Absolutorium dla prezydenta Torunia | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Absolutorium dla prezydenta Torunia

Miasto
Data publikacji: 20 czerwca 2024
Autor: Małgorzata Litwin
Rzeczniczka Malwina Jeżewska wręcza kwiaty prezydentowi Pawłowi Gulewskiemu

Na sesji 20 czerwca 2024 r. Rada Miasta Torunia udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia za rok 2023. Decyzję poprzedziła dyskusja, po której przyjęto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, co najmniej raz w roku do 31 maja roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, a rada rozpatruje go na tej samej sesji, podczas której udzielane jest absolutorium prezydentowi.

Tegoroczny raport został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Torunia, która rekomendowała udzielenie Prezydentowi Miasta Torunia wotum zaufania. Jak podkreślił pełniący tę funkcję od maja 2024 r. prezydent Paweł Gulewski, raport o stanie miasta w większości dotyczy okresu zarządzania miastem przez prezydenta Michała Zaleskiego, niemniej dziękuje radzie za zaufanie, ponieważ jako ówczesny zastępca prezydenta również miał wpływ na podejmowane w tym okresie decyzje.

Radni głosowali następnie nad przyjęciem kolejnych dokumentów: sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023, które przedstawiła skarbniczka miasta Aneta Pietrzak. Oba dokumenty były badane przez biegłego rewidenta, a następnie pozytywnie oceniła je Regionalna Izba Obrachunkowa.

Jak podkreśliła pani skarbnik, w minionym roku udało się zrealizować większość zaplanowanych miejskich inwestycji (lub ich etapów), m.in. zakończyć ogromny projekt komunikacyjny BiT City wraz z budową nowej linii tramwajowej na tzw. Jar, wybudować nową szkołę na lewobrzeżu, zmodernizować szereg dróg czy urządzić wiele nowych terenów zieleni. Budżet Torunia w ubiegłym roku wynosił 1 mld 560 mln zł, a wydatki wyniosły 1 mld 603 mln zł. Jednak planowany deficyt budżetowy w wysokości 140 mln zł udało się ostatecznie zmniejszyć aż o 97 mln zł - do 43 mln zł, także dzięki pozyskaniu dodatkowych wpływów, m.in. ze sprzedaży nieruchomości. Po bardzo trudnym finansowo roku 2022 (zmiany w finansowaniu samorządów, wojna w Ukrainie), w 2023 r. miastu udało się wypracować 141 mln zł tzw. nadwyżki operacyjnej. Co warto zauważyć, na rok 2023 przypadł przełom starej i nowej perspektywy unijnej, stąd 80 proc. funduszy zewnętrznych pozyskanych na miejskie inwestycje pochodziło z funduszy krajowych. 

Zarządzanie finansami miasta w minionym roku podsumował też odpowiadający za nie w 2023 r. prezydent Michał Zaleski. Podkreślił, że miasto jako priorytet traktowało inwestycje, w tym budowę dróg i mieszkań komunalnych, a także sprawy społeczne, wsparcie osób niepełnosprawnych, seniorów i dzieci. Gmina finansowała programy profilaktyki zdrowotnej, zapewniała płynne działanie placówek oświaty, inwestowała w sport i nowoczesną gospodarkę odpadami. W bardzo trudnym czasie troską władz miasta było dbanie o stabilny budżet miasta.

- Nie staliśmy w miejscu. Kiedy zobaczyliśmy, jak spadają dochody związane z Polskim Ładem, ruszyliśmy po pieniądze zewnętrzne, zdobywając 60 mln na budowę szkoły na lewobrzeżu czy 30 mln zł na budowę 8 dróg. Podobne kwoty pozyskaliśmy na budowę toruńskich mieszkań. To pieniądze zdobyte z wielkim wysiłkiem! – podkreślił były prezydent Torunia Michał Zaleski.Dziękuję moim współpracownikom za ten solidnie, dobrze przepracowany rok. Jestem pewien, że za rok o tej porze będę gratulował mojemu następcy Pawłowi Gulewskiemu tak samo dobrze wykonanego budżetu miasta.

Po wystąpieniach przewodniczących klubów Rady Miasta Torunia, które jednogłośnie opowiedziały się za przyjęciem sprawozdań finansowych miasta, nastąpiło głosowanie radnych: 24 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał (jedna radna była nieobecna). Takim samym stosunkiem głosów udzielono następnie absolutorium prezydentowi Torunia Pawłowi Gulewskiemu za wykonanie budżetu w roku 2023 r.

