Otwarcie Instytutu Weterynarii UMK, 19.05.2023 r. | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Otwarcie Instytutu Weterynarii UMK, 19.05.2023 r.

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl