www.torun.pl

Pogotowie ratunkowe

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Toruniu świadczy usługi w zakresie ratownictwa medycznego, czyli udziela pomocy warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania człowieka w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia. W takich przypadkach konieczne jest natychmiastowe udzielenie pomocy medycznej, tzw. ratunkowej i podjęcie leczenia.

Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Toruniu ma swoja siedzibę przy ul. Grudziądzkiej 47-51. Stacja dysponuje specjalistycznymi i podstawowymi zespołami ratunkowymi.

Ważne informacje: