Miejski finał konkursu "Ośmiu Wspaniałych", 9.05.2023 r. | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Miejski finał konkursu "Ośmiu Wspaniałych", 9.05.2023 r.

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl