www.torun.pl

Bonifikata wyniesie 90 procent

Miasto
Data publikacji: 10 stycznia 2019
Autor: Magdalena Winiarska

Bonifikata od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów wyniesie 90 procent – tak zdecydowali radni podczas 3. sesji Rady Miasta w dniu 10 stycznia 2019 roku.

Przyjęta uchwała dotyczy wysokości bonifikaty od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń.

Wcześniejszy projekt zakładał bonifikatę w wysokości 80%. Prezydent  Michał Zaleski zdecydował jednak o podniesieniu tej wielkości do 90%, biorąc pod uwagę fakt, iż w 2005 roku z takiej właśnie bonifikaty skorzystało blisko dwie trzecie mieszkańców Torunia. Aktualnie kwestia przekształceń dotyczy ponad 5000 nieruchomości.

- Przypomnę, że te przekształcenia do tej pory były najczęściej instytucjonalne, bo partnerem naszym w przekształceniach były spółdzielnie mieszkaniowe. Teraz większość przekształceń będzie indywidualna, wspólnoty mieszkaniowe, osoby indywidualne, a spółdzielnie tylko w nielicznych przypadkachdodał prezydent Michał Zaleski.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, bonifikata wyniesie 90%. W każdym kolejnym roku wysokość bonifikaty zmniejsza się o 10%, czyli w roku 2020 wyniesie ona 80%, w 2021 – 70% itd. W ostatnim roku funkcjonowania bonifikaty, tj. w 2027 wyniesie ona 10%. Dla gruntów Skarbu Państwa wysokość bonifikaty ustalona została ustawowo na 60% w pierwszym roku.

Bonifikaty określone w niniejszej uchwale przysługują: osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami – w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

W naszym mieście uchwała dotyczy  nieruchomości, na których znajduje się 257 budynków wielorodzinnych (4914 lokali mieszkalnych) i 327 domków jednorodzinnych. W wyliczeniu tym są uwzględnione inwestycje budowlane wielorodzinne, które trwają obecnie, a ich oddanie do użytkowania nastąpi po 1 stycznia 2019 r. Działania wynikające z uchwały będą podjęte też w stosunku do gruntów Skarbu Państwa. W tym przypadku mamy na terenie Gminy Miasta Toruń 3321 nieruchomości lokalowych.

- W przypadku gruntów GMT jesteśmy zobowiązani do wydania w ciągu 12 miesięcy, czyli do końca roku 2019, zaświadczeń, informujących tych, którzy mają własność na dawnym wieczystym użytkowaniu, jaka część wchodzi w skład tej własności itd. – powiedział prezydent Michał Zaleski.

Ta uchwała wynika z ustawy przyjętej 20 lipca 2018 roku przez sejm. Stanowi ona, że te nieruchomości, na których znajdują się budynki jedno- bądź wielorodzinne z mocy prawa od  1 stycznia 2019 roku przestają być w wieczystym użytkowaniu podmiotu bądź osoby, która dysponuje tą nieruchomością, a staje się jego własnością. Ustawa nakłada na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi, obowiązek ponoszenia opłat z tytułu przekształcenia przez okres 20 lat w kwocie co do zasady równej wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Jednocześnie dopuszcza – w każdym czasie trwania obowiązku zapłaty – możliwość jednorazowego wniesienia wszystkich zsumowanych opłat za przekształcenie.

Jak poinformował Wiktor Krawiec, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, wpłynęło już około 20 wniosków o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Szacowane wpływy do budżetu miejskiego z tytułu opłat przekształceniowych w skali 20 lat wyniosą ponad 13,2 mln zł. Na skutek przyjęcia projektu uchwały i udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty, przyjmując, że wszyscy użytkownicy zgłoszą zamiar uiszczenia opłaty w pierwszym roku od przekształcenia, wpływy wyniosą 2,6 mln zł, natomiast łączna wysokość bonifikaty będzie równa 10,6 mln zł.

Koszt działań związanych z wprowadzeniem w życie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów przewidywany jest w wysokości ok. 300 tys. zł.

Fot. Michał Kunicki

Najczęściej czytane aktualności

 • Toruń w dniu pogrzebu śp. prezydenta Pawła Adamowicza, fot. Małgorzata Litwin
  Kultura, Miasto
  Torunianie łączyli się w sobotę 19 stycznia 2019 r. w żałobie z mieszkańcami Gdańska i całej Polski podczas ostatniej drogi śp. prezydenta Pawła Adamowicza.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W związku z ogłoszoną żałobą narodową wiele wydarzeń podczas nadchodzącego weekendu w Toruniu zostało odwołanych lub przełożonych. Odbędą się tylko te, które nie naruszają powagi tych dni.
 • Miasto, Sport
  Lodowiska, baseny, orliki bezpłatnie lub w cenach ulgowych, a także kibicowanie podczas meczów toruńskich drużyn - to niektóre elementy oferty sportowej dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2019.
 • Miasto
  Na fasadzie budynku Urzędu Miasta Torunia 18 stycznia 2019 r. został odsłonięty specjalny, okolicznościowy zegar stulecia z wizerunkiem gen. Józefa Hallera.
 • Kultura, Miasto
  Uroczysty przemarsz i apel, odsłonięcie zegara stulecia oraz kwiaty pod pomnikami bohaterów toruńskiej niepodległości uczciły 18 stycznia 2019 roku 99. rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski po latach zaboru pruskiego.
 • W Dworze Artusa zaplanowano transmisję z pogrzebu
  Miasto
  W sobotę 19 stycznia 2019 roku w Gdańsku odbędzie się pogrzeb zmarłego w poniedziałek Pawła Adamowicza. W uroczystościach weźmie udział delegacja z Torunia, na czele z prezydentem Michałem Zaleskim. Wszystkich, którzy chcieliby wspólnie obejrzeć relację z uroczystości informujemy o transmisji w Dworze Artusa.
 • 18 stycznia 2019 roku torunianie świętują 99. rocznicę powrotu miasta do Rzeczypospolitej. Tego dnia zaplanowano szereg wydarzeń w tym uroczystości wojskowe i odsłonięcie okolicznościowego zegara na frontonie budynku urzędu miasta.
 • Poniżej prezentujemy dane teleadresowe przychodni WOMP w Toruniu, w związku ze zmianami dot. Akademickiej Przychodni Lekarskiej.
 • We wszystkich klasach w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń zorganizowane zostaną lekcję dotyczące tzw. „mowy nienawiści” i jej wpływowi na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży.
 • W imieniu Prezydenta Miasta Torunia, zastępca prezydenta Andrzej Rakowicz podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na prowadzenie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3.
 • 18 stycznia 2019 roku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. podpisano umowę na rozbudowę sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Przetarg na realizację tego zadania wygrała firma Sutco Polska Sp. z o.o. Zgodnie z umową, do 25 listopada 2019 roku MPO Sp. Z o.o. będzie mogło pochwalić się rozbudowaną...
 • 914 osób zapewniło naszemu miastu zwycięstwo w ogólnopolskiej rywalizacji - dzięki "Wielkiej Ściskawie" do Toruniu trafi sprzęt medyczny o wartości 50 tys. zł!
 • Podczas 3. sesji w dniu 10 stycznia 2019 roku radni jednomyślnie uchwalili budżet miasta Torunia na rok 2019 i Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2019-2044.
 • Ogród Zoobotaniczny zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w warsztatach feryjnych.