębocin. Spotkanie zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 35.
 • 18 marca 2019 r. w CKK Jordanki rozpoczęła się XXVI edycja Welconomy Forum in Toruń.
 • Do 2 maja 2019 roku można zgłaszać kandydatury do 24. edycji Nagród Prezydenta Miasta Torunia. Wyróżnienia za 2018 rok zostaną wręczone 17 czerwca 2019 r. w Dworze Artusa.