87. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

87. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego