Aktualizacja Strategii rozwoju kultury | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Aktualizacja Strategii rozwoju kultury

Kultura, Miasto
Data publikacji: 14 września 2023
Autor: Magdalena Winiarska

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl

Logo konsultacji społecznych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju kultury miasta Torunia do 2030 r.

Toruń ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, Jednym z ważnych elementów tych starań jest potrzeba dostosowania dokumentów o charakterze strategicznym, dotyczących kultury, do wymogów określonych w warunkach konkursu o tytuł ESK2029. W decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającej działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020-2033, określono, że podczas oceny wniosków brane jest pod uwagę istnienie w momencie składania wniosku strategii uwzględniającej kandydowanie/pełnienie przez miasto roli ESK oraz przewidującej dalsze prowadzenie działalności kulturalnej po roku obchodów.

Co m.in. znalazło się w projekcie dokumentu?

 • Wzmocniono cele związane z prezentowaniem różnorodności kultur europejskich jako środkiem do budowania porozumienia zarówno między obywatelami naszego miasta i mieszkańcami całej Europy.
 • Podkreślono znaczenie promocji wspólnych wartości europejskich oraz podnoszenie międzynarodowej rangi miasta dzięki kulturze.
 • Wprowadzono dodatkowe zapisy dotyczące planów rozwoju potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym rozwijania długoterminowych powiązań między sektorem kultury, gospodarczym i społecznym.
 • Aktualnie przygotowany dokument stanowi drogowskaz realizacji działań zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju i prezentacji w Toruniu lokalnej oraz europejskiej twórczości artystycznej, a także innych aktywności, które, poprzez wzmocnienie konkurencyjności sektora kultury, zapewnią naszemu miastu wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

Proponowany projekt przedstawia wizję kultury służącej celom strategicznym rozwoju miasta i jego mieszkańców w długoletniej perspektywie czasowej, która brzmi następująco:

"Toruń jest miastem, w którym aktywność kulturalna jest najważniejszą sferą życia jego mieszkańców i odwiedzających go przybyszów. Gotycka sceneria Miasta stała się przestrzenią dla prezentacji europejskiej różnorodności kulturowej i promowania wspólnego dziedzictwa w celu pogłębiania wzajemnego zrozumienia i współpracy. Działalność kulturalna, która powstaje przy współudziale artystów, animatorów i odbiorców jest motorem rozwoju gospodarczego miasta i regionu. Otwarte jak w herbie bramy Miasta zapraszają wszystkich, którzy pragną stworzyć nową jakość w kulturze, dokonać odkryć i osiągnięć artystycznych na miarę najwybitniejszych synów Torunia oraz tych, którzy chcą z tej oferty skorzystać."


 

Strategiczna wizja kultury w Toruniu do 2030 r. uwzględnia więc następujące elementy:

 • kultura jest dla Torunia najważniejszym motorem rozwoju miasta i jego mieszkańców, w powiązaniu z ruchem turystycznym powodowanym ciekawą i przyciągającą ofertą kulturalną;
 • dziedzictwo kulturalne Torunia, a w szczególności jego średniowieczny zespół miejski, wpisany na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO  będący powodem dumy torunian, który jest również miejscem do prezentacji różnorodnych kultur europejskich, a poznanie wspólnego dziedzictwa jest sposobem na budowanie porozumienia;
 • silny akcent na wyrazistą, różnorodną i identyfikowalną ofertę kulturalną tworzoną we współpracy pomiędzy instytucjami kultury, fundacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność artystyczną a twórcami i odbiorcami;
 • działalność kulturalna jest katalizatorem ogólnego rozwoju miasta, wywiera istotny wpływ na jego rozwój gospodarczy;
 • otwartość na przyjazd wybitnych, awangardowych twórców i artystów z całego świata oraz niekonwencjonalne inicjatywy kulturalne pod warunkiem ich mistrzowskiego wykonania;
 • zaproszenie do udziału szerokiego kręgu odbiorców;
 • podnoszenie jakości artystycznej w miejsce zwiększania ilości.

Strategia rozwoju kultury miasta Torunia do 2030 r. opiera się na trzech filarach, którymi są Współpraca, Otwartość i Przedsiębiorczość, stanowiących łącznie  podstawy dla każdego z trzech celów strategicznych:
•    Pierwszym jest inicjowanie różnorodnych wydarzeń artystycznych  i stałe doskonalenie ich jakości, w ramach którego m.in.  wspierane będą innowacyjne przedsięwzięcia artystyczne promujące  różnorodność kulturową Europy.
•    Drugim celem strategicznym jest aktywizacja kulturalna mieszkańców, ich włączanie w programowanie oferty kulturalnej i budowanie poprzez działania kulturalne lokalnej tożsamości.
•    Trzeci cel dotyczy poszerzania przestrzeni dla działalności kulturalnej, w tym poszerzania otwartości i dostępności do kultury oraz modernizacji infrastruktury.

Zaprezentowane w  projekcie dokumentu cele strategiczne oraz operacyjne będą  formą drogowskazu dla podmiotów, które będą realizowały strategię: samorządu miasta Torunia wraz ze wszystkimi wydziałami odpowiedzialnymi za kulturę, edukację, dialog społeczny, komunikację i promocję, turystykę i współpracę  międzynarodową oraz inwestycje, a także  instytucji kultury, organizacji pozarządowych, osób indywidualnych – twórców, przedsiębiorców, uczelni oraz szeroko rozumianych odbiorców inicjatyw kulturalnych.

W przedstawionej strukturze dokumentu zostały również przedstawione propozycje zadań, które będą realizowane w celu ich wypełnienia.


 

Poddawany konsultacjom dokument został przygotowany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia we współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury. Podczas konsultacji liczymy na aktywność i kreatywność mieszkańców, których zapraszamy do przedstawiania opinii i propozycji, które zapewnią optymalną realizację ww. celów.

Co w ramach konsultacji?

 • Weź udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, na którym porozmawiamy o projekcie dokumentu 20 września 2023 r. (środa), godz. 17:00 Centrum Kultury Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6

Uwaga! Obowiązują zapisy na spotkanie. Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie: 56 611 85 84.

 • Możesz również możesz również wziąć udział w dyżurach konsultacyjnych, które będą zorganizowane w dniach: 21 września 2023 r. godz. 10:00-17:00, 2 października 2023 r. godz. 10:00-17:00 w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10.

Uwaga! Obowiązują zapisy na dyżury. Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie: 56 611 85 84.

 • Napisz do nas

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu lub dyżurach, prześlij swoją opinię. Propozycje dotyczące aktualizacji Strategii rozwoju kultury miasta Torunia do 2030 r. można składać w terminie do 2 października 2023 r. drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie: 56 611 85 84.


 

Do pobrania:


 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji (konsultacje@um.torun.pl) we współpracy merytorycznej z Wydziałem Kultury UMT.


Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: Zbigniew Fiderewicz i Adrian Mól, zastępcy prezedenta Torunia, stoją wśród przedstawicieli rządu i posłów i pokazują promesy na dofinansowanie
  Miasto
  2 października 2023 r. w Ratuszu Staromiejski miało miejsce wręczenie promes samorządowcom z dawnych województw toruńskiego i włocławskiego z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich oraz II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • Nabór projektów społecznych, które znajdą się w Gminnym Programie Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027”.
  Miasto
  Ruszył nabór projektów społecznych, które znajdą się w Gminnym Programie Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027”.
 • Na zdjeciu: fragment białego autobusu miejskiego
  Miasto, MZK
  W związku z zawodami Speedway Grand Prix, jak i korektami w rozkładach jazdy, pasażerów czekają zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.
 • Miasto
  Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się w poniedziałek 2 października w Auli UMK. Po okresie wakacyjnym 17 878 studentów toruńskiej uczelni przystąpi do zajęć.
 • Miasto
  W Toruniu trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939. - Nie zapomnimy. Pamięć o tych którzy stracili życie niech pozostanie na zawsze, niech będzie częścią naszej wspólnej aktywności i wspólnej obecności w życiu społecznym - apelował w trakcie głównych uroczystości prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Na zdjeciu: biału biurowiec firmy Pulscenter
  Biznes, Miasto
  Pulscenter to kolejna firma która prowadzi działalność w Strefie Inwestycyjno-Logistycznej „Toruń-Wschód”. Na ponad półhektarowej działce kupionej od miasta za 606 tys. zł powstał budynek magazynowo-biurowy. Spółka Pulscenter działa w branży drogeryjnej.
 • W ciągu 11 lat osobiście prowadzili zajęcia profilaktyczne w ponad 1500 szkołach, w których uczestniczyło około 500 tysięcy młodych ludzi oraz co najmniej 9000 nauczycieli i dyrektorów szkół. W tym roku, dzięki wsparciu Gminy Miasta Torunia, pojawią się w siedmiu toruńskich szkołach ponadpodstawowych.  Łukasz Bęś i Jonatan Blank to członkowie...
 • Koncertem "Brzmienia Uniwersum #2" Toruńska Orkiestra Symfoniczna zainaugurowała 45. sezon artystyczny.
 • Bartosz Zmarzlik wytrzymał presję i obronił tytuł mistrza świata. Zdecydował ostatni wyścig GP Polski na toruńskiej Motoarenie.
 • Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki życzenia dla toruńskich muzyków przekazuje prezydent Torunia.
 • Widowisko balonowe EXIT w wykonaniu francuskiej grupy Cirque Inextremiste oczarowało Toruń!
 • W pierwszym meczu przed własną publicznością Arriva Twarde Pierniki Toruń pokonały w Arenie Toruń Enea Zastal BC Zielona Góra 85:74.
 • 29 września 2023 r. miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów trzech klas pierwszych rozpoczynających naukę w Szkole Podstawowej nr 32.
 • Prezydent Miasta Torunia ogłosił konkurs wniosków o przyznanie stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury. Nabór wniosków odbywa się w terminie od 1 do 31 października 2023 r.