Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Toruniu. 17 maja 2023 r. | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Toruniu. 17 maja 2023 r.

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl