Życzenia dla muzealników

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Prezydent Michał Zaleski przekazuje życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów.

Panie i Panowie,
Pracownicy Toruńskich Muzeów!

Przekazuję serdeczne życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. W takim mieście jak Toruń przeżywamy Państwa środowiskowe święto z wyjątkową sympatią i uznaniem dla Państwa pracy. Ona chroni przeszłość i ocala ją dla przyszłych pokoleń.


Wartość tej szczególnej służby odczuwamy w Toruniu zwłaszcza w tym roku, w którym obchodzimy 20. rocznicę wpisu starówki naszego miasta na Listę UNESCO. Przesłanie tego wspomnienia obejmuje przecież także pochwałę postaw bliskich wszystkim muzealnikom: respekt dla tradycji, opieka nad kulturowymi dokonaniami przodków czy potrzeba zachowania piękna i skarbów historii.


Tak więc pracowników wszystkich placówek muzealnych Torunia proszę o przyjęcie podziękowań za dbanie o dziedzictwo, które określa naszą toruńską i polską tożsamość. Gratuluję zainteresowania wzbudzanego przez toruńskie muzea wśród turystów i mieszkańców naszego miasta. W każdym z tych miejsc odczuwamy niegasnący powab minionych stuleci – i to jest Państwa wielka zasługa.


Prezydent Miasta Torunia
  Michał Zaleski

Data publikacji: 2017-05-18