Będą zmiany w budżecie | www.torun.pl

Będą zmiany w budżecie

Miasto
Data publikacji: 14 października 2021
Autor: Magdalena Winiarska

Pomarańczowy napis GłosujMY na niebieskim tle z chmurkami.

Od 16 do 25 października 2021 r.
głosujemy na projekty do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2022 rok.

>>> Przejdź do informacji na temat głosowania

  

Na zdjęciu: budynek Urzędu Miasta Torunia

Czy będą korekty w budżecie miasta na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050, o tym zdecydują radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 21 października 2021 r.

Zmiany w budżecie na rok 2021 związane są w dużej mierze z oświatą i faktem, że każdy rok szkolny jest na nowo organizowany we wrześniu. - W roku szkolnym 2021/2022 zwiększenie wydatków w oświacie oszacowaliśmy na 21,1 mln zł. Z tej puli większość trafia do szkół prywatnych oraz przedszkoli – około 15 mln złpoinformowała skarbnik miasta Magdalena Flisykowska podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w dniu 14 października 2021 r. Łącznie, wliczając tę zmianę, w roku 2021 do oświaty miasto dopłaci z własnych pieniędzy 153 mln zł.

I tak do przedszkoli niepublicznych ma trafić kwota w wysokości 10,5 mln zł, a do niepublicznych szkół, z których większość to szkoły policealne – 4,5 mln zł. Jak zauważyła pani skarbnik, niepubliczne placówki cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, a co za tym idzie tylko w roku 2021 zarejestrowano w Toruniu 16 takich miejsc, począwszy od przedszkoli, po szkoły policealne.

Na funkcjonowanie szkół i przedszkoli miejskich dzięki proponowanej zmianie w budżecie przeznaczone jest 6,1 mln zł – 4,1 mln zł na wynagrodzenia pracowników oświaty, głównie dla nauczycieli. Związane jest to ze zwiększeniem w trakcie roku budżetowego zatrudnienia o 67 etatów. Prawie 1,9 mln zł wynika z wyższych kosztów mediów, np. ogrzewania i energii.

W proponowanej zmianie w budżecie na rok 2021 znalazły się także dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej, w których przebywa aktualnie 492 osoby. Jako że osoby te na opłacenie swojego pobytu przeznaczają 70% swojego dochodu, resztę dopłaca miasto, które skierowało pensjonariusza do danej placówki. Łącznie w budżecie na rok 2021 na ten cel przeznaczona jest kwota 20 mln zł, zakładana zmiana dotyczy dodatkowych 900 tys. zł.  

Kolejną istotną potrzebą w budżecie miasta 2021 r. jest zmiana związana z finansowaniem Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika - na ten cel w zaplanowane było 14,5 mln zł. – Do tej pory przepis obligował samorząd do pokrywania takiej straty, co robiliśmy co roku. W tym roku takie przelewu od nas nie było, dlatego, że 2 lata temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ten przepis jest niezgodny z konstytucją, ponieważ nakłada na samorząd zadania, które powinny być finansowane ze środków centralnych – wyjaśniała Magdalena Flisykowska. Obecny stan prawny wskazuje, że nie będzie obowiązku, a jedynie możliwość pokrywania straty. Zmiana w budżecie zakłada zatem, że kwotę 14,5 mln zł Gmina Miasta Toruń przekaże szpitalowi jako nieoprocentowaną pożyczkę do zwrotu w roku 2023, choć pod uwagę brany jest także scenariusz, że zostanie ona umorzona.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 zaś ujęte zostało zadanie związane z budową dwóch parkingów typu park and ride przy ul. Olimpijskiej i Dziewulskiego. W budżecie miasta zaplanowana na ten cel kwota na trzy lata  – 27,2 mln zł - wynikała z wcześniejszych wyliczeń i szacunków, jednak aktualnie okazała się ona niewystarczająca do realizacji zadania. – Najtańsza złożona w przetargu oferta opiewa na 31 mln zł – poinformowała Magdalena Flisykowska – Dlatego zwracamy się do Rady Miasta o zwiększenie środków na ten cel o 4,5 mln zł z przeznaczeniem na budowę i na inżyniera kontraktu, a także zabezpieczyć kwotę 3,1 mln zł na ewentualny dalszy wzrost kosztów. Zgodnie z aktualnym planem, Gmina Miasta Toruń przeznaczy na tę inwestycję 35 mln zł, a 17,1 mln zł wyniesie finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Dynie na pl. Rapackiego
  Eko, Miasto
  Spacerujący w okolicach starówki dostrzegą w kilku miejscach okazałe dynie. W ten sposób Toruń oswaja jesienny czas.
 • Drzewo zwalone na nagrobki w nocy z 21/22 października 2021 r. na cmentarzu św. Jerzego, fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Uszkodzone i zerwane dachy oraz linie energetyczne, powalone drzewa i spadające konary to skutki wichur, które przechodzą przez nasz region.
 • Na zdjęciu prezes Stowarzyszenia Wędka Wojciech Przybysz odbiera sakwę z monetami z rąk prezydenta Michała Zaleskiego
  Miasto
  Wrzucane na szczęście do Strugi Toruńskiej monety wyłowione zostały dzisiaj, 22 października 2021 r. przez dzieci z Torunia, Poznania, Koszalina i Wrocławia. Strzeżony przez Smoka przy ul. Przedzamcze skarb przekazany zostanie Stowarzyszeniu Dzieciom i Młodzieży Wędka.
 • Na zdjęciu:Samochody parkujące przy chodniu wzdłuż cmentarza św. Jerzego
  Drogi, Miasto
  W okresie Wszystkich Świętych obowiązywać będzie inna organizacja ruchu, umożliwiająca dojechanie do toruńskich cmentarzy i zaparkowanie w ich pobliżu.
 • nagrobek rodziny Langraf
  Miasto
  Po raz dziewiętnasty 1 listopada 2021 r. Urząd Miasta Torunia i Towarzystwo Miłośników Torunia organizują kwestę na cmentarzu św. Jerzego. W tym roku celem zbiórki jest odnowa zabytkowego nagrobka rodziny Landgraf.
 • baner wydarzenia
  Biznes, Miasto
  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu po raz kolejny zostało regionalnym koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Celem projektu jest promocja świadomego kształtowania ścieżki kariery, próbowania własnych sił w biznesie, racjonalnego i odpowiedzialnego rozwijania firmy. Znamy już pierwsze wydarzenia tegorocznego projektu, o kolejnych...
 • „Czas solidarności” – to hasło przewodnie tegorocznego Festiwalu Sztuki Faktu, który odbędzie się 25-26 października 2021. Aby bezpiecznie kontynuować Festiwal nawet w czasie pandemii COVID-19, impreza przyjmie charakter hybrydowy.
 • W piątek 22 października 2021 roku utrzyma się w Toruniu silny wiatr.
 • Grupa mieszkańców partnerskiej Lejdy zgodnie z tradycją co roku odwiedza nasze miasto w okresie jesiennym. 21 października 2021 r. w Sali Rady Ratusza Staromiejskiego spotkał się z nimi zastępca prezydenta Torunia Paweł Gulewski.
 • Od 1 lipca 2021 r. istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie bonu na zasiedlenie w wysokości 9 000,00 zł finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (V)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
 • Rada Miasta Torunia przyjęła zmiany w budżecie miasta na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050. Miało to miejsce podczas 35. Sesji Rady Miasta Torunia, która odbyła się w dniu 21 października 2021 r.
 • Wystawy Magdaleny Abakanowicz i innych rzeźbiarzy, a także grafik dziecięcych z całego świata dla miłośników kultury, 100. Rowerowa Masa Krytyczna i 38. Toruń Maraton dla aktywnych oraz wielka inauguracja sezonu siatkarskiego Aniołów Toruń dla kibiców – to tylko mała część propozycji weekendowych w Toruniu. 22-24 października 2021 r. na pewno nie...
 • Po raz 22. toruńska Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka zorganizowała Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży. Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 21 października 2021 r.
 • Na stronie internetowej online.ecfcamerimage.pl oglądać można filmy poświęcone architekturze i architektom. Europejskie Centrum Filmowe Camerimage w ramach wydarzenia towarzyszącego wystawie podsumowującej konkurs na koncepcję architektoniczną ECFC prezentuje 4 filmy dokumentalne, składające się na przegląd filmów „Architektura w oku kamery /...