www.torun.pl

Budżet 2020 po pierwszym czytaniu

Miasto
Data publikacji: 21 listopada 2019
Autor: Małgorzata Litwin

Rozpoczęła się dyskusja nad projektem budżetu Torunia na 2020 r. Na sesji Rady Miasta Torunia 21 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze czytanie dokumentu.

Zgodnie ze Statutem Gminy Miasta Toruń projekt budżetu na rok 2020 został zamknięty i złożony do Rady Miasta przez Prezydenta Miasta Torunia do 15 listopada br. Teraz na najbliższych sesjach nad dokumentem pochylą się toruńscy radni.

Jak podkreśla skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu pod uwagę wzięto niepewne i zmieniające się warunki zewnętrzne, przede wszystkim mniejsze spodziewane dochody i pojawienie się nowych zobowiązań dla miasta, wynikających ze zmian w ustawach. Na przykład uchwalone niedawno przez Sejm zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: zmniejszenie stawki podatkowej z 18% na 17%, wyższe koszty uzyskania przychodu oraz zwolnienie z podatku osób do 26. roku życia, zmniejszą dochody Torunia w 2020 roku o 33 mln zł. Kolejnym obciążeniem dla miejskiej kasy są skutki zmian w ustawie Prawo oświatowe: „podwójny rocznik w liceach”, wzrost o 44 liczby oddziałów szkolnych i o 130 etatów pedagogicznych w Toruniu, a także zapowiedziane i częściowo już zrealizowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Do tego dochodzą rosnące ceny paliwa i energii elektrycznej oraz kosztów pracy, przez co utrzymanie miasta oraz realizacja inwestycji i remontów są droższe. 

Dlatego przyszłoroczne dochody i wydatki są zaplanowane w budżecie oszczędnie i ostrożnie.  Nadal będziemy jednak sporo inwestować - na ten cel zaplanowano 319 mln zł, tylko o około 20 mln mniej niż w obecnym planie. Prawie 13 mln zł wydamy na inwestycje oświatowe, ponad 29 mln zł na przedsięwzięcia z zakresu zdrowia i pomocy społecznej, 25,5 mln zł na inwestycje w kulturze, a prawie 38 mln zł sportowe i rekreacyjne. Nadal będziemy inwestować w budownictwo komunalne (10,3 mln zł), bezpieczeństwo (1 mln zł), zieleń w mieście (10,6 mln zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (13,7 mln zł).

- Staraliśmy się przygotować budżet, który w naszej ocenie zapewni dobre i efektywne bieżące funkcjonowanie miasta oraz zrealizowanie wszystkich inwestycji, które są kontynuowane, a rozpoczęcie tylko tych inwestycji, których terminu absolutnie nie można zmieniać – podkreśla prezydent Torunia Michał Zaleski.

Realizowane będą więc przede wszystkim przedsięwzięcia trwające albo takie, na które miasto ma już zagwarantowane wsparcie zewnętrzne, w tym unijne. Niektóre zadania, bez zapewnionego współfinansowania, będą musiały poczekać. Ta ostrożność i oszczędność jest konieczna, bo aż 76% dochodów bieżących Torunia pochodzi z budżetu państwa. Dlatego wszelkie zmiany wprowadzane na tym szczeblu mocno wpływają na stan finansów miasta. 

Jak co roku najwięcej pieniędzy pochłoną w Toruniu inwestycje drogowe, w tym najważniejsza: przebudowa mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego - kolejny etap projektu realizowanego w rejonie placu Rapackiego. Zadanie to, wycenione na 130 mln zł, jest już w końcowej fazie przygotowań, miasto czeka już tylko na decyzje administracyjne i wiosną ogłosi przetarg na wykonawcę. Planowana jest też m.in. kontynuacja rozbudowy DK 91 od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą (3,4 mln zł), przebudowy ul. Długiej (3 mln zł), budowy dróg na terenach inwestycyjnych w rejonie Boryszew SA (1,4 mln zł) i Grębocin Nad Strugą (720 tys. zł). Kontynuowany też będzie wieloletni program przebudowy dróg lokalnych i osiedlowych – jest na to 19 mln zł.