- W imieniu całej Rady chciałbym serdecznie pogratulować panu prezydentowi Pawłowi Gulewskiemupowiedział Łukasz Walkusz, przewodniczący Rady Miasta Torunia. - Niech to głosowanie będzie dobrym prognostykiem współpracy całej rady IX kadencji z panem prezydentem. Dziękuję również wszystkim urzędnikom z panią skarbnik na czele, którzy przyczynili się do wykonania tego budżetu. Podziękowania należą się również panu prezydentowi Michałowi Zaleskiemu – dodał.

- Bardzo dziękuję, Panie i Panowie Radni, za to dzisiejsze zgodne głosowanie, które podsumowuje, co już wielokrotnie dzisiaj podkreślaliśmy, dwie nachodzące na siebie kadencje odpowiedzialności za zarządzanie miastempowiedział prezydent Torunia Paweł Gulewski.
Fot. Małgorzata Litwin

 

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęiu: wieża ratusza na tle pochmurnego nieba
  Kultura, Miasto
  Weekend rozpoczynamy sztuką młodego pokolenia - w CSW otwarcie trzech wystaw młodych artystek. Dla melomanów - koncert inaugurujący 39. Świętojański Festiwal Organowy. A w niedzielę czeka nas odpoczynek i spacery - instytucje kultury zachęcają do pełnego relaksu.
 • Kultura, Miasto
  W piątek, 19 lipca 2024 r. rozpocznie się cykl koncertów w ramach „Alternatywnej Sceny Letniej”. Wakacyjne wieczory umilą fantastyczni artyści: Faustyna, Ampacity, VHS, Jakub Jan Bryndal + EL AXO oraz Kathia, których będzie można posłuchać na plenerowej scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Autobusem MZK do Kamionek
  Miasto
  Z Torunia prosto nad jezioro w Kamionkach. 20 lipca 2024 r. uruchomiona zostanie linia autobusowa nr 141.
 • Po spotkaniu z NGOsami
  Miasto
  Trwają konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. Za nami spotkanie z NGOsami.
 • Przypominamy, że w każdy wakacyjny weekend Bulwar Filadelfijski, na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do Woli Zamkowej, jest wyłączony z ruchu samochodowego.
  Drogi, Miasto
  Przypominamy, że w każdy wakacyjny weekend Bulwar Filadelfijski, na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do Woli Zamkowej, jest wyłączony z ruchu samochodowego.
 • Kolejne tablice informujące o tym, aby nie wchodzić na łachy wiślane, pojawiły się na lewym brzegu Wisły.
  Miasto
  Kolejne tablice informujące o tym, aby nie wchodzić na łachy wiślane, pojawiły się na lewym brzegu Wisły.
 • W piątek, 19 lipca 2024 r. rozpocznie się cykl koncertów w ramach „Alternatywnej Sceny Letniej”. Wakacyjne wieczory umilą fantastyczni artyści: Faustyna, Ampacity, VHS, Jakub Jan Bryndal + EL AXO oraz Kathia, których będzie można posłuchać na plenerowej scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Toruńskie Stowarzyszenie Rodzin „Powrót z U” w ramach dofinansowania otrzymanego od Gminy Miasta Toruń realizuje dwa programy, których celem jest przede wszystkim zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzicom oraz opiekunom dzieci i osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 • Trwają konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. Za nami spotkanie z NGOsami.
 • Pandy małe z toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego, Rani i Ogonek, zostały po raz pierwszy rodzicami.
 • Już w sobotę 20 lipca 2024 r. na Zamku Krzyżackim w Toruniu odbędą się kolejne zajęcia z cyklu comiesięcznych, bezpłatnych wykładów o nazwie „Zamek pełen historii”.
 • Od czerwca 2023 r. w Toruniu można wypożyczać rowery typu cargo. W pierwszym roku z takiej możliwości skorzystano 57 razy. Najwięcej wypożyczeń, aż 17, było w październiku 2023 r.
 • To już siódma edycja Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Teatralnej JO! Od 25 lipca 2024 r. ponownie na scenie Dworu Artusa zagoszczą grupy i teatry z całej Polski oraz goście ze świata.
 • Aż o połowę, od września 2024 r., obniżone zostaną ceny na toruńskich parkingach Park&Ride.