Toruń, komunikacja miejska, bieżące informacje | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Toruń, komunikacja miejska, bieżące informacje

Asfalt na jezdniach, kostka na peronach i zmiany w ruchu

Na budowie nowej linii tramwajowej sporo się dzieje. Pogoda sprzyja pracom przy układaniu płyt torowych, szyn i kolejnych warstw masy bitumicznej. W przyszłym tygodniu z powodu robót czekają nas zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania Watzenrodego/Strobanda oraz na ul. Długiej.

Utrudnienia w rejonie Długiej

Od 15 listopada 2022 r., przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, planowane jest układanie ostatniej warstwy bitumicznej, tzw. warstwy ścieralnej, na północnej oraz południowej jezdni ul. Długiej. Będzie się to wiązało z utrudnieniami w ruchu - informuje Generalny Wykonawca budowy nowej linii tramwajowej.

Płyta podtorowa niemal gotowa

Prawie wszystkie słupy trakcyjne stoją już wzdłuż modernizowanego odcinka torowiska tramwajowego w ciągu ul. Warneńczyka od pl. Chrapka do ul. Kościuszki. W połowie listopada 2022 r. na części drogowej rozpocznie się układanie mas bitumicznych.

Komunikacja miejska 11 listopada

W dniu Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 2022 r. (piątek) - inaczej będzie funkcjonowała komunikacja miejska.

Zmiany na skrzyżowaniu Watzenrodego i Strobanda

Od poniedziałku 14 listopada 2022 r. od godzin porannych zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Watzenrodego i Strobanda.

Zmiany na skrzyżowaniu

Od soboty 5 listopada 2022 r. czasowo zmieni się organizacja ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania Szosy Chełmińskiej, ul. Bema i Podgórnej.

Układają rozjazdy i perony

Dobra pogoda sprzyja pracom przy budowie nowej linii tramwajowej. W zależności od odcinka prowadzone są roboty ziemne, przy uzbrojeniu terenu, torowe oraz drogowe. W wielu miejscach nowe torowisko jest już prawie gotowe.

Pages