114. rocznica urodzin gen. Zawackiej, 17.03.2023 r. | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

114. rocznica urodzin gen. Zawackiej, 17.03.2023 r.