Przeciwny kierunek linii 2bis                                            Zmiana trasy