Aż 85% budżetu Torunia to tzw. „wydatki sztywne”. Najwięcej wydamy na oświatę - 416 mln zł (385 mln zł w roku 2019) i na opiekę społeczną i zdrowie - 341 mln zł. Nowym zadaniem w roku 2020 jest finansowanie ECF Camerimage, które wyniesie 4 mln zł. Tę kwotę miasto pozyska dzięki ograniczeniu wydatków przede wszystkim na wydarzenia sportowe, kulturalne i promocję miasta. Z kalendarza kulturalnego nie zniknie jednak żadna z imprez na stałe związana z Toruniem.  

Najważniejsze dane budżetu miasta na rok 2020 to:

 • dochody - 1.383.000.000 zł
 • wydatki - 1.489.000.000 zł (w tym wydatki majątkowe, tj. inwestycje – 319 mln zł)
 • deficyt - 106.000.000 zł (dla porównania w 2019 r. wyniósł 154 mln zł)
 • zadłużenie – 1.152.000.000 zł (o 86 mln zł więcej niż w roku 2019).

Dochody „własne” miasta w 2020 roku pochodzić będą przede wszystkim z: podatku od nieruchomości (131 mln zł), z biletów MZK (36 mln zł), opłaty śmieciowej (24,7 mln zł), dochody z mienia - jak opłaty za wieczyste użytkowanie czy dzierżawy (17 mln zł), z odpłatności za pobyt w: DPS, żłobkach, przedszkolach (12 mln zł). Planowane jest wprowadzenie podwyżek w niektórych opłatach, np. od stycznia 2020 r. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku zapłacimy o 0,20 zł więcej. To pierwsza taka podwyżka po ośmiu latach. Miasto spodziewa się także, że od kwietnia przyszłego roku, po wyłonieniu wykonawcy usług, wzrośnie także tzw. opłata śmieciowa.

Jak podkreśliła skarbnik Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, w 2020 roku będzie większa niż dotychczas konieczność utrzymania wzmożonej dyscypliny finansowej, stałego monitorowania realizacji dochodów i wydatków bieżących, poszukiwania metod zmniejszania kosztów, otwartość na zmiany. Istnieją bowiem zagrożenia, które mogą wpłynąć na realizację budżetu w 2020 r., takie jak ryzyko wyższych kosztów remontów i inwestycji, przeszacowania wpływów, w szczególności z PIT, czy ryzyko zmian legislacyjnych itd.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Torunia na lata 2020-2050

Na sesji 21 listopada 2019 r. odbyło się też pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia (WPF) na lata 2020-2050. Zgodnie z przepisami nałożonymi na jednostki samorzadu terytorialnego przez ustawę o finansach publicznych i rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r., miasto zostało zobowiązane do przygotowania dokumentu z perspektywą do czasu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych na realizację zadań bieżących lub inwestycyjnych. Przygotowany i przedłożony Radzie Miasta projekt WPF na lata 2020-2050 zawiera dane na temat  podstawowych wielkości budżetu miasta w roku 2020 oraz planowanych na lata następne, w tym: dochody (z podziałem na bieżące i majątkowe), wydatki (z podziałem na bieżące i majątkowe), wynik budżetu (deficyt lub nadwyżka), dane na temat poziomu zadłużenia w kolejnych latach i wydatków na jego obsługę.

Prognoza nie jest dokumentem wytyczającym wszystkie kierunki działań samorządu w całym okresie obowiązywania. Wskazuje, jakie mogą być maksymalne limity wydatków (w szczególności inwestycyjnych) oraz limity zadłużenia w poszczególnych latach, by w całym okresie prognozy spełnić ustawowe wskaźniki zadłużenia, a w ostatnim roku doprowadzić do całkowitej spłaty kredytów i pożyczek. Dokument ten będzie zatem ulegał zmianom w miarę pozyskiwania środków unijnych na nowe projekty, a decyzję o ostatecznym poziomie dochodów, wydatków i zadłużenia miasta w poszczególnych latach będzie corocznie podejmowała Rada Miasta - uchwalając budżet na dany rok oraz aktualizując WPF.

Po pierwszym czytaniu projekt WPF skierowano do drugiego czytania.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Maciej Tacher
  Kultura, Miasto
  Laureatów w kategoriach nadzieja, wykonawca, dj i płyta roku w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy poznamy 8 sierpnia 2020 r. o godz. 19.00 podczas koncertu w sali na Jordankach. Na scenie pojawią się znani i lubiani lokalni wykonawcy.
 • Na zdjęciu: tramwaj czekający na przystanku
  MZK
  W sobotę 8 sierpnia 2020 r., w związku z zawodami żużlowymi, uruchomiony zostanie dodatkowy kurs tramwaju linii nr 5.
 • Na zdjęciu: maszyny i ludzie pracujący na poboczu w rejonie Al. św. Jana Pawła II
  MZK
  W związku ze zmianą organizacji ruchu drogowego w rejonie al. św. Jana Pawła II oraz pl. Niepodległości od soboty 8 sierpnia 2020 r. godz. 8:00 przeniesiony zostanie przystanek autobusowy „Plac Rapackiego”.
 • Na zdjęciu: uczestnicy wyścigu z pucharami
  Sport
  1 i 2 sierpnia 2020 r. odbyła się pierwsza edycja międzynarodowego wyścigu „Śladami Królewny Anny Wazówny o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego”.
 • Na zdjęciu: mężczyzna na boisku do siatkówki plażowej odbijający piłkę
  Sport
  W piątek 7 sierpnia 2020 roku odbędzie się otwarty amatorski turniej siatkówki plażowej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, trwają zapisy duetów siatkarskich, które chcą wystąpić na boiskach na plaży przy ul. Broniewskiego 90.
 • Przytulona para na tarasie widokowym nad Wisłą
  Kultura, Miasto, Sport
  Trzy spektakle w ramach Festiwalu Teatrów Ulicznych, plebiscyt Toruńskie Gwiazdy 2020, piknik sztuki w Kaszczorku, wieczorne rejsy toruńskich flisaków - tak zapowiada się najbliższy weekend w Toruniu.
 • Po decyzji rządu dotyczącej powrotu uczniów do szkół od 1 września 2020 r. miasto intensywnie przygotowuje się do organizacji pracy placówek oświatowych w nowych warunkach.
 • Na terenie Torunia i powiatu toruńskiego potwierdzono 237 przypadków zarażenia koronawirusem. Kwarantanną objęto 374 osoby, a 172 powróciło do zdrowia. Od początku trwania pandemii odnotowano 20 zgonów.
 • Informujemy, że w czwartek 6 sierpnia 2020 r. w godzinach popołudniowych na terenie budowy w rejonie placu Rapackiego i pl. Niepodległości nastąpiła awaria sygnalizacji świetlnej. Trwa jej usuwanie.
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt, w ramach którego możliwe jest przeprowadzenia testów na koronawirusa wśród pracowników publicznych podmiotów leczniczych z naszego województwa.
 • Świetlny pokaz motocross, szpaler fontann i projekcja na gigantycznych głowach, astronomiczny mapping na balonie czy kilkudziesięciometrowa instalacja z ekranów LED – te i wiele innych instalacji z zakresu sztuki światła czekają na zmotoryzowanych widzów „Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie.”.
 • Toruńskie Centrum Świaczeń Rodzinie wypłaciło już ponad 1,6 mln zł w ramach świadczenia "Dobry start".
 • Przypominamy, że dzisiaj (6.08) od godz. 21.00 do jutra (7.08) do godz. 5.00 na remontowanym moście Piłsudskiego w Toruniu obowiązywał będzie ruch wahadłowy.
 • O planach Żużlowej Reprezentacji Polski na kolejne miesiące 2020 r. była mowa 5 sierpnia 2020 r. na toruńskiej Motoarenie.