Nie parkuj przy Długiej | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Nie parkuj przy Długiej

Miasto, MZK
Publication date: 27 September 2022
Author: Sylwia Derengowska
Na zdjęciu: prace prowadzone na ul. Szosa Chełmińska - zdarta nawierzchnia, widać piach

Generalny wykonawca budowy nowej linii tramwajowej informuje, że w dniach od 29 września do 3 października 2022 r. będą prowadzone prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa oraz układaniem podbudowy bitumicznej na północnej oraz południowej jezdni ul. Długiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Mohna do ronda Czadcy).

Prace będą prowadzone przy korzystnych warunkach atmosferycznych.

W związku z powyższym od godz. 7:00 w czwartek 29 września 2022 r. prosimy, by nie parkować pojazdów przy posesjach oraz parkingach wzdłuż ul. Długiej – brak możliwości dojazdu do posesji oraz parkingów.

Po zakończonych pracach wykonawca będzie stopniowo umożliwiał mieszkańcom dostęp do posesji oraz parkingów.

Przepraszamy za utrudnienia.

Fot. Adam Zakrzewski

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika