Miasta bliźniacze Torunia | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Miasta bliźniacze Torunia

Samorząd Torunia podpisał umowy o partnerskiej współpracy z jedenastoma miastami:

Decyzję o nawiązaniu przez Toruń kontaktów partnerskich podejmuje Rada Miasta Torunia. Spośród wymienionych wyżej miast, najżywsza współpraca toczy się z niemiecką Getyngą i holenderską Lejdą. Częste są kontakty ze słowacką Czadcą oraz najmłodszymi bliźniakami Torunia - Guilin, Angers i Kownem.

W dniu 3 marca 2022 Rada Miasta Torunia podjęła decyzję o rozwiązaniu partnerskiej współpracy z rosyjskim miastem Kaliningrad.