Będą kolejne badania przy kompleksie Ducha Św. | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Będą kolejne badania przy kompleksie Ducha Św.

Miasto
Data publikacji: 09 lipca 2024
Autor: Marcin Pryka

9 lipca 2024 r. prezydent Torunia Paweł Gulewski ogłosił rozpoczęcie kolejnych badań terenu, na którym mogą znajdować się relikty dawnego klasztoru i kościoła Ducha Świętego. - Spodziewamy się tu naprawdę ciekawych odkryć. Dla Torunia i jego mieszkańców jest to bardzo ważne, bo w spokoju możemy odkrywać nasze najstarsze dziedzictwo - powiedział prezydent podczas briefingu prasowego.

Gmina Miasta Toruń podpisała umowę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w sprawie przeprowadzenia interdyscyplinarnych badań archeologicznych przy kompleksie Ducha Św. Jest to konsekwencja porozumienia zawartego 8 marca 2024 r. pomiędzy miastem a uczelnią, które zakłada prowadzenie badań naukowych nad przeszłością Torunia, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, a także promocję wyników tychże badań i obiektów zabytkowych.

Porozumienie jest szczególnie ważne w związku z prowadzonymi na terenie miasta inwestycjami. Chodzi o to, aby nie ograniczać się tylko do badań ratowniczych, wynikających z potrzeby inwestycji, ale także prowadzić badania w miejscach, które pozwolą uzupełnić historię Torunia.

Jest to pokłosie postanowień i zobowiązań, jakie Gmina Miasta Toruń poczyniła kończąc burzliwą przebudowę Bulwaru Filadelfijskiego - podkreśla prezydent Torunia Paweł Gulewski.

– Wszyscy wiemy, że żyjemy i pracujemy w pięknym mieście. Takie miejsce zasługuje na bardzo dobre interdyscyplinarne badania archeologiczne prowadzone na najwyższym poziomie - mówi prof. Wojciech Chudziak z Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Zakres chronologiczny badań obejmie w szczególności okres od lokacji miasta i wzniesienia w tym miejscu pierwszego kościoła i szpitala, poprzez nadanie go benedyktynkom w 1311 r., aż do zniszczenia kompleksu przez Szwedów w 1655 r.

Przebadany zostanie teren pomiędzy budynkiem dawnych Koszar Racławickich, gdzie obecnie mieści się Hotel Bulwar, północną krawędzią nowo wybudowanej jezdni, drogą prowadzącą wzdłuż murów miejskich od Bramy Klasztornej w kierunku koszar oraz chodnikiem prowadzącym do Bramy Klasztornej w kierunku Wisły z wyłączeniem obszaru dawnego zbiornika gazowego. Łącznie 21 arów na gruntach należących do Gminy Miasta Toruń.

- Właśnie w północno-zachodniej części Bulwaru spodziewamy napotkać artefakty w postaci kompleksu Ducha Św., być może towarzyszącego mu cmentarza i wielu innych archeologicznych zdobyczy. Teren ten został wytypowany do prowadzenia badań archeologicznych już w spokoju, poza harmonogramem prac realizacyjnych, jeśli chodzi o inwestycję, która kilka miesięcy temu się zakończyła - zaznacza prezydent Gulewski.

W ramach umowy miasto zobowiązało się do przekazania UMK dotacji celowej w wysokości 500 000 zł brutto w latach 2024-2025. W 2024 r. dotacja wyniesie 350 000 zł, a w roku następnym 150 000 zł.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika wystąpił już do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania wykopaliskowe i prawdopodobnie w ciągu kilku dni zespół prowadzony przez prof. dr hab. Wojciecha Chudziaka ruszy w teren i rozpocznie badania, które zakończą się w przyszłym roku.

- Mamy gotowy harmonogram, w ramach którego będziemy te prace prowadzić.  Nie wykluczamy, że będziemy chcieli w sposób trwały zabezpieczyć, ale również eksponować wszystko co uda się w tym obszarze wykopać - deklaruje prezydent Paweł Gulewski.

- Badania zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, geografów, przyrodników, historyków, historyków sztuki, konserwatorów, także będzie to duży zespół badaczy, który mamy nadzieję, jak najszybciej wejdzie na teren kompleksu Ducha Św. - zakłada prof. Chudziak. - Jak wiemy, ślady architektury średniowiecznej zachowały się w stopniu bardzo dobrym. Dzięki naszym badaniom będziemy mogli więcej się dowiedzieć o dziejach tego bardzo ważnego historycznego dla Torunia miejsca - dodaje.

Jak zaznacza profesor Chudziak, pierwszym celem badań jest odsłonięcie reliktów i ich przebadanie, a następnie wykonanie pełnej analizy i opracowania źródeł. - Wtedy zastanowimy się nad formami uspołecznienia i popularyzowania wiedzy na temat tego miejsca. Będziemy stosować najnowocześniejszą metodykę, badania będzie prowadził Instytut Archeologii, przy pełnej współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu i kierowanym przez prof. dr. hab. Krzysztofa Mikulskiego Zespołem do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia. Jakie będą ostateczne wyniki, tego nie wiemy. Archeologia jest nieprzewidywalna. Musimy to wszystko odsłonić, żeby dopiero móc wyciągnąć wnioski. 

Prace będą prowadzone w sposób jak najbardziej transparentny. - Będzie tutaj ażurowy płot, przez który będzie można wszystko zobaczyć co się na terenie wykopalisk dzieje. Niczego nie będziemy ukrywać, a wręcz odwrotnie, myślimy o tym, żeby zorganizować dni otwarte dla mieszkańców Torunia, w trakcie których opowiemy o aktualnych wynikach badań. Opinia publiczna na bieżąco będzie dowiadywać się jak przebiegają badania i jakie są ich efekty.

Program prac ze strony naukowców z UMK obejmuje: eksplorację wykopaliskową na powierzchni około 5-6 arów; wykonanie dokumentacji stratygrafii kulturowej oraz reliktów zabudowy, w tym architektury drewnianej i murowanej z zastosowaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod; wykonanie analizy źródeł archiwalnych (pisanych, kartograficznych i ikonograficznych) wraz z opracowaniem źródeł archeologicznych; datowanie specjalistyczne (dendrochronologia i analizy radiowęglowe); konserwację przedmiotów zabytkowych wykonanych z surowców organicznych, ceramicznych i metalowych (w tym zakup środków i materiałów do konserwacji); zabezpieczenie terenu badań, zasypanie i uporządkowanie Terenu po zakończeniu badań; wynajem sprzętu (w tym transport ziemi); działania promocyjne i informacyjne oraz zarządzanie projektem.

Program badań interdyscyplinarnych kompleksu Ducha Św. w Toruniu jest dostępny pod linkiem: https://www.archeologia.umk.pl/?id=34828

Fot. © UMT 2024, autor: Sławomir Kowalski, licencja: CC BY-NC 4.0

Najczęściej czytane aktualności

 • 5. sesja Rady Miasta Torunia
  Miasto
  18 lipca 2024 r. o godz. 10.00 rozpocznie się 5. sesja Rady Miasta Torunia.
 • Kultura, Miasto
  Zabytek wraz z terenem przyległym zostanie przekazany umową użyczenia Toruńskiej Agendzie Kulturalnej. W pierwszym etapie na miejscu powstanie ogrodzenie, a cały teren zostanie objęty dozorem monitoringu. Wykonane zostaną również najpotrzebniejsze prace porządkowe i konserwacyjne.
 • Inwestycje, Miasto
  Prezydent Paweł Gulewski wręczył klucze rodzinom uprawnionym do wynajęcia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rolniczej 5-5A/7-7A w Toruniu. W budynku mieszczą się łącznie 72 mieszkania.
 • Toruńskie Gwiazdy 2024 - plakat
  Kultura, Miasto
  Podczas rozdania toruńskich nagród muzycznych z jubileuszowym koncertem wystąpi Sławek Uniatowski. Wydarzenie odbędzie się 27 lipca 2024 r. o godz. 18:00 na scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Szosa Lubicka do remontu
  Drogi, Miasto
  Miejski Zarząd Dróg w Toruniu poszukuje wykonawcy, który wykona remont ulicy Szosy Lubickiej wraz z remontem przejścia podziemnego na wysokości ulicy Piskorskiej. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 26 lipca br. Remont obejmie Szosę Lubicką na odcinku od ulicy Dziewulskiego do Olsztyńskiej wraz z remontem przejścia podziemnego na wysokości...
 • Na zdjęciu: trwa remont łazienki
  Miasto
  Jak co roku wakacje są czasem, kiedy w szkołach przeprowadzane są remonty. W 2024 roku wykonane zostaną prace za łącznie 9,5 mln zł.
 • Jak co roku wakacje są czasem, kiedy w szkołach przeprowadzane są remonty. W 2024 roku wykonane zostaną prace za łącznie 9,5 mln zł.
 • Miejski Zarząd Dróg poinformował, że dzisiaj (16.07.2024 r.) przeprowadzone zostaną prace związane z udrożnieniem i oczyszczeniem sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Chełmińska.
 • - 16 lipca 2024 r. od godz. 13:00 w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Lokalnie w zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie...
 • Trwa konkurs „Wzorcowy zielony ogródek starówki”, w którym wyróżnione zostaną najciekawsze, najbardziej zielone i ukwiecone ogródki gastronomiczne znajdujące się na terenie zespołu staromiejskiego.
 • Spółka otworzyła swój punkt przy ul. Lelewela 9A. Firma z Wielkopolski, w przetargu organizowanym przez Miasto Toruń, zapłaciła za nieruchomość 2 700 000 zł.
 • Wtorek, 16 lipca 2024 r., zapowiada się burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Torunia ostrzeżenie 2. stopnia.
 • 25 lipca 2024 roku (czwartek) odbędzie się V Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet Śladami Królewny Anny Wazówny. Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w dniu wydarzenia od godziny 0:00 do 20:00.
 • - We wtorek 16 lipca od godz. 12:00 do godz. 19:00 prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 31°C do 33°C - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